KEOP pályázat, pályázatok, pályázati hírek, forrásfigyelés

Hol vannak a menüpontok? Ha menüpontokat hiányol, húzza az egeret a „Pályázati hírek” menüpontra!


Kiemelt pályázatok

Az aktuális pályázati lehetőségekről tájékoztatja a vállalkozókat az Öko-innovációs konferencia

Tájékoztatás a Belső Biztonsági Alap 2014-2016. évi munkaprogramjának keretében megjelent pályázati kiírásokról


MProjectPályázat nyilvántartás:


Pályázat hírek

KEOP pályázatok

Újra pályázható a kormányhivatalok és minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítését támogató felhívás

2015. október 6. 

A ,,Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése című (KEOP-7.14.0/15 kódszámú) felhívás meghirdetett 2,9 milliárd forint keretösszege nem merült ki, ezért a konstrukció felfüggesztése a mai nappal megszűnt.

Módosítás történt az egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítését célzó felhívásban

2015. október 6. 

A módosítás az ,,Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése című (KEOP - 7.13.0/15 kódszámú) felhívás ,,D4. Előleg igénylés című pontban foglaltakat érintette, valamint az ,,F13. pontban a Kifizetési feltételekre vonatkozó előírásokat a III. szakasz záró feltételeinek vonatkozásában.

Módosul a települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzését támogató kiírás keretében az elnyerhető támogatás összege

2015. szeptember 30. 

Módosul ,,A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című (KEOP-2009-2.3.0 kódszámú) konstrukció pályázati felhívásának ,,D3. Támogatás összege című pontja a következők szerint: ,,2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: min. 650 millió Ft - max. 11 920 millió Ft.

Módosul a 2014-2020 tervezési időszakra stratégiai tervezést és projekt előkészítést támogató kiírás keretében az elnyerhető támogatás összege

2015. szeptember 30. 

Módosul a ,,Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra című (KEOP-7.9.0/12 kódszámú) konstrukció pályázati felhívásának ,,A7. Támogatás összege című pontja a következők szerint: ,,A jelen Pályázati Felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 25 millió Ft, maximum 1 840 millió Ft lehet.

Módosítás történt a helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítését támogató kiemelt felhívás dokumentációjában

2015. szeptember 29. 

Módosult a ,,Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával című (KEOP-2015-4.10.0/U kódszámú) kiemelt konstrukció pályázati felhívása és az adatlapja.

Módosítás történt a középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztését támogató kiemelt felhívásban

2015. szeptember 25. 

Módosult a ,,Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című (KEOP-2015-5.7.0 kódszámú) kiemelt felhívás, melynek célja a kiemelt jelentőségű középületek épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása. A felhívás módosítása kizárólag a ,,D4. Előleg igénylés című pontban és az ,,F5.2 Támogatási szerződés című pontban foglaltakat érinti.

Tájékoztatás a szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítását támogató pályázati felhívásokban rögzített előírás Irányító Hatóság általi értelmezéséről

2015. szeptember 22. 

Tájékoztatjuk, hogy a ,,Szennyvízelvezetés és tisztítás című (KEOP-2009-1.2.0 kódszámú), a ,,Szennyvízelvezetés és tisztítás (KEOP-1.2.0/B kódszámú), valamint a ,,Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása című (KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú) pályázati felhívás és útmutatók esetében az ,,Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban című fejezetben a Kedvezményezettnek előírt, a pályázat benyújtása idején tett vállalása kapcsán - miszerint az üzembe helyezés évére vonatkoztatva, a projekt során megépített hálózat tekintetében a csatlakozási vállalás el kell érje a 75%-os értéket - tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a fenntartási időszakban. A csatlakozási vállalás kapcsán az Irányító Hatóság a fenntartási időszak első négy évében a 75%-os értéktől történő eltérés esetén nem szankcionál.

Kiegészült a helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítését támogató kiemelt felhívás dokumentációja

2015. szeptember 11. 

Kiegészült a ,,Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával című (KEOP-2015-4.10.0/U kódszámú) kiemelt felhívás dokumentációja.

Megjelent a helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítését támogató kiemelt felhívás

2015. szeptember 10. 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a ,,Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával című (KEOP-2015-4.10.0/U kódszámú) kiemelt felhívás.

A kormányhivatalok és minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítését támogató felhívás felfüggesztése

2015. augusztus 25. 

A ,,Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése című (KEOP-7.14.0/15 kódszámú) felhívás 2015. szeptember 4-én felfüggesztésre kerül, így a pályázatok benyújtására utoljára ezen a napon lesz lehetőség.

Újra megnyílt a kiemelt természetvédelmi fejlesztéseket támogató felhívás

2015. augusztus 4. 

A ,,Kiemelt természetvédelmi fejlesztések című (KEOP-3.1.4/2015 kódszámú) kiemelt projekt felhívás további kiemelt projekttel került kiegészítésre, emiatt a felhívás A.1., A.2., A.3., A.7., B.1., C.9., F.2. és F.3. pontjai is módosultak.

Módosult az egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzését támogató felhívás dokumentációja

2015. augusztus 3. 

Módosult az ,,Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása című (KEOP-5.6.0/E/15 kódszámú) pályázati felhívás, melynek célja, hogy meglévő, elavult, ezáltal jelentős energia fogyasztónak tekinthető egészségügyi eszközök cseréjéhez kötött modern, alacsonyabb energia-felhasználású CT, MRI, RTG berendezések beszerzésével segítse elő az egészségügyi intézmények energiafelhasználásának csökkenését.

Módosul a települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzését támogató 2009-ben megjelent konstrukció

2015. július 23. 

Módosul ,,A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című (KEOP-2009-2.3.0 kódszámú) konstrukció pályázati felhívása, az alábbiak szerint:

Módosítás történt az egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzését támogató felhívás dokumentációjában

2015. július 21. 

Módosult az ,,Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása című (KEOP-5.6.0/E/15 kódszámú) pályázati felhívás, melynek szövege csak a cserélendő berendezés tulajdonlására vonatkozóan bővült, mely szerint a berendezés a pályázó tulajdonában vagy vagyonkezelésében kell, hogy legyen.

Módosul a regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozását támogató felhívás keretében az elnyerhető támogatás összege

2015. szeptember 30. 

Módosul a ,,Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása című (KEOP-2.2.2/C/14 kódszámú) konstrukció pályázati felhívásának ,,A7. Támogatás összege című pontja a következők szerint: ,,Projekt támogatást a maximum 11 150 millió Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak.

Módosult a Kiemelt természetvédelmi fejlesztések című kiemelt projekt felhívás

2015. szeptember 29. 

A ,,Kiemelt természetvédelmi fejlesztések című (KEOP-3.1.4/2015 kódszámú) kiemelt projekt felhívás további kiemelt projekttel került kiegészítésre, emiatt a felhívás ,,A.2., A.3., A.7., F.2. pontjai módosultak.

Módosítás történt az egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzését támogató felhívásban

2015. szeptember 24. 

Módosult az ,,Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása című (KEOP-5.6.0/E/15 kódszámú) pályázati felhívás melynek célja, hogy meglévő, elavult, ez által jelentős energia fogyasztónak tekinthető egészségügyi eszközök cseréjéhez kötött modern, alacsonyabb energia-felhasználású CT, MRI, RTG berendezések beszerzésével segítse elő az egészségügyi intézmények energiafelhasználásának csökkenését. A felhívás módosítása kizárólag a ,,D4. Előleg igénylés című pontban foglaltakat érinti.

Módosult a megújuló energia alapú villamos energiát, kapcsolt hő és villamos energiát, valamint biometán termelést támogató felhívás

2015. szeptember 16. 

A ,,Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című (KEOP-2012-4.10.0/C kódszámú) felhívás ,,A5. Támogatás formája fejezete kiegészült a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet szerinti megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás támogatási kategóriával.

Kiegészült a napelemes rendszer fejlesztését költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében támogató kiemelt felhívás dokumentációja

2015. szeptember 10. 

Kiegészült a ,,Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében című (KEOP-2015-4.11.0 kódszámú) kiemelt felhívás dokumentációja.

Megjelent a napelemes rendszer fejlesztését költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében támogató kiemelt felhívás

2015. szeptember 9. 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a ,,Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében című (KEOP-2015-4.11.0 kódszámú) kiemelt felhívás.

Módosult az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztésről a népegészségügyben című felhívás keretében rendelkezésre álló forrás összege

2015. augusztus 4. 

Módosult ,,Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztésről a népegészségügyben című (KEOP- 1.5.0/15 kódszámú) felhívás ,,A3. Rendelkezésre álló forrás című pontja, és az ,,A7. Támogatás összege című pontja.

Módosult a kormányhivatalok és minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítését támogató felhívás

2015. augusztus 4. 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent a ,,Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése című (KEOP-7.14.0/15 kódszámú) felhívás ,,C3. Elszámolható költségek című pontja, valamint az F13. Csatolandó mellékletek listája című pontja.

Megjelent a kormányhivatalok és minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítését támogató felhívás

2015. július 23. 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a ,,Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése című (KEOP-7.14.0/15 kódszámú) felhívás.

Módosul a települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzését támogató konstrukció

2015. július 23. 

Módosul ,,A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című (KEOP-2.3.0/11 kódszámú) pályázati felhívás, az alábbiak szerint:

Módosul az üzemelő vízbázisok biztonságba helyezését támogató felhívás

2015. július 21. 

Az ,,Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése című (KEOP-2.2.3/B/09-11 kódszámú) konstrukció pályázati felhívásának A7. Támogatás összege című pontja a következők szerint módosul:


Ajánljuk még ...

Hibát talált oldalainkon? Segítsen a javításában! Mondja el nekünk!Hiányol valamit oldalainkról? Javasoljon új funkciókat!Észrevétele van? Küldje el!