összes terület pályázat - pályázatok - pályázati hírek - forrásfigyelés

Hol vannak a menüpontok? Ha menüpontokat hiányol, húzza az egeret a „Pályázati hírek” menüpontra!


Kiemelt pályázatok

Környezet a barátom - Weishaupt rajzpályázat

Hazánk Európa fotópályázat

Corvina fotópályázat


MProjectPályázat nyilvántartás:


Pályázat hírek

terület pályázatok

Mogyoród, Művelődési ház ötletpályázat

tegnap 08:59 

A Kiíró pályázatának célja a jelenlegi Művelődési ház (és termelői piac – 1357/1 hrsz-759 m2) és Védőnői Szolgálat (1357/2 hrsz-386 m2) összevonandó telkeire egy új Művelődési Ház tervezéséhez ötletek, lehetőségek keresése. (a védőnői szolgálat elköltözik, a termelői piac is tud új helyet találni magának). A terület a Fóti út (Mogyoród fő útja) - Béke utca […]

Cetelem Zöldsuli Program

2014. április 14. 

A Cetelem Zöldsuli Program célja a környezettudatos gondolkodás erősítése az általános iskolás gyermekek, vagyis a jövő generációjának aktív bevonásával. A pályázat keretében nyújtott támogatás segítségével a hazai általános iskolák számára lehetőség nyílik külső/belső udvaraik, zöld területeik felületének fejlesztésére, szépítésére, egy zöldebb, fenntarthatóbb környezet megteremtésére.

Dél-dunántúli Területi Innovációs Díj

2014. április 11. 

A kiírók pályázatot hirdetnek Dél-dunántúli/Területi Innovációs Díj elnyerésére.

Fiatal Vállalkozók Versenye / Youth Citizen Entrepreneurship Competition

2014. április 10. 

A Fiatal Vállalkozók Versenye szervezői a Goi Peace Alapítvány, a Stiftung Entrepreneurhsip és az UNESCO, a lehetőség olyan, 16 és 30 év közötti fiataloknak szól, akiknek van olyan innovatív vállalkozási ötletük, amely hozzájárul közösségük fenntartható fejlesztéséhez vagy már van egy ilyen területen működő vállalkozásuk, nonprofit cégük vagy projektjük.

K&H gyógyvarázs

2014. április 3. 

A K&H gyógyvarázs 2014-ben újabb lehetőséget kínál azon gyermek-egészségügyi intézmények számára, amik a gyermekek mielőbbi gyógyulása, és saját munkájuk eredményességének növelése érdekében korszerűsíteni, fejleszteni kívánják eszközparkjukat. A 2014-es K&H gyógyvarázs országos pályázaton részt vehet minden olyan egészségügyi szolgáltató (fekvő-, és/vagy járóbeteg szakellátó), aki az EüM rendelet szerinti a csecsemő-, és gyermekgyógyász szakma főcsoporton belül meghatározott, bármelyik gyermekgyógyászati tevékenységre vagy az általános traumatológia, vagy az általános mentés végzésére rendelkezik hatósági működési engedéllyel, és e tevékenységre az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási szerződésével. A program a nyertesek számára intézményenként maximum bruttó 4 millió forintig állja a pályázati anyagban jelölt eszközök és berendezések beszerzési költségeit, mindösszesen 20 millió forint értékben.
A 2014-es pályázati évben a gyermeksürgősségi ellátást nyújtó intézmények pályázatai részesülnek kiemelt, de nem kizárólagos figyelemben. E mellett a K&H Csoport 2014-től kiemelt figyelmet fordít Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeire, hogy a leginkább rászoruló intézmények is megfelelő eszközparkkal rendelkezhessenek. Így a 2014-es pályázati évben az egyéb források odaítélésénél külön elbírálás alá esnek a 311/2007. (XI.17.) kormányrendelet alapján meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségek területén működő gyermek-egészségügyi intézmények által benyújtott jelentkezések.
A korábbi évek nyertesei a támogatás utáni 3. évben (azaz 2 pályázati ciklus után) részesülhetnek újra műszertámogatásban. Idén tehát újra pályázhat minden olyan intézmény, amely 2011-ben, vagy azt megelőzően nyert támogatást.
A kiírás mellett talál egy pályázati űrlapot is, amely tartalmaz minden szükséges adatot, valamint a szükséges mellékletek listáját is. Az űrlap végén található kérdőív kitöltése önkéntes, visszaküldése nem feltétele a pályázaton való részvételnek, ugyanakkor megköszönjük, ha a kérdések megválaszolásával segíti munkánkat!

Az OEP szerződés és az ÁNTSZ engedély benyújtására nincs szükség, elég, ha a szakmakódról szóló nyilatkozatot kitölti és elküldi.
A K&H gyógyvarázs az országos pályázat nyertesein kívül egyéb forrásoknak – dolgozói, ügyfél és partner felajánlások – köszönhetően a pályázati év során (2015. március 31-ig) több alkalommal is kioszt műszeradományokat, amelynek kedvezményezettjeit az országos pályázatra jelentkezők közül választja ki.
A részletes pályázati kiírást és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat a következő weboldalról tudja letölteni:
https://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/gyermekegeszsegugy.html

Illetve elektronikus levél formájában is bekérheti a khgyogyvarazs@well.hu e-mail címről.

A pályázatok beérkezésének határideje 2014. május 30. 16:00 óra.

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat pályázata társadalmi szervezetek (egyházak, civil szervezetek és nyugdíjas klubok) kulturális-, művészeti-, szabadidős- és sport tevékenységeinek támogatására 2014

2014. április 1. 

A pályázat célja: Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek támogatása, lehetőleg a szervezet tagságán túlmutató, Pesthidegkút és a II. Kerület lakosságának szélesebb körét érintő, megmozgató, közösségteremtő programok, rendezvények, szolgáltatások, beszerzések támogatásán keresztül.

Zöld Udvar pályázat 2014

2014. április 1. 

A pályázat célja: Budapest IX. kerület Belső- és Középső Ferencváros területén levő társasházak belső udvarán közös zöldterületek létrehozása, valamint a meglévő kertek zöldfelületeinek növelése.

HATÁRTALANUL! program - Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek / HAT-14-01

2014. március 27. 

A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, 7. évfolyamon tanuló diákok - nevezetesen az általános iskola 7. évfolyamán, vagy a hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán, vagy a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán tanuló diákok (a továbbiakban: 7. évfolyamon tanuló diákok) - Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

Japán K+F pályázatok a Jövő Internet területén / H2020-EUJ-2014

2014. március 27. 

A kiíró pályázatot hirdetett meg az EU-Japán K+F együttműködés támogatására a Jövő Internet területén a Horizon 2020 LEIT (Leadership in Enabling and Industrial Technologies) pillér 2014-2015. évi ICT munkaprogramja keretében.

Felhívás coach-ok részére

2014. március 25. 

A coaching program bevezetésének célja: az innovatív kezdő vállalkozók eddig olyan területek közül kaphattak szakmai iránymutatást mentorainktól, mint például a piacra jutás, hasznosítás; üzleti terv készítés; marketing stratégia, piackutatás; pályázati ismeretek; innovációs menedzsment; infokommunikációs technológia stb.

Hódmezővásárhelyi Természet 2014 – Tavasz fotópályázat

2014. március 25. 

A Spektív Klub természetfotó pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel: A pályázat címe: Hódmezővásárhelyi Természet 2014 – Tavasz  - Dr. Sterbetz István emlékére kiírt fotópályázat Dr. Sterbetz István életpályája Tárgya: A hódmezővásárhelyi természetet bemutató képek, amelyek Hódmezővásárhely közigazgatási területén belül , 2014 március hónapban készültek. Minden pályázó 3 képet kell benyújtson: egy tájfotót, egy makró fotót (növényről, vagy […]

A Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén című konstrukció lezárása

2014. március 19. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ,,Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén című (KEOP-2.4.0/B/10-11 kódszámú) konstrukció a rendelkezésre álló keret kimerülése miatt lezárásra kerül.

Vándordíj - kisplasztika alkotására

2014. március 18. 

A pályázat célja olyan vándordíj (Kiválóság díj) megalkotása, amely az értékesítési területen dolgozó kollégák éves munkáját jutalmazza.

Kiegészült a területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programokat támogató felhívás adatlapja

2014. március 17. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ,,Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című (TÁMOP-6.1.5/13 kódszámú) felhívás adatlapjának 7-8. pontjai kiegészítésre kerültek a választható horizontális szempontok megnevezésével.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TERMÉSZET 2014 - TAVASZ Dr. Sterbetz István emlékére kiírt fotópályázat

2014. március 11. 

A hódmezővásárhelyi természetet bemutató képek, amelyek Hódmezővásárhely közigazgatási területén belül , 2014 március hónapban készültek.

Minden pályázó 3 képet kell benyújtson:

egy tájfotót,
egy makrófotót (növényről, vagy állatról),
egy vadfotót (madár vagy emlős).

A digitális képek max. 3 Megapixel méretűek lehetnek, állók, vagy fekvők egyaránt elfogadhatóak. A képek JPEG tömörítésűek lehetnek. A tömörítésen kívül a fotókon SEMMILYEN utólagos módosítást (számítógépes utómunkákat) elvégezni nem szabad. A képnek olyannak kell lenni, ahogy azt a terepen elkészítette a pályázó. Digitális géppel készített fotók esetén a kép EXIF állományát meg kell adni. A képek készítésének helyét pontosan meg kell jelölni térképen, vagy GPS koordinátákkal. A győztes kép esetén, a helyszín ellenőrzésre kerül!

A képeknek a pályázó által elkészítetteknek kell lenniük. A képek tulajdonjoga és minden egyéb joga, csak a pályázóé lehet. Harmadik félnek, a pályázati képekhez fűződően, semmilyen joga nem állhat fenn.

Migrációs menekültügyi tanulmány elkészítése

2014. március 5. 

Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a nemzeti kapcsolattartó pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek.

Új felhívás telephelyfejlesztés támogatására a Dél-dunántúli régióban

2014. február 25. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a DDOP-1.1.1/D-14 kódszámú, ,,Telephelyfejlesztés a területi kohézióért című projekt felhívás. A felhívásra a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek fejlesztése, új telephelyek kialakítása céljából nyújtható be projektjavaslat.

Közösségi rendezvények támogatása: hangtechnika, gyermekműsor és sztárfellépő térítésmentes biztosításával (ÖM-PA-2014/2)

2014. február 19. 

A pályázat célja:
Olyan Magyarország területén megvalósuló rendezvények támogatása, melyek hozzájárulnak különböző – főként hátrányos helyzetű - társadalmi célcsoportok közösségi élményeinek kialakításához.

A pályázat keretében:
- komplett hangtechnikai szolgáltatást (8-12 órás időtartamra)
- Egészségnevelő – interaktív – gyermekműsort (50 percben)
- Egy sztárfellépőt (45 perces műsorral)
biztosítunk a nyertes pályázó rendezvényére 500 000 Ft összértékben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31.

Teret adunk a sportnak pályázat

2014. február 18. 

Pályázat sportegyesületek, szabadidősport és sport rekreációs tevékenységének támogatására. Pályázatok beadása: folyamatos A pályázat kiírója, bonyolítója és elbírálója: PP Center Üzleti Központ A pályázat célja: Támogatásban részesíteni és ezzel hosszú távon otthont adni a PP Center Üzleti Központ területén sportegyesületeknek és szabadidősport tevékenységet szervező társaságoknak, hogy széles körben igénybe vehető testedzési lehetőséget biztosítsanak sportolni vágyók, illetve a környéken lakók […]

Erasmus+ pályázat

2014. február 17. 

Az Erasmus+-t a képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az oktatási, képzési és az ifjúsági munka területén működő rendszerek korszerűsítését célzó hétéves program a jelenleginél 40%-kal magasabb, 14,7 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodhat. Ebből 10% jut az ifjúsági szakmának. A program révén több mint 4 millió pályázó juthat támogatáshoz, ebből a Fiatalok Lendületben Program folytatásának számító […]

Petőfi flashmob - Pályázat középiskolásoknak

2014. február 13. 

,,Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét?  A pályázat témája: Az 1848. március 15-i események emlékére szervezzetek Petőfivel és a forradalommal kapcsolatos flashmobot. A flashmob olyan közösségi esemény, amelynek során adott időpontban, előre tervezetten, emberek egy csoportja valamilyen céllal figyelemfelkeltő tevékenységet végez. Lényege a közterületen, közösségi helyeken való figyelemfelhívás, szórakoztatás és a […]

Tanyafejlesztés program 1. célterület felfüggesztve

2014. február 12. 

A vidékfejlesztési miniszter közleménye a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet szerinti pályázatok benyújtási időszakának felfüggesztéséről a tanyák, valamint a tanyás települések megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztése célterület (1. célterület) vonatkozásában.  A  Tanyafejlesztési  Program  előirányzat  keretében  nyújtott  támogatás  2014.  évi igénybevételének feltételeiről  szóló  7/2014. (II. 6.) VM rendelet 7.§ […]

Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj 2014.

2014. február 9. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal művészettörténészek  és műkritikusok részére a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj célja Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet, illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását.  Pályázhatnak Az 1974. január 1. után születettek. Korábbi  ösztöndíjasok  is  pályázhatnak, amennyiben nem  töltötték […]

Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek szervezetfejlesztésének támogatása / IFJ-GY-14-D

2014. február 6. 

A pályázati program célkitűzései: a gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével - kizárólag Magyarország területén megvalósuló - szervezetfejlesztő tevékenységek támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a közösségek erősítéséhez, fejlesztéséhez.

Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása - EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 időszakában Megújuló energia program / HU-03-A1-2013

2014. február 6. 

Jelen pályázati felhívás a Klímaváltozás és megújuló energia tématerületen belül a Megújuló energia programterület céljait szolgálja.

Pályázat gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek szervezetfejlesztésének támogatására

2014. február 4. 

A gyermek és fiatal korosztály részére és aktív részvételével - kizárólag Magyarország területén megvalósuló - szervezetfejlesztő tevékenységek támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a közösségek erősítéséhez, fejlesztéséhez. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-D A pályázati program célkitűzései:  A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével - kizárólag Magyarország […]

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése / HU07PA16-A2-2013

2014. február 3. 

A felhívás keretében támogatott projekteknek illeszkedniük kell az alábbi alcélok valamelyikéhez: 1. A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökségi érték és táji környezet fenntartható módon, a helyi szereplők bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és élményszerű bemutatása. 2. A kulturális örökségvédelmi jelentőséggel is rendelkező védett természeti értékek, területek, ezen belül kifejezetten a kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és környezetük megőrzése, fenntartása, helyreállítása, az eredeti funkció, működés élményszerű bemutatása.

Erdei iskola programban való részvétel támogatásának igénylése

2014. január 31. 

Támogatás célja: Lehetőséget teremteni a magyar iskoláskorú gyermekek számára, hogy - minél több gyermek legalább egyszer eljuthasson erdei iskolába. - részesüljenek a nevelési-oktatási rendszeren keresztül abban a tanulásszervezési módban/formában, amely lehetőséget biztosít a közvetlen környezet megélésére a folyamatok összefüggésben való látására, és jelentős közösségkovácsoló erővel is bír. - megismerjék a NATURA 2000 programot, területeket, és ezen területek természetvédelmi értékeinek fontosságát.

Pályázat energetikai ötletek, termékek és szolgáltatások hazai szakkiállításon való részvételére

2014. január 29. 

Az innovációban és az energiatechnológiákban rejlő lehetőségek kiaknázása az európai uniós és hazai szakpolitika szerint is új növekedési potenciált biztosíthat a nemzetgazdaságok fellendítésének. A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) egyik kiemelt célja az energetika területén a kiemelkedő magyar kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósulásának, hazai és külföldi piacra juttatásának elősegítése. E cél elérése érdekében a Nemzeti Innovációs […]

Az Európai Ifjúsági Portál fiatal újságírókat keres

2014. január 28. 

Az  Eurodesk  Magyarország,  mint  az  Európai  Ifjúsági  Portál  (http://europa.eu/youth)  magyar szekciójának tartalomfelelőse,  bővíti fiatal újságírókból álló csapatát. Továbbra  is célunk, hogy érdekes, tartalmas,  színvonalas,  a  magyar  és  az  európai  fiatalokhoz egyaránt  szóló  cikkekkel,  írásokkal, interjúkkal  töltsük  meg  a  honlapot.  Várjuk  mindazokat  a  szárnyaikat  bontogató,  vagy  az újságírás területén már tapasztalattal rendelkező fiatalokat (elsősorban a 14-35 év  közötti korosztályból), akik szeretnék […]

Energiafüggők – forgatókönyvírói pályázat

2014. január 27. 

Az élet egyre több területén, növekvő mértékben csatlakozunk az ellátó rendszerekhez, technológiákhoz. Emiatt kiszolgáltatottságunk és függőségünk észrevétlenül, de rohamosan növekszik. A Zöld kör forgatókönyvírói pályázatán a legfrissebb elmék is megmutathatják, hogyan fejeznék ki gondolataikat egy rohamosan erősödő civilizációs kockázattal – az energiafüggőséggel – kapcsolatban. Mindegy, hogy van már tapasztalatod a tollforgatásban, vagy épp most tennél szert […]

Nemzetközi Visegrádi Alap kulturális programtámogatások, kisprojektek / International Visegrad Fund Small Grands 2014

2014. január 23. 

A támogatás területei: 1. kulturális együttműködés 2. tudományos eszmecserék és kutatások 3. oktatás 4. diákcsere 5. határokon átnyúló együttműködés 6. turizmus.

Millenáris Széllkapu Kft. ötletpályázata a Margit körút - Kis Rókus utca - Fény utca - Mammut II. bevásárlóközpont által határolt tömb hasznosítására

2014. január 22. 

A Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. ötletpályázatot ír ki a Margit körút - Kis Rókus utca - Fény utca - Mammut II. bevásárlóközpont által határolt tömb hasznosítására. A pályázat célja olyan funkcionális ötletek inspirálása, megismerése és összegyűjtése, amelyek segíthetnek egy későbbi építészeti tervpályázat megalapozásában/előkészítésében, a terület felhasználási módjának meghatározásában. A Kormány 1136/2013. (III. 19.) Korm. határozata […]

Szakmai gyakorlat megszerzése

2014. január 14. 

A kiíró pályázatot hirdet környezetvédelmi területen diplomázott egyetemi hallgatók részére szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban.

Norvég Civil Támogatási Alap közepes és kisprojektek 2014

2014. január 13. 

Az Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. -A terület: demokrácia és emberi jogok; - B terület: női jogok és esélyegyenlőség; - C terület: közösség- és szervezetfejlesztés; - D terület: ifjúsági- és gyermekügyek; - E terület: környezetvédelem és fenntartható fejlődés; - F terület: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak; - G terület: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

Tudományos csereprogram (SCIEX NMS-CH) - ösztöndíj kutatóknak

2014. január 10. 

A SCIEX Ösztöndíj a Svájci Hozzájárulás részét képező olyan támogatási eszköz, mely bármely olyan, az EU 10 tagállamából (BGR, CZE, HUN, LTU, LVA, POL, ROU, SVK, SVN, SVJ) érkező kutatókat támogat minden tudományág területéről, akik svájci kutatókkal, svájci kutatóintézetben folytatnák kutatásaikat.

Elbírálták a 2014. évi nemzetiségi célú pályázatokat

2014. január 8. 

A Magyarország területén élő nemzetiségek nyelvének, kulturális hagyományainak, szellemi és tárgyi örökségének megőrzéséhez és méltó ápolásához, identitásuk erősítéséhez nagymértékű segítséget nyújt a Kormány.

Közfoglalkoztatási programok

2014. január 6. 

A pályázat célja, hogy a pályázók olyan, a 2014. év folyamán indítható, a hagyományos és megszokott közfoglalkoztatási programoktól eltérő programjavaslatokat dolgozzanak ki, amelyek az ország egészén, vagy annak több területén - elsősorban hátrányos helyzetű, kedvezményezett térségekben és településeken - valósíthatók meg.

Erdős Pál Kutatói Ösztöndíj 2014

2014. január 5. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. A Program elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami […]

Kulturális Staféta - pályázat az Idősek határokon átívelő kulturális és művészeti vetélkedőjének országos elődöntőjébe jutott fellépők és csoportok számára / KULTURÁLIS STAFÉTA - 2013

2014. január 1. 

A pályázati program lehetőséget kíván teremteni az Idősek Határokon Átívelő Kulturális és Művészeti Vetélkedőjének országos elődöntőjébe bejutott idősek és csoportjaik számára a kapcsolatteremtésre, hagyományápolásra, tapasztalatok megosztására. A fenti célok elérése érdekében a pályázati program kizárólag autóbuszos utazással egybekötött kulturális közösségi programok (más tájegység népművészetének, népi hagyományainak megismerését, az ország más területéről a Ki-Mit-Tud-on indult versenyzőkkel való kapcsolatépítést, kikapcsolódást lehetővé tévő) megvalósítását támogatja.

Falugondnokok és tanyagondnokok megyei egyesületeinek, falugondnokság területén működő közhasznú egyesületek, szervezetek állami támogatása

2013. december 23. 

A pályázat célja: Magyarország közigazgatási területén működő falu és tanyagondnoki szolgálatok által létrehozott területi egyesületek működésének, szakmai fejlesztési, hálózat koordinációs és hálózatfejlesztési programjainak támogatása.

Tapasztalatcsere iskolák részére – Kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére irányuló EGT Alap pályázat

2013. december 22. 

Megjelentek az EGT Alap Energiahatékonyság program területéhez tartozó a Kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére irányuló pályázati felhívások. Jelen pályázati felhívás a Klímaváltozás és megújuló energia tématerületen belül az  Energiahatékonyság  programterület  keretében  a  bilaterális  kapcsolatok erősítése céljából kerül meghirdetésre. A pályázat kódja: HU-02-2013-B1 A kiírások célja a donor országok jó gyakorlatának megismerésén keresztül és a donor országbeli partnerek bekapcsolódása révén, az […]

Magyar építészeti projekt nyert nagydíjat Párizsban

2013. december 18. 

A budapesti Szövetség39 alkotócsoport nyerte el a francia Jacques Rougerie Alapítvány innovációs építészeti pályázatának fődíját a ,,Tengerszint-emelkedés és Építészet kategóriában. A fiatal magyar tervezők CALTROPe nevű projektje természetközpontú módon válaszol a vízszintemelkedéssel járó területvesztés által okozott kihívásra.   A francia Jacques Rougerie Alapítvány idén tavasszal újra meghirdette nemzetközi innovációs építészeti pályázatát három kategóriában. A felhívásra […]

Pályázat állattenyésztési és élelmiszeripari technológiafejlesztésre

2013. december 17. 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 2013. december 16-tól vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az állattenyésztés és az élelmiszer-feldolgozás technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek beszerzéséhez. Támogatási  célterületek: 1. célterület:   az állattenyésztés technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek beszerzéséhez, 2. célterület:   az élelmiszer-feldolgozás technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek beszerzéséhez. A támogatási kérelmek az adott célterületen belül, az értékelés […]

Pályázat színházi együttműködésekre

2013. december 16. 

Kelet-európai, valamint észak-afrikai színtársulatok és a német nyelvű területek színházai közötti együttműködések támogatására hirdet pályázatot a kiíró.

ICCROM ösztöndíj (Olaszország, Róma)

2013. december 9. 

Az ICCROM ösztöndíj programja intézmények, szervezetek kutatási tevékenységet végző vezető szakemberei számára. Az ösztöndjra az ICCROM tagállamok országainak állampolgárai jelntkezhetnek. Olyan szakemberek, akik a kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos diplomával és kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkeznek vagy az alábbi kapcsolódó szakterületek szakemberei, tanárai: művészettörténet, muzeológia, régészet, mérnök, megőrzés/helyreállítás, természettudomány, várostervezés és könyvtár/levéltár megőrzés. Az ösztöndíj időtartama 1-5 […]

Módosítás a területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítását támogató felhívásban

2013. december 7. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ,,Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása című, ÁROP-1.2.11-2013 kódszámú kiemelt felhívás C3 elszámolható költségek köre pontban pontosítottuk a szolgáltatások elszámolhatósági szabályait.

Kemény Bertalan falufejlesztési díj 2014

2013. december 6. 

A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.

Legyen más a szenvedélyed! – TÁMOP-5.2.9/13/1 pályázat

2013. december 6. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-5.2.9/13/1 jelű “Legyen más a szenvedélyed ” című kiemelt felhívás. A konstrukció fő célja, hogy  a társadalom minél szélesebb köréhez a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzéséről, kezelési lehetőségeiről, sokszínűségéről eljuttatott releváns információk által csökkenjen a droghasználat, illetve a területen dolgozó szakemberek minél felkészültebben, hatékonyabban és egymás munkáját összehangolva vegyenek […]

Kihelyezett intézményi programok

2013. december 5. 

A pályázat célja: - a kiégés megelőzése; - a mentálhigiénés kultúra fejlesztése és terjesztése; - alkalmazott pszichológiai ismeretek használatának támogatása a munkaterületeken; - alkalmazott pszichológiai ismeretek használatának támogatása a dolgozók személyes egészségének védelmében; - az intézmények munkájának segítése; - az intézményeken belüli együttműködés javításának elősegítése; - hozzájárulás az ellátás minőségének javításához; - az intézmény eredményességének javítása; - belső stressz csökkentése.

Módosul az egészségügyi ellátórendszer szervezeti hatékonyságának fejlesztését támogató kiírás beadási határideje

2013. november 28. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP - 6.2.5-B/13/1 jelű, ,,Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása című kiírás projektjavaslatának benyújtására a honlapon való megjelenéstől számított 60. napig van lehetőség.

Norvég Civil Támogatási Alap

2013. november 26. 

Az ösztöndíjas program célja, hogy elősegítse a fogadó országok civil szervezeteinek az érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés területén működő jó gyakorlatainak magyarországi adaptációját, ezzel hozzájárulva a demokrácia fejlődéséhez illetve a támogató országok és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez.

Klímaváltozás elleni küzdelem – környezetvédelmi pályázat (Norvég Alap)

2013. november 25. 

,,Klímaváltozás elleni küzdelem” - Együttműködés ösztönzése a donor országok és Magyarország között a környezetvédelem területén. Ennek keretében cél a tudatosság és a társadalmi felelősségérzet erősítése a környezetvédelem vonatkozásában, a lakosság klímaváltozásra vonatkozó tudatosságának fejlesztése, a klímaváltozás lassítására vonatkozó, és az alkalmazkodás terén szerzett tapasztalatok cseréje. Támogatási összeg Az egyes beavatkozási területeken 150.000 euró támogatási összeg áll rendelkezésre […]

Kezdődik a vidékfejlesztési és turisztikai pályázatok beadása

2013. november 21. 

A turisztikai tevékenységek ösztönzését célzó pályázatra 2013. november 25-től december 20-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a LEADER Helyi Akciócsoportokhoz. A dokumentumot postán kell eljuttatni, hiánypótlásra nincs lehetőség. Az intézkedés célja a vidéki települések életminőségének javítása, melynek keretében négy célterületen igényelhető támogatás: falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, […]

Google Európai ösztöndíj fogyatékkal élő diákok számára

2013. november 19. 

A  Google Európai ösztöndíj az Európai Unió területén felsőfokú számítástechnikai tanulmányokat folytató, fogyatékkal élő diákoknak szól. Az ösztöndíj célja, elősegíteni a korlátok lebontását, amelyek akadályozzák a fogyatékkal élő hallgatókat tanulmányaik sikeres folytatásában, segíteni aktív szerepvállalásukat a számítástechnikai technológia létrehozásában és ezáltal erősíteni aktív, vezető szerepvállalásukat. Az ösztöndíj mértéke: 7000 euró/ 2014/2015 tanév Jogosultsági követelmények: A diákoknak Bachelor (alapképzés)-, Masters vagy PhD képzésben […]

Fellowship for Intellectual Exchange - japán ösztöndíj tudósok, kutatók, PhD-hallgatók, újságírók számára

2013. november 14. 

A kiíró a 2014-2015-ös évre ösztöndíjat ajánl olyan 45 évnél fiatalabb bölcsészet- és társadalomtudományok területén tevékenykedő, illetve a kutatásban, médiában vagy nonprofit szervezetnél tapasztalattal rendelkező tudósok, kutatók, PhD hallgatók, újságírók számára, akiknek szakterülete nem Japán, kutatásaikhoz azonban elengedhetetlen Japán alaposabb megismerése.

Pályázatkezelőt keresünk!

2013. november 14. 

A kíiró pályázatot hirdet olyan pályázatkezelő vállalkozások, vagy pályázatkezelésben jártas magánszemélyek részére, akik ismerettel rendelkeznek román, vagy lengyel, vagy angol, vagy mindhárom nyelvi területeket érintő pályázatok kezelésének tekintetében.

Ösztöndíj pályázat középiskolásoknak

2013. november 11. 

Jeles tanulmányi eredményed van?
Jól beszélsz németül? Szeretnél külföldi elitegyetemen továbbtanulni? Ha ezekre a kérdésekre igen a válasz, akkor a STUDIUM AKADÉMIA ösztöndíj programja neked lett kitalálva!
A STUDIUM AKADÉMIA egyetemi előkészítő ösztöndíj programot hirdet a 2013/14-es tanévben 11. és 12. évet kezdő azon középiskolai diákok számára, akik: #az elmúlt két tanévet jeles tanulmányi eredménnyel zárták, ezen belül is német nyelvből jeles minősítést kaptak, vagy # országos középiskolai tanulmányi versenyen jelentős eredményt értek el (1-10. hely), és felsőfokú tanulmányaik egy részét, vagy egészét német nyelvterületen (elsősorban Ausztriában vagy Németországban) kívánják folytatni.

Jelentkezési határidő: A 2014. februárjában kezdődő félévre folyamatosan lehet pályázni. A beadási határidő 2014. január 12. A beadási határidő után benyújtott jelentkezések nem kerülnek befogadásra.

A pályázható támogatás mértéke: Az ösztöndíj programba kerülő diákok 50 %-os vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a STUDIUM AKADÉMIA egyetemi előkészítő kurzusdíjaiból.

A pályázat beadási módja: Az ösztöndíj odaítélését felvételi beszélgetés előzi meg. A felvételi beszélgetésre a jelentkezés leadása elektronikus formában történik.

Magyar hadisírok felújítása / HM TKHKF HS-2013

2013. november 7. 

A pályázat célja: a pályázat a honvédelem és a katonai hagyományápolás ügyét támogató civil szervezetek hatékonyabb szerepvállalását kívánja előmozdítani a Magyarország területén található magyar hadisírok felújításán keresztül.

Megszületett a döntés a 2013. évi Tanyafejlesztési Program nyerteseiről

2013. november 5. 

Megszületett a döntés a harmadik alkalommal meghirdetésre került Tanyafejlesztési Program idei pályázati kiírásának nyerteseiről. Az idén már a teljes Alföld területéről pályázható program négy támogatási célterület keretében indulhatott el. A döntés értelmében idén 529 tanyafejlesztési projekt nyert el vissza nem térítendő támogatást összesen közel 3,5 milliárd forint értékben.

Egy nap Bugaszegen kulturális kísérőprogramokkal / ÖM-PA-2014/1

2013. október 31. 

A pályázat célja: olyan Magyarország területén megvalósuló közösségi kirándulás támogatása, mely hozzájárul különböző - főként hátrányos helyzetű - társadalmi célcsoportok közösségi élményeinek kialakításához.

Közösségi kirándulás pályázat

2013. október 29. 

: “Egy nap Bugaszegen kulturális kísérőprogramokkal”. A pályázat célja: Olyan Magyarország területén megvalósuló közösségi kirándulás támogatása, mely hozzájárul különböző - főként hátrányos helyzetű – társadalmi célcsoportok közösségi élményeinek kialakításához. A pályázat keretében: Csoportos kirándulás formájában egy teljes napot (10:00-tól 16:00-ig) tölthetnek el a támogatottak ingyenesen a Bugaszegi Téglagalériában az alábbi szolgáltatások igénybevételével: kulturális- és egyéb [...]

Megjelent az egészségügyi ellátórendszer szervezeti hatékonyságának fejlesztését támogató kiemelt felhívás

2013. október 28. 

Elérhető a honlapon a ,,Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása című TÁMOP - 6.2.5-B/13/1 kódszámú kiemelt projekt B komponensének ,,A rendszerirányítás módszertani kereteinek kidolgozása és a megvalósítás módszertani támogatása című felhívása.

Közösségi kirándulás pályázat: "Egy nap Bugaszegen kulturális kísérőprogramokkal" (ÖM-PA-2014/1)

2013. október 27. 

Magyarország területén megvalósuló közösségi kirándulás támogatása, mely hozzájárul különböző – főként hátrányos helyzetű - társadalmi célcsoportok közösségi élményeinek kialakításához. Csoportos kirándulás formájában egy teljes napot tölthetnek el a támogatottak ingyenesen a Bugaszegi Téglagalériában kulturális- és egyéb kísérőprogramok (színházi előadás; zenés felnőtt- vagy gyermekműsor; animációs program; állatsimogató), ebéd, valamint útiköltség hozzájárulás igénybevételével.

Működési- és programtámogatás romáknak

2013. október 26. 

A pályázat célja: hosszú évtizedek, évszázadok óta él együtt Magyarország területén cigány és nem cigány emberek és közösségek. Ugyanakkor számtalanszor történnek félreértések, keletkeznek esetlegesen előítéletet tápláló gondolatok. Ezért várjuk olyan szervezetek pályázati anyagait, amelyek elsősorban hosszú távra terveznek közösséget építeni. Várjuk azon pályázatok beérkezését, amelyek különböző kulturális hátterű, közösségek egymás, kölcsönös jobb megértését célozzák.

Megjelent a felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztését támogató felhívás

2013. október 25. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése című (TÁMOP-4.1.1.F/2013 kódszámú) pályázati felhívás.

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014 (Nemzeti összetartozás kollégium) / NEA-NO-14-SZ

2013. október 25. 

A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenység területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014 (Társadalmi felelősségvállalás kollégium) / NEA-TF-14-SZ

2013. október 24. 

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Módosul a telephelyfejlesztés, ipartelepítés felhívás a Dél-alföldi, Észak-magyarországi, Közép-magyarországi és Nyugat-dunántúli régiókban

2013. október 24. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért című, DAOP-1.1.1/E és D-13, ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és B-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13 kódszámú pályázati felhívást adminisztratív okokból módosítottuk.

Stockholmi Ifjúsági Víz Díj - ifjúsági verseny

2013. október 23. 

A Stockholmi Ifjúsági Víz Díjat (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) 1997-ben alapították. Egyike a legelismertebb nemzetközi ifjúsági díjaknak a szakterületen. Védnöke a svéd koronahercegnő, Viktória, ő adja át a díjat és találkozik a döntő résztvevőivel is az évente megrendezett stockholmi Víz Világhéten. A Díj 5000 dollár és kristályszobor. A döntőben az egyes országok versenyének győztese indulhat.

Jövő Építésze 2013

2013. október 23. 

A kiíró hőszigetelt szendvicspanelek, és más olyan innovatív építőanyag termékek globális gyártója, melyek térnyerése az építőipar jövője felé vezet. A Jövő építésze - 2013 résztvevői magyarországi, szakirányú felsőoktatásban résztvevő hallgatók lehetnek egy olyan eredeti tervkoncepció beadásával, amely egy tetszőleges funkciójú, de legalább 1000 m2 hasznos alapterületű épület megvalósítását célozza.

Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtásának támogatása Baranya megye területére

2013. október 23. 

A pályázat általános célja: az elhelyezkedés és az üres álláshelyek feltárásának és betöltésének elősegítése az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, közfoglalkoztatási program aktuális kérdéseiről, valamint a munkaügyi központ egyes kirendeltségeinél igénybe vehető szolgáltatásokról és támogatási lehetőségekről nyújtott információval.

Kishantoson ezentúl többen használhatják az állami földeket

2013. október 17. 

A Kishantosi Nonprofit Kft. által bérelt földek meghirdetése harmonizál a kormányzat birtokpolitikai irányelveivel és a Nemzeti Vidékstratégiával. A haszonbérleti szerződés lejárt, ezért lett pályázati kiírás tárgya ez a terület. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) haszonbérleti pályázatán egységes feltételekkel lehet indulni, az elbírálás pedig szakmai szabályok szerint történik. Minden esetben azzal köt szerződést az állam, aki összességében a legjobb pályázatot nyújtotta be. Közlemény.

Pályázat ifjúsági és közösségi információs pontok létrehozására és működtetésére

2013. október 17. 

A  Kreateam  Egyesület a  svéd  SWINT  NGO  Foundation  szervezet együttműködésével pályázati kiírást tesz közzé. A korábban kialakult svéd-magyar közösségfejlesztési folyamat eredményeképpen a pályázatkezelő Kreateam Egyesület, valamint  a  támogató  svéd  SWINT  NGO  Foundation  Magyarország  területén  működő közösségi tereknek,  művelődési és  szabadidős  szervezeteinek  lehetőséget  biztosít  közösségfejlesztés  szempontjából lényeges szerepet betöltő helyi információs pontok kialakítására és működtetésére. A [...]

STEP UP Program

2013. október 16. 

A program célja egyrészt, hogy hazai szervezetek az éghajlatváltozás témakörét érintő adott projektjeikre megfelelő tudással rendelkező hazai szakembert találjanak, másrészt hogy a szabad kapacitással rendelkező (akár pályakezdő) szakértők éghajlatvédelmi területen gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, és elsajátítsák a projektszemléletű, innovatív gondolkodást.

Pályázati felhívás a I., II. és egyéb kategóriába sorolt futó sportesemények jövő évi naptártervbe kerüléséről

2013. október 15. 

A kíiró pályázati felhívást tesz közzé a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő I., II. és egyéb kategóriába sorolt futó sportesemények 2014. évi naptártervbe kerüléséről.

Pályázat az I., II. és egyéb kategóriába sorolt futó sportesemények jövő évi naptártervbe kerüléséről

2013. október 14. 

A Fővárosi Közgyűlés Közterület-hasznosítási Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő I., II. és egyéb kategóriába sorolt futó sportesemények 2014. évi naptártervbe kerüléséről. Előzmények A Fővárosi Közgyűlés 2012. április 25-i ülésén megalkotta a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012 (V.8.) Főv. Kgy. rendeletet. A rendelet megalkotásának [...]

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért / DAOP-1.1.1/E és D-13, ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és B-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13

2013. október 11. 

Jelen pályázati felhívás legfőbb célja a területi kohézió elősegítése a kevésbé versenyképes térségekben működő mikro, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésén, illetve a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül. A programmal szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése a kevésbé fejlett területeken, és ezen keresztül a térség felzárkózásának ösztönzése, leszakadásának mérséklése.

Mesehősökkel a környezetünkért 2013 szépírói pályázat

2013. október 11. 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2013. május 30-án ismét meghirdeti a már évek óta nagy népszerűségnek  örvendő szépírói  pályázatát.  Társaságunk  így  szeretne  hozzájárulni  a tehetséges gyermekek képességeinek fejlesztéséhez miközben környezettudatosságukat is növeli. A pályázat címe: Mesehősökkel a környezetünkért A pályázat témája: az FKF Zrt. köztisztasággal és hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységei: Hogyan lesz tiszta környezetünk? Hova tűnik a sok szemét? [...]

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért pályázat

2013. október 11. 

Pályázat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenshez DAOP, ÉMOP, KMOP, NYDOP. Kódszám:  DAOP-1.1.1/E és D-13 ÉMOP-1.1.1/F és B-13 KMOP-1.5.3/C és B-13 NYDOP-1.3.1/D és E-13 A pályázati kiírás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a [...]

Bogliasco ösztöndíj 2014-2015

2013. október 10. 

A Bogliasco ösztöndíj a bölcsészettudomány, művészet és építészet tudományterületein tevékenykedő szakemberek számára nyújt pénzügyi támogatást. Támogatott szakterületek: régészet, építészet, Tánc, film/videó, történelem, tájépítészet, irodalom, zene, filozófia, színház, vizuális művészetek. Az alapítvány évente kb. 50 ösztöndíjat biztosít a jelentkezők számára. Jelentkezési  határidők: 2014. január 15 és 2014. április 15. Bogliasco Fellowships are awarded, without regard to [...]

Felhívás felsőoktatási STEM-díjra

2013. október 9. 

A kiíró keresi azokat a felsőoktatási jó gyakorlatokat, amelyek hivatástudatot erősítő, szemléletformáló hatással lehetnek a tudomány, a technológia, a mérnöktudomány és a matematika (STEM ágazatok) területek oktatására, s amelyek ily módon példaként járhatnak elől.

Ösztöndíjprogram vidékfejlesztő roma fiataloknak

2013. október 9. 

Az anyagi támogatás célja: A felsőoktatásban tanuló roma származású fiatalok tanulmányainak eredményes befejezésének elősegítése. A program céljaival megegyező, konkrét feladatvégzés díjazása havi rendszerességgel. Szakmai mentorálás célja: A kedvezményezettek felkészítése a település és közösségfejlesztés területén a helyi lakosság aktivizálásának, társadalmi cselekvőképességének, kezdeményező-készségének fejlesztésére, melynek során cél a közösségi megoldások érvényre jutásának segítéséhez szükséges módszerek megismertetése, azok elsajátításában való segítségnyújtás elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat biztosítása révén.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása / KAB-KEF-13

2013. október 6. 

A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egységes szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő városi/budapesti kerületi /kistérségi/megyei/regionális KEF-ek folytatólagos működésének támogatása, a koordinációs feladatok ellátásának elősegítése. Kiemelt cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a területén működő intézmények és közösségek bevonásával képesek legyenek a térségben adódó, egyes szolgáltatási területekhez (drogprevenció/egészségfejlesztés, kezelés/ellátás, kínálatcsökkentés) kapcsolódó szükségletet felmérni, prioritásokkal rendelkező helyi stratégiát és cselekvési tervet előkészíteni, megvalósítani.

HELL Élménypark építészeti ötletpályázat

2013. október 4. 

Az ötletpályázat tárgya Szikszó déli határánál található területre (hrsz: 051/1)- a meglévő HELL Energy üzemterülettől délre fekvő telekre tervezendő – HELL ÉLMÉNYPARK és az ahhoz kapcsolódó funkciók koncepcionális megtervezése és bemutatása. A tervpályázat célja A pályázat célja Szikszó 051/1 hrsz-ú területen megvalósítandó HELL ÉLMÉNYPARK és a hozzá kapcsolódó külső funkciók megvalósításának koncepcionális megtervezése. A tervezendő [...]

Pedagógusok a jövő Tudásbajnokaiért díj

2013. október 2. 

A Pedagógusok a jövő Tudásbajnokaiért díj célja: elismeri és támogatja a pedagógusok munkáját, a tehetséggondozás és -nevelés egyik legfontosabb területének számító tanulmányi versenyeken való részvétel módszertanával kapcsolatos legjobb kezdeményezéseket, gyakorlatokat, kreatív és új ötleteket.

Mária kegyhelyek egyházmegyénkben és Európa területén

2013. október 1. 

A kiíró pályázatot hirdet hobbi- és hivatásos fotós kategóriában az alábbi témakörben: Mária kegyhelyek egyházmegyénkben és Európa területén.

Földhaszonbérletet nyertek a gazdák

2013. szeptember 26. 

A kormányzat célja, hogy minél több fiatal gazda és családi vállalkozás kapjon földet - hangsúlyozta dr. Bitay Márton a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) látogatóközpontjában, ahol ünnepélyes keretek között haszonbérleti szerződéseket adott át a pályázaton nyertes helyi gazdáknak. Az állami földprogramért felelős államtitkár az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) működési területén birtoktest használatához jutottaknak is itt nyújtotta át az okiratot. A földeket a természetvédelmi korlátozások betartásával hasznosítják a jövőben.

Kinder + SPORT program, 2013/14-es tanév

2013. szeptember 24. 

A pályázat kiírója, a Ferrero Magyarország Kft., évek óta elkötelezett az iránt, hogy rendszeres testmozgásra ösztönözze a fiatalokat. A Ferrero hitvallása, hogy a sport kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, mert segít nekik megismerni önmagukat, leküzdeni az akadályokat, és hozzájárul ahhoz, hogy sikeres és erős felnőtté váljanak. A vállalat ezért létrehozta a Kinder + SPORT kezdeményezést, amelynek célja, hogy a mindennapi sportot az aktív életmód részeként vonzóvá tegye a gyermekek számára.
A tavalyi évben közel 300 általános iskolát köszönthettünk a pályázók között. Épp ezért úgy döntöttünk, hogy a kezdeményezést folytatjuk, immár 64 iskola részvételével.

A pályázók köre:
A Kinder + SPORT programra bármelyik magyarországi, nem sport tagozatos általános iskola jelentkezhet. Az iskolák jelentkezését a következő nyolc területekről várjuk:

1. Budapest
2. Pest megye
3. Észak-Magyarország
4. Észak-Alföld
5. Dél-Alföld
6. Közép-Dunántúl
7. Nyugat-Dunántúl
8. Dél-Dunántúl

A fenti nyolc terület mindegyikéből 8 általános iskola vehet részt a programban, vagyis országos szinten összesen 64 intézmény. Területenként sorsolással dől el, melyek lesznek a Kinder + SPORT programban résztvevő intézmények.

Általános pályázati feltételek:
Azok az általános iskolák jelentkezhetnek, amelyek a programba való bekerülés esetén vállalják, hogy:
- minimum kéthetente 45 perces Kinder + SPORT edzést/foglalkozást tartanak a testnevelés órán kívül, délutáni sportfoglalkozás keretében, amelyek során a Kinder + SPORT sorversenyek feladatait gyakorolják a 2,, 3. és 4. évfolyam tanulóival, és az edzéseket/foglalkozásokat dokumentálják
- összeállítanak és felkészítenek egy 12 fős csapatot a Kinder + SPORT bajnokság versenyeire a 2., 3. és 4. osztályok tanulóiból az alábbi összetételben:
- 4 fő 2. osztályos tanuló, akik 2005-2006-ban születtek: 2 fiú – 2 lány
- 4 fő 3. osztályos tanuló, akik 2004-2005-ben születtek: 2 fiú – 2 lány
- 4 fő 4. osztályos tanuló, akik 2003-2004-ben születtek: 2 fiú – 2 lány
- fiatalabb versenyzőt lehet indítani az adott korosztályban, de a nemek aránya nem változtatható (6 fiú – 6 lány)

Szeretnénk, ha minden – nem sport tagozatos – intézmény pályázhatna, ezért az alábbi kiegészítéseket tesszük a csapatösszetétellel kapcsolatban:
– Amennyiben egy intézmény nem tud egyedül kiállítani egy 12 fős csapatot a fenti elvek szerint, az adott régióból egy másik intézménnyel közösen pályázhat a programban való részvételre. Az országos döntőn elért helyezés esetén a megszerzett nyereményt, valamint a pontgyűjtős játék során beváltott extra sportszereket egyenlő arányban kell megosztani a két intézmény között. Kérjük, hogy a közösen pályázó iskolák az űrlapon mindkét intézmény adatait adják meg, de elegendő egy igazgató aláírása és pecsétje.
– Speciális iskolák jelentkezését is várjuk: kérjük már a pályázat során küldjék el a várható csapatösszetételt, megjelölve az osztályokat és a születési évszámokat. Fontos, hogy a nemek arányától nem tudunk eltérni, de fiatalabb versenyzők indítását ez esetben is elfogadjuk. Ezeket a pályázatokat egyedileg bíráljuk el.
- részt vesznek a 2013/2014-es tanév során a Kinder + SPORT program aktivitásain:
– a programindító megbeszélésen, ahol iskolánként egy testnevelő tanár részletes tájékoztatást kap a sorversenyek szabályairól
– a regionális elődöntőkön
– a regionális elődöntők nyertesei a középdöntőkön
– a középdöntők első két helyezettje az országos döntőn
- részt vesznek az extra ajándékokért folyó versenyben: fotókat, videó anyagokat küldenek, amelyek a verseny során a Ferrero Magyarország Kft. honlapjára kerülnek fel, és amelyekért pontokat lehet szerezni: ezeket a pontokat a tanév során értékes sporteszközökre lehet beváltani
- beszerzik a szülői nyilatkozatokat a programban résztvevő diákok szüleitől a nyilvános szerepléshez és a fotók felhasználásához
Minden kisorsolt iskola Start+ csomagot kap, melynek tartalma: kosárlabdák, kézilabdák, focilabdák, jelölő mezek, ugrókötelek, bírói sípok, hulahoppkarikák és bóják, a zavartalan felkészülés érdekében.
A sorversenyek pontos részleteiről és az extra ajándékokért folyó pontgyűjtő versenyről a programba bekerülő intézmények testnevelő tanárai részletes tájékoztatást kapnak a programindító megbeszélésen.

A költségek megoszlása:
A tanári programindító megbeszélés, a regionális elődöntők, a középdöntők és az országos döntő költségeit a Ferrero állja.
A felkészülési időszakban a szervező a Start+ csomagokon és az extra ajándékokon kívül egyéb költséget nem térít, így a felkészítő edzések helyszínét és az edzéseket levezénylő, felügyelő tanárok jelenlétét a pályázó oktatási intézménynek kell biztosítania.

A pályázat fődíja:
A Kinder + SPORT bajnokság első három helyezett csapata felszerelheti tornatermét az általa kiválasztott sportszerekkel és eszközökkel, vagy segítséget kaphat egy iskolai sportesemény megrendezéséhez, illetve – külön megállapodás alapján – hozzájárulást kaphat a tornaterme felújításához mindösszesen az alábbi értékben:
Első helyezett: 3 millió forint értékben
Második helyezett: 2 millió forint értékben
Harmadik helyezett: 1 millió forint értékben

Jelentkezés módja:
A Kinder + SPORT programra a mellékelt pályázati űrlap kitöltésével lehet jelentkezni október 11-ig a palyazat@kindersport.hu e-mail címen vagy az Eurolex Kft. 1037 Budapest, Montevideo u.3/a címen.

A Ferrero Magyarország Kft. fenntartja a pályázati feltételek változtatási jogát.

Módosítás a Közép-magyarországi területfejlesztési tevékenységet támogató felhívásban

2013. szeptember 20. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ÁROP-3.A.3-2013 kódszámú, ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban című felhívásra igényelhető maximális támogatási összeget módosítottuk.

Pályázat a Trafó homlokzatának kifestésére

2013. szeptember 18. 

A közterületi falfestésekről ismert Színes Város, az Élesztő kézműves söröző és a Trafó Kortárs Művészetek Háza összefogott, hogy a Trafó Tűzoltó utcai homlokzatának kreatív kifestésével színesebbé tegye a Trafót és a Ferencvárost! Első lépésként az alkotók kiválasztásához kreatív pályázatot írt ki a három szervezet.   Hogyan lehet pályázni? 1. Kreatív tervet kell készíteni a Trafó homlokzatának [...]

Mentorokat keresünk

2013. szeptember 15. 

A kiíró pályázatot hirdet - élelmiszer- és csomagolóipar területén - jelentős iparági tapasztalattal rendelkező szakemberek részére, akik elhivatottnak érzik magukat, hogy fiatal, innovatív vállalkozásokat segítsenek tudásukkal, tapasztalataikkal.

Pályázat online megjelentetett internetes folyóiratok számára

2013. szeptember 14. 

A Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot hirdet művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, online megjelentetett internetes folyóiratok számára. Pályázók köre: Országos vagy regionális hatókörű, továbbá határon túli magyar nyelvű művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő internetes folyóiratok, portálok. Tervezett keretösszeg: 95 millió Ft. Igényelhető támogatás: Maximum 5 millió Ft. Megvalósítás időtartama: 2014. január 1.-2014. december 31. Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen [...]

Pályázat alkotótáborok megvalósítására

2013. szeptember 14. 

NKA Közművelődés és népművészet kollégiuma pályázati felhívása. Pályázat amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak, valamint az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét terület országos szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására.   Pályázók köre: Táborok [...]

Pályázat veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának támogatására

2013. szeptember 14. 

NKA építőművészet és örökségvédelem kollégiuma pályázati felhívása. Pályázat veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására. Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő, veszélyeztetett ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével. A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. április 1.-2015. december 31. Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, [...]

Módosítás a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok területfejlesztési tevékenységét támogató felhívásban

2013. szeptember 12. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című felhívás tartalmát kiegészítettük a 4/2011. (I. 28.) számú Kormányrendelet módosításai alapján. A felhívás címe ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára címre változott.

A Vidékfejlesztési Programban alapkövetelmény lesz a környezetvédelem

2013. szeptember 11. 

A 2007-2014-es időszakban a megújuló energiaforrások elterjesztésének ösztönzése az összes ÚMVP konstrukcióban önálló célterületként jelenik meg, a pályázati pontozás során eddig is előnyt jelentett - mondta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár az ,,Energianövények termesztési és felhasználási lehetőségei 2020-ig című szakmai tanácskozás megnyitóján Gödöllőn.

Nők a Tudományban Kiválósági Díj

2013. szeptember 10. 

A Nők a Tudományban Egyesület és a Magyar Asztronautikai Társaság at hirdet meg az űrkutatás területén fiatal kutatók számára a TÁMOP 4.2.3 Hétköznapi Tudomány pályázat támogatásával. Hiszünk  benne,  hogy  a  sikeres  kutatók  és  innovátorok  felkutatása,  bemutatása  és  jutalmazása kiemelten fontos Magyarország tudományos és gazdasági versenyképessége szempontjából. A nők által véghezvitt sikeres [...]

Németországi csoportos tanulmányút külföldi hallgatóknak (2014)

2013. szeptember 9. 

A DAAD támogatást nyújt külföldi hallgatói csoportok felsőoktatási oktatók által vezetett németországi tanulmányútjához, amelynek célja: Szakmai ismeretek megszerzése tanulmányi látogatások, találkozások és beszélgetések során Találkozás német hallgatókkal és kutatókkal a német és külföldi felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatok megalapozása és ápolása céljából Bepillantás Németország gazdasági, politikai és kulturális területeire országismereti szemszögből. Ez a rész az ösztöndíj időtartamának az egy harmadánál nem lehet hosszabb.

Csoportos tanulmányút felsőoktatási hallgatóknak

2013. szeptember 8. 

A csoportos tanulmányút célja, hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve vezető oktató jóváhagyása, támogatása is.

“Pályázat Civil szervezetek, Iskolák, Óvodák, Egyházi szervezetek szakmai programjainak, kirándulásainak étkezési támogatására”

2013. szeptember 3. 

Kiíró:
Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány
6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 21.
egyebedegyesely@gmail.com
0670-948-18-99
Támogatás célja:
Civil szervezetek, Iskolák, Óvodák, Egyházi szervezetek szakmai programjainak, kirándulásainak támogatása ingyenes étkezéssel maximum 35 főig.
Pályázatot nyújthatnak be:

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),

egyházak, egyházi fenntartású szervezetek (pl. plébánia, parókia, gyülekezet)
iskolák
óvodák

Támogatás feltételei:

Legalább egy hátrányos helyzetben élő gyermek ingyenes részvétele a támogatni kívánt programon, utazáson. Abban az esetben ha az egy főre eső részvételi díj magasabb az alapítvány által kiadott támogatásánál, akkor lehetőség van kompenzáció kérésére maximum 1 diák és 10.000,- forint erejéig.
(Ha kompenzációt kérnek, akkor azt az adatlapon feltétlenül tüntessék fel.)
A megvalósítani kívánt utazás, program rövid leírása.
Ha van részvételi díja az utazásnak, programnak, akkor kérem csatolják a szülő által írt igazolást, hogy a pályázatnak köszönhetően a gyermeke ingyenesen vehet részt a programon, utazáson. Abban az esetben ha az utazás szervezés alatt áll, akkor ezt a mellékletet a támogatás igénybevétele előtt legkésőbb 5 munkanappal kérjük eljuttatni az alapítványhoz a lent megadott elérhetőségeken.
Az ingyenes étkezést kizárólag 18 év alatti nappali tagozatos diákok vehetik igénybe, továbbá 10 gyermekenként 1 felnőtt kísérő.

A támogatás mértéke:

maximum 35 fő / nap és maximum 2 alkalom.

Az alapítvány 550,- forintban számol el egy kétfogásos ebédet. Kérem a kompenzációnál ezt feltétlenül vegyék figyelembe.
A Támogatás helyszíne:

10 főig az alapítvány szociális éttermében a Kapocs Ételbárban. 6720 Szeged, jókai utca 7.
10 fő fölött az alapítvány Közösségi házában. 6724 Szeged, Vértói út 3.
Igény szerint Szeged egész területén kiszállítással, szervírozás nélkül.

Támogatási keret:

2500 adag ebéd (heti 150 adag)

A támogatások kiadása folyamatos 2013 december 21-ig
Beadási határidő: 2013 november 30.
Pályázathoz csatolni kell:

Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot cégszerűen aláírva.
Civil szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat.
Ha van részvételi díja az utazásnak, programnak, akkor kérem csatolják a szülő által írt igazolást, hogy a pályázatnak köszönhetően a gyermeke ingyenesen vehet részt a programon, utazáson. Abban az esetben ha az utazás szervezés alatt áll, akkor ezt a mellékletet a támogatás igénybevétele előtt legkésőbb 5 munkanappal kérjük eljuttatni az alapítványhoz a lent megadott elérhetőségeken.

A kitöltött adatlapot és a mellékletet a: palyazatetkeztetesre@gmail.com e-mail címre kérjük beküldeni. Kérem a tárgymezőbe írják be: „Pályázat étkeztetésre”
Óvja környezetét és postai úton csak indokolt esetben juttassa el pályázatát.
Posta cím: Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány
6724 Szeged, Vértói út 3. A borítékra írják rá: „Pályázat étkeztetésre”
A pályázatok elbírálását a Kuratórium végzi heti rendszerességgel.
A pályázatról bővebb felvilágosítást az egyebedegyesely@gmail.com e-mail címen, és a
0670-948-18-99-es telefonszámon kérhetnek.

Svájci Magyar Civil Alap 2013

2013. augusztus 30. 

Megjelent az új Svájci Magyar Civil Alap pályázati felhívás!!! Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet szociális és környezetvédelmi területen Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében) tevékenykedő civil szervezetek megerősítésére és kapacitásuk [...]

DAAD német felsőoktatási graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára (2014/2015)

2013. augusztus 30. 

Az ösztöndíj bármely tudományterületen végzett magyar hallgatók számára azt a lehetőséget kínálja, hogy német felsőoktatási intézményben mester- vagy egyéb graduális képzésen vegyenek részt a német végzettség megszerzése céljából. Az ösztöndíj megpályázható a hazai graduális szintű képzés csak első vagy csak második évének németországi elvégzésére is, ekkor azonban a végzettség a hazai intézményben kerül megszerzésre.

Jön!!! Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért pályázat

2013. augusztus 29. 

Várhatóan 2013 szeptember 1-től indul a ,, Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért című pályázati felhívás a Dél-Dunántúli, Észak-Magyarországi és Nyugat-Dunántúli régiókban. A pályázatok várható beadási határideje: 2013 szeptember 30 lesz. A “Telephelyfejlesztés, Ipartelepítés” című pályázat elsősorban 15-800 M Ft közötti költségvetésből megoldható iparcsarnokok, raktárak, irodák fejlesztéséhez nyújt támogatást. Az eszközbeszerzési keretet kombinálható komplex technológia [...]

DAAD Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára 2014/2015

2013. augusztus 28. 

Az ösztöndíj célja: Az  ösztöndíj  bármely  tudományterületen  végzett  magyar  hallgatók  számára  azt a lehetőséget kínálja,  hogy  német  felsőoktatási  intézményben  mester-  vagy  egyéb  graduális képzésen  vegyenek  részt  a  német végzettség  megszerzése  céljából.  Az  ösztöndíj megpályázható  a  hazai  graduális  szintű  képzés  csak  első  vagy  csak második  évének németországi  elvégzésére  is,  ekkor  azonban  a  végzettség  a  hazai  intézményben [...]

Bécsi Collegium Hungaricum (CH/2 mtp.)

2013. augusztus 26. 

Az ösztöndíjra az osztrák-magyar kapcsolattörténet egyetemi diplomával (mesterfokú vagy azzal egyenértékű végzettség) rendelkező kutatói pályázhatnak, akik a bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken a XVI-XX. századi magyar történelem, gazdaságtörténet, várostörténet, művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány stb. terén általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó kutatásokat kívánnak végezni. Indokolt esetben más szakterületek képviselői is pályázhatnak.

Bécsi Collegium Hungaricum (CH/1 mtp.)

2013. augusztus 26. 

Az ösztöndíjra az osztrák-magyar kapcsolattörténet egyetemi diplomával (mesterfokú vagy azzal egyenértékű végzettség) rendelkező kutatói pályázhatnak, akik a bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken a XVI-XX. századi magyar történelem, gazdaságtörténet, várostörténet, művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány, stb. terén általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó kutatásokat kívánnak végezni. Indokolt esetben más szakterületek képviselői is pályázhatnak.

Ezüstgerely művészeti pályázat 2013

2013. augusztus 25. 

Az Ezüstgerely örökös vándordíj elnyerésére kiírt fél évszázada ösztönzi mindazokat a tehetséges művészeket, akiknek szemléletmódjától, alkotó fantáziájától nem idegen a sport világa. Az Ezüstgerely Alapítvány – hagyományainak megfelelően – hangsúlyozottan művészi igénnyel készült, a sport, az olimpia, a testnevelés és a természetjárás, azaz a testkultúra egész területének témavilágát felölelő alkotásokat vár. Számít a különféle művészeti alkotóműhelyek: [...]

Újra elérhető három, területfejlesztési tevékenységet támogató ÁROP felhívás

2013. augusztus 24. 

Az ÁROP-3.A.3 kódszámú ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban című, az ÁROP-1.2.11/A kódszámú, ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című, valamint az ÁROP-1.2.11-2013 kódszámú, ,,Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása című konstrukciókat az akcióterv módosításának megfelelően újra megnyitottuk.

Kolozsvár környéki természetvédelmi projekt logópályázata

2013. augusztus 22. 

Logópályázatot hirdet az Apáthy István Egyesület. Olyan pályamunkákat várunk, amelyek a Kolozsvári Bükk-Malomvölgy (ROSCI0074), Szentiváni rét (ROSCI0356) és a Kis-Szamos (ROSCI0394) közösségi jelentőségű területeken élő 18 védett fajhoz, élőhelyekhez vagy azok valamelyikéhez kapcsolódnak, és kifejezik a természetvédelem, környezettudatosság, a biodiverzitás védelmét célzó közösségi akarat értékeit. A Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének háttérintézményeként működő [...]

Svájci művészeti Mester-(Masters) ösztöndíjak

2013. augusztus 20. 

A Balassi Intézet, MÖB Iroda és a Svájci Államszövetség - Mester-(Masters) képzésre szóló ösztöndíjra jogosító pályázatot írt ki művészeti képzésben résztvevők számára. Támogatások formája: ösztöndíj, útiköltség-támogatás Ösztöndíj időtartama: 9 hónap/fő Szükséges nyelvtudás: német, francia vagy angol Korhatár (alsó-felső): nincs-35 Ösztöndíj keret: 1 fő * 9 hónap = 9 hónap Pályázati határidő: 2013.10.15.  Pályázható területek: előadóművészet, építőművészet, film- és videoművészet, [...]

Tanulmány elkészítése, migráció és menekültügy

2013. augusztus 17. 

Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó szakpolitika-meghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a nemzeti kapcsolattartó pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek.

Egyéni ösztöndíjak tanulmányutakon vagy konferenciákon való részvétel támogatása

2013. augusztus 15. 

Felnőttoktatással foglalkozó szakembereknek, a felnőttoktatásba hosszabb kihagyás után visszatérő szakembereknek és felnőttoktatói pályára készülő hallgatóknak szóló pályázati lehetőség, mely támogatást biztosít konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai (csere)látogatáson job-shadowing tevékenységben való részvételre. A kiutazás témájának a pályázó szakmai tevékenységéhez kell kapcsolódnia a felnőttoktatás bármely területén.

Bányászati koncessziós pályázatok - szénhidrogén-bányászat fejlesztés és a geotermikus energia fokozottabb hasznosítása

2013. augusztus 14. 

A kiíró koncessziós pályázati felhívást tett közzé a szénhidrogén-bányászat fejlesztésére és a geotermikus energia fokozottabb hasznosítására. Ferencszállás és Kecskemét esetében, míg szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére a Szegedi medence délkeleti és nyugati, valamint Battonya-Pusztaföldvár északi és déli területeire vonatkozóan jelentek meg koncessziós pályázati felhívások.

Miként alakult az egyesített Németország képe külföldön? cikk- és esszéjellegű pályázat

2013. augusztus 14. 

Miként alakult az egyesített Németország képe külföldön? Ebben a témában először indít a “Németország Archívum” (DA) egy úgy nevezett Call for Articles-t. A felhívás legfőképpen a történelem-, társadalom- és regionális tudományok területén tevékenykedő tudósoknak és doktoranduszoknak, valamint a nemzetközi kapcsolatok, a kulturális csere és a fejlesztési együttműködés szakterület gyakornokainak és újságíróinak szól. Pályázni lehet tudományos cikkekkel [...]

Szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíja, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségekhez hozzájárulás

2013. augusztus 12. 

A pályázat célja: Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovákiában közoktatási (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzés) szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségekhez történő hozzájárulás.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bányászati koncessziós pályázatai

2013. augusztus 11. 

A nemzeti fejlesztési miniszter koncessziós pályázati felhívást tett közzé a szénhidrogén-bányászat fejlesztésére és a geotermikus energia fokozottabb hasznosítására. A lehetséges befektetőknek Magyarország hét területén nyílik lehetőségük kizárólagos bányászati koncessziós jogok pályázati úton történő megszerzésére. A geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása céljából Jászberény, Ferencszállás és Kecskemét esetében, míg szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére a Szegedi [...]

Múzeumpedagógiai életmű

2013. augusztus 6. 

A kíiró 2013-ban Múzeumpedagógiai életmű elismerést alapít a múzeumpedagógia területén dolgozó, több évtizede a pályán lévő szakemberek számára, akik saját múzeumi kereteiken túlmutató, kimagasló szakmai eredményeket értek el.

Pályázat kerékpárkölcsönző hálózat üzemeltetésére a Bakony és Balaton térségben

2013. augusztus 5. 

A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. pályázatot hirdet vállalkozóknak a térségben megvalósuló kerékpárkölcsönző hálózat üzemeltetésére. Pályázati feltételek: szakmai kompetencia kerékpárok szállítására alkalmas eszköz / jármű számlaképesség köztartozás-mentesség. A pályázat elbírálása során előnyt jelent: a kerékpárkölcsönzés üzemeltetése területén szerzett tapasztalat a kerékpárok szervizelésében való jártasság, illetve meglévő kapcsolat kerékpár-szervizelést végző szolgáltatókkal, vállalkozókkal. A pályázat [...]

Legyél önkéntes törökországi tánciskolában!

2013. augusztus 1. 

Ezt a projektet kifejezetten azoknak ajánljuk, akik elkötelezettek a tánc és egyéb művészetek iránt, és akik szeretnek betekinteni a színfalak mögé. Ha magadra ismertél, akkor októbertől Bodrumban a helyed! A Bodrum Dance Club Association által szervezett EVS önkéntes projekt keretén belül nagyon sokféle tapasztalatot gyűjthetsz különböző területeken. A 8 hónapos önkéntesség alatt 3, a világ [...]

Study Tour Nagyköveti Program

2013. július 25. 

meghírdetése a Magyarországon tevékenykedő, beutaztatással foglalkozó szakma részére 2013.   A pályázat meghirdetője: Magyar Turizmus Zrt A pályázók köre: szállodák, szállodavállalatok, utazási irodák, utazásszervezők, program centrumok, programgazdák, a turisztika területén - a beutaztatás szegmensben tevékenykedő - jogi személyek A pályázati idő: a meghirdetés dátumától kezdve a meghirdetett keretösszegig A meghirdetett pályázható keretösszeg: bruttó [...]

Nyílt közoktatási pályázat az úgynevezett nyugati - kizárólag európai - szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatására

2013. július 25. 

A pályázat célja: A 2013. évi tábor-pályázati keretből nem részesíthető európai területek e felhívás tárgykörébe tartozó rendezvényeinek költségtámogatása.

Palóczi Antal díj kimagasló település-, területrendezési tevékenységre

2013. július 25. 

A belügyminiszter a településrendezés illetve a területrendezés területén legalább tíz éven át végzett kimagasló tervezői, oktatói, kutatói tevékenység továbbá főépítészi feladatokkal összefüggő és szakterületi igazgatási tevékenység elismeréséül természetes személynek, tervezőcsoportnak vagy szervezetnek az Építészet Világnapja alkalmából évente összesen 3 db Palóczi Antal-díjat adományozhat.

Pályázat 2015. évi konferenciák rendezésére molekuláris biológia szakterületen

2013. július 24. 

A European Science Foundation (ESF) pályázati felhívást tett közzé a molekuláris biológia szakterületen 2015. évben megrendezésre kerülő magasszintű tudományos-kutatási konferenciák megrendezésére. Az ESF és a European Molecular-Biology Organisation (EMBO)  közösen támogat multidiszciplináris konferenciákat annak érdekében, hogy a molekuláris biológia és egyéb kutatási szakterületek művelőinek legyen lehetőségük megismerni egymás kutatási területeit és hatékonyan hozzájáruljanak multidiszciplináris kutatási [...]

Mire számíthatunk a következő hét évben az uniós források terén? - szakértői tanácsok pályázatíróknak, projektmenedzsereknek

2013. július 23. 

Kik számíthatnak több támogatásra és kik kevesebbre a most záruló hét éves időszakhoz képest? Mely szakterületek képviselőinek érdemes felkészülniük a pályázatok figyelésére, a pályázatírásra? Hol csíphetjük meg a céljainknak megfelelő pályázatokat? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában segít Kellermann Éva pályázati szakértő, a projektmenedzsment képzés oktatója...  Hogyan tovább, uniós pályázatok? (2014-2020) Bár a közvéleményt az uniós [...]

Pályázat zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására (kórus)

2013. július 23. 

Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására. Téma/cél: A magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása, közösségi tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak megerősítése. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság megyei és központi rendezvényeinek megvalósítása. Pályázók köre: Amatőr kórusok (nem önálló [...]

Corvin Rajziskola művészeti ösztöndíj

2013. július 19. 

A Corvin Rajziskola pályázatot hirdet művészpályára készülő fiatalok számára. A Corvin Rajziskola rajz, szobrászat, festészet tanításán alapuló művészeti iskola. Elsősorban művészeti pályára készülő fiataloknak segítünk olyan tudás, tájékozottság, hozzáértés megszerzésében, mely használható világképpé rendeződik, és szilárd alapokat képez művészeti egyetemekre történő felvételihez. Tanáraink profi, saját szakterületükön aktív, kiemelkedő alkotók, egyetemi tanárok. A feladatok alkalmazkodnak a felvételi elvárásokhoz, az oktatás magas színvonalát bizonyítja az [...]

GÁBOR DÉNES-díj külhoni fokozatának elnyerésére

2013. július 19. 

A kiíró kéri a Magyarország határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetőit hogy jelöljék a GÁBOR DÉNES-díj külhoni fokozatára azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, mérnök) szakembereket, akik a műszaki szakterületen az elmúlt 5 évben, kiemelkedően eredményes mérnöki munkát folytattak, illetve kiemelkedő kutatói teljesítményt nyújtottak, vagy eredeti felfedezést tettek.

Braunschweigi Művészeti Egyetem hang- és képzőművészeti ösztöndíjai

2013. július 18. 

Hang- és képzőművészeti ösztöndíjakat hirdet a 2013/2014-es tanévre a németországi Braunschweigi Művészeti Egyetem. A részvétel feltétele, hogy a jelentkezők legfeljebb 40 évesek legyenek, és rendelkezzenek művészeti egyetemi diplomával. Támogatott területek “hang művészet” (Sound Art) és képzőművészet 1250 euró/hó. A kötelező ott tartózkodási idő, min. 8 hónap. Jelentkezési határidő: 2013 július 31.   Scholarships for Young Artists at [...]

Módosult a pályázati felhívás a Magyar-indiai K+F+I együttműködési programban való magyar részvétel támogatására

2013. július 17. 

Módosult az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Magyar-indiai (KTIA-DST) K+F+I együttműködési Programban való magyar részvétel támogatásához készült pályázati felhívás alábbi pontja: - A.1.1 A támogatás prioritási területei.

NKA Közgyűjtemények Kollégium – pályázat közgyűjteményi intézményi évkönyv, periodika és egyedi szakmai kiadványok közzétételére

2013. július 15. 

NKA Közgyűjtemények Kollégium pályázata közgyűjteményi intézményi évkönyv, periodika és egyedi szakmai kiadványok közzétételére. Téma: Közgyűjteményi intézményi évkönyv, periodika és egyedi szakmai kiadványok (forráskiadások, adattárak, gyűjteményi katalógusok, módszertani kiadványok és segédletek) közzétételére. Pályázó: Levéltárak: köz- és nyilvános magánlevéltárak, szakmai szervezetek. Múzeumok: országos múzeumok, országos szakmúzeumok, megyei hatókörű városi múzeumok, területi múzeumok és tematikus múzeumok, valamint az egyházi fenntartású muzeális [...]

Közgyűjtemények Kollégium pályázata - a Közgyűjtemények Kollégium nyílt pályázata múzeumok, levéltárak, könyvtárak részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására

2013. július 11. 

Téma/cél: a Közgyűjtemények Kollégium nyílt pályázata múzeumok, levéltárak, könyvtárak részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására. A kollégium feladatának tekinti a könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületek olvasó-, kutató- és látogatóbarát kulturális szolgáltatásainak fejlesztését, a három szakterületet egyaránt érintő közös projektek létrehozását.

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes elhelyezése és környezetalakítása, ötletpályázat

2013. július 10. 

Az ötletpályázat elsődleges célja a Múzeumi Negyed (részei: az Új Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum, a Magyar Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Magyar Fotográfiai Múzeum, valamint a Magyar Építészeti Múzeum) elhelyezési koncepciójának kidolgozása, és ezzel összefüggésben a 29732/1 helyrajzi számú telek (továbbiakban Városliget) optimális hasznosításának vizsgálata. A múzeumépületek elhelyezése mellett kiemelt figyelmet kell szentelni a Városliget környezetrendezésnek, azaz az egységes zöldfelületi, tájépítészeti, közlekedési és energetikai koncepció kialakításának. A Kiíró célja a pályaművekben javasolt telepítési helyek, városszerkezeti kapcsolatok és az épületegyüttes városképi szerepének körvonalazásával a területre vonatkozó fővárosi és kerületi szabályozási terv módosítását célzó tanulmány megalapozása, valamint a Múzeumi Negyedre kiírandó nemzetközi tervpályázat előkészítése. A Pályázónak javaslatot kell adni alternatív energiák felhasználására, a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére.

Településtervezési Diplomadíj 2013

2013. július 10. 

A településtervezési diplomamunkák megmérettetésének célja a diplomázók munkájának és egyben a szakterület egyetemi képzésének áttekintésével a legkiemelkedőbb teljesítmény díjazása. A díj ösztönzést is kíván nyújtani azoknak, akik a településtervezői pályára lépve komolyan elmélyülnek feladatuk kimunkálásában és minőségi eredményt nyújtanak.

Múzeumi Negyed elhelyezési és környezetalakítási ötletpályázat

2013. július 8. 

Ötletpályázat az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes (továbbiakban Múzeumi Negyed) épületeinek környezetalakítási, urbanisztikai, elhelyezési javaslatának megtervezése. A Városliget 29732/1. helyrajzi számú telkén, kiemelten az Ötvenhatosok terén és környezetében a múzeumok elhelyezése, a környezetük revitalizációja a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezet értékeinek megőrzésével úgy, hogy a terület zöldterületi mutatói javuljanak, biológiai aktivitása a megvalósítás [...]

Nemzeti Színház színházrendező-gyakornoki ösztöndíj

2013. július 5. 

A Nemzeti Színház ,,színházrendező-gyakornoki ösztöndíjat hirdet diplomás, nem feltétlenül szakirányú képzettséggel rendelkező fiatalok számára (30 éves korig). A képzés 2013 szeptemberében indul, és két éves időtartamú. Jelentkezni a Kárpát-medence valamennyi magyarlakta területéről lehet.  Az ösztöndíjat elnyerők havi (bruttó) 150 ezer forint juttatás mellett lehetőséget kapnak, hogy aktívan részt vegyenek a Nemzeti Színházban zajló szakmai munkában, [...]

Új pályázati felhívás civil szervezeteknek közterületi rendezvények támogatására

2013. július 3. 

A kiíró pályázatot hirdetett 2013. június 17. napján A Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 jelű pályázat keretében mini-projektek támogatására.

Pályázat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja programon belül mini projektek támogatására

2013. július 1. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdetett 2013. június 17. napján ,,A Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 jelű pályázat keretében mini-projektek támogatására. A pályázati kiírás célja az Akcióterületen (Vermes Miklós utca [korábbi Koltói Anna utca] - Kossuth Lajos utca - Karácsony Sándor [...]

Budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatása

2013. június 26. 

A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a Budapest területén működő sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

Zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása

2013. június 21. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a ,, tárgyában, két témakörben. A pályázat célja, kategóriái I. Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása A témakör célja: Amatőr kórusok közösségi tevékenységeinek fejlesztése, a kóruséneklés társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak, támogatottságának megerősítése. A területi alapon szervezett hazai találkozók, versenyek, az Éneklő [...]

A tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatása

2013. június 19. 

Az EMMI pályázatot hirdet a tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatására. A pályázat kódja: NTP-SV-MPA-12 A pályázat célja A sportban tehetséges diákok azonosítása intézményekben. A tehetségazonosító diáksport versenyek meghirdetése, megrendezése. A támogatandó tevékenységek köre  Tehetségazonosításra alkalmas,  nyáron megrendezendő sportversenyek szervezése, lebonyolítása. A nyáron megrendezésre kerülő területi diáksport-versenyek meghirdetése, megrendezése, és az azokon történő részvétel biztosítása. A sportban tehetséges [...]

Felfüggesztésre kerülnek a területfejlesztési tevékenységet támogató ÁROP felhívások

2013. június 18. 

Az ÁROP-1.2.11/A kódszámú, ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című és az ÁROP-3.A.3 kódszámú ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban című konstrukciókra a pályázatok benyújtási lehetőségét a meghirdetési kondíciók változása miatt 2013. június 17-i hatállyal felfüggesztjük.

Megjelent az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogram

2013. június 17. 

Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja című (GOP-2013-4.3/B/2 kódszámú) konstrukció célja a növekedési életszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro- és kisvállalkozások tőkehelyzetének javítása.

Pályázat az egykori gödi Kincsem-istálló hasznosítására

2013. június 15. 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2131 Göd Pesti út 81.) 77/2013. (V.29.) Ök. számú határozata alapján pályázatot hirdet a Göd, Pesti út (hrsz: 2690/1) ingatlan hasznosítására. 1. Az ingatlan legfontosabb jellemzői: címe: Göd, Pesti út hrsz: 2690/1 a telek területe: 2282 m2, az épület alapterülete: 822 m2 művelési ág: kivett, gazdasági épület tulajdonosi jogállás: önkormányzati tulajdon, [...]

Állítsd ki saját alkotásaidat a Sziget Fesztiválköztársaság területén!

2013. június 15. 

Pályázat meglévő vagy tervezett alkotások, installációk kiállítására a Sziget Fesztiválköztársaság területén. Ha van egy kész műalkotásod vagy kedved támad csinálni egyet, akkor azt segítünk rengeteg embernek megmutatni. Küldd el nekünk a fesztiválálló alkotás tervét vagy képét, és mi a legjobbakat kiállítjuk a Fesztiválköztársaság szabadtéri művésztelepén! Milyen tervet/munkát várunk? képviselje a Sziget Fesztiválköztársaság (Island of Freedom) [...]

Palotanegyed Hallgatói Ötletpályázat (Pollack Mihály tér - Bródy Sándor utca – Gutenberg tér)

2013. június 13. 

Budapest Józsefváros Önkormányzata és a  Civilek a Palotanegyedért Egyesület és a Városépítészetért Alapítvány hallgatói tervpályázatot írt ki Józsefváros két köztér – a Pollack Mihály tér és a Gutenberg tér – és az azokat összekötő út-szakasz, a Bródy Sándor utca közterületi megújítására. A tervpályázat célja egy olyan mintaprojekten keresztül megfogalmazni a Palotanegyed közterületminőségi és arculati irányelveit, amelyek hozzásegítik a Negyedet [...]

Dokumentumcsere a Közép-magyarországi közterületi városrehabilitációt támogató felhívásnál

2013. június 11. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent KMOP-5.2.2/A-13 kódszámú, ,,Közterületi városrehabilitáció című kiemelt felhívás költségtábláját képlethiba miatt lecseréltük a honlapon.

Múzeumok Őszi Fesztiválja pályázat muzeális intézmények részére

2013. június 10. 

Pályázat működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények részére. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. szeptember 30. és  október 27. között ismét megrendezésre kerül a Múzeumok Őszi Fesztiválja a Múzeumok Mindenkinek Program országos rendezvénysorozata. Kérjük, hogy idén is kapcsolódjanak be a múzeumi szakma széles területét felölelő programsorozatba, és vegyenek részt a Múzeumok Őszi Fesztiválja 2013. évi eseményeiben. A [...]

Roma pályázat

2013. június 7. 

A kíiró pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki vagy informatikai képzési területen tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 2013/2014. tanévre.

Védjegyet kapnak a nemzeti parkok ízei, termékei

2013. június 5. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium nemzeti park igazgatóságokkal közös célja, hogy a Nemzeti Parki Termék védjegy bevezetésével támogassa a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken működő helyi vállalkozásokat, gazdálkodókat és szervezeteket. A közelmúltban összesen nyolc nemzeti park igazgatóság tett közzé pályázati felhívást a védjegy használati jogának megszerzésére. A pályázatok eredményeként a Nemzeti Parki Termék címet mára 70 pályázó több mint 150 terméke nyerte el. A tanúsító oklevelet a győztes pályázók ünnepélyes keretek között vehetik át pénteken Debrecenben, a Magyar Nemzeti Parkok Hete 2013 rendezvénysorozat keretében. Közlemény.

A Tehetségsegítő Tanácsok nyári tevékenységének támogatása / NTP-TTM-MPA-12

2013. június 4. 

A pályázat célja Országos szintű, pl. tematikus Tehetségsegítő Tanácsok működésének támogatása. Regionális, megyei szintű Tehetségsegítő Tanácsok működésének támogatása. Térségi, helyi szintű Tehetségsegítő Tanácsok működésének támogatása. A helyi és térségi szinten dolgozó tehetséggondozók szakmai együttműködésének segítése a hatékonyabb tehetséggondozó tevékenység érdekében. Olyan keretek biztosítása, amelyek hozzájárulnak a tehetség segítéshez való egyenlő hozzáférés esélyeinek javításához, és amelyek révén könnyebben megszervezhető a tehetségek mentorálása. Térségi, helyi szinten olyan együttműködések ösztönzése, amelyek hatékonyan képesek bevonni, aktivizálni a szakma mellett a társadalom és a gazdasági szféra további szereplőit a tehetséggondozás, a tehetségbarát társadalom kialakításának érdekében. Hozzájárulás biztosítása az adott területen élő tehetséges fiatalok közösséggé szerveződéséhez.

A hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló nyári tehetséggondozó programok, tehetséggondozó műhelyek és hozzájuk kapcsolódó szaktáborok támogatása / NTP-TSZT-MPA-12

2013. június 4. 

A pályázat célja Segítséget nyújtani a hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló nyári tehetséggondozó köznevelési és felsőoktatási programoknak. A hazai és határon túli intézményi együttműködések elősegítése a tehetséggondozás területén. Olyan, intézményi együttműködésen alapuló nyári programok részletes kidolgozása és megvalósítása, amelyek a tehetséges gyermekek/tanulók/hallgatók fejlődését segítik. A tehetséggondozásban is hasznosítható jó gyakorlatok intézmények közötti átadása.

Segítség a helyi élelmiszer-feldolgozáshoz

2013. május 31. 

Mobil kemencét és gyümölcsaszalót kapott a ceglédi tanyagondnoki szolgálat. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően jutottak a hasznos eszközökhöz, amelyekkel a külterületeken élők mindennapjait szeretnék segíteni. Kenyeret, kalácsot, de akár malacot is lehet sütni a vadonatúj mobil kemencében. részletek

Zöldövezet 2013 - Pályázat budapesti társasházak belső terei zöldítésének támogatására

2013. május 31. 

A MOL és az Ökotárs Alapítvány kétfordulós pályázatot hirdet budapesti társasházak belső udvarainak zöldítésére a Zöldövezet 2013 program keretében. Milyen területekkel/terekkel lehet pályázni? közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára; zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására, vagy vonzerejük növelésére; esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok létrehozására. A felújítandó közpark nem lehet kisebb 1500 [...]

Bajánál is segítik a vállalkozásokat

2013. május 29. 

A bajai kistérségből három település, Bácsbokod, Bácsborsód és Rém is bekerült a szabad vállalkozási övezetek közé. A kormány az ilyen övezetekkel a hátrányos helyzetű területek gazdasági fejlődését és új munkahelyek létrehozását igyekszik segíteni. Lényege, hogy különböző kedvezményeket vehetnek igénybe, illetve pályázhatnak meg a helyi vállalkozások. részletek

Bővült a Magyar Nemzeti Parkok Hetének programja

2013. május 29. 

A Magyar Nemzeti Parkok Hete 2013 programot valamennyi hazai nemzeti parkban és további védett természeti területen tartják meg június 7-16. között. A rendezvény programjai, akciói számos újdonsággal bővültek, a folyamatosan frissülő információk megtalálhatóak a www.nemzetipark.gov.hu/mnph weboldalon. részletek

Kitekintő gyakornoki program 2013

2013. május 27. 

A kitekinto.hu külpolitikai hírportál gyakornoki programot hirdet minden érdeklődő számára, aki a külpolitika és a külvilági események iránt nyitottságot érez!‹ A program célja Lehetőséget adjunk a hallgatóknak és frissen végzett diplomásoknak arra, hogy kipróbálják magukat az online külpolitikai újságírás világában, naprakész tudást szerezzenek az általuk választott területről és megismerkedjenek egy internetes újság szerkesztőségi munkájával.

Az Európai Migrációs Hálózat Magyar Kapcsolattartó Pontjának pályázat tanulmány készítésre

2013. május 27. 

Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a nemzeti kapcsolattartó pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek. Az [...]

Local Project Support Program 2013/14 – kulturális pályázat

2013. május 24. 

A program a 2013-2014-es költségvetési évre vonatkozó Magyarországon és Közép-Kelet Európában megvalósuló projektek/programok megvalósításához ad anyagi támogatást. A pályázatra olyan nem profitorientált projektekkel/programokkal lehet jelentkezni, melyek az adott országban hozzájárulnak a japán kultúra népszerűsítéséhez.  A projektek célterülete bármely a japán művészetekkel foglalkozó esemény (pl. kiállítás, előadóművészetek, filmbemutatók, zenei és táncprodukciók, irodalmi programok). A projektnek teljesen [...]

Előnyös a Balaton-törvény módosítása

2013. május 22. 

Elősegítheti a keszthelyi turizmus fejlesztését a Balaton-törvény közelmúltban elfogadott módosítása, hangzott el Manninger Jenő országgyűlési képviselő és Pálinkás Róbert alpolgármester május 2-i sajtótájékoztatóján. Előbbi elmondta: a jogszabályt 2008-ban elfogadott átfogó átalakítása óta nem vizsgálták felül. A mostani módosítás legfontosabb elemei zöld- és erdőterületeket, csónakkikötőket, tájvédelmi kérdéseket is érintenek. részletek

A Kisalföld gyöngyszemei

2013. május 21. 

A kiíró a fenti címmel természetfotó pályázatot hirdet a működési területén található természeti szépségek bemutatására.

Csak az első lépés az agárdi zenepavilon

2013. május 21. 

Egyedi tervezésű és kivitelezésű zenepavilon épült Gárdony város turisztikai szempontból egyik közkedvelt területén, az agárdi strandon. Korábban a város leglátogatottabb partszakasza semmilyen értékes épített elemmel, idegenforgalmi attrakcióval sem rendelkezett. részletek

Mutasd, mekkora a szíved! rajzpályázat Down szindrómás gyerekek számára

2013. május 16. 

Mutasd, mekkora a szíved! címmel rajzpályázatot hirdet a Down Egyesület és a PHD Hungary Kft. 8 és 14 év közötti Down-szindrómás gyermekek számára. A húsz legtehetségesebb nyertes egy különleges médiaélményben részesül. A pályázatok beérkezésének határideje 2013. június 7., a rajzokat az ország minden területéről várják. A PHD Hungary, hazánk egyik vezető stratégiai médiakommunikációs ügynöksége 2011-ben globális [...]

Köznevelés az iskolában / TÁMOP-3.1.4.B-13/1

2013. május 15. 

A kiemelt projekt közvetlen célja a magyar köznevelési rendszer megújításához szükséges tartalmi, módszertani és strukturális fejlesztések elősegítése, melyek hozzájárulnak a fenti célok eléréséhez. Közvetlen cél továbbá a területileg egyenlő eséllyel hozzáférhető, megfelelő minőségi színvonalú oktatási, pedagógiai szolgáltatások biztosításához szükséges feltételek megteremtése, építkezve az eddigi fejlesztések tapasztalataira, illetve kiegészítve azokat.

Magyar Kapcsolattartó Pontjának pályázati felhívása tanulmány elkészítésére

2013. május 12. 

Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a nemzeti kapcsolattartó pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek.

,,Laci konyha kialakítása LEADER forrásból

2013. május 9. 

Molnár László pásztói lakos több mint fél éves előkészítés után döntött úgy, hogy vállalkozást indít. Tevékenységét az igényesen felépített, új városi piac területén valósította meg. A városi fejlesztés eredményeként nyolc új, egymás mellett elhelyezkedő üzletet alakítottak ki Pásztó önkormányzatának tulajdonaként, amelyet a Pásztói Városgazdálkodás Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeltet. Molnár László két üzletet bérel egymás mellett, azok összenyitásával nyitotta meg Laci bá konyhája nevet viselő büféjét. részletek

Digitális talajtérkép a Balaton vízgyűjtőjéről

2013. május 8. 

A Georgikon Térképszerveren a közelmúltban publikálták a Balaton vízgyűjtő 1:200000 méretarányú talajtérképének vektoros változatát. Ez a térkép a hazánk teljes területét lefedő digitális talajtérképek közül a legrészletesebb. A raszteres állomány feldolgozásával és a vektoros digitalizálással egy térinformatikai munkára alkalmas állomány jött létre a Balaton vízgyűjtőjére. részletek

Ismét Területfejlesztők Víkendje Lajosmizsén

2013. május 7. 

részletek

Közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok

2013. május 6. 

A programok célja: a pályázattal elérhető programok keretében támogatás vehető igénybe a városkép és városi környezet javítását, az épített, természeti és kulturális örökség, valamint a helyi identitás megőrzését, megújítását, s ezáltal az érintett városrészek vonzerejének növelését szolgáló programok megvalósításához.

Napelemekkel áramosítottak a tanyákat

2013. május 6. 

Öt tanyát villamosítottak Nyársapát külterületén, a napelemes áramellátó rendszert pénteken adták át. A beruházás mintegy 16 millió forintba került, ennek 90 százalékát pályázaton nyerte az önkormányzat. részletek

Módosultak a Vizeink jó kezelése prioritás még le nem zárt és a régészet elszámolhatóságával érintett konstrukciói

2013. május 6. 

Módosultak az Új Széchenyi Terv keretében megjelent alábbiakban felsorolt pályázati felhívások. Valamennyi felhívás C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során című fejezetének Terület-előkészítés, területrendezés pontjában a ,,megelőző régészeti feltárás, régészeti megfigyelés, régészeti megfigyelés során előkerült lelőhely feltárása (mentő feltárás) kifejezés alkalmazandó.

Esélyt a bihari gyermekeknek!

2013. május 3. 

Berettyóújfalura látogatott pénteken Kovács Zoltán, az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, hogy a helyi döntéshozókkal és szakemberekkel egyeztessen a kistérségben működő ,,Esélyt a bihari gyermekeknek programról, amely 600 millió forintos pályázati keretből az élet számos területén nyújt segítséget a fiataloknak és családjaiknak. Közlemény.

Kazinczy Ferenc III. pályázat

2013. május 1. 

A pályázat célja A magyarországi oktatási intézményekben tanuló és kimagasló eredményt elért tanulók év végi könyvjutalmazása magas színvonalú, az alap- és középfokú oktatásban és az önképzésben is jól használható könyvekkel, szótárakkal. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, érezve az oktatás kiemelt fontosságát, pályázatot ír ki, hogy az oktatási intézmények mind nagyobb számban jutalmazhassák és ezzel további kimagasló eredményre ösztönözhessék a diáktehetségeket. A TINTA Könyvkiadó kiadványai, szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki. A TINTA Könyvkiadó szerzői szakterületük elismert szakemberei.

Módosítás ,,A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség elvű fejlesztésének modellezése a közszolgáltatások terén című felhívásban

2013. április 30. 

Az ÁROP-1.1.9 kódszámú, A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség elvű fejlesztésének modellezése a közszolgáltatások terén című kiemelt projekt részletes felhívás és útmutató B1. ,,Jogi forma pontjában meghatározott Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, mint Kedvezményezett Emberi Erőforrások Minisztériumára módosult.

URBAN 2013 nemzetközi fotópályázat

2013. április 27. 

A URBAN 2013 egy nemzetközi fotópályázat, utcai fotózás témakörben. A verseny támogatója a dotART kulturális egyesület, melynek székhelye Trieszt, Olaszország. Az egyesület több éves tapasztalattal rendelkezik a művészi fotózás és a képzőművészet területén. Az URBAN fotóverseny mind a profi és […]A URBAN 2013 nemzetközi fotópályázat bejegyzés először a Fotópályázat figyelő jelent meg.

Magyar és kínai találmányok alkotói pályázat

2013. április 25. 

A Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság Egyesület alkotói pályázatot hirdet ,,Magyar és kínai találmányok címmel. Az 5000 éves Kína a világ egyik legősibb civilizációja, így talán nem is meglepő, hogy ősi találmányok sokasága eme páratlan történelemmel rendelkező országhoz köthető. Kína tudományos élete számos tudományág területén már az ókorban igen fejlettnek volt mondható, említhetnénk akár a matematikát, [...]

Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban

2013. április 25. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja, a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. Az ösztöndíj elsődleges célja, a Magyarország határain kívül élő magyarul anyanyelvi szinten beszélő kiváló mesterszakos hallgatók ösztöndíjban részesítése, akik kimagasló eredményeket értek el saját tudományterületükön.

Gondolkodjunk Európában! - vetélkedő

2013. április 25. 

Érdekel az Európai Unió története, működése és aktualitásai? Szereted a kihívásokat? Itt az alkalom, hogy 3 fős csapatokban, barátaiddal közösen összemérhesd a tudásod az ország egész területéről érkező csapatokkal, és bebizonyítsátok, Ti vagytok a legfelkészültebbek!

Informatikai fejlesztés a nemzeti parkban

2013. április 24. 

Elkészült Balaton-felvidéki Nemzeti Park okostelefon-alkalmazásának új verziója és megújult a park emblémája is. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága közleménye szerint az újítást a kiadványok, ismertető táblák, webes felületek megváltozott képi világa, valamint a logókkal szembeni elvárások tették szükségessé. Az igazgatóság által javasolt két új logóváltozat közül végül a nagyközönség választotta ki a győztes emblémát, amely méltó módon jelképezi a védett területeket és a természetvédelmi munkát. részletek

70/2013 (IV.22.) számú MVH Közlemény

2013. április 23. 

Az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről részletek

Új kiemelt felhívás területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítására

2013. április 18. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ,,Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása című, ÁROP-1.2.11-2013 kódszámú kiemelt felhívás.

Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban / ÁROP-3.A.3-2013

2013. április 17. 

A Kormány az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról szóló 1071/2013. (II. 21.) Korm. határozatában nevesítette jelen könnyített elbírálású pályázati konstrukciót. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) az így kapott felhatalmazás alapján bocsátja ki ezen útmutatót.

Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára / ÁROP-1.2.11/A-2013

2013. április 17. 

A projekt átfogó célja: a megyei önkormányzatok tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése. Ennek érdekében a koordinációs projekthez kapcsolódóan ezen konstrukció kapcsán lehetőség van a kiépülő megyei tervezői körnek éles dokumentumok elkészítése, illetve elkészíttetése kapcsán gyakorolni és fejleszteni képességeiket.

Külterületi bűnmegelőzés - polgárőrség

2013. április 16. 

A pályázat célja: a bűnmegelőzésnek mint a magyar polgárőr mozgalom fő küldetésének gyakorlati irányultságú, szakmai profilírozása az úgynevezett külterületi bűnmegelőzés polgárőri sajátosságaira. Szakmailag megalapozott ajánlások, módszerek kidolgozása a polgárőrök külterületi bűnmegelőzési tevékenységének szervezésére és végzésére. A tudatos, polgárőri munkakultúra erősítése.

Közösségi rendezvények támogatása

2013. április 16. 

: hangtechnika, gyermekműsor és sztárfellépő térítésmentes biztosításával (ÖM-PA-2013).  A pályázat célja, olyan Magyarország területén megvalósuló rendezvények támogatása, melyek hozzájárulnak különböző - főként hátrányos helyzetű – társadalmi célcsoportok közösségi élményeinek kialakításához. A pályázat keretében: komplett hangtechnikai szolgáltatást /4000 Watt PA 4 monitor úttal/ (8-12 órás időtartamra, bruttó 150 000 Ft értékben) Egészségnevelő - interaktív - gyermekműsort [...]

Mini Magyarország nyílt Szarvason

2013. április 15. 

Makettpark nyílt a szarvasi arborétumban szerdán Mini Magyarország néven. A 22 épületegyüttesből álló projekt a történelmi Magyarország mértani középpontjában épült fel több mint két hektár területen. részletek

Már benyújtható az egységes kérelem

2013. április 12. 

Április 10-től nyílik lehetőség a legtöbb gazdálkodót érintő, egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint további 25 jogcímen elérhető támogatás igénybevételéhez szükséges egységes kérelem benyújtására. Az egységes kérelmeket elektronikus úton, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján lévő ,,e-Egységes kérelem menüponton keresztül, ügyfélkapus bejelentkezés után lehet kitölteni és beadni. részletek

Közös Növekedési Alap Alprogram közvetítőinek kiválasztására / GOP-2013-4.3/B

2013. április 12. 

A jelen Pályázat célja a korai (magvető és induló), illetve növekedési létszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások tőkehelyzetének a Társaság, illetve magánbefektetők által létrehozott közös kockázati tőkealap befektetései útján történő javítása, ezen belül is elsődlegesen a növekedési életszakaszban lévő, innovatív vállalkozások tartós forráshoz juttatása sikeres gazdálkodásuk elősegítése érdekében.

Teret adunk a sportnak

2013. április 12. 

A pályázat célja: támogatásban részesíteni és ezzel hosszú távon otthont adni a PP Center Üzleti Központ területén sportegyesületeknek és szabadidősport tevékenységet szervező társaságoknak, hogy széles körben igénybe vehető testedzési lehetőséget biztosítsanak sportolni vágyók, illetve a környéken lakók és dolgozók számára.

Teret adunk a sportnak - Pályázat

2013. április 9. 

Sportegyesületek, szabadidősport és sport rekreációs tevékenység támogatása.
A pályázat célja:
Támogatásban részesíteni és ezzel hosszú távon otthont adni a PP Center Üzleti Központ területén sportegyesületeknek és szabadidősport tevékenységet szervező társaságoknak, hogy széles körben igénybe vehető testedzési lehetőséget biztosítsanak sportolni vágyók, illetve a környéken lakók és dolgozók számára.

Megjelent az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja

2013. április 9. 

Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös Növekedési Alap Alprogramja című (GOP-2013-4.3/B kódszámú) konstrukció célja a növekedési életszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro- és kisvállalkozások tőkehelyzetének javítása.

Gyűjtsd a táblát - turisztikai fotópályázat

2013. április 4. 

A kiíró játéka mindenkinek, de kifejezetten a kirándulni, túrázni szerető Játékosoknak szól, akik kedvtelésüknek hódolva rengeteg táblával találkoznak. Kirándulásuk során számtalan útjelző, útbaigazító, védett területeket, világörökségi helyszíneket jelző tábla mellett haladnak el, de útjukba akadhatnak vicces erdei táblák vagy beszédes nevű településtáblák is.

Gyűjtsd a táblát

2013. április 4. 

A kiíró játéka mindenkinek, de kifejezetten a kirándulni, túrázni szerető Játékosoknak szól, akik kedvtelésüknek hódolva rengeteg táblával találkoznak. Kirándulásuk során számtalan útjelző, útbaigazító, védett területeket, világörökségi helyszíneket jelző tábla mellett haladnak el, de útjukba akadhatnak vicces erdei táblák vagy beszédes nevű településtáblák is.

MTA Posztdoktori Kutatói Program

2013. április 4. 

A kiíró az MTA kutatóközpontjaiba, kutatóintézeteibe, valamint a magyarországi egyetemeken működő kutatócsoportjaiba (beleértve a Lendület kutatócsoportokat is) 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatást kínál magyar és külföldi kutatók számára posztdoktori kutatásra a természettudományok, az élettudományok, valamint a humán- és társadalomtudományok területén.

Kurátort keresnek Donyeckbe!

2013. április 4. 

Nagyon izgalmas felhívást tett közzé a Kulturális Kezdeményezések Platformja IZOLYATSIA programjuk megvalósítására. Kurátorok, designerek, kulturális menedzserek, várostervezők és építészek jelentkezését várják a rezidens program kidolgozására. A helyszín egy egykori hőszigeteléssel foglalkozó gyár 7 hektáros területe. A megbízás meghatározott időszakra szól. Jelentkezési határidő: 2013 április 26. IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives seeks applicants for the position of Curator [...]

Lets Colour 2013 pályázat

2013. április 2. 

A Lets Colour Településszépítő Egyesület és az Akzo Nobel Coatings Zrt. (Dulux) ismét kiírta közösségi pályázatát. A pályázók köre: Bármely Magyarország területén élő közösség, amely a környezetében lévő elszürkült, leromlott, vagy csak egyszerűen színtelen közösségi térben található felületet szeretné színekkel újravarázsolni. Közösségnek minősül minden magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, társadalmi szervezet, [...]

Tárcaközi együttműködés a felzárkóztatásért

2013. március 29. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága ,,A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek fejlesztése, területi együttműködések esélyegyenlőség-elvű fejlesztésének modellezése a közszolgáltatások terén címmel rendezett műhelymunkát. részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 31/2013. (III. 28.) Közleménye

2013. március 28. 

a 2012/2013. gazdálkodási évben érvényes NATURA 2000 erdőterületek fizikai blokkazonosító szerint meghatározott listájáról részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 28/2013. (II. 28.) Közleménye

2013. március 28. 

a 2012/2013. gazdálkodási évben érvényes NATURA 2000 gyepterületek fizikai blokkazonosító szerint meghatározott listájáról részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 26/2013. (III. 28.) Közleménye

2013. március 28. 

a MePAR fizikai blokkazonosító szerint lehatárolt árvíz sújtotta területek 2012-2013. gazdálkodási évre érvényes jegyzékéről részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2013. (III. 27.) Közleménye

2013. március 28. 

a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatásról szóló rendelet módosításáról részletek

Pályázat az Egyetem téren (24038 hrsz.) az Egyetem bejáratától északra eső területen elhelyezendő köztéri kútként funkcionáló szobor ötletére

2013. március 27. 

A pályázat célja: Az V. kerületi Egyetem tér Egyetem bejáratától északra fekvő köztéri csobogóját (lásd. mellékelt helyszínrajz) Önkormányzatunk szeretné lecserélni egy látványosabb, környezethez illeszkedőbb, meghatározóbb szoborelemmel, térplasztikával rendelkező köztéri kútra. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy a beérkezett ötletek alapján a Bíráló Bizottság előkészítése után a Képviselő-testület által kiválasztott nyertes alkotás kerüljön betervezésre és megvalósításra a téren.

Mit tehetek Európáért, mit tehetek a jövő(m)ért?

2013. március 27. 

A kiíró öt éve keresi és gondozza a nehéz sorsú, természettudományokban, sportban, és a művészetek valamely területén tehetséges 9-18 éves gyermekeket. Minden évben nyári tehetséggondozó táborokat is szervez, és középiskola végéig támogatja a kiválóságokat Messzehangzó Ösztöndíjjal. A pályázat témájának aktualitása a születésnap, hiszen ebben az évben 5 éves az Alapítvány és 20 éve annak, hogy aláírták az uniós állampolgárságot létrehozó maastrichti szerződést, így 2013- a Polgárok Európai Éve.

58/2013. (III. 22.) MVH közlemény

2013. március 25. 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján nyújtott kifizetés igénylésének feltételeiről részletek

Az én kis falum! Az én városom! 2.0 alkotói pályázat

2013. március 22. 

Pályázati felhívás a határon túl szórványban élő magyarságnak! A budapesti Harmónium Független Kommunikációs Egyesület meghirdeti szórvány területeket érintő pályázatát, Az én kis falum! Az én városom! címmel. Kedves pályázók! Szeretettel várjuk munkáitokat, mellyel bemutatjátok falutokat, városotokat. Írjatok egy mesét, történetet, érdekes helyi szokást, mutassatok be egy épületet, amit szerettek, vagy készítsetek fotót és írjátok le, hogy miért is tartjátok fontosnak azt a helyet. Festhettek, rajzolhattok (elektronikus, [...]

Kína-EU Együttműködési Program 2013

2013. március 20. 

A kiíró közzétette Kína-EU Együttműködési Program 2013 felhívását, amely keretében kínai-európai partnerek (legalább két intézmény) közös kutatási projektjeit támogatja a felhívásban megjelölt területeken.

Mit tehetek Európáért, mit tehetek a jövő(m)ért? - verseny nehéz sorsúaknak

2013. március 20. 

A kíiró öt éve keresi és gondozza a nehéz sorsú, természettudományokban, sportban, és a művészetek valamely területén tehetséges 9-18 éves gyermekeket. Minden évben nyári tehetséggondozó táborokat is szervez, és középiskola végéig támogatja a kiválóságokat Messzehangzó Ösztöndíjjal.

Belváros-Lipótváros szobor ötletpályázat

2013. március 20. 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármesterének Szobor ötletpályázati kiírása Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármestere pályázatot ír ki az Egyetem téren (24038 hrsz.) az Egyetem bejáratától északra eső területen elhelyezendő köztéri kútként funkcionáló szobor ötletére. A pályázat célja: Az V. kerületi Egyetem tér Egyetem bejáratától északra fekvő köztéri csobogóját (lásd. mellékelt helyszínrajz) Önkormányzatunk szeretné lecserélni egy [...]

NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázat

2013. március 19. 

Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma új pályázatai (1) művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek, (2) klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásainak hagyományos módon történő megjelentetésének, (3) magyar szépirodalmi művek,  (4) ismeretterjesztő és tudományos művek megjelentetésének támogatására és (5) szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, e-book formátumban történő, (6) szépirodalmi, illetve ismeretterjesztő művek [...]

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 17/2013. (III. 14.) Közleménye

2013. március 19. 

a 2012/2013. gazdálkodási évben a kedvezőtlen adottságú területek támogatás keretében igénybe vehető hasznosítási kódokról részletek

Az Európai Bizottság közgaszdászokat keres!

2013. március 18. 

Az Európai Bizottság  pénzügyi és makro-közgazdaságtanra szakosodott rendkívül tehetséges közgazdászokat keres! A munkára jelentkezőknek legalább hat éves szakmai tapasztalattal, erős tudományos háttérrel kell rendelkeznie mindkét területen. A munka elsősorban az EB Gazdasági és Pénzügyi Bizottságában és a Belső Piaci főigazgatóságán lenne. Ha szeretnél egy igazán kihívó munkában részt venni, akkor jelentkezz! A pályázat benyújtásának határideje: 2013. [...]

Öveges József hallgatói ösztöndíj

2013. március 18. 

A GE Hungary Kft. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára  különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra. Az évente meghirdetésre kerülő ösztöndíjprogram a szakdolgozati konzultáción felül szakmai gyakorlati, illetve technológiai tréning lehetőséget [...]

Öveges József PhD Ösztöndíj

2013. március 18. 

Pályázat a GE Hungary Kft. Healthcare divízió Öveges József PhD ösztöndíjának elnyerésére 2013-2014-es tanévre. A GE Hungary Kft. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen  fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű  mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra. [...]

Kopp Mária Média-díj és Hírszerkesztői-díj

2013. március 12. 

A Semmelweis Egyetem az egészségügyet és az egészségtudományt érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére Kopp Mária Média-Díjat és a Kopp Mária hírszerkesztői- díjat alapított. A díjak összértéke: bruttó 400.000,- Ft. A díjat azok az újságírók kaphatják, akik a Semmelweis Egyetem tevékenységét és különösen a prevenciós folyamatokat bemutató egészségügyi és tudományos újságírást, illetve [...]

Kamerarendszer nyolc településen

2013. március 11. 

Nyolc, a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület területéhez tartozó településén valósítottak meg biztonságtechnikai beruházásokat csaknem 28 millió forint támogatással, LEADER forrásból. A térfigyelő kamerákat a települések központi részein helyezték el, jelentősen növelve ezzel a települések közbiztonságát és a falvak lakosainak biztonságérzetét. A fejlesztés hatására csökken a településeken a személy- és vagyonvédelem ellen irányuló bűncselekmények száma és a bűntényből felderített események száma is. részletek

Pályázat az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására

2013. március 10. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására.  Pályázati kiírás megnevezése: ETT-13 A cél azon alakuló és a nyilvántartásba vett Európai Területi Társulások állami szerepvállalás keretében történő támogatása, akik tevékenységüket: a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézió megerősítésért, továbbá a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók [...]

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása / DAOP-1.1.1/A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13

2013. március 7. 

Jelen pályázati felhívás célja, hogy a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a régiók versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró vonzó befektetési környezet kialakítását segítse elő, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése.

Pályázat a Magyar Turizmus Zrt. gyakornoki programjára

2013. március 7. 

Jelentkezz a Magyar Turizmus Zrt. gyakornoki programjára. A program keretében megismerheted a turizmushoz, vagy a közösségi or – és agrármarketinghez kapcsolódó tevékenységeket és az ország legnagyobb turizmussal és agrármarketinggel foglalkozó szervezetét. Jelentkezési határidő: 2013 március 27. Lehetőséged nyílik: aktívan eltölteni a gyakorlati idődet, és sokrétű munkatapasztalat megszerzésére. Pályázhatnak: egyetemisták, főiskolások Választható területek: belföldi régiós koordináció [...]

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére (Nyugat-dunántúl)

2013. március 6. 

Jelen pályázati felhívás keretében a Nyugat-dunántúli Régióban működő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, telephellyel rendelkező KKV-k (jelen felhívásban: Címzettek) részére támogatás nyújtása akkreditált tanácsadók által nyújtott vállalati tanácsadási szolgáltatás igénybevételéhez.

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére (Közép-Dunántúl)

2013. március 6. 

Jelen pályázati felhívás keretében az Közép-dunántúli régióban működő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, telephellyel rendelkező KKV-k (jelen felhívásban: Címzettek) részére támogatás nyújtása akkreditált tanácsadók által nyújtott vállalati tanácsadási szolgáltatás igénybevételéhez.

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére (Dél-Alföld)

2013. március 6. 

Jelen pályázati felhívás keretében a Dél-Alföldi Régióban működő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, telephellyel rendelkező KKV-k (jelen felhívásban: Címzettek) részére támogatás nyújtása akkreditált tanácsadók által nyújtott vállalati tanácsadási szolgáltatás igénybevételéhez.

Pályázat Vállalkozói és projektmenedzsment képzésre PIER-00026

2013. március 6. 

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 jelmondata: “Partnerséget építünk…” Küldetése, hogy javítsa a magyar-szlovák határtérség integrációját gazdasági, humán, környezetvédelmi és közlekedési szempontból. Az Európai Unió pénzügyi segítségével megkísérli elősegíteni közös helyi és térségi határon átnyúló kezdeményezések felszínre kerülését. Területi meghatározás: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Győr-Moson-Sopron megye, Heves megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg [...]

Pályázat turisztikai képzésen való részvételre PIER-00025

2013. március 5. 

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 jelmondata: “Partnerséget építünk…” Küldetése, hogy javítsa a magyar-szlovák határtérség integrációját gazdasági, humán, környezetvédelmi és közlekedési szempontból. Az Európai Unió pénzügyi segítségével megkísérli elősegíteni közös helyi és térségi határon átnyúló kezdeményezések felszínre kerülését. Területi meghatározás: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Győr-Moson-Sopron megye, Heves megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg [...]

Még több mint 2,7 milliárd forintra pályázhatnak azok a kis- és középvállalkozások, akik tanácsadási tevékenységet vennének igénybe

2013. március 5. 

A programozási időszak végéhez közeledve a vállalkozások számára elérhető uniós források átmenetileg szűkebb mértékben állnak rendelkezésre. A ,,hagyományos pályázatokon túl azonban közvetítőkön keresztül is támogatáshoz juthatnak a kis- és középvállalkozások (kkv-k). Ilyen például a Vállalati tanácsadás program, amely legkésőbb 2014. június 30-ig áll az érdeklődő pályázók rendelkezésére. A tanácsadási tevékenység igénybe vehető többek között jog, marketing, munkaügy vagy szervezetfejlesztés területén is.

Még ?több mint 2,7 milliárd forintra pályázhatnak azok a kis- és középvállalkozások, akik tanácsadási tevékenységet vennének igénybe

2013. március 5. 

A programozási időszak végéhez közeledve a vállalkozások számára elérhető uniós források átmenetileg szűkebb mértékben állnak rendelkezésre. A ,,hagyományos pályázatokon túl azonban közvetítőkön keresztül is támogatáshoz juthatnak a kis- és középvállalkozások (kkv-k). Ilyen például a Vállalati tanácsadás program, amely legkésőbb 2014. június 30-ig áll az érdeklődő pályázók rendelkezésére. A tanácsadási tevékenység igénybe vehető többek között jog, marketing, munkaügy vagy szervezetfejlesztés területén is.

Csodálatos Székelyföld – fotópályázat

2013. március 3. 

A Szeretlek Székelyföld oldal ,,Csodálatos Székelyföld néven természetfotó pályázatot hirdet, melynek célja Székelyföld természeti értékeinek bemutatása, népszerűsítése. Pályázni szerzőnként havonta 3 darab, Székelyföld területén készített olyan egyedi fotográfiával lehet, melyeknek szerzői jogával korlátozás nélkül rendelkezik a pályázó. Kérjük a pályázókat, […]

A NAKVI és az MNVH is az Utazás 2013-on

2013. március 1. 

Idén is megrendezik az Utazás kiállítást Budapesten, a Hungexpo területén, ahol számos hazai település, tájegység, külföldi ország és utazási iroda mutatkozik be. Az idén február 28. és március 3. között megtartott idegenforgalmi mustrán ismét széles turisztikai kínálatból válogathatnak az érdeklődők. részletek

Pályázat Magyar civil szervezetek nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatására

2013. március 1. 

Pályázat Magyar civil szervezetek  Kenyában, Etiópiában, Szudánban, Dél-Szudánban, Ugandában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Moldovában, Ukrajnában, Vietnamban, Kambodzsában megvalósuló nemzetközi fejlesztési projektjeinek támogatása tárgyában.  A pályázat kódszáma: KÜM-2012-8  Pályázat az alábbi relációk valamelyikét érintően a következő kiemelt nemzetközi fejlesztési területekre nyújtható be: Relációk: Kenya; Etiópia; Szudán; Dél-Szudán; Uganda; Kongói Demokratikus Köztársaság; Szerbia; Bosznia-Hercegovina; Koszovó; [...]

Önkormányzati területvásárlások elszámolhatósága a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló projektek esetében

2013. február 28. 

A KEOP Elszámolhatósági Útmutató 2.3.1.3. pontja szerint ,,Nem elszámolható a kedvezményezet(tek) tulajdonában lévő, vagy valamely állami, vagy más köztulajdonban lévő földterület vagy ingatlan megszerzésének a költsége.

Új túraútvonalak a Bakonyban

2013. február 28. 

Turisztikai szempontból meglehetősen változatos a kép az ,,A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület területén, hiszen a térség rendkívül gazdag kulturális, épített örökségi és természeti értékekben, a Bakony pedig a természetjárók máig kiemelt célterülete. A tudatos turista ma már nem indul útnak anélkül, hogy előtte az interneten ne tájékozódna a kiválasztott helyszínről. részletek

Ismét felcsendültek a népdalok Soponyán

2013. február 27. 

Sok-sok éves hagyománya van már a megyei népdaléneklési versenyeknek a Fejér megyei Soponyán, amelyre idén nem csak Abáról, Kálozról, Dégről, Lajoskomáromból, azaz a megye déli térségéből, de Herendről is érkezett versenyző. A Gróf Zichy Jenő Általános Iskola adott otthont a Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny területi válogatójának. részletek

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása (KONV) / TÁMOP- 3.3.10.B-12

2013. február 26. 

Jelen konstrukció hozzájárul a középiskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú végzettségének megszerzéséhez, ezáltal elősegíti ezen tanulók felsőoktatási képzésbe való bejutását. A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése. Ezen konstrukció keretében a tanulást támogató fejlesztések, a tehetséggondozás mellett lehetőség nyílik a különböző szakpolitikai területekkel - például az ifjúságpolitika terén, illetve a szociális és a foglalkoztatási szolgálatokkal - való együttműködés megerősítésére, továbbá a szülőkkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására.

Új nemzedékek jövőjéért kollégium - civil szervezetek szakmai programjának támogatása

2013. február 26. 

A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. Pályázat kiírás kódja: NEA-UN-13-SZ Támogatható tevékenységek Minden olyan tevékenység, amely az alábbi célok közül legalább egyet megvalósít: I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, [...]

Nemzeti összetartozás kollégium - Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

2013. február 24. 

A pályázat célja,  a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. Pályázat kódja: NEA-NO-13-SZ A támogatható tevékenységek: I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása [...]

Közösségi környezet kollégium - Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2013

2013. február 24. 

A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. Pályázat kódja: NEA-KK-13-SZ A támogatható tevékenységek I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a [...]

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása - Közösségi Környezet Kollégium / NEA-KK-13-SZ

2013. február 24. 

A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása - Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium / NEA-UN-13-SZ

2013. február 24. 

A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása / NFA-2013-KKV

2013. február 18. 

A pályázat célja: a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; az elmaradott térségek fejlesztésének elősegítése, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatással.

Felhívás előminősítési eljárásra

2013. február 18. 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társasági Szolgáltatások MOL Eszköz- és Szolgáltatás Gazdálkodás MOL Ingatlan- és Létesítménygazdálkodás MOL és Beszerzés MOL szervezete (továbbiakban: Ajánlatkérő) az alábbi szolgáltatási feladatokra kíván külön-külön szerződést kötni:     Létesítmények takarítása Külterület karbantartása Létesítmények, berendezések – eseti és tervezett – karbantartása Létesítményüzemeltetést és gazdálkodást támogató, menedzsment feladatok [...]

ATRIUM - A XX. századi totalitárius rezsimek építészete a városvezetésben – fotó- és videópályázat

2013. február 17. 

A Spazi Indecisi, Forli város önkormányzata és Forl?-Cesena Tartomány fotó- és videó pályázatot ír ki TOTALLY LOST címmel az európai totalitárius rezsimek építészeti örökségének felfedezésére, tanulmányozására és fotódokumentálására.   Kutasson fel és fényképezzen vagy videózzon le egy az ATRIUM projekt 11 partnerországának (Olaszország, Szlovénia, Bulgária, Magyarország, Románia, Horvátország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Görögország) területén található elhagyott vagy [...]

Tündérmező Arcai fotópályázat

2013. február 14. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft (HU), Kassai Kulturális Centrum (SK) és a Legend Foto (SK), a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával egy nagyszabású nemzetközi kulturális projektet indított. A projekt fő célja a magyar és […]

Közzétették a szabad vállalkozási zónákat

2013. február 13. 

Közzétette a kormány, melyik az a társadalmi-gazdasági leszakadással leginkább érintett negyvenhét térség, ahol úgynevezett szabad vállalkozási zónát alakítanak ki. Ugyan a kijelölt járások jelentős része Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, két Jász-Nagykun-Szolnok megyei terület is felkerült a listára. részletek

Pályázati felhívás kedvezményes táboroztatásra általános iskolás diákok részére

2013. február 12. 

Az Art Misszió Alapítvány várja a jelentkezőket a Tokaj Hegyaljai Üdülő, Kemping és Szabadidő Központ és Tehetségpont helyszínen (3910 Tokaj Hegyalja út 2. sz.) rendezendő Tehetséggondozó 2013. évi táborba.
A világörökség részét képező Tokaj-hegyalján, nyolc turnusban, változatos kulturális és szabadidős programmal, valamint tehetségterületenként kidolgozott szakmai programmal fogadják a vakációzó általános iskolás diákokat.

Helyszín:
Kuriózum értékű kirándulóhelyet ajánlunk 9700 m2-es területen, csodálatos környezetben, ökológiailag tiszta ősparkban, nem messze a Tisza és a Bodrog találkozásánál, a világörökség részének számító Tokaj szívében.
Tokaj-Hegyalján a táj, az ökoszisztéma, az emberi kultúra és tradíciók olyan egyedülálló összefüggése alakult ki, amelynek megőrzése és bemutatása egyetemes érdek.

Pályázók köre:
Alapfokú oktatási intézmények tanulói, osztályközösségek, szervezetek, egyesületek, alapítványok, melyek gyermek/ifjúság közösségeit fogják össze.

Pályázat beadása:
2013. február 1-től folyamatos

Pályázható turnusok:
A turnusok 5 nap/4 éjszaka (hétfőtől-péntekig)

2013. június 17. - 2013. június 21.
2013. július 1. - 2013. július 5.
2013. július 8. – 2013. július 12.
2013. július 15. – 2013.július 19.
2013. július 22. – 2013. július 26.
2013. július 29 – 2013. augusztus 2.
2013. augusztus 5. – 2013. augusztus 9.
2013.augusztus 12. – 2013. augusztus 16.

Támogatás mértéke:
A szállás és étkezés összköltségének 20%-a

Teljes ár támogatás nélkül: 23.000 Ft/fő/turnus
Teljes ár 20% támogatással: 18.400 Ft/fő/turnus

Pályázati díj: 2000 Ft, mely összeg nyertes pályázat esetén beszámításra kerül a tábor díjába.
A pályázati díjat az Art Misszió Alapítvány 10700048-22522209-51100005 CIB számlaszámára kérjük befizetni. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a pályázó nevét.

A pályázati adatlap letölthető a www.artmission.hu weboldalról, vagy az alábbi elérhetőségeken kérhető: 42/400-782-es telefonszámon, illetve az artmission@artmissionsite.com e-mail címen.

A kitöltött pályázati adatlapokat kérnénk, hogy elektronikus formában küldjék el az artmission@artmissionsite.com email címre.

A pályázókat a döntésről a beérkezéstől számított két héten belül értesítjük.

Pályázat már bemutatott színházi és tánc produkciók forgalmazására

2013. február 8. 

Az Előadó-művészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósításának támogatására. A pályázat célja: már bemutatott színházi és tánc produkciók forgalmazása. Pályázók köre: Tánc szakterület esetén: hivatásos, független, alternatív táncművészek, művészeti együttesek Színház szakterület esetén: az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett [...]

Felhívás kiadói együttműködésre

2013. február 8. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum örömmel tájékoztatja az érdeklődőket, hogy 2012. évtől - a megszűnt Magyar Könyv Alapítvány tevékenységét folytatva - szerepet vállal magyar szerzők műveinek idegen nyelven történő külföldi megjelentetésében, ezzel tovább bővítve szakmai tevékenységét. A külföldi megjelentetés eredményességéhez elengedhetetlen az adott nyelvterület, illetve ország kulturális sajátosságainak, aktuális kiadói tendenciáinak, olvasási szokásainak ismerete, erre tekintettel [...]

LEADER támogatásokat nyert el Kunsziget

2013. február 7. 

A kunszigeti Fenékkertben alig két hónap alatt készült el az extrém park. A kültéri fitnesz-eszközökkel és gördeszkapályával is felszerelt téren drótkötélpálya és mini KRESZ-park is helyet kapott. December közepén megtörtént a műszaki átadás, de ezzel még nem zárul le a terület rendezése: hamarosan biztosított lesz a világítás, cserélik a kerítést, és a szánkózó domb is végleges formát kap. részletek

Ösztöndíj-lehetőségek Párizsban - minden tudományterületen!

2013. február 6. 

A pályázati lehetőség minden tudományterület számára nyitott, az elsődleges bírálati szempontok: a jelentkező szakmai előélete, a beadott munkaterv tartalma és minősége, a fogadó labor minősítése. A határidőig beérkezett pályázatokat Párizs városának tudományos tanácsa bírálja el, az eredményeket a nyár folyamán teszik közzé a város honlapján, de természetesen a nyerteseket személyesen is értesítik.

Szakmai Szaktanácsadási Központ cím

2013. február 6. 

A pályázat célja: olyan országos hatáskörrel tevékenykedő speciális szakterületen működő szakmai szervezetek listájának összeállítása, melyek a saját szakterületeiken belül a támogatott szaktanácsadási szolgáltatást végző szaktanácsadók és akkreditált szaktanácsadó szervezetek részére térítésmentesen szakmai információs hátteret biztosítanak. További cél a Szakmai Szaktanácsadási Központ címet elnyert szervezetek szakmai, tudományos, innovációs eredményeinek a mezőgazdasági gyakorlatban való mind nagyobb mértékű hasznosítása a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer útján.

Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj 2013

2013. február 5. 

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület 2012. december 12-én hivatalosan megalapította a Gran Prize díjalapot. A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés,- fejlesztés  és oktatás területéről évi egy alkalommal. A Testület tekintetbe vette azt a körülményt, hogy a 30 évnél fiatalabb egyének, hallgatói csoportok [...]

A Pszinapszis Kulturális Stábja pályázatot hirdet civilszervezetek számára.

2013. február 4. 

A Pszinapszis mintegy 3000 fős, országos, tudományos-kulturális rendezvény, melyet 2013. április 12-14. között rendezünk az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. Látogatóink legnagyobb része 19-40 év közötti, a pszichológia iránt érdeklődő értelmiségi.

A Pszinapszis idei címe BEVETETLEN ÁLMOK. Átfogó célunk, hogy széles körben megismertessük és elfogadtassuk az emberekkel a pszichológia tudományát és kiálljunk az esélyegyenlőség és nyitottság eszméi mellett. Az álmok messzire vezetnek el minket. Ez a terület kitekintést enged a pszichológia olyan tájaira is, melyről csak keveset tudhatunk. Pszichedelikumok, szexualitás, kollektív tudattalan, társas jelenségek, agyunk rejtelmei, különleges kutatási eredmények. A magyar látogatók mellett ugyancsak tárt karokkal várjuk határon túli és külföldi egyetemek hallgatóit széleskörű nemzetközi programmal. Szerepet kap a pszichológia és határtudományainak kapcsolata, a tudományok közti határvonalak lebontásának lehetősége.

A pályázatra való jelentkezés feltétele egy rövid (1-1,5 oldal )leírás a civilszervezetről az alábbi pontok szerint:

1. A szervezet ismertetése röviden
2. Milyen célcsoporthoz szeretnének eljutni?
3. Mik a főbb célkitűzéseik?. Melyik napokon jönne a Pszinapszisra?
4. Hány órára szeretnének jönni egy nap?
5. Hány embert kötnének le programjai egyszerre?
6. Konkrétan milyen tevékenységgel (pl. játék, beszélgetés, ismeretterjesztés) készülnek?
7. Az alapítvány/szervezet tevékenysége mennyiben kötődik a pszichológiához?
8. Vettek már részt a Pszinapszison a civil utca keretein belül? Ha igen, hány alkalommal?
9. Egyéb , a szervezethez kapcsolódó fontos tudnivaló.

A leírás alapján a XVII.Pszinapszis tematikájához leginkább illeszkedő szervezeteknek lehetőséget biztosítunk a rendezvényen való részvételre.

Jelentkezni a palyazat@pszinapszis.hu e-mail címen lehet,
2013. január 22-ig.

Kapcsolattartók:
Boskovitz Anna, Domokos Júlia, Kollárszky Boglárka
XVII. Pszinapszis, Kulturális stáb

Élni az életet 3. – holokauszt oktatásfejlesztési pályázat

2013. február 2. 

A Gábor Zita Alapítvány célja, hogy megőrizze Gábor Zita emlékét és életművét, aki világszerte elismert módszereket alkotott a Holokauszt oktatás területén. A pályázat célja, hogy egyszeri ösztöndíjjal jutalmazza azt vagy azokat a magánszemélyeket vagy szervezeteket, akik az adott évben a legtöbbet tettek a Holokauszt oktatás módszertani fejlesztéséért a társadalmi, kulturális, tudományos vagy a művészeti életben. [...]

STEP Beyond Travel Grants – utazási támogatás művészeknek és kulturális területen dolgozók számára

2013. február 2. 

STEP Beyond Travel Grants – utazási támogatés 35 év alatti vagy pályafutásának első 10 évében lévő művészek és kulturális területen dolgozó szakemberek számára. A támogatások lehívása nem határidőhöz kötött. STEP Beyond Travel Grant funds emerging artists and cultural workers to explore and to exchange views, skills and inspiration. STEP Beyond Travel grants fund up-and-coming artists [...]

Tolnában is készülnek 2014-2020-ra

2013. február 1. 

Három tanácskozáson vitatta meg partnereivel a Tolna megyei önkormányzat annak a felmérésnek az anyagát, amely a 2014-2020 közötti területfejlesztési koncepciót alapozza meg. A tervezet nyomán megfogalmazott programok azt célozzák, hogy minél több pénz jusson a következő európai uniós költségvetési ciklusban a megyébe. részletek

Az én kis falum! Az én városom!

2013. január 31. 

„Az én kis falum! Az én városom!” című alkotói pályázat

A budapesti Harmónium Független Kommunikációs Egyesület pályázatot hirdet határon túli diákok számára, célunk, hogy minél több magyarlakta települést megismerhessünk az ott élők nézőpontjából.
Pályázni két korcsoportban lehet: 14 – 18 év, valamint 18 év fölött.
A pályázat, a "Hírnök" program előzményének is tekinthető – amelynek lényege, hogy a szórvány területeken élők hírt adjanak településük eseményeiről egy közös felületen –, hiszen a legkiemelkedőbb alkotók közül kerülnek majd ki a 2013. 03. 8 – 17. között, a Hunyad megyei Algyógyon megrendezett tábor résztvevői.

A bemutatásra szolgáló technika szabadon választható, a terjedelem prózánál max.2 oldal, egyéb alkotásnál max. 5 darab.

A művek beadási határideje: 2013. február 28.

Postacím: Harmónium Egyesület, 1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 1.
E-mail: harmoniumegyesulet@t-online.hu

Zsűri: Rajz-és magyartanárok értékelik majd a beérkezett munkákat.

Díjazás: a kiemelkedő munkák a szerzők, alkotók feltüntetésével kikerülnek oldalunkra. Az első 3 helyezett értékes könyvjutalmat nyer, a legaktívabbak pedig, állandó szerzők lehetnek honlapunkon.

Fődíj: a legjobbak, 2x15 fő (14 évnél idősebb közép-, vagy főiskolás, egyetemista) részt vehet „Hírnökképző” táborunkon 2013.03.10-12 között a Hunyad megyei Algyógyon (az utazási költségen kívül mindent fedezünk).

Kérjük, hogy a pályázatokkal együtt azt is írják meg, hogy tudják-e vállalni az esetleges kiutazást a táborba, mert a zsűrizésnél ezt is figyelembe kell venni!

Bővebben: www.hatartalan.kvzoo.hu, www.harmonium.hu
Érdeklődni lehet Gutjahr Zsuzsannánál: info@harmonium.hu,Tel.: +361/210 30 90

Pályázat Szakmai Szaktanácsadási Központ cím elnyerésére

2013. január 30. 

A vidékfejlesztési tárca pályázatot hirdet Szakmai Szaktanácsadási Központ cím elnyerésére három éves időtartamra országos hatáskörrel tevékenykedő, speciális mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületeken működő szakmai szervezetek számára. A Vidékfejlesztési Minisztérium a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet, illetve az Országos Szaktanácsadási Bizottság javaslata alapján pályázatot [...]

Hosszútávú kormányzati programok a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkózásáért

2013. január 30. 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia összetett és hosszútávú beavatkozásokat határoz meg a halmozottan hátrányos helyzetű területeken, közösségekben élők felzárkóztatására, hátrányainak csökkentésére minden ágazatra, így az oktatás és képzés területére vonatkozóan is. A kormány által megteremtett esélyegyenlőségi hálóban a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyeit javító, egymásba kapcsolódó programok minden korosztály számára rendelkezésére állnak. Az elmúlt fél évben négy olyan pályázati konstrukció is megjelent, mely területileg az egész országot lefedi, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű kistérségekre. Közlemény.

Malaysia International Scholarship

2013. január 29. 

Ösztöndíjak Malajziába posztgraduális és posztdoktori tanulmányok folytatásához. A pályázó nem lehet több 40 évesnél. Az ösztöndíj magában foglalja a repülőjegyeket Malajzia fővárosába, a tandíjat, havi karbantartási juttatás, könyvtámogatást, országon belüli utazási támogatást, egészségügyi biztosítást, letelepülési támogatás…stb. A fő tanulmányi területek: Science and Engineering, Mezőgazdaság és Halászat, Közgazdaságtan és iszlám pénzügyek, Információs és kommunikációs technológia, Biotechnológia, [...]

Idegsejtek titkai - rajzpályázat

2013. január 27. 

Az Agykutatás Hete (Brain Awareness Week/BAW) egy nemzetközi rendezvénysorozat, melynek célja, hogy világszerte felkeltse az emberek érdeklődését az agykutatás iránt, és felhívja figyelmüket a tudományterület fontosságára.

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása / TÁMOP- 3.3.10.B-12

2013. január 27. 

A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése. Ezen konstrukció keretében a tanulást támogató fejlesztések, a tehetséggondozás mellett lehetőség nyílik a különböző szakpolitikai területekkel - például az ifjúságpolitika terén, illetve a szociális és a foglalkoztatási szolgálatokkal - való együttműködés megerősítésére, továbbá a szülőkkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására.

UNU-IAS PhD Fellowship

2013. január 24. 

PhD ösztöndíj Japánba. A fő kutatási területek a fenntartható fejlődés témaköréhez kapcsolódnak, úgy mint: Science and Technology for Sustainable Societies, Sustainable Urban Futures, Biodiplomacy Initiative, Sustainable Development Governance, Traditional Knowledge Initiative & Marine/Coastal Governance and Urban Biodiversity. A havi ösztöndíj összege: 260000 JPY, amelyből a szállás levonásra kerül. A fellowship program a döntési fázisban előnyben [...]

Közmunkával fejlődnek a rábaközi települések

2013. január 23. 

Több rábaközi polgármester is sikernek könyvelte el a kormány azon döntését, hogy a települések közcélú munkásokat alkalmazzanak. A kormányzati célok teljesülése mellett nemcsak szépülnek a települések, hanem új célok is megjelentek a közcélúak foglalkoztatásában. A hagyományos faluszépítés mellett egyre több helyen termelnek zöldséget a helyi alkalmazottak, de ipari terület kialakításában és a hóeltakarításban is részt vesznek. részletek

Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak (Országos)

2013. január 23. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése.  A Program elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami [...]

Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíj (Országos)

2013. január 22. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. A Program elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami [...]

Mutasd meg magad az Egyesült Államokban!

2013. január 15. 

Tanulni csak tapasztalatszerzéssel lehet. Pontosan ezért az Amerikai Egyesült Államok már évek óta szervez olyan kulturális csereprogramokat, melyek során különböző országok fiataljai vehetnek részt egy programon, mely hozzájárulhat a jövő vezetőinek a világ minden tájáról való kiválasztásában. A csereprogram alatt a résztvevők megismerik az amerikai oktatási rendszert, gyarapítják tudásukat a fő tanulmányi területeken, vezetői tapasztalatokat szereznek és megismerik más országok kultúráját, történelmét és értékeit. Ezek a programok felbecsülhetetlen tapasztalatot és betekintést nyújtanak az európai és az amerikai állampolgároknak egyaránt.

2/2013. (I. 11.) MVH közlemény

2013. január 14. 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján nyújtandó támogatás igénylésének feltételeiről részletek

Gyapjú a magyar textilkultúrában népművészeti pályázat

2013. január 13. 

A pályázatra olyan tárgyak, tárgyegyüttesek elkészítését várjuk hímzés, viselet, nemez, csipke, szőttes területekről, amely a Kárpát-medence és a magyar nyelvterület népi kézműves hagyományaira alapoz. A motívumkincsek, technikák felhasználásával a hétköznapokban használt, viselt, új tervezésű, a XXI. század emberének tárgyi környezetébe illő alkotásokra számítunk (lakástextil, öltözet, méteráru, stb.) A pályázat feltétele, hogy az alkotásban a gyapjú [...]

A tehetséges fiatalok kiválasztását lehetővé tevő területi diáksport versenyek megrendezésének támogatása / NTP-TDSV-12

2013. január 11. 

A pályázat célja: a sportban tehetséges fiatalok kiválasztása az intézményekben a sportolni szerető tanulók közül, a területi diáksport versenyek rendszerének kidolgozása, a területi diáksport versenyek meghirdetése, a területi diáksport versenyek megrendezése és a tehetséges fiatalok területi diáksport versenyen elért eredményinek értékelése, jutalmazása.

Pályázat a MANK arculatának újratervezésére

2013. január 10. 

A MANK a magyar alkotóművészet szolgáltatója, részfinanszírozója, amelynek célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon színvonalas alkotások létrehozásához a kortárs magyar művészet területén, ideértve az egyes művészeti ágakhoz kapcsolódó elméleti és kritikai alkotótevékenységet is, tovább segítse a magyar művészeti alkotások belföldi és nemzetközi megismertetését, terjesztését és értékesítését az alapító vagyon működtetésével.  A feladat magában foglalja az új logó, [...]

Falugondnokok és tanyagondnokok megyei egyesületeinek állami támogatása

2013. január 10. 

A pályázat célja: Magyarország közigazgatási területén működő falu és tanyagondnoki szolgálatok által létrehozott egyesületek szakmai támogató és hálózatfejlesztési programjainak támogatása a falu- és tanyagondnoki szolgálatok országos hálózatának működtetése és koordinálása érdekében.

Az iskolán kívül is fejleszthetik kreativitásukat

2013. január 9. 

2012 decemberében tartották ,,A kreatív ipar és az azzal kapcsolatos kompetenciafejlesztés bevezetése Tiszapüspöki lakosainak a körébe a községi könyvtár által elnevezésű TÁMOP projekt indító rendezvényét. A mintegy 22,5 millió forint összértékű programban film, fotográfia és kézművesség területén tartanak támogatott szakköröket a felső tagozatos diákoknak. részletek

Pályázat Családi gazdaságban, Ökofaluban, Falusi Turizmusban, Önnfenntartó Közösségben gondolkodók számára

2013. január 8. 

Egy gyönyörű terület pályázat keretein belül, kedvezményes áron kiadó, ökogazdálkodásban, öko tanyában, öko faluban, családi gazdálkodásban, vidéki turizmusban, táboroztatásban, rendezvényekben, önfenntartásban gondolkodók számára.

Kiállítás a Széll Kálmán tér megújításáról

2013. január 8. 

A Széll Kálmán tér építészeti tervpályázataiból nyílt kiállítás kedden a budapesti Design Terminálban, ahol a következő időszakban párbeszédet, vitaesteket is szerveznek a közterületek megújításáról.

Határon Túli Fiatal Oktató-kutatói Ösztöndíj

2013. január 8. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A Program  a műszaki tudományok és a társadalomtudományok közül: a gazdálkodás- és szervezéstudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását. Az [...]

Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj 2012

2013. január 8. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja, a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását. [...]

Pályázati felhívás: A gyermekvédelmi szakellátás területén egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok támogatására (A pályázat kódja: KAB-GY-12)

2013. január 8. 

Pályázat célja A pályázat célja a gyermekvédelmi szakellátás területén, a családjából hatósági intézkedéssel kiemelt, nevelőszülőknél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekek, utógondozói ellátott fiatal felnőttek, valamint nevelőszüleik, és a nevelőszülői hálózatban, gyermekotthonban személyes gondoskodást nyújtó munkakörökben foglalkoztatottak számára egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz.

Struktúraváltás támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével / TIOP 2.2.6/12/1/A

2013. január 8. 

Jelen pályázat alapvető célja a magas színvonalú onkológiai egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, ezáltal hozzájárulva a fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez. Az onkológiai ellátások fejlesztésének hosszú távú eredményeképpen az igénybevevő lakosság számára egészségnyereség elérése.

Határon Túli Tapasztalt Oktató-kutatói Ösztöndíj (Országos)

2013. január 8. 

Az ösztöndíj elsődleges célja, a Magyarország határain kívül élő magyarul anyanyelvi szinten beszélő kiváló tapasztalt oktató- kutatók ösztöndíjban részesítése, akik kimagasló eredményeket értek el az útmutatóban megadott tudományterületeken.

Pályázat Családi Gazdaság, Ökofalu, Falusi Turizmus!

2013. január 7. 

A terület a Kiskunsági Nemzeti Park közvetlen szomszédságában található, tanya, illetve szőlő, szántó besorolású ingatlanok. Valóságban egy részén Akác, Nyír és Fenyőerdő van. A terület 36Ak értékű. 4,5  Hektáros (45.000nm). Rajta saját kút 2 vályogépület, az egyik felújítás alatt (70nm ,komplett, új tetőszerkezet) a másik teljes felújítást igényel.

Új tartaléklistás fejlesztések valósulhatnak meg 5 régióban az Új Széchenyi Terv keretében

2013. január 7. 

Az Új Széchenyi Terv több mint 14,5 milliárd forinttal támogatja a gazdaság, a közlekedés, valamint a humán és szociális szolgáltatás tématerületeken megvalósuló fejlesztéseket. Öt régióban - köztük Közép-Magyarországon is - a korábban forráshiány miatt tartaléklistára került pályázatok támogatásáról döntött a Kormány. Az 1648/2012. (XII. 19.) Kormányhatározat alapján a Regionális Operatív Programok keretében a korábban forráshiány miatt tartaléklistára került pályázatok támogatására nyílik lehetőség öt régióban.

Videóklip pályázat 2013

2013. január 5. 

Az artNova Művészetkedvelők Egyesülete (Bácskossuthfalva) Videóklip pályázatot hírdet zenekarok, zenészek, előadók részére, azzal a céllal, hogy elősegítsék az alkotók közötti együttműködést, valamint a zenei tehetségek felkutatását és támogatását.

A pályázat beköszöntő videója:
http://youtu.be/-47dZN_K5qM


Pályázati feltételek:
- Nincs területi, nemzetiségi ill. stílusbeli megköztés
- Csak saját alkotással lehet pályázni
- A pályázat benyújtásához nevezési díj nem szükséges
- Lehetőleg a szám hossza ne haladja meg a 4 percet
- A pályázatokat az artNova Művészetkedvelők Egyesülete bírálja el
- Egy alkotó 1 pályaművel pályázhat
- A pályázat beadásának határideje: 2013. Március 1.
- A pályázat elbírálásának határideje: 2013. Április 1.
- A pályázat nyertesének értesítése: az elbírálást követő 5 napon belül
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A Pályázó nevét, címét, telefonszámát
- A csapat/előadó fotóját
- A Pályázó hivatalos oldalát (ha van)
- Rövid, pár mondatos bemutatkozást
- Zenei anyagot (mp3, wav)
Díj:
A zsűri által kiválasztott nyertes zenei alkotást az artNova 2013-ban leforgatja, magára vállalva a filmes stáb teljes költségét a szervezéstől a megvalósításig.

Az artNova online felületén publikálja a filmet, majd a többi szakmai portálon is, ahol bárki megnézheti.
A pályázatokat e-mailben az alábbi címre várjuk: palyazat@artnovastudios.com

Szervezők a változtatás jogát fentrartják!

Előző pályázatunk:
http://www.artnovastudios.com/aktualis/palyazat_rovidfilm_elso/
http://www.artnovastudios.com/aktualis/az-ember-ki-az-istent-kereste/

Módosult a szociális szolgáltatások fejlesztése érdekében kiírt konstrukció beadási határideje

2013. január 3. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TIOP-3.3.2-12/1 jelű, ,,Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén című kiírás beadási határideje megváltozott.

A gyermekvédelmi szakellátás területén egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok támogatása pályázat

2013. január 2. 

A pályázat célja a gyermekvédelmi szakellátás területén, a családjából hatósági intézkedéssel kiemelt, nevelőszülőknél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekek, utógondozói ellátott fiatal felnőttek, valamint nevelőszüleik, és a nevelőszülői hálózatban, gyermekotthonban személyes gondoskodást nyújtó munkakörökben foglalkoztatottak számára egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz. A pályázat keretében a gyermekek, fiatal felnőttek szerhasználatának megelőzését, a [...]

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása (Konvergencia régiók) / TÁMOP-5.3.3-12/1

2012. december 30. 

Az utcán élők számának csökkentése érdekében a pályázati kiírás alapvető célja: Az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével: - a TÁMOP-5.3.2 kiemelt projekt keretében kidolgozott, a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő módszertani, szakmai anyagok felhasználásával, - a TÁMOP-5.3.1 konstrukcióban szereplő, a munkaerő-piaci integráció felé vezető ún. első lépés típusú tevékenységek és szolgáltatások adaptálásával.

Videóklip pályázat 2013

2012. december 30. 

Az artNova Művészetkedvelők Egyesülete (Bácskossuthfalva) Videóklip pályázatot hírdet zenekarok, zenészek, előadók részére, azzal a céllal, hogy elősegítsék az alkotók közötti együttműködést, valamint a zenei tehetségek felkutatását és támogatását. Pályázati feltételek: Nincs területi, nemzetiségi ill. stílusbeli megköztés Csak saját alkotással lehet pályázni A pályázat benyújtásához nevezési díj nem szükséges Lehetőleg a szám hossza ne haladja meg a 4 percet [...]

Filmtörténeti pályázat

2012. december 18. 

Filmszem filmtörténeti pályázatot hirdet. A Filmszem online filmtörténeti és filmtudományi folyóirat, ahogy az az elnevezéséből is várható, felelősséget érez a film történetének minél pontosabb és igényesebb feldolgozása, és az így elkészült tudományos és ismeretterjesztő anyagok minél szélesebb körben való megismertetése iránt. Bár rengeteg olyan területe van a filmtörténetnek, amit magyar nyelvű szakirodalom sajnos még nem dolgozott fel, [...]

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása / KEOP-2012-5.5.0/A

2012. december 16. 

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és - a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense - a végfelhasználás területén.

Megnyílt a Darnay Bormúzeum Gyenesdiáson

2012. december 14. 

Megnyílt a Darnay Bormúzeum Gyenesdiáson: restaurálták az 1644-ben épült, összesen 1700 négyzetméteres területen elhelyezkedő pincét és a présházat, az udvarban pedig szőlészeti kiállításnak helyet adó pajtát építettek. A felújított picében a Balatoni Múzeum egykori igazgatója, Darnay Dornyai Béla életéről és munkásságáról szóló emlékkiállítást is berendeztek. részletek

CIB Tenni tudunk pályázat egészségügyi műszeradományozás

2012. december 12. 

CIB Bank társadalmi felelősségvállalási gyakorlatának megfelelően pályázatot ír ki a raktárában lévő használt, részben működő, részben nem javítható egészségügyi műszerek (a továbbiakban eszközök) ellenszolgáltatás nélküli átadására (továbbiakban adományozás). CIB Bank minden olyan jog birtokában van, ami lehetővé teszi az eszközök az adományozásra való felkínálását. A pályázói kör (továbbiakban pályázó) Magyarország területén bejegyzett egészségügyi intézmények saját [...]

A Bethlen Téri Színház pályázatot hirdet logója megtervezésére

2012. december 10. 

Célja új élettel megtelíteni a helyet a kortárs alkotóművészet területein aktív, fiatal művészek bevonásával, műfaji megkötések nélkül.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (2012) / GOP-2012-2.1.1/B

2012. december 9. 

Jelen pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

Astellas - Az év orvosa pályázat

2012. december 7. 

Az elmúlt öt esztendőben az „Év orvosa” pályázatra beküldött betegtörténetekből több mint 700 nagyszerű orvost ismerhettünk meg. Ők azok, akik a gyógyítást hivatásként élik meg, akik nap mint nap hősiesen és emberséggel állnak helyt a betegséggel küzdő páciensek mellett. Gondoskodásuk, odafigyelésük, biztató szavaik a kezelés hosszú óráit, napjait, hónapjait sokak számára elviselhetőbbé, reménytelibbé teszik. Megérdemlik, hogy odafigyeljünk rájuk, hogy munkájukat, orvosi és emberi teljesítményüket egyaránt elismerjük.

Az Astellas-díj – Az év orvosa 2012 pályázat immár hat esztendeje várja az egykori és jelenlegi betegek történeteit, amelyekből éppen az említett helytállás és emberség válik láthatóvá.

Kérjük, írja meg és küldje be Ön is a saját történetét! Adjon esélyt kezelőorvosának, hogy mindennapi munkáját, emberségét minél többen megismerhessük!

A történet beküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy kezelő - orvosa a 2012-es Astellas-közönségdíj várományosává váljon! Az érvényes jelölést (történetet) beküldők között értékes családi ajándékok találnak majd gazdára.1. A PÁLYÁZAT CÉLJA, HÁTTERE

A hazai egészségügyi ellátás színvonalának, hatékony működésének legfőbb letéteményesei mindig is az orvosok voltak. Jelenlétükről, szerepvállalásukról, helytállásukról, odaadásukról, a gyógyító szakma iránti elkötelezettségükről és szakmaszeretetükről legendás történetek maradtak fenn. Említhetünk szép számmal nagy magyarokat, akik az elmúlt korokban a gyógyításnak, az orvoslásnak áldozták életüket. Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert, s a „legmagyarabb magyar orvos”-ként emlegetett Flór Ferenc csak néhány példa azok közül, akiknek szelleme, munkássága ma is köztünk él.

Felmérések igazolják, hogy a betegek gyógyulásához az orvosok szakmai felkészültsége és tapasztalata mellett az emberi teljesítményre és a kölcsönös bizalomra is nagy szükség van. A betegek gyógyulni akarása, az olykor leküzdhetetlennek tűnő kór legyőzésébe vetett hit a jó orvos-beteg kapcsolat megléte nélkül szinte elképzelhetetlen.

Az Astellas Pharma Kft. és a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) az „Astellas-díj - Az év orvosa 2012” pályázat elindításával és a kiemelkedő orvosi teljesítmények elismerésével immár hatodik esztendeje tevőlegesen is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az orvosok elismertsége és az orvosi hivatás megbecsülése a társadalom minden rétegében erősödjön. E cél érdekében közösen törekednek arra, hogy az egészségügyben naponta megtapasztalható pozitív történetek és a betegek gyógyulását szolgáló példaértékű orvos-beteg kapcsolatok minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak.

Az Astellas-díj az emberséget és a szakmaiságot egyaránt követendő értékként állítja fókuszba. Míg a jelölt orvosok emberségéről a beküldött történetekkel alapvetően a laikus közönség tesz tanúságot, a szakmai értékelés és minősítés a szakmai környezet értékítélete alapján áll össze. E két vonal a pályázat keretén belül két azonos értékű, önálló folyamatként, a közönségjelölés, ill. a szakmai jelölés formájában jelenik meg. Mindemellett „Az év orvosa 2012” pályázatot egy, a média bevonását célzó „Média az orvosokért 2012” című pályázat, valamint elsősorban a gyerekeket, családokat és a gyermekorvosokat megszólító „Astellas Gyermekrajz Pályázat” c. nemes versengés egészíti ki. Míg az előbbi a példaértékű orvosi helytállást, a pozitív szituációkat és az orvos-beteg kapcsolatok fontosságát bemutató cikkeket, írásokat, interjúkat és egyéb anyagokat igyekszik összegyűjteni és minél szélesebb körben a nagyközönség elé tárni, a gyermekrajz pályázat kifejezetten a gyermekorvosok munkájára, áldozatos szerepvállalására kívánja felhívni a figyelmet.

2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓI

A pályázat életre hívója és egyben egyik kiírója az Astellas Pharma Kft., amely immár hatodik esztendeje vállal aktív szerepet a hazai egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülésének fejlesztése, azon belül is az orvosi és az egészségügyi szakdolgozói hivatás általános elismertségének javítása terén.

2007-től „Astellas-díj – Az év orvosa pályázat” címmel az orvosoknak, 2011-től pedig – a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karával és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával együttműködve – „Astellas-díj – Az év egészségügyi szakdolgozója” elnevezéssel az egészségügyi szakdolgozóknak hirdet pályázatot és adományoz díjat, hogy a legnagyszerűbb emberi és szakmai teljesítmények a szakma és a társadalom minél szélesebb rétegei számára ismertté és láthatóvá váljanak.

A pályázat másik fő mentora a magyar orvostársadalom legnagyobb, önkéntes tagságon alapuló szervezete, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ). A szervezet1966-ban 36 társaság részvételével alakult meg. Jelenleg mintegy 130 tagegyesülettel rendelkezik, amelyen keresztül közel 30.000 magyar orvossal, kutatóval és tudóssal áll kapcsolatban. A MOTESZ szakmai aktivitásai révén számos szervezettel és intézménnyel működik együtt.

3. A PÁLYÁZAT FŐBB SZAKASZAI, HATÁRIDŐK

Teljes pályázati időszak: 2012. október 9. – 2013. február 1.

A közönség részvételével zajló pályázati szakaszok:

Jelöltállítás betegtörténet beküldésével: 2012. október 9. – 2013. január 1. 24:00 óra

Beérkezett jelölések zsűrizése: 2013. január 2-6.

Közönségszavazás az interneten: 2013. január 7. – 2013. január 31., 24:00 óra

A közönségszavazáson kapott voksok aktuális száma alapján kialakuló pillanatnyi rangsorok (TOP-listák) közzététele:

TOP20 – 2013. január 15.

TOP15 – 2013. január 18.

TOP10 – 2013. január 22.

TOP5 – 2013. január 25.

TOP3 – 2013. január 31.

Szakmai szervezetek, szakemberek részvételével zajló pályázati szakaszok:

Szakmai jelöltállítás időszaka: 2012. október 9. – 2013. január 13.

A szakmai jelölések első értékelése, előzsűrizése: 2013. január 15-18.

A szakmai döntőbe jutottak további szakmai értékelése: 2013. január 19 – február 1.

Szakmai döntősök zsűrizése: a záróünnepség napján

Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadó: 2013. február eleje

4. KIK JELÖLHETNEK ORVOSOKAT AZ ASTELLAS-DÍJRA?

Közönségjelöltet bármely magánszemély állíthat, aki saját kezelésének, gyógyulásának történetét megírja, és azt e-mailen, az info@astellasazorvosokert.hu címre beküldi a pályázatra. E történetekkel kapcsolatban alapvető elvárás, hogy a bemutatott orvos emberségét, példaértékű hozzáállását és emberi értékeit egy valós szituáción keresztül, a lehető legszebben, leghitelesebben mutassa be. (Kérjük, hogy a történetek hossza lehetőleg ne haladja meg a 2 oldal terjedelmet!) A 2012-es pályázaton csak olyan történettel lehet érvényes jelölést kezdeményezni, amely valóban a 2012-es esztendőhöz kötődik. (Minden esztendőben az adott év legjobb teljesítményei versengenek egymással.)

A szakmai jelölések benyújtására a pályázat keretében – meghívásos alapon – a felkért szakmai szervezetek és egészségügyi szakemberek jogosultak. (E körbe sorolhatók: a MOTESZ tagegyesületeinek vezetői, a kórházak és klinikák orvosszakmai vezetői, a Társadalmi Tanácsadó Testület tagjai, az elmúlt évek során Astellas-díjra jelölt orvosok, valamint a hivatalosan bejegyzett, az egészségügy területén működő érdekvédelmi szakmai szervezetek és az alapító okiratuk vagy alapszabályuk alapján kompetensnek tekinthető civil szervezetek.) A szakmai felterjesztés legfontosabb szakmai szempontjait a pályázati felhívás 1. számú mellékletében található „Jelölési útmutató” tartalmazza.

Amennyiben a pályázaton olyan szervezet kíván szakmai jelöltet állítani, amely a fenti körbe ugyan egyértelműen besorolható, de a jelölésre vonatkozó felkérő levelet nem kapott, lehetőség van arra, hogy a szervezet vezetője az info@astellasazorvosokert.hu e-mail címen bejelentkezzen, s a jelölői körbe való felvételét kérje.

A közönség- és a szakmai jelölésekkel kapcsolatban egyaránt fontos leszögeznünk, hogy a pályázati megmérettetés nem életművek nemes megmérettetését, hanem az adott tárgyév során megtapasztalt, a betegek, kollégák és a szakma által is elismert különleges emberi és szakmai teljesítmények elismerését célozza.

5. KIK JELÖLHETŐK AZ ASTELLAS-DÍJRA?

A közönség- és a szakmai jelöléseknél egyaránt érvényes, hogy jelölni bármely, Magyarországon igazolható módon legalább 5 éve folyamatos praxissal rendelkező, a hazai állami egészségügyi ellátás valamely területén tevékenykedő orvost lehet.

Közönségjelölésnél semmilyen szakterületi megkötés nincsen. Szakmai jelöléssel csak olyan orvos terjeszthető fel a díjra, aki a jelölés pillanatában aktív állományú, akinek napi tevékenysége a pályázati felhívás 6. pontjában felsorolt tevékenységi területek valamelyikébe egyértelműen, kétséget kizáróan besorolható. Fontos elvárás, hogy a jelölt orvos munkáját szakmai és társadalmi ismertség és elismertség övezze. Jelölni csak más személyeket lehet, önjelölésre nincs lehetőség.

A pályázat nyertesei öt éven belül nem jelölhetők újra az Astellas-díjra. A díjra nem jelölhető az sem, aki a jelölést megelőző 5 esztendőben valamilyen szakmai, vagy egyéb jellegű hivatalos elmarasztalásban, ill. büntetésben részesült. Az a jelölt, aki a pályázat folyamán a pályázati felhívásban rögzített szabályok és előírások szándékos megkerülésével, kijátszásával saját maga, vagy más számára tisztességtelen előnyt kovácsol, jelölt státuszát azonnal elveszíti, a pályázatból pedig automatikusan kizárja magát.

Kérjük, a jelölés alapját képező történet mellett kísérőlevélben a következő adatokat mindenképpen tüntessék fel: a jelölő neve (ha név nélkül szeretne jelölni, kérjük azt is jelezze), a jelölő telefonos elérhetősége, a jelölt orvos pontos neve, titulusa, munkahelyének neve, munkahelyének postacíme, munkahelyi telefonszáma, e-mail elérhetősége.

6. MILYEN KATEGÓRIÁKBAN KEZDEMÉNYEZHETŐ SZAKMAI JELÖLÉS?

Szakmai jelölteket 2012-ben az alábbi öt tevékenységi terület-kategória szerint lehet állítani:

Alapellátás - az alapellátás orvosok által művelt területei Magyarországon az egészségügyi törvény 152. § értelmében a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ellátás, a fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás. Így ebben a kategóriában háziorvosokat, házi gyermekorvosokat és iskolaorvosokat lehet jelölni.
Orvosi diagnosztikai szakterületek - Ebben a kategóriában a diagnosztikai szakterületen főtevékenységet végző szakorvosokat lehet jelölni, akik elsősorban az önálló és önmagában is sokrétű laboratóriumi-, képalkotó- és patológiai diagnosztika területein tevékenykednek.
Sebészeti jellegű orvosi szakterületek - Ebben a kategóriában olyan szakorvosok jelölhetők, akik valamelyik sebészeti szakterületen tevékenykednek, életpályájuk során sebészeti beavatkozásokat aktívan végző gyógyító orvosként.
Konzervatív orvosi szakterületek - Ebben a kategóriában olyan szakorvosok jelölhetők, akik gyógyító tevékenységük során olyan kórismézési és gyógyító beavatkozásokat alkalmaznak, ami nem jár az élő emberi testüregek, szervek sebészi feltárásával és ehhez kapcsolódó egyéb beavatkozásokkal. Ezen szakterületek művelői elsősorban megelőzéssel, tanácsadással, gyógyszerek, különféle műszerek és orvosi eszközök, gépek alkalmazásával, különféle gyógymódok előírásával törekszenek beavatkozni a kórfolyamatokba. Itt veendők figyelembe például azok a szakemberek, akik kórismézési és gyógyítási céllal alkalmaznak eszközöket (endoszkópok), amelyekkel vagy természetes testnyílásokon keresztül, vagy az érpálya falán ejtett kis nyíláson át jutnak be az üreges szervekbe. Ide sorolhatók az idők folyamán a belgyógyászatból önállósult szakmák képviselői mellett például az intenzív terápiás, neurológus, pszichiáter szakorvosok is.
Rehabilitáció és krónikus ellátás - Azokat a szakembereket lehet ebben a kategóriában jelölni, akiknek napi orvosi tevékenységét a különböző szervrendszeri betegek egészségi állapotának stabilizálása, fenntartása, helyreállítása jelenti. A hagyományos területek – mozgásszervi, légzőszervi, keringési, idegrendszeri vagy balesetek utáni krónikus ellátás és rehabilitáció (gyermek és felnőtt) mellett újabb területek (pl. onkológiai rehabilitáció), a krónikus gondozási tevékenység, a kómás betegek ellátása, az időskori krónikus ellátások, továbbá az életvégi ellátás (hospice) művelői egyaránt a potenciális jelöltek köréhez tartoznak.

7. A JELÖLTÁLLÍTÁS FOLYAMATA

Közönségjelölés: Az érvényes jelölés feltétele, hogy a jelölő saját gyógyulása, vagy kezelésének történetét a korábban említett, maximum 2 oldal terjedelemben megírja és azt a jelöltállítási időszakon belül az info@astellasazorvosokert.hu címre beküldje.

A jelölés tényéről a jelölt orvos – a beérkezést követő 24 órán belül – értesítést kap.

Amennyiben az orvos vállalja a jelölést – írásban járul hozzá nevének, szakterületének, valamint egyéb adatainak, bemutatkozásának pályázati weboldalon történő közzétételéhez, s egyúttal nyilatkozatot tesz pályázati részvételének tisztaságát illetően (fair-play nyilatkozat). A jelölt orvosok és a róluk szóló történetek a pályázat weboldalán kerülnek bemutatásra (www.astellasazorvosokert.hu)

A jelölőknek lehetőségük van arra, hogy hálájukat, köszönetüket kifejezve akár több orvost is jelöljenek az Astellas-díjra. Fontos azonban, hogy minden jelölt orvossal kapcsolatban külön történetnek kell beérkeznie. Egy történettel csak egy orvost lehet díjra felterjeszteni!

Szakmai jelölés: a pályázat szervezői a Pályázati Felhívás 4. pontjában rögzített kritériumoknak megfelelő szakembereket és szervezeteket levélben, közvetlenül kérik fel a jelölésre. A tájékoztató/felkérő levél a jelöltállítással kapcsolatban valamennyi fontos elvárást és technikai információt tartalmaz.

A jelölő szervezetek a Pályázati Felhívás 6. pontjában felsorolt minden egyes szakterületi kategóriában maximum három jelöltet állíthatnak. Amennyiben valamely jelölőtől ennél több felterjesztés érkezik, közülük csak az időrendben beérkezett első három tekinthető érvényesnek.

Alapellátás kategóriában jelölés kizárólag csak úgy nyújtható be, ha ahhoz a Jelölő legalább egy egykori/jelenlegi beteg saját, 2012-ben történt kezelésének, gyógyulásának megírt történetét csatolni tudja. Fontos, hogy a történeten keresztül a jelölendő orvos kezelés során tanúsított emberi és orvosi teljesítménye részletesen bemutatásra kerüljön!

Kérjük, hogy a Jelölési Útmutatóban leírt elvárásokat még a szakmai jelölések megtétele előtt feltétlen olvassák el!

A szakmai jelölés a Jelölési Útmutató alapján összeállított, a formai és tartalmi követelményeknek egyaránt megfelelő jelölési dokumentáció elkészítésével és beküldésével történik. A dokumentációkat kérjük e-mailben (.doc vagy .rtf formátumban) azinfo@astellasazorvosokert.hu címre megküldeni.

A Szervezők minden beérkezett jelölést e-mailben visszaigazolnak, a jelölés ennek megtörténtével válik érvényessé! Amennyiben a jelölő a beküldött jelölésről 24 órán belül nem kap visszaigazolást, kérjük, jelezze azt az info@astellasazorvosokert.hu e-mail címen, vagy az (1) 9200 620-as, vagy a (30) 298 3364-es információs számok valamelyikén! Köszönjük!

Szakmai jelölések esetén is érvényes, hogy a jelölés tényéről a jelölt orvos – a beérkezést követő 24 órán belül – értesítést kap. Amennyiben vállalja a jelölést – nyilatkozatban járul hozzá nevének, szakterületének, valamint egyéb, személyes adatainak, bemutatkozásának pályázati weboldalon történő közzétételéhez. A jelölt orvosok a pályázat (www.astellasazorvosokert.hu) weboldalán kerülnek bemutatásra.

A felhívás 3. pontjában rögzített határidőn túl beérkező jelölések semmilyen körülmények között nem tekinthetők érvényesnek.

8. ELŐZSŰRIZÉS, A BEÉRKEZETT JELÖLÉSEK ÉRTÉKELÉSE

Közönségjelölés: a pályázatra beérkezett történeteket a jelölési határidő lejártát követően a korábban Astellas-díjat nyert orvosokból álló grémium – elsősorban az emberi és társadalmi szempontokat mérlegelve – értékeli, nagy hangsúlyt helyezve a történetekben megrajzolt orvos-karakterek és méltatások leírására. Az értékelés során – mennyiségi korlátozás nélkül -kijelöli azon döntős történetek/jelöltek körét, akik a nagyközönség bevonásával zajló közönségszavazáson is részt vehetnek.

Szakmai jelölések: a jelölési időszak lejártát követően a beérkezett felterjesztéseket a szakmai Zsűri értékeli. Az értékelést követően megnevezi azt az összesen 15 főből álló kört -kategóriánként három-három jelölt – amely a pályázat szakmai döntőjébe továbbjut.

9. KÖZÖNSÉGJELÖLÉS – DÖNTŐ

A nagyközönség a Zsűri által kiválasztott és döntőbe juttatott jelöltekre a Pályázati Felhívás 3. pontjában szereplő intervallumon belül internetes szavazással voksolhat. A legtöbb érvényes szavazatot elnyerő orvos a pályázat közönségdíját, azaz az Astellas-közönségdíjat nyeri el.

10. A DÖNTŐS SZAKMAI JELÖLTEK MINŐSÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

Az 1. számú, Alapellátás-kategóriában döntőbe jutott orvosok minősítése az alábbi lépések szerint történik:

A jelölttől bekért és megkapott információk alapján

a praxis létszáma
mióta dolgozik ugyanabban a praxisban?
a háziorvoslás mellett végzett orvosi tevékenység: ügyeletben részvétel, mentőszolgálat, szakfelügyelet
a háziorvoslás mellett végzett egyéb közösségi tevékenység (önkormányzat, klub-vezetés, egészségnevelés stb.).
orvosi oktatási tevékenység (egészségügyi szakközépiskola, főiskola, egyetemi oktatás, postgraduális képzés stb.)
továbbképzési, tudomány területén végzett tevékenység (előadás tartás, könyv, könyv részlet, szakcikk írás stb.
A jelölt által megnevezett legalább egy idősebb kolléga (mester) és egy fiatalabb kolléga (tanítvány) méltatása alapján.
Mivel a díj hangsúlyosan az adott esztendőben tapasztalt teljesítményt ismeri el, a Jelölt orvos emberségéről, szakmai helytállásáról helyszíni betegelégedettségi felmérés is készül, amely szintén az értékelés részét képezi.

A 2-5. kategóriában döntőbe jutott orvosok teljesítményének társadalmi, szakmai és emberi szempontú minősítése az alábbiak szerint zajlik:

A foglalkoztató kórház/klinika orvosszakmai vezetőjének véleménye alapján. Az értékelés során a Jelölt – mint munkavállaló - szakmai munkája, teljesítménye kerül górcső alá.
A jelölt orvossal azonos, vagy az intézményi hierarchiában felette dolgozó kollégák véleménye, értékelése alapján. A minősítés fókuszában az orvos kollégák által megtapasztalt emberi és szakmai teljesítmény áll.
A jelölt által megnevezett idősebb kolléga (mester) és egy fiatalabb kolléga(tanítvány) méltatása alapján.
A jelölt orvos szakterülete szerinti orvostársaság vezetőjének értékelésealapján. Amennyiben az orvos egy ilyen szakmai társaság aktív tagja, az értéket képvisel és ez a komplex minősítés során számára pluszt jelent.
Mivel a díj mindig egy adott évben tapasztalt teljesítményt ismer el, a Jelölt orvos emberségéről, szakmai helytállásáról betegelégedettségi felmérés készül,amely a kórház/klinika vezetőségével együttműködésben zajlik.

12. A ZSŰRI ZÁRÓ ÉRTÉKELÉSE, DÖNTÉS A SZAKMAI KATEGÓRIÁK LEGJOBBJAIRÓL

A szakmai vonalon döntőbe jutott orvosok minősítése alapján az egyes pályázati kategóriák legjobbjainak személyéről a Zsűri titkos szavazással, szavazategyenlőség esetén pedig konszenzussal dönt.

13. ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS

A pályázat orvosszakmai és közönségdíjas területen legjobbnak bizonyult jelöltjei, valamint a „Média az orvosokért 2012” pályázat nyertesei a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tehetsége által készített Astellas-díjat és az elismerő oklevelet 2013. február elején, díjátadó gálavacsora keretében, impozáns körülmények között vehetik át. A pályázat orvos díjazottai a későbbiekben jogosultak „Az év orvosa 2012” cím viselésére.

Részletes pályázati információ: www.astellasazorvosokert.hu

Történet beküldése e-mailen: info@astellasazorvosokert.hu

Beküldési határidő: 2013. január 1.

Kérdésekkel kapcsolatban kérjük, hívják a 06 30 298 3364-es telefonszámot!

Együttműködés a vidéki kultúráért

2012. december 6. 

Az együttműködés célja a vidéki térségek fejlesztése érdekében a kulturális értékek megőrzése, közvetítése, a közművelődési feladatellátás korszerűsítése. A két szakmai intézet együttműködésének kiemelt területe az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT-k) közművelődési szolgáltatásainak megvalósításával kapcsolatos tevékenység támogatása. részletek

Határon átvezető bicikliút a Szamos töltésén

2012. november 29. 

A mintegy 5,6 millió euró beruházási értékű, európai uniós és nemzeti forrásból megépült kerékpárút Fehérgyarmatot és Szatmárnémetit köti össze. Az összesen 49 kilométer hosszú, magyar és román közös projekt eredményeként megépített út a Szamos folyó jobb és bal parti töltéskoronáján halad, és a két ország területén összesen 20 települést érint. részletek

Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban pályázat

2012. november 28. 

Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése - Jogsegély-szolgálat fejlesztése a konvergencia régiókban.  ,,Jogsegély-szolgálat fejlesztése alcímű pályázati kiírás célja a jogsegélyszolgálatok területi lefedettségének bővítése, a jogsegély, az ingyenes jogi segítség biztosítása a munkavállalók a munkáltatók és a vállalkozni szándékozók szélesebb köre számára. Kódszám: TÁMOP 2.5.3.B-12/1 Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 850 millió Ft. A konstrukció keretében az [...]

Kitekintő gyakornoki program 2012-2013

2012. november 26. 

A kitekinto.hu külpolitikai hírportál gyakornoki programot hirdet minden érdeklődő számára, aki a külpolitika és a külvilági események iránt nyitottságot érez! A program célja, hogy lehetőséget adjunk a hallgatóknak és frissen végzett diplomásoknak arra, hogy kipróbálják magukat az online külpolitikai újságírás világában, naprakész tudást szerezzenek az általuk választott területről és megismerkedjenek egy internetes újság szerkesztőségi munkájával. A gyakorlat során, [...]

Odyssée alkotóházi ösztöndíj

2012. november 22. 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek művészeknek Odyssée címmel a French Cultural Centers - Historic Monuments (Francia Kulturális Központok - Történelmi Műemlékek) program keretében 2013-ra. Az ösztöndíjra a legkülönbözőbb művészeti területeken lehet pályázni, úgy mint a zene, az építészet, a képzőművészet, az iparművészet, a drámaírás, a novellaírás, a forgatókönyvírás, az animációsfilm-készítés, a fényképészet és az újságírás. Pályázati határidő: [...]

Egész életen át tartó tanulás program - Comenius Régió együttműködések

2012. november 20. 

A pályázattípus célja, hogy támogassa az országok regionális és helyi oktatási hatóságainak együttműködését, segítse az ezen intézmények által képviselt régiók közötti tapasztalatcserét vagy akár a közoktatás bármely területének fejlesztésére irányuló törekvését.

Módosult a multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása érdekében kiírt pályázat dokumentációja

2012. november 14. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TIOP 1.2.1.A-12/1 jelű, ,,Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázatok dokumentációja az alábbi pontokon megváltozott.

Pályázat települések önkormányzatai, roma/cigány kisebbségi önkormányzatai, civil szervezetek számára

2012. november 13. 

Az Autonómia Alapítvány pályázatot hirdet települések önkormányzatai, roma/cigány kisebbségi önkormányzatai, civil szervezetei számára, hogy hozzásegítse azokat roma integrációt szolgáló hazai és EU-s forrásokhoz, elsősorban humán fejlesztési területen. A pályázati programunkban több egymásra épülő elemet tervezünk azért, hogy leküzdjük azokat a nehézségeket, amik megakadályozzák, hogy jelentősebb források jussanak el ezekre a településekre. A programban egy hosszabb [...]

Rekoncept//Tervezz újra-alkoss újat! pályázat

2012. november 8. 

Kedves designerek, bútor- és formatervezők, iparművészek és barkácsolni vágyó alkotók! A Művelődési Szint folyamatosan épül, szépül, alakul és átalakul. Mint ismeretes, a területén számos régi bútor és használati eszköz található, melyek régi családi vagy épp közösségi történeteket őriznek, ugyanakkor upcycling-ra és újragondolásra várnak. Ezért a MÜSZi és a londoni székhelyű Hunkies csapata pályázatot ír ki [...]

Nyitottan a Negyed zenéjére zenei pályázat

2012. november 7. 

A KultUnio Alapítvány pályázatot ír ki amatőr zenészek megjelenésének támogatására. A pályázat célja: KultUnio - Budapest Multikulturális Negyede (területileg Budapest Andrássy út - Teréz és Erzsébet krt - Rákóczi út és Károly krt. által határolt Negyed), egy alulról jövő kezdeményezésként, mely szorosan együttműködve a helyi civilekkel, vállalkozókkal, intézményekkel tudatosan kívánja erősíteni a Negyed imidzsét, megélénkíteni [...]

Study Tour Nagyköveti Program 2012

2012. november 6. 

Study Tour Nagyköveti Program, 2012 a Magyarországon tevékenykedő, beutaztatással foglalkozó szakma részére 2012 IV. negyedév. A pályázat meghirdetője: Magyar Turizmus Zrt. A pályázók köre: szállodák, szállodavállalatok, utazási irodák, utazásszervezők, program centrumok, programgazdák, a turisztika területén - a beutaztatás szegmensben tevékenykedő - jogi személyek A pályázati idő: a meghirdetés dátumától kezdve a meghirdetett keretösszegig. A meghirdetett [...]

Közel 46 és fél milliárd forint fejlesztés valósulhat meg az Új Széchenyi Terv keretében

2012. november 6. 

Több mint 420 pályázat támogatására nyílik lehetőség a gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, közlekedés, valamint szociális és oktatási tématerületeken. A megvalósuló projekteknek köszönhetően közel 46 és fél milliárd Ft összértékű beruházás valósulhat meg Magyarországon.

M2M-megoldások, alkalmazások tervezése

2012. október 31. 

A pályázat célja, hogy a résztvevő egyetemek hallgatói olyan M2M szolgáltatásokat illetve alkalmazásokat tervezzenek, amelyek új funkciókat tölthetnek be az egészségügy, a távfelügyelet, a közlekedésinformatika és a biztonságtechnika területén.

Konferencia a Tolnai-dombságért

2012. október 31. 

A lengyeli Annafürdő volt a helyszíne az V. Dél-Dunántúl Zöld Szigetei Konferencia a Tolnai-dombságért elnevezésű rendezvénynek. Az egész napos összejövetel résztvevői neves szakemberek előadásait hallgatták meg plenáris- és szekcióüléseken, valamint számos fontos kérdésben folytattak eszmecserét. Szó volt többek közt a Tolna megyei dombvidék erdei növényzetéről, a természetszerű erdőgazdálkodás lehetőségeiről és a Tolnai-dombság Natura 2000 területeiről. részletek

Pályázat antimikrobiális rézszerelvényekre

2012. október 30. 

Az antimikrobiális rézfelületek - mint például az ajtókilincsek, tolópajzsok, korlátok, vízcsapok és villanykapcsolók - már eddig is sokat tettek a kórházi fertőzések, például az MRSA terjedésének csökkentéséért a világ számos egészségügyi intézményében. Annak érdekében, hogy megértsük: az antimikrobiális réz más területeken is a társadalom szolgálatára lehet – a teljesség igénye nélkül: iskolákban, irodákban, éttermekben, szállodákban [...]

Elkezdődött a próbaüzem Mindszentkállán

2012. október 25. 

A környezet védelme mellett a fejlesztés célja a települések állandó lakóinak, a településeken található intézményeknek az ellátása, valamint a vízgyűjtő terület környezetvédelme. A fejlesztés sikeres megvalósításához nagy segítséget jelentett a pályázat útján történt Európai Uniós támogatás elnyerése. A munkák befejeződtek, az utak és a munkaterületek helyreállítása megtörtént, az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak új burkolatot kaptak. részletek

K&H diákkupa 2012

2012. október 21. 

A K&H diákkupa a gazdasági hallgatók országos online bankszimulációs versenye. Olyan diákokat várunk, akik érdeklődnek a bank és a biztosítói szakma iránt és szívesen kipróbálnák magukat egy országos megmérettetésen. A 3 fős csapatok bebizonyíthatják, hogy megállják a helyüket a pénzügyek területén vezetőként is. miért érdemes részt venni? szakmai fejlődés: megismerheted a banki és a biztosítói [...]

Svájci Masters képzésre szóló ösztöndíj művészeknek

2012. október 19. 

A Balassi Intézet, MÖB Iroda művészeket (terület: előadóművészet, építőművészet, film- és videoművészet, iparművészet, képzőművészet, multimédia, zeneművészet) célzó, a Svájci Államszövetség – Mester-(Masters) képzésre szóló ösztöndíjra jogosító pályázatot írt ki. Támogatások formája:ösztöndíj, útiköltség-támogatás Ösztöndíj idotartama: 9 hónap/fő Szükséges nyelvtudás: német, francia vagy angol Korhatár (alsó-felso): nincs-35 Ösztöndíj keret: 1 fő * 9 hónap = 9 hónap Pályázati határidő: [...]

Green Boulevards - nemzetközi ötletpályázat

2012. október 18. 

Az Istituto Nazionale di Architettura (IN/ARCH) és a NewItalian Blood egyfordulós, nyílt, online nemzetközi ötletpályázatot hirdet ,,Green Boulevards - Parkways for the Third Millennium címmel. A téma a Róma és Salerno közötti terület közút-, illetve vasúthálózat műtárgyainak gazdagítása enerigatermelő ,,zöld infrastuktúrával. Jelentkezési határidő: 2012. november 5., 10:00. (olasz idő szerint) A sebesség, a kommunikáció és [...]

Campus Hungary pályázati felhívás - Csoportos tanulmányút

2012. október 15. 

A hallgatók lehetőséget kapnak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, amely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve a vezető oktató jóváhagyása.

MAB Fiatal Tudósok Díja

2012. október 11. 

Az 1989-ben alapított díjjal évente olyan fiatal tudósokat jutalmaznak, akik kutatásaikat az ökorendszerek, a természeti erőforrások és a biológiai sokféleség területén végzik. A díjjal maximálisan 5.000 dolláros pénzjutalom is jár. A MAB célja, hogy hozzájáruljon egy új környezettudatos szakértői gárda kiképzéséhez, amely az egyre aktuálisabb ökológiai és fenntarthatósági kérdésekre adhat választ. Nevezési határidő: 2012. október [...]

Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása / EACEA/26/12

2012. október 9. 

A jelen pályázati felhívás célja az ifjúsági politika területén európai szinten és általános európai célok érdekében tevékenykedő szervezetek strukturális, azaz működési támogatása.

Pályázat légvárak és egyéb játékok térítésmentes használatára

2012. október 8. 

A pályázat célja, olyan Magyarország területén megvalósuló rendezvények támogatása, melyek hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő hasznos eltöltését. A pályázat keretében: egy óriás csúszda (ennek az eszköznek a telepítéséhez és lebontásához négy fő segítséget kérünk 20-20 percre, kb. 600 kg), egy kétcsúszdás légvár, egy ugráló vár, egy Segway önegyensúlyozó [...]

Keletiek pörgethetik a gazdaságot

2012. október 4. 

Magyar beruházások iránt érdeklődnek kínai vállalatok, amelyek elsősorban az autóiparban, a biotechnológiák és a high-tech terén látnak lehetőséget. A tervek szerint a hazánkban gyártott termékeket az uniós piacon terítik majd.Kedvező eredményekkel zárult a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) csaknem kéthetes kínai tárgyalássorozata. Mészáros György, a NIH elnöke tegnap arról tájékoztatott: több projekt is megállapodás közeli állapotba került, az út alatt számos kormányzati szereplővel és főhatósággal tárgyaltak, akik, amelyek támogatásukról biztosították a kínai-magyar innovációs együttműködést. ,,Kormányzati megállapodásokat szeretnénk kötni, egyelőre a szándéknyilatkozatok készültek el, a megállapodá-sok szövegezése pedig folyamatban van. Reményeink szerint a decemberi kiutazás alkalmával már aláírhatjuk a megállapodásokat - hívta fel a figyelmet az elnök. Elmondása szerint az innovációs és kutatás-fejlesztési területen a kínaiak leginkább az értékes magyar tudásra tartanak igényt, a mi számunkra pedig a kínai szorgalom és tőke a kívánatos. ,,A cél a magyar tudáskincset ötvözni a kínai szorgalommal és tőkével. A kínaiak látják, hogy ha a magyar szakértelmet a szekerük elé fogják, azzal nagyot lendíthetnek a növekedésükön - jelezte a hivatal vezetője. Beszámolója szerint az együttműködés többek közt közösen kifejlesztett high-tech termékekre összpontosítana, elképzeléseik szerint az ázsiai és az amerikai piacra egy kínai gyár, az uniós piacra pedig egy magyarországi gyár szállíthatna. ,,Szeretnénk, ha a hazai szakem-berek segítségével a prototípustól a gyártási modellig fejleszthetnénk az adott termékeket. Célunk - és a tárgyalások alapján a kínai fél szándéka is-, hogy Kína és az Európai Unió közti híd szerepét töltsük be - mutatott rá. Kuti László főkonzul (Sanghaj), Dr. Mészáros György elnök (NIH), Xia Dongping elnök (Sanghaji Technologia Transzfer Iroda - STTE A teljes cikk: Magyar Hírlap

FP7 NMP Szakmai Nap és Figyelemfelhívó Rendezvény - Miskolc

2012. október 3. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal a Norria Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökséggel közösen Nanotechnológiák, anyagtudományok, gyártástechnológiák (NMP) tématerületeken szakmai napot tartott Miskolcon.A rendezvény az NMPTeAm2 EU FP7 projekt részeként került megrendezésre, amely projekt az Európai Unió területén, NMP témában működő nemzeti kapcsolattartó pontokat (NCP hálózat) fogja össze, egységes szemléletű, koordinált működést és nagyobb hatékonyságot biztosítva. A Nemzeti Innovációs Hivatal nevében Dr. Deák Csaba elnökhelyettes, nyitó előadásában áttekintést adott a Nemzeti Innovációs Hivatal szerepéről, a hazai kutatás-fejlesztés és innováció eredményeinek hasznosítását, piacra jutását célzó kezdeményezésekről, eredményekbe. Dr. Gyulai József akadémikus, az NMP tématerület szakértője átfogó és színes előadást tartott az anyagtudományok, a nanotechnológia és a gyártástechnológiák jelentőségéről, szerepéről és más tudományterületekkel, technológiákkal való összekapcsolódásáról. Dr. Dobróka Mihály a Miskolci Egyetem tudományos és nemzetközi rektorhelyettese bemutatta az egyetemet külön is kiemelve számos olyan NMP tématerületen végzett kutatási-fejlesztési projektet, amelyek kiváló példáját mutatja az EU FP7 együttműködéseknek. A továbbiakban Dr. Nyiry Attila, a Norria Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője térti ki az Észak-magyarországi régió kompetenciáira/erősségeire, külön tekintettel a Hetedik Keretprogramban, azon belül pedig az NMP tématerületen nyújtott teljesítményére/eredményeire. A Hivatal munkatársai a rendezvényen bemutatták az EU 7. Keretprogram anyagtudományok, nano- és gyártási technológiák alprogramjának stratégiai irányvonalát, és aktualitásait. Kitértek továbbá a 2012-ben a jelenleg is nyitott pályázati felhívásokra és ismertették a hazai forrású, kiegészítő pályázati lehetőségeket. A szervezők a konferencia délutáni részében a kutatás-fejlesztés és innováció hazai eredményeit és tapasztalatait mutatták be az FP7 és különös tekintettel a nanotechnológiák, anyagtudományok, gyártástechnológiák terület szemszögéből, a meghívott előadók segítségével, valamint kerekasztal-beszélgetés formájában. Az esemény lehetőséget nyújtott a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kutatói szféra közötti új együttműködések kialakítására és a meglévő partnerkapcsolatok erősítésére, továbbá az EU 7. Keretprogram anyagtudományok, nano- és gyártási technológiák témájú felhívásaira való sikeres pályázásra. A minap.hu miskolci hírportálon megtekinthető a rendezvényről összeállított tudósítás.

Szövetség az ifjúságért

2012. október 3. 

A támogatás célja: olyan térségi, illetve helyi jelentőséggel bíró, különböző generációk együttműködésén alapuló ifjúsági projektek támogatása, melyek pozitívan és fenntartható módon hatnak a fiatalok értékrendjére a családi élethez kapcsoló biztonság, párválasztás, egészség, gyermekvállalás területén.

2012 Sportpályázat “SZ” jelű

2012. szeptember 30. 

Sportpályázat a budapesti sportegyesületek és természetbarát egyesületek szabadidősport és sportrekreációs tevékenységének támogatására. A pályázat kiírója és elbírálója: Fővárosi Önkormányzat A pályázat bonyolítója: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztálya A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a Budapest területén működő sportegyesületeket és természetbarát egyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak [...]

MÓDOSUL AZ MULTIFUNKCIONÁLIS KÖZPONTOK FEJLESZTÉSÉT TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA

2012. szeptember 27. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TIOP-1.2.1/A jelű, ,,Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázati kiírás beadási ideje megváltozik.

Zöld projektek a Svájci Hozzájárulás támogatásával

2012. szeptember 25. 

Megkezdődött a Svájci Hozzájárulás környezeti kezdeményezések, biológiai sokszínűség és természetvédelem területén támogatást nyert projektjeinek megvalósítása. A hat környezetvédelmi fejlesztés csaknem 2 milliárd forint támogatással valósul meg - hangzott el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a Svájci Hozzájárulás Hivatalának Felsőtárkányban tartott keddi sajtótájékoztatóján.

Biopiac alapjait rakták le az idei Hortus Hungaricuson

2012. szeptember 24. 

,,A virág a föld jósága - nyitotta meg Petőfi Sándor szavaival Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a 19. Hortus Hungaricus Kertészeti Szakkiállítás és Vásárt szeptember 21-én a Flora Hungaria nagybani virágpiac területén. részletek

Sikeres és átlátható a földhaszonbérleti rendszer

2012. szeptember 21. 

A földhaszonbérleti rendszer sikeres és átlátható, kizárja a spekuláció lehetőségét. Eddig egyetlen kormány nem hirdetett meg ilyen nagy területre haszonbérleti pályázatot. Az 1008 eddig megkötött haszonbérleti szerződésből 429 esetben családi gazdaság nyert területet, 249 esetben pedig őstermelő jutott földhöz. Ez a pályázatok mintegy 70 százaléka. Közlemény.

Az Európai Területi Együttműködés bemutatkozása a Dunán

2012. szeptember 21. 

A pénteki nap folyamán a meghívottak, érdeklődők és a budapesti Vigadó tér mellett elhaladó járókelők az Európai Unió keretén belül megvalósuló Délkelet-Európai Program (SEE) projektjeiből láthattak kiállítást. Az esemény az Európai Együttműködési Nap elnevezésű rendezvénysorozat része volt, amelyen Európa-szerte 77 európai területi együttműködési program vett részt.

Pályázati szakmai referens álláshely betöltésére

2012. szeptember 18. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Stratégiai Főosztályára szakmai referens munkakör betöltésére.A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Andrássy út 12. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 117. Stratégiai feladatkör. Ellátandó feladatok: Részvétel a KFI-szakpolitika kidolgozásában és megvalósításában, az érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezésében, illetve végrehajtásában, valamint a megvalósulás nyomon követésében, értékelésében. Részvétel a NIH szakmai feladatköréhez kapcsolódó stratégiai jelentőségű KFI programok koncepciójának kialakításában, közreműködés azok megvalósításában. Innováció-politikai témájú felkészítő anyagok (stratégiai, elemzési és értékelési anyagok) előadások összeállítása. A szakterületét érintő előterjesztések készítése, valamint a közigazgatási egyeztetés során érkező anyagok véleményezése. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Részvétel a NIH KFI stratégiai és értékelési feladatainak ellátásában. Közreműködés az innovációs programok előkészítésében és szakmai megvalósításában. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Főiskola, Közgazdasági, műszaki vagy természettudományi felsőfokú végzettség.  Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás, Szakmai tapasztalat a feladatokhoz kapcsolódó szakterületeken. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Ph.D fokozat  Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,  Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,  Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,  Stratégia készítés terén szerzett tapasztalat.  Értékelések, elemzések területén szerzett tapasztalat.  Közigazgatásban szerzett tapasztalat, gyakorlat.  A KFI terület szabályozási/jogi környezetének ismerete. Elvárt kompetenciák:  Kiemelkedő stratégiai szemléletmód, értékelő és elemző készség.  Kiváló képesség az önálló és csapatban történő munkavégzésre.  Kiemelkedő kezdeményező képesség.  Kimagasló kommunikációs és problémamegoldó készség.  Jó kapcsolatteremtő és szervezőkészség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Magyar nyelvű önéletrajz, motivációs levél. Bizonyítványok másolatai. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 28. A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton nihjob@nih.gov.hu e-mail címen keresztül. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 3. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nih.gov.hu - 2012. szeptember 18.

LEADER-forrásból javuló közbiztonság

2012. szeptember 17. 

A jászboldogházi polgárőrség robogók beszerzésére és térfigyelő kamerák fejlesztésére pályázott két külön LEADER-projektben. Az 1996-ban induló önkéntes szervezetnek korábban csak egy személyautó állt rendelkezésre, ami sok esetben nem volt alkalmas a külterületi nehéz terep megközelítésére. Emellett ha az egyetlen polgárőr jármű máshol teljesített szolgálatot, az egyesületnek nem volt más eszköze, amivel intézkedni tudtak volna, ám egy másik autó vásárlása és fenntartása túl nagy anyagi terhet jelentett volna. részletek

Spanyolok forgattak hazai LEADER-eredményekről

2012. szeptember 14. 

A Spanyol Nemzeti Vidéki Hálózat megbízásából 2012 augusztusában kéttagú forgatócsoport érkezett hazánkba. A ,,80 nap alatt a LEADER körül program célja, hogy Európa 20 országába ellátogatva egy másfél órás filmet készítsenek az egyes országokban megvalósult LEADER-fejlesztésekről. A vendégeket Rácz Judit, a Felső-Homokhátság LEADER Egyesület munkaszervezet-vezetője kalauzolta és kísérte végig hat magyarországi LEADER akciócsoport területén. részletek

Kitekintő gyakornoki program 2012

2012. szeptember 13. 

A kitekinto.hu külpolitikai hírportál gyakornoki programot hirdet minden érdeklődő számára, aki a külpolitika és a külvilági események iránt nyitottságot érez! A program célja, hogy lehetőséget adjunk a hallgatóknak és frissen végzett diplomásoknak arra, hogy kipróbálják magukat az online külpolitikai újságírás világában, naprakész tudást szerezzenek az általuk választott területről és megismerkedjenek egy internetes újság szerkesztőségi munkájával.

NKA: Könyvkiadás Kollégium Pályázati Felhívása

2012. szeptember 11. 

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a következp területeken: Művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására. Magyar szépirodalmi művek, magyar ismeretterjesztő és tudományos művek, megjelentetésének támogatására.

Inkubátor, Produkciós, Alkotó...HÁZ - JURÁNYI

2012. szeptember 7. 

A kiíró célja, egy olyan produkciós inkubátorház kialakítása, ahol irodákat, próbatermeket, raktárakat tudunk biztosítani a független előadó-művészeti és civil terület számára.

Füge névpályázat

2012. szeptember 7. 

2012. őszén megnyitja kapuját egy független előadó- és alkotóművészeti inkubátorház a Jurányi utca 1-3. szám alatti, jelenleg üresen álló iskola épületében. A ház üzemeltetője, a FÜGE célja, egy olyan produkciós inkubátorház kialakítása, ahol irodákat, próbatermeket, raktárakat tudunk biztosítani a független előadó-művészeti és civil terület számára. Tulajdonképpen egy aktív, működő háttér, egy alkotói bázis, szellemi műhely létrehozása, [...]

Megjelent a belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztés érdekében kiírt felhívás

2012. szeptember 4. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ,,Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című, ÉAOP-5.1.2/3-12 kódszámú pályázati felhívás, melynek beadási határideje 2012. november 5.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BANKJEGYBRIKETT FŰTÉSI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁRA

2012. szeptember 3. 

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószáma: 10011953-2-44, a továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet közhasznú szervezetek részére a tulajdonában lévő, mellékterméknek minősülő bankjegybrikettek fűtési célú hasznosítására.


1. A pályázat célja

Kiíró évente körülbelül 50 tonna forgalomból kivont forintbankjegyet semmisít meg. A megsemmisítés során ún. bankjegybrikett keletkezik, amelyet jelen pályázati kiírással térítésmentesen felajánl közhasznú szervezetek részére. A bankjegybrikett (továbbiakban: brikett) fűtési célra hasznosítható, mivel annak fűtőértéke a barnaszénéhez hasonló.
A briketteket a Kiíró térítésmentesen rakodja és szállítja egy – a nyertes pályázó által a pályázatban megjelölt – belföldi telephelyre.


2. A pályázat feltételei

2.1 A pályázat keretében támogatást igényelhet olyan

közhasznú civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot) és közalapítvány,

amelyet a bíróság 2010. július első napját megelőzően közhasznú szervezetként vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett és a létesítő okirata szerint – a 2012. január 1. napja előtt hatályban volt, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. § c) pontjában meghatározott – közhasznú tevékenységgel legalább a fenti időponttól kezdődően megszakítás nélkül ténylegesen foglalkozik.

2.2 A 2.1 bekezdésben megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely
a) belföldi székhelyű,
b) magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik,
c) nyilatkozik arról, hogy az alapcél szerinti – a 2.1. pontban körülírt közhasznú - tevékenységét az ott meghatározott nap óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja,
d) nyilatkozik arról, hogy milyen célú felhasználásra igényli a brikettet, hol kívánja azt hasznosítani és legkevesebb milyen összmennyiséget vállal – több részletben – átvenni,
e) nyilatkozik arról, hogy a d) pont szerinti hasznosítás helyén, a hasznosítás céljából rendelkezésre áll egy vegyes tüzelésű kazán és az mekkora névleges hőteljesítménnyel rendelkezik (kW-értékben). Amennyiben a fenti kazán névleges hőteljesítménye eléri a 140 kW értéket, úgy nyilatkozik arról is, hogy a kazán füstgázait elvezető pontforrás rendelkezik a hatályos környezetvédelmi engedélyekkel (levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés, hatályos pontforrás működési engedély, határérték alatti adatokat tartalmazó pontforrás emissziómérési jegyzőkönyv), amely engedélyek, jegyzőkönyvek egy másolati példányát nyilatkozatához csatolja;
f) nyilatkozik arról, hogy a fenti vegyes tüzelésű kazán rendszeres tüzeléstechnikai karbantartása megvalósul,
g) nyilatkozik arról, hogy rendelkezik az igényelt mennyiségű brikett tárolásához szükséges fedett és zárt tárolókapacitással,
h) nyilatkozik arról, hogy képes az átlagosan négy-öt tonnás mennyiségű brikettszállítmányokat a mennyiségnek megfelelő számú részletben, a kiíró által előzetesen egyeztetett időpontok¬ban fogadni, ehhez egy 16 tonna össztömegű, billenőplatós teherautó általi megközelíthetőség és a lerakodás feltételeit képes biztosítani,

továbbá pályázatához csatolja

- hatályos létesítő okiratának egy másolati példányát,
- a közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételt igazoló határozat egy másolati példányát,
- a nyilvántartását vezető törvényszék által a pályázónak a nyilvántartásban szereplő adatairól kiadott, 15 napnál nem régebbi kivonatot,
- az illetékes adóhatóság 15 napnál nem régebbi együttes igazolását eredetiben arról, hogy köztartozása nem áll fenn,
- a 2011. évre vonatkozó – a legfőbb szerve által elfogadott – közhasznúsági jelentést, a legfőbb szerve erre vonatkozó határozatával együtt,
- a pályázat benyújtásának idején általa folytatott – a 2. 1. pontban meghatározottak szerinti - közhasznú tevékenységének bemutatását, kiemelve a jelen pályázattal érintett tevékenység (2.2. d) pont) bemutatását legfeljebb egy A/4-es méretű oldal terjedelemben.

2.3 Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyert brikett harmadik személy részére nem adható át.

3. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatokat a Kiíró postacímére kell elküldeni: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest.
A pályázat személyesen is leadható a Magyar Nemzeti Bank expedícióján, melynek címe:
Budapest, V. ker. Kiss Ernő utca 1.
A pályázatra minden esetben rá kell írni: „briketthasznosítás”.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.

4. A támogatás időtartama

A pályázat elbírálását követően a győztes szervezettel kötött megállapodás hatálybalépésétől 2013. szeptember 30. napjáig.


5. A pályázat értékelése
5.1 A beérkező pályázatok értékelésekor kötelezően figyelembe veendő a 2. pontban leírtak maradéktalan teljesítése. A 2. pontban leírtak nem teljesítése esetén a pályázat érvénytelen.
5.2 A Kiíró a pályázatokat az alábbi részpontszámok alapján értékeli:

A/A közhasznú tevékenység célja

Értékelési szempont Adható pontszám
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 5
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 5
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5
4. kulturális tevékenység 2
5. természetvédelem, állatvédelem 2
6. környezetvédelem 2
7. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 5
8. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 5
9. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 3
10. rehabilitációs foglalkoztatás 3


B/A feladatellátás szintje

Értékelési szempont Adható pontszám
1. országos 5
2. területi 4
3. helyi 35.3 Kiíró a pályázatokat legkésőbb 2012. október 14. napjáig elbírálja oly módon, hogy a pontszámok alapján azokat sorba rendezi, és a rendelkezésre álló brikettmennyiség keretéig e sorrend alapján a legtöbb pontszámot kapott legfeljebb három pályázóval az elbírálást követő 15 napon belül megállapodást köt. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázók között milyen arányban osztja el a brikettet.


6. További információk

• A pályázattal kapcsolatos adminisztratív kérdések:

Farkas Dóra, telefonszáma: +36 -1- 428-2600/1904; email: farkasd@mnb.hu

• Általános, és műszaki kérdések:

Harmati Zoltán, telefonszáma: +36-1-421-3387, email: harmatiz@mnb.hu

• email:
brikett@mnb.hu

• honlap:
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_a_felelos_jegybank/mnbhu_palyazat_karitativ_szervezeteknek7. Melléklet
A nyertes pályázó és az MNB között megkötendő Megállapodás.


Budapest, 2012. szeptember 3.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 98/2012 (VIII. 21.) közleménye

2012. augusztus 28. 

a címvisszavonással megszűnt Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén történő új Helyi Akciócsoport szervezéséről részletek

Cégér a jó bornak!

2012. augusztus 25. 

CÉGÉR a jó bornak! alkotói pályázat

A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. és a HIBRYD ART MANAGEMENT Kft. (8274 Köveskál, Városkút u. 15.; a továbbiakban: „Kiíró”) közös pályázatot hirdet, melynek célja elősegíteni a design és a bor találkozási pontján a fiatal grafikus művészek és borászok találkozását, továbbá a hosszú távú együttműködés lehetőségeinek kialakítását."
Téma: CÉGÉR a jó bornak! Címke, és arculattervezés. A fiatal magyar borászok vizuális megjelenésének és eladhatóságának javítása. A kiválasztott 10 fiatal grafikus 10 fiatal borász 1-1 borának/borcsaládjának tervez arculatot.


Jelentkezés:

Pályázhat minden olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely rendelkezik olyan munkavállalóval, taggal, képviseletre jogosult személlyel (a továbbiakban: „Művész”), aki:
- az alkalmazott grafika területén arculattervezési munkatapasztalattal rendelkezik,
- nem pusztán jól rajzol, és szép címkét tud tervezni, hanem hajlandó lemenni egy borászhoz vidékre, eltölteni vele pár napot, hogy megismerje a terméket, a termelőt, és a termőhelyet is. Ezáltal a vizuális terv azt az életérzést, filozófiát is visszaadja, amit a borász képvisel, és megismeri a termék jelenlegi marketing pozícióját. (A vidékre utazás költségeit a Kiíró megtéríti a grafikus számára)
- olyan grafikusok jelentkezését várjuk, akik nyitottak rá, hogy akár a későbbiekben is együtt dolgozzanak a borászokkal ezen a területen.

A fentieken túl pályázhat minden olyan egyéni vállalkozó, illetve magánszemély, aki a fenti kritériumoknak megfelel és kijelenti, hogy számlaképes (a továbbiakban: „Művész“).

Pályázati dossziénak tartalmaznia kell:
- A Művész portfólióját, ami tartalmaz hasonló jellegű munkákat.
- A pontosan kitöltött jelentkezési adatlapot (az adatlap letölthető a www.hybridart.hu honlapról).
- A Művész szakmai önéletrajzát (minden személyes adatot bizalmasan kezelünk!).
- Az első fordulóban részt vevő pályázatot.

Első forduló:
Az első forduló keretében valamennyi pályázónak Figula Mihály Hét Hektár nevű borához kell címke terv(ek)et készíteni. Egy pályázó több címke tervvel is pályázhat.

A bor leírása:
Figula Hét Hektár 2011 Balatonszőlős
A balatonszőlősi Barátszőlő dűlő legszebb tőkéinek bora, amelynek alapja két fehérszőlő fajta, a chardonnay és a sauvignon blanc. Intenzív és tiszta, rafinált, jellegzetesen virág illatú, ízében telt, gyümölcsös, ugyanakkor friss és fiatalos lendületű fehérbor. A különböző citrusgyümölcsök piszkével és érintésnyi keleti fűszerekkel kiegészülve teremtik meg a bor harmonikus aromáját. A korty végét a mineralitás vezeti. Fiatalos karakterű, tiszta, gyümölcsös bor hosszú lecsengéssel. Lendületes savak és kiváló egyensúly jellemzi. A magyarban, a vogulban és az osztjákban a hét szó nemcsak a hetes számot jelöli, hanem a hét napból álló időegységet is. A hetes számrendszer emlékeit őrzik a hét bölcs, hét vezér, hétfejű sárkány, hetedhét országon túl, hét csillag, hét ördög, hete jő, hete megyen, mese - és regealakok, illetve szólások. A Barátszőlő dűlő hét hektáros vágónk.

A pályázatokat e-mailben az info@hybridart.hu vagy postai úton a Hybridart Management Kft. 1051 Budapest, Erzsébet tér 13. (Design Terminál) címre várjuk.
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 05.

Az első forduló elbírálása:
Az első forduló jelentkezési határidejének lezárultát követően, 2012. szeptember 01. napjáig, a – Kiíró által felkért – szakmai zsűri kiválasztja a 10 (tíz) legjobbnak tartott pályázót. Ez a 10 pályázó vehet részt a második fordulóban. A 10 legjobb pályázót a Kiíró emailben értesíti a továbbjutásáról.

Második forduló:
A második forduló keretében 10 (tíz) borász csatlakozik a programhoz. A projekt szakmai partnere a CEWI . Várjuk a programban szívesen részt vevő borászok jelentkezését is az info@hybridart.hu e-mail címen.

A CEWI közreműködésével minden pályázó mellé kisorsolunk egy borászt. Ezt követően a második forduló során a pályázó feladata a „borásza” által meghatározott bor címkéjének megalkotása.

A második fordulóban elkészített címkék leadásának határideje: 2012. október 09.

A második forduló elbírálása:
A szakmai zsűri a második fordulóban leadott címkék közül kiválasztja a díjazottak sorrendjét. A nyilvános eredmény kihirdetésére 2012. október 25-én kerül sor.
A Díjak:

1. helyezett: (bruttó) 1.000.000,- (azaz egymillió) Ft;

2. helyezett: (bruttó) 300.000,- (azaz háromszázezer) Ft;

3 – 10. helyezés (bruttó) 50.000,- (ötvenezer) Ft/pályázó.

Közönségdíj: (bruttó) 250.000,- (kettőszázötvenezer) Ft;

További pályázati információk és feltételek

- A pályázaton való részvétel díjmentes.
- A határidő után beérkezett, valamint hiányos pályázati anyagot nem áll módunkban elfogadni.
- A pályázati kiírásban szereplő összegek bruttó összegek. A pályázati díjak nettó összege így a kifizetés módjának függvényében (szerződés, számla, stb.) változhat.
A díjakat a Hybridart Management Kft. nevére és címére kiállított számla ellenében van mód kifizetni.
A számlázási adatok:
Hybridart Management Kft.
8274 Köveskál, Városkút u.15.
- A pályázati munkákat nem szolgáltatjuk vissza.
- Pályázó és a Művész tudomásul veszi, hogy a jelen program során létrejött tervek, arculati elemek, és az alkotás folyamatának dokumentációja kiállításra kerülnek az Akvárium Klub kiállítótereiben 2012. október 25 - november 08-ig. Ezen túl nemzetközi bemutatkozásra is sor kerül 2013-ban a külföldön működő magyar kulturintézetekben design és gasztronómiai események keretében. Tervezett városok: Berlin, Párizs, Róma.
- A pályázók tudomásul veszik, hogy a tervezett grafikákat a borászok további térítés nélkül, költségmentesen használhatják a 2012 es évjárattól a palackok címkéin.
- Érvényesen pályázhat az a pályázó és Művész, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, hozzájárul a pályázatra beadott minden anyag nyilvánosságra hozatalához.
- A pályázó és a Művész a jelentkezési lap aláírásával szavatol azért, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a pályázat megvalósulását bármilyen mértékben akadályozná, bármilyen mértékben korlátozná vagy megnehezítené, ideértve különösen a jelen pályázati felhívásban a Kiíró részére biztosított jogok gyakorlásának akadályozását, korlátozását vagy megnehezülését. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal.
- A pályázó és a Művész kizárólag saját, új és eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – különösen szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni és szavatolni. Ilyen jogvitás helyzetben vagy eljárásban a pályázó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Kiíró helyébe lépjen és a Kiíró az ilyen helyzetből vagy eljárásból elbocsátásra kerüljön.
- A szerzői alkotással szemben támasztott „új” kritériumnak olyan alkotások felelnek meg, amelyek publikálására korábban sem belföldön, sem külföldön és semmilyen formában sem (ideérve az ötletet, koncepciót és egyéb tervet is) került sor. Amennyiben a pályázó alkotása ennek a kritériumnak nem felel meg, akkor köteles részletes feltáró nyilatkozatot benyújtani, amelyben részletes és mindenre kiterjedő tájékoztatást ad arról, hogy az alkotás korábban milyen mértékben, módon és hol került publikálásra, felhasználására. A Kiíró, illetve adott esetben a zsűri saját belátása szerint jogosult eldönteni, hogy a feltáró nyilatkozatban tett információk alapján az adott alkotás részt vehet-e a pályázatban. A Kiíró vagy adott esetben a zsűri sem az elfogadó, sem az elutasító döntését nem köteles indokolni. Amennyiben a pályázó nem tesz részletes feltáró nyilatkozatot, vagy ha tesz ugyan, de később kiderül, hogy az abban nyújtott információk valótlanok vagy nem kellően részletesek voltak, akkor a pályázatot a Kiíró, illetve adott esetben a zsűri érvénytelenné nyilváníthatja és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. Ebben az esetben a Kiíró jogosult a jelen pályázati feltételekben és jogszabályokban részére biztosított egyéb jogokat is érvényesíteni.
- A pályázó és a Művész a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró és a zsűritagok döntésének.
- A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általa kialakított szempontrendszer alapján értékelje és bírálja el a pályamunkákat, és ítélje oda a meghirdetett díjakat. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a zsűri nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, hogy azokat a pályaműveket, amelyek a zsűri megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja. A zsűri és a Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs.
- A Pályázó és a Művész a jelentkezésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és az általa elkészített címkéinek nyilvánosságra hozatalához.

Szerzői és felhasználói jogok
A Pályázó és a Művész tudomásul veszi, hogy az általuk létrehozott címkék vagyoni jogai, a Kiíró részére történő átadás napjától a Kiírót illetik meg. A Pályázó és a Művész tudomásul veszi továbbá, hogy az általuk a jelen program során létrehozott mindazon szellemi alkotást, amelyek tekintetében a vagyoni jogok a mindenkor hatályos jogszabályok alapján nem átruházhatók, a Kiíró területi és időbeli korlátozás nélkül szabadon és valamennyi jelenleg ismert felhasználási módon, kizárólagosan jogosult felhasználni, arra harmadik személynek további felhasználási engedélyt adni.

A pályázó és a Művész a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat, az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan fényképfelvételeket, képernyőmentéseket, leírásokat, grafikai elemeket, szöveget, zenét, mozgóképet és egyéb audiovizuális anyagot) a pályázat és saját maga, valamint a Kiíró promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. kiállításon), többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja, átalakíthatja. A Kiíró részére biztosított felhasználási jog különösen kiterjed arra, hogy a Kiíró referenciaként használja a pályázati munkákat, valamint az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat.

1269

2012. augusztus 24. 

Az egészségügy területén 1269 db intézmény és egyéb szervezet egészségügyi célú fejlesztései, programjai valósultak meg az elmúlt években uniós és hazai forrásoknak köszönhetően. Az Új Széchenyi Terv eredményeit bemutató kampány ma Szegeden folytatódott, ahol Szócska Miklós, egészségügyért felelős államtitkár avatta fel a ,,Bordásfal elnevezésű installációt, és a hozzá kapcsolódó óriási számot.

FP7 - utolsó K+F+I pályázati lehetőségek Információs Nap - 2012. szeptember 6.

2012. augusztus 22. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) tisztelettel meghívja Önt FP7 - utolsó K+F+I pályázati lehetőségek című információs napjára. Időpont: 2012. szeptember 6. (csütörtök) 10.00 - kb. 15.00 óra Helyszín: Nemzeti Innovációs Hivatal, 1061 Budapest, Andrássy út 12. Program: 9.30 - 10.00 Regisztráció, pályázati partnerkeresések böngészése 10.00 - 12.00 Plenáris ülés 10.00 - 10.10 Megnyitó Dr. Mészáros György, NIH elnök 10.10-10.20 Megnyitó Dobos Erzsébet, HITA elnök 10.20 - 10.35 Enterprise Europe Network hálózat bemutatása Holly Sára, HITA regionális vezető 10.35 - 10.55 Eddigi hazai szereplés az FP7-ben, megnyíló pályázati lehetőségek Kolossváryné Juhász Györgyi, NIH főosztályvezető-helyettes 10.55 - 11.15 Egy hazai projektértékelő tapasztalatai (egyeztetés alatt) 11.15 - 11.35 Ami az auditornak szemet szúr, avagy a leggyakoribb pénzügyi hibák (egyeztetés alatt) 11.35 - 11.50 Hazai kisegítő pályázatok (egyeztetés alatt) 11.50 - 12.30 Szendvicsebéd, egyéni konzultáció, pályázati partnerkeresések böngészése 12.00 - 15.00 Szekcióülések - az egyes területek stratégiája és támogatási területei A szekcióüléseken részletesen bemutatásra kerülnek az FP7 egyes prioritásai, továbbá pályázással kapcsolatos tudnivalók hangoznak el. Szekcióülések témái: FP7 Biotechnology - Rátzné Ludányi Ágnes, NIH FP7 Environment - Vizkelety Barbara, NIH FP7 Energy - Lorencz Kinga, NIH FP7 NMP - Mokry J. Ferencné, NIH FP7 Transport - Bajdor Gyöngy Katalin, NIH A rendezvényen való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött: Jelentkezési lap Kérjük, részvételi szándékát szeptember 3-ig jelezni szíveskedjen! A terem befogadóképessége korlátozott, a jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadjuk. A szekcióülések külföldi előadóinak előadásai angolul hangoznak el, tolmácsolást nem biztosítunk. A program változtatásának jogát fenntartjuk.  Amennyiben kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kollegáinkhoz: HITA-ban: Szabó Eszter Annához (telefon: 1-872 6625) eszter.szabo@hita.hu NIH-ben: Vántora Virághoz (telefon: 1-484-2567) virag.vantora@nih.gov.hu

Módosítás az Újra tanulok! című kiemelt felhívásban

2012. augusztus 21. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Újra tanulok! című, TÁMOP- 2.1.6-12/1 kódszámú kiemelt felhívás útmutatóját lecseréltük a honlapon. A dokumentumot a területi koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról és feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról szóló 14/2012. (VIII. 15.) EMMI rendeletnek megfelelően módosítottuk.

2508

2012. augusztus 16. 

Fejlesztéspolitika közérthető számokban - az NFÜ legújabb kampányának az a célja, hogy a lakosság kézzelfogható eszközökön keresztül szembesüljön az eddig megvalósult uniós támogatások felhasználásával. Az Új Széchenyi Terv nyáron a közterületeken szól a lakossághoz, hét nagyvárosban hét egyedi térinstallációt építünk fel. Az elsőnek, amely az oktatás területén végrehajtott fejlesztéseket mutatja be, Veszprém ad otthont. A 2508 befejezett oktatási fejlesztést szimbolizáló ,,hintabaglyot Dr. Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár leplezte le.

Kistelepüléseken a településkép javítása / KDOP-3.1.1/C-12

2012. augusztus 14. 

Alapvető cél: a régió kisvárosai és nagyobb községei esetében a kiírás célja, hogy a támogatott fejlesztések a település életében jelentőséggel bíró központi területek, építészetileg értékes épületek, és az azokhoz kapcsolódó közművek megújítása, a műemlékek, valamint a használaton kívüli, de örökségi értékkel bíró elemeknek az értékeket kibontakoztató, megőrzésüket elősegítő revitalizációja, illetve egyéb kisléptékű infrastrukturális beavatkozások révén elősegítsék a településkép javítását, és hozzájáruljanak a lakosság elégedettségi szintjének növekedéséhez.

Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20 000 fő alatti városokban / KDOP-3.1.1/B-12

2012. augusztus 14. 

A kiírás célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató, ütemezett akcióterületi beavatkozások útján induljon meg a városok, térségi központok központi és alközponti területeinek megújítása, funkcióinak megerősítése vagy bővítése. A kiírás közvetett célja, hogy a támogatott fejlesztések eredményeként mind a helyi és vonzáskörzetben élő lakosság, mind pedig a befektetők, turisták számára vonzó, élhető és szolgáltató településközpontok alakuljanak ki, amelyek megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy közben hozzájárulnak a munkahelyek bővüléséhez a kulturális örökség megőrzésével, fenntartásával és revitalizálásával, mint értéktöbbletet teremtő tevékenységgel.

Szennyvízhálózat a Káli-medencében

2012. augusztus 14. 

A Káli-medence öt településén építettek ki európai uniós támogatással szennyvízhálózatot. A Mindszentkállát, Köveskált, Szentbékkállát, Monoszlót és Balatonhenyét érintő beruházás 2010-ben kezdődött el. A környezet védelme mellett a fejlesztés célja a települések állandó lakóinak, a településeken található intézményeknek az ellátása, valamint a vízgyűjtő terület környezetvédelme. részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 95/2012. (VIII. 13.) közleménye

2012. augusztus 14. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

Sikerrel zárult a magyar EUREKA elnökség

2012. augusztus 13. 

Lezárult a magyar EUREKA elnökség, a záró konferencia keretében sor került Montenegró EUREKA tagságának, valamint Kanada társult tagságának jóváhagyására, Korea társult tagságának meghosszabbítására. Az egyéves magyar EUREKA elnökség eredményeiről Cséfalvay Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium, Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkára tartott kollégáival közös sajtótájékoztatót.Cséfalvay Zoltán emlékeztetett, az EUREKA program 1985-ben azzal a céllal jött létre, hogy kutatás-fejlesztési (K+F) projektek támogatásával járuljon hozzá Európa versenyképességének javításához. Ez idő alatt nagyjából négyezer projekt keretében, mintegy 30 milliárd eurónyi összeget forgatott meg. Ennek a programnak az elnökségét vette át hazánk az EU-elnökség után, tavaly júliusban egy évre és adja át most ezt a pozíciót Törökországnak. Az államtitkár elmondta, elnökségünk alatt négy fontos célt tűztünk ki: az EUREKA pozícionálását az európai K+F programok között, az ipar közeli projektek támogatásának elősegítését, a pénzügyi keretek bővítését és a program regionális dimenziójának erősítését. Cséfalvay Zoltán kiemelte, Magyarország elnökségének idején sikerült több területen is áttörést elérni. Egyrészt a szervezet bővítése járt sikerrel, hiszen Montenegró új tagállamként csatlakozott az EUREKA-hoz, Kanada társult tagként lépett be, míg a Koreai Köztársaság eddigi társult tagságát újabb három évre meghosszabbították. Fontos lépésként értékelte, hogy aláírták a Budapest Dokumentumot, amely az EUREKA egyik legsikeresebb programjának az EUROSTARS1-nek a helyébe lépő EUROSTARS2-nek nyújt majd szabályozási keretet. Az államtitkár a EUROSTARS programról szólva elmondta, ez a lehetőség a kis- és közepes vállalkozásoknak (KKV) nyújt támogatást K+F eredmények ipari termékként való hasznosításához, 50 százalékos közösségi (tagállami és uniós) hozzájárulással. Mint mondta, a program 2007-13 között a tervezett 800 millió eurós kerethez képest 1 milliárdos forrást biztosít, 2014-20 között pedig a EUROSTARS2 várhatóan 2-3 milliárd eurónyi megnövelt keretet nyújt majd. Hangsúlyozta, a kormány támogatja a hazai cégeket abban, hogy ilyen pályázatokon induljanak, ezért idén tavasszal 1 milliárd forintos kiírást tett elérhetővé számukra és a tervek szerint ez a következő években is így lesz. Erdő Sándor, az EUREKA magas szintű munkacsoportjának elnöke a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: elnökségünk idején sok olyan eredményt sikerült elérni, amelyek már mérhető változásokat mutatnak az elfogadott K+F projektek trendjeiben, továbbá az innováció finanszírozása területén is jelentős lépéseket tettünk nemzetközi pénzügyi szervezetekkel közösen, melyek segíthetnek a KKV támogatásának megkönnyítésében. Davut Kavranoglu Törökország tudományos, ipari és technológiai miniszterhelyettese hazája nevében örömének adott hangot, hogy az EUREKA elnökségét átvehetik és köszönetet mondott a magyar elnökségnek értékes tapasztalataik megosztásáért. John McDougall, kanadai Nemzeti Kutatási Tanács elnöke sok szerencsét kívánt az új elnökségnek és meggyőződésének adott hangot, hogy a magyar elnökség alatt társult tagként a szervezethez csatlakozó Kanada vállalkozásai komolyan profitálhatnak azokból a gyümölcsöző együttműködésekből, amelyet a program kínál. Sanja Vlahovic a friss EUREKA tag Montenegró tudományos minisztere a tagsággal járó előnyök mellett az azzal járó felelősségről is beszélt, mint mondta, reményeik szerint a következő miniszteri konferencián már számos új montenegrói projektet tud majd kollégáinak bemutatni. Forás: kormany.hu

,,Irány Kelet! - Műhelybeszélgetés innovatív hazai vállalkozások részvételével - Sajtóközlemény

2012. augusztus 9. 

Újító technológiák, termékek és szolgáltatások üzleti seregszemléje a Nemzeti Innovációs HivatalbanA Nemzeti Innovációs Hivatal a mai napon projektgeneráló műhelybeszélgetést tartott ,,Irány Kelet! mottóval, amelynek keretében ígéretes hazai innovatív, piacképes termékek és technológiák kerültek bemutatásra. Az üzleti seregszemlén 18 olyan, elsősorban kis- és közepes vállalkozás vett részt, amelyek projektjeik piaci bevezetését kínai partnerek vagy tőke bevonásával tervezik megvalósítani a közeljövőben.A NIH épületében megtartott rendezvény díszvendégeként jelent meg és tartott szakmai előadást Ms. Ran Deyan, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövetségének képviselője, valamint Dr. Geiger Mihály, sanghaji külgazdasági szakdiplomata. A résztvevők a biomedicina, vízgazdálkodás, orvosi műszergyártás, megújuló energiatermelés iparágakat, valamint az információs és kommunikációs, bio-és állattenyésztési technológiákat képviselték. Az előadók 15 perces időkeretben prezentálták versenyképes, a nemzetközi piacokra transzferálható, saját fejlesztésű innovatív megoldásaikat szakmai szövetségek, kutatóintézetek, klaszterek, magyar-kínai közös kamarák és az Asia Center küldötteinek, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium és a NIH vezetőinek. ,,Meggyőződésem, hogy a ma bemutatkozott cégek jelentős nemzetközi érdeklődésre számíthatnak. A NIH elkötelezett a hazai vállalkozások piacra jutásának elősegítésében, szellemi tőkénk exportálásában, konzorciumok és egyéb formában megvalósuló együttműködések kialakításában. A Nagykövetség képviselőjének felszólalása is megerősített abban, hogy Kína nyitott a modern technológiákra, hisz a magyar kreativitásban és kész partnerként - akár befektetőként is - együttműködni hazánkkal. A tervek szerint a szeptemberi kínai tárgyalássorozatomra egy, a hazai kutatás-fejlesztés és innováció tekintetében élenjáró KKV cégek vezetőiből álló üzleti delegáció is elkísér majd, amelyhez a ma bemutatkozott cégek vezetői közül is többen csatlakozhatnak. Kína gazdasági ereje közismert. Most rajtunk a sor, hogy prezentáljuk újításainkat, illetve a KFI területén elért eredményeinket, hogy ezekből közös sikerek szülessenek. - Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke. Budapest, 2012. augusztus 9.

Dr. Szegő Tamás-díj

2012. augusztus 8. 

A kiíró ösztöndíjban részesít évente egy 30 év alatti újságírót (aki 2012. december 31-ig tölti be 30. életévét) - az írott vagy az elektronikus média bármely területén -, aki publikációiban kiállt az elesettekért, az érdekeik érvényesítésére képtelenekért.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 93/2012. (VIII. 6.) számú közleménye

2012. augusztus 7. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások kisértékű célterülete esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

Cégér a jó bornak!

2012. augusztus 3. 

CÉGÉR a jó bornak! alkotói pályázat A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. és a HIBRYD ART MANAGEMENT Kft. (8274 Köveskál, Városkút u. 15.; a továbbiakban: „Kiíró”) közös pályázatot hirdet, melynek célja elősegíteni a design és a bor találkozási pontján a fiatal grafikus művészek és borászok találkozását, továbbá a hosszú távú együttműködés lehetőségeinek kialakítását." Téma: CÉGÉR a jó bornak! Címke, és arculattervezés. A fiatal magyar borászok vizuális megjelenésének és eladhatóságának javítása. A kiválasztott 10 fiatal grafikus 10 fiatal borász 1-1 borának/borcsaládjának tervez arculatot. Jelentkezés: Pályázhat minden olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely rendelkezik olyan munkavállalóval, taggal, képviseletre jogosult személlyel (a továbbiakban: „Művész”), aki: - az alkalmazott grafika területén arculattervezési munkatapasztalattal rendelkezik, - nem pusztán jól rajzol, és szép címkét tud tervezni, hanem hajlandó lemenni egy borászhoz vidékre, eltölteni vele pár napot, hogy megismerje a terméket, a termelőt, és a termőhelyet is. Ezáltal a vizuális terv azt az életérzést, filozófiát is visszaadja, amit a borász képvisel, és megismeri a termék jelenlegi marketing pozícióját. (A vidékre utazás költségeit a Kiíró megtéríti a grafikus számára) - olyan grafikusok jelentkezését várjuk, akik nyitottak rá, hogy akár a későbbiekben is együtt dolgozzanak a borászokkal ezen a területen. A fentieken túl pályázhat minden olyan egyéni vállalkozó, illetve magánszemély, aki a fenti kritériumoknak megfelel és kijelenti, hogy számlaképes (a továbbiakban: „Művész“). Pályázati dossziénak tartalmaznia kell: - A Művész portfólióját, ami tartalmaz hasonló jellegű munkákat. - A pontosan kitöltött jelentkezési adatlapot (az adatlap letölthető a www.hybridart.hu honlapról). - A Művész szakmai önéletrajzát (minden személyes adatot bizalmasan kezelünk!). - Az első fordulóban részt vevő pályázatot. Első forduló: Az első forduló keretében valamennyi pályázónak Figula Mihály Hét Hektár nevű borához kell címke terv(ek)et készíteni. Egy pályázó több címke tervvel is pályázhat. A bor leírása: Figula Hét Hektár 2011 Balatonszőlős A balatonszőlősi Barátszőlő dűlő legszebb tőkéinek bora, amelynek alapja két fehérszőlő fajta, a chardonnay és a sauvignon blanc. Intenzív és tiszta, rafinált, jellegzetesen virág illatú, ízében telt, gyümölcsös, ugyanakkor friss és fiatalos lendületű fehérbor. A különböző citrusgyümölcsök piszkével és érintésnyi keleti fűszerekkel kiegészülve teremtik meg a bor harmonikus aromáját. A korty végét a mineralitás vezeti. Fiatalos karakterű, tiszta, gyümölcsös bor hosszú lecsengéssel. Lendületes savak és kiváló egyensúly jellemzi. A magyarban, a vogulban és az osztjákban a hét szó nemcsak a hetes számot jelöli, hanem a hét napból álló időegységet is. A hetes számrendszer emlékeit őrzik a hét bölcs, hét vezér, hétfejű sárkány, hetedhét országon túl, hét csillag, hét ördög, hete jő, hete megyen, mese - és regealakok, illetve szólások. A Barátszőlő dűlő hét hektáros vágónk. A pályázatokat e-mailben az info@hybridart.hu vagy postai úton a Hybridart Management Kft. 1051 Budapest, Erzsébet tér 13. (Design Terminál) címre várjuk. Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 25. Az első forduló elbírálása: Az első forduló jelentkezési határidejének lezárultát követően, 2012. szeptember 01. napjáig, a – Kiíró által felkért – szakmai zsűri kiválasztja a 10 (tíz) legjobbnak tartott pályázót. Ez a 10 pályázó vehet részt a második fordulóban. A 10 legjobb pályázót a Kiíró emailben értesíti a továbbjutásáról. Második forduló: A második forduló keretében 10 (tíz) borász csatlakozik a programhoz. A projekt szakmai partnere a CEWI . Várjuk a programban szívesen részt vevő borászok jelentkezését is az info@hybridart.hu e-mail címen. A CEWI közreműködésével minden pályázó mellé kisorsolunk egy borászt. Ezt követően a második forduló során a pályázó feladata a „borásza” által meghatározott bor címkéjének megalkotása. A második fordulóban elkészített címkék leadásának határideje: 2012. október 09. A második forduló elbírálása: A szakmai zsűri a második fordulóban leadott címkék közül kiválasztja a díjazottak sorrendjét. A nyilvános eredmény kihirdetésére 2012. október 25-én kerül sor. A Díjak: 1. helyezett: (bruttó) 1.000.000,- (azaz egymillió) Ft; 2. helyezett: (bruttó) 300.000,- (azaz háromszázezer) Ft; 3 – 10. helyezés (bruttó) 50.000,- (ötvenezer) Ft/pályázó. Közönségdíj: (bruttó) 250.000,- (kettőszázötvenezer) Ft; További pályázati információk és feltételek - A pályázaton való részvétel díjmentes. - A határidő után beérkezett, valamint hiányos pályázati anyagot nem áll módunkban elfogadni. - A pályázati kiírásban szereplő összegek bruttó összegek. A pályázati díjak nettó összege így a kifizetés módjának függvényében (szerződés, számla, stb.) változhat. A díjakat a Hybridart Management Kft. nevére és címére kiállított számla ellenében van mód kifizetni. A számlázási adatok: Hybridart Management Kft. 8274 Köveskál, Városkút u.15. - A pályázati munkákat nem szolgáltatjuk vissza. - Pályázó és a Művész tudomásul veszi, hogy a jelen program során létrejött tervek, arculati elemek, és az alkotás folyamatának dokumentációja kiállításra kerülnek az Akvárium Klub kiállítótereiben 2012. október 25 - november 08-ig. Ezen túl nemzetközi bemutatkozásra is sor kerül 2013-ban a külföldön működő magyar kulturintézetekben design és gasztronómiai események keretében. Tervezett városok: Berlin, Párizs, Róma. - A pályázók tudomásul veszik, hogy a tervezett grafikákat a borászok további térítés nélkül, költségmentesen használhatják a 2012 es évjárattól a palackok címkéin. - Érvényesen pályázhat az a pályázó és Művész, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, hozzájárul a pályázatra beadott minden anyag nyilvánosságra hozatalához. - A pályázó és a Művész a jelentkezési lap aláírásával szavatol azért, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a pályázat megvalósulását bármilyen mértékben akadályozná, bármilyen mértékben korlátozná vagy megnehezítené, ideértve különösen a jelen pályázati felhívásban a Kiíró részére biztosított jogok gyakorlásának akadályozását, korlátozását vagy megnehezülését. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. - A pályázó és a Művész kizárólag saját, új és eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – különösen szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni és szavatolni. Ilyen jogvitás helyzetben vagy eljárásban a pályázó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Kiíró helyébe lépjen és a Kiíró az ilyen helyzetből vagy eljárásból elbocsátásra kerüljön. - A szerzői alkotással szemben támasztott „új” kritériumnak olyan alkotások felelnek meg, amelyek publikálására korábban sem belföldön, sem külföldön és semmilyen formában sem (ideérve az ötletet, koncepciót és egyéb tervet is) került sor. Amennyiben a pályázó alkotása ennek a kritériumnak nem felel meg, akkor köteles részletes feltáró nyilatkozatot benyújtani, amelyben részletes és mindenre kiterjedő tájékoztatást ad arról, hogy az alkotás korábban milyen mértékben, módon és hol került publikálásra, felhasználására. A Kiíró, illetve adott esetben a zsűri saját belátása szerint jogosult eldönteni, hogy a feltáró nyilatkozatban tett információk alapján az adott alkotás részt vehet-e a pályázatban. A Kiíró vagy adott esetben a zsűri sem az elfogadó, sem az elutasító döntését nem köteles indokolni. Amennyiben a pályázó nem tesz részletes feltáró nyilatkozatot, vagy ha tesz ugyan, de később kiderül, hogy az abban nyújtott információk valótlanok vagy nem kellően részletesek voltak, akkor a pályázatot a Kiíró, illetve adott esetben a zsűri érvénytelenné nyilváníthatja és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. Ebben az esetben a Kiíró jogosult a jelen pályázati feltételekben és jogszabályokban részére biztosított egyéb jogokat is érvényesíteni. - A pályázó és a Művész a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró és a zsűritagok döntésének. - A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általa kialakított szempontrendszer alapján értékelje és bírálja el a pályamunkákat, és ítélje oda a meghirdetett díjakat. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a zsűri nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, hogy azokat a pályaműveket, amelyek a zsűri megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja. A zsűri és a Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs. - A Pályázó és a Művész a jelentkezésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és az általa elkészített címkéinek nyilvánosságra hozatalához. Szerzői és felhasználói jogok A Pályázó és a Művész tudomásul veszi, hogy az általuk létrehozott címkék vagyoni jogai, a Kiíró részére történő átadás napjától a Kiírót illetik meg. A Pályázó és a Művész tudomásul veszi továbbá, hogy az általuk a jelen program során létrehozott mindazon szellemi alkotást, amelyek tekintetében a vagyoni jogok a mindenkor hatályos jogszabályok alapján nem átruházhatók, a Kiíró területi és időbeli korlátozás nélkül szabadon és valamennyi jelenleg ismert felhasználási módon, kizárólagosan jogosult felhasználni, arra harmadik személynek további felhasználási engedélyt adni. A pályázó és a Művész a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat, az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan fényképfelvételeket, képernyőmentéseket, leírásokat, grafikai elemeket, szöveget, zenét, mozgóképet és egyéb audiovizuális anyagot) a pályázat és saját maga, valamint a Kiíró promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. kiállításon), többszörözheti, terjesztheti, nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja, átalakíthatja. A Kiíró részére biztosított felhasználási jog különösen kiterjed arra, hogy a Kiíró referenciaként használja a pályázati munkákat, valamint az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat.

Csomád-Bálványos védett terület kabalafigurája – Pályázat

2012. augusztus 3. 

A Vinca Minor Egyesület, a Csomád-Bálványos Natura 2000 Természetvédelmi terület gondnoka, jelen pályázati felhívás keretében kívánja megszólítani az érdekelődő alkotóművészeket, képzőművészeket, kézműveseket, és másokat Kovászna megye, Románia, akár más ország területéről is, hogy megmutassák egyedi, csak rájuk jellemző látásmódjukat.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása / KAB-KEF-12

2012. augusztus 2. 

Általános cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a helyi közösségi színtereken zajló, a drogfogyasztás jelenségkörére reagáló tevékenységek elősegítése érdekében, a területén működő intézmények és a helyi közösség bevonásával legyenek képesek.

Szórvány oktatás támogatása 2012-ben, illetve a 2012/2013-as tanévben

2012. augusztus 2. 

A pályázat célja: Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovákiában közoktatási (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzés) szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségekhez történő hozzájárulás.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén 2012-ben megrendezésre kerülő Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor támogatása

2012. augusztus 2. 

A kiíró nyílt közoktatási pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén 2012-ben megrendezésre kerülő Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor támogatására.

Kemencét is avattak Gömörszőlős falunapján

2012. augusztus 2. 

A népi kulturális örökséget és a kézműves mesterségeket őrző, nemzetközi hírű település a 2012. július 14-én felavatott kültéri ,,gömöri kemencével most már a gasztronómiai hagyományok ápolását is erősíti. A kemencének köszönhetően feleleveníthetik a régi korok konyhájának ízeit, az idősebbek átadhatják gasztronómiai tudásukat a fiatalabbak számára. Ezáltal kialakul a generációk közötti párbeszéd, amelynek meghatározó szerepe van a hagyományápolás területén. részletek

Ezüst Ácsceruza díj 2012

2012. augusztus 1. 

A Honi Művészetért Alapítvány pályázata az ,,Ezüst Ácsceruza-díjelnyerésére. A díj olyan szélesebb érdeklődésre számot tartó nyomtatott vagy elektronikus sajtóorgánumokban – nem szakmai lapokban, folyóiratokban – megjelent publicisztikai tevékenységért, akár egyetlen cikkért, műsorért is adható, mely hozzájárul a hazai építészeti értékek és a hazai építőiparral kapcsolatos bármely terület eredményeinek népszerűsítéséhez, s egyben képviseli a minőségi újságírást. A [...]

34 millió forintos támogatás a szórványterületeken élő magyarok számára

2012. július 31. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Külhoni Magyarok Osztálya és a Balassi Intézet összesen 34 millió forint keretösszeggel három pályázatot hirdet meg a határon túli szórványterületeken élők számára. Ennek keretében az állam támogatni kívánja a külhoni magyarok anyanyelvi képességeinek fejlesztését, az anyaország, illetve a Kárpát-medence más régióinak megismerését, intézményi együttműködések és szakmai kapcsolatokat kialakítását, továbbá ösztöndíj, utazási és kollégiumi költségekhez kíván hozzájárulni.

Sajtóklub a vidék felemelkedéséért

2012. július 30. 

A vidékfejlesztés és a mezőgazdaság különböző területéről érkező szakembereket egyenként hívta fel a pódiumra és mutatta be Mezőszentgyörgyi Dávid, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) főigazgatója, aki elvállalta az első találkozó lebonyolítását. részletek

Jobban bevonnák a megyéket a LEADER-be

2012. július 24. 

Ismét hozzáfér 33 Somogy megyei település LEADER-támogatásokhoz, miután az egykori Dél-balatoni Nonprofit Zrt. területén megalakult a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. A 2012. május 1. óta elismert szervezet működési területén több mint 55 ezer ember él, akik helyi fejlesztési ötleteikhez juthatnak forráshoz a LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) segítségével. részletek

Ipari Park cím

2012. július 23. 

A kiíró célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget adjon az Ipari Park cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek vonzó befektetési környezet megteremtésével a vállalkozások versenyképességét növelik korszerű telephely kialakításával, és emelt szintű szolgáltatás nyújtásával, valamint olyan területnek, amely megfelel az előírásoknak.

Az egészségjavítást célzó szabadidősport érdekében folytatott tevékenység támogatása / MOB-MSZT-12

2012. július 22. 

A támogatás célja: az egészségjavítást célzó szabadidősportot területi szinten összefogó sportszövetségek tevékenységének támogatása.

Közösségi Projekt Pályázat

2012. július 20. 

Közösségi Projekt Pályázat Felhívás: A pályázók a PP Center Üzleti Központ kiadó helyiségeiben megvalósításra kerülő projektek tervével pályázhatnak. Fő szempont, hogy a projekt (termék/szolgáltatás/rendezvény) a PP Center Üzleti Közösséget építse vagy tagjai számára hasznos legyen (szinergia, ismertség, önképzés, kedvezmény pl. közösségi esemény, közösségi vásárlás, oktatás, kultúra, sport stb.). Pályázat fordulói: 1. Forduló: A projekteket a PP Center Facebook oldalán a Pályázatok / Közösségi Projekt menüpontban a Pályamű Beküldése gomb megnyomásával lehet nevezni. A pályázati adatlap kitöltésekor a pályázóknak meg kell jelölniük, hogy hány érdeklődő jelentkezése esetén érdemes elindítani a projektet. Ha a Facebook-os „közvélemény kutatáson” össze tudnak gyűjteni annyi Like/Tetszik szavazatot, ahány érdeklődő szükséges a projektjük beindításához, akkor bejutnak a második fordulóba. 2. Forduló: A második fordulóban a pályázóknak részletes projekt- és költségtervet (max 4 oldal) kell küldeniük a facebook@ppcenter.hu címre. A tervek tanulmányozása után szakmai zsűri dönti el, hogy melyik projekt kap támogatást. (Vagyis nem mindegyik a második fordulóba jutott pályázó nyer támogatást.) A támogatott projektekhez a PP Center Ingatlan Kft. a projekt idejére, de maximum egy hónapra 100%-os vagy 50%-os támogatással biztosítja a megvalósuláshoz szükséges helyiséget. A támogatás mértékét a szakmai zsűri az alábbi szempontok alapján állapítja meg. Szempontok (nem kell mindegyiknek teljesülnie): - A projekt terv, a költségvetés és a szükséges érdeklődők becsült számának realitása - A környezetet vagy a közösséget építő projektek - A PP Center területén működő és a PP Center Üzleti Közösségben regisztrált vállalkozások részvétele a projektben - Vállalkozói szinergia kialakítása a PP Center Üzleti Közösség több regisztrált vállalkozója között - Mennyiben tartja szem előtt a közösség érdekeit, és a közösség hány tagját érinti - A támogatott időszak után támogatás nélkül tovább működik Beadás: Folyamatos 1. A Pályamű Beküldése (link) gomb megnyomása után töltse ki az adatlapot és toborozzon érdeklődőket! 2. Küldje el e-mailben a részletes projekt- és költségtervet (max 4 oldal) a facebook@ppcenter.hu címre! Elbírálás: Folyamatos A projektekhez kapcsolódó, szükséges hatósági engedélyek beszerzése a pályázók feladata. A PP Center Ingatlan Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást megváltoztassa, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A szakmai zsűri döntéseit nem köteles megindokolni a pályázóknak. Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal: E-mail: facebook@ppcenter.hu, Tel.: +36 30 620 69 65

Az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési 7. Keretprogram (EU FP7) utolsó kiírásainak megjelenése alkalmából rendezett sajtónyilvános esemény

2012. július 19. 

2012. július 9-én jelentek meg az Európai Unió 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjának (FP7) utolsó pályázati lehetőségei, közel 8 milliárd euró értékben, ami az FP7 programon belül az eddigi legnagyobb rendelkezésre álló összeget jelenti.Az EU2020 stratégia célkitűzéseibe szorosan illeszkedő pályázati lehetőségek Európa versenyképességéhez és fenntartható növekedéséhez kívánnak hozzájárulni, különös hangsúlyt fektetve az élelmiszerbiztonság, az egészségügy és az energia területeire. Az esemény alkalmából a brüsszeli bejelentéssel egy időben az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete sajtónyilvános információs eseményt szervezett, melynek előadói a következőek voltak: Siegler András, igazgató, Európai Bizottság kutatásfejlesztési főigazgatóságának igazgatója, Kolossváryné Juhász Györgyi, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Innovációs Hivatal Vicsek Tamás, professzor, ELTE (támogatott projekt: Collmot) Jánosi Imre, professzor, ELTE (támogatott projekt: Reconicle) Kolossváryné Juhász Györgyi, a Nemzeti Innovációs Hivatal főosztályvezető - helyettese előadásában Magyarország eddigi szereplését mutatta be az EU 7. Kutatási- és technológiafejlesztési keretprogramjában (EU FP7). Kiemelte, hogy az Unióhoz 2004-ben újonnan csatlakozott 12 ország közül Magyarország második helyen áll mind a KFI konzorciumokban résztvevők számát, mind az elnyert támogatási összegeket tekintve - ez kiváló eredmény. Továbbá Magyarországnak az informatikai, egészségügyi és biotechnológia területen kimagasló a részvétele a KFI pályázatokban. Ez a három terület éri el összegszerűen is a legtöbb támogatást. Ezen kívül érdemes kiemelni, hogy magyar relációban erős a KKV-k részvétele az Uniós KFI pályázatokban (közel 30%), míg az Uniós átlag csupán 23% - vagyis az Uniós átlagnál jobban teljesít a hazai KKV szektor.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 82/2012. (VII. 16.) közleménye

2012. július 19. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

Megjelent az IMI (Innovative Medicine Initiatives) 7. felhívása

2012. július 18. 

Az Innovative Medicines Initiative (IMI) a gyógyszerkutatás területén a világ legnagyobb public-private kezdeményezése, melynek célja egy új és egyedülálló kollaboráció megteremtése a köz- és a magánszféra között. A 2 milliárd EUR összköltségvetésű kutatási programmal az IMI az európai gyógyszeripar versenyképességének javítását, a gyógyszerfejlesztés folyamatának felgyorsítását és biztonságosabb, hatékonyabb gyógyszerek kifejlesztését tűzte ki céljául.Az IMI kutatási projektekben KKV-k, egyetemek, kutatóintézetek, kórházak, valamint gyógyszeripari nagyvállalatok vesznek részt. A július 17-én megjelent 7. felhívás témái: Developing a framework for rapid assessment of vaccination benefit/risk in Europe Incorporating real-life clinical data into drug development Beadási határidő: 2012. október 9. 23: 55 (brüsszeli helyi idő) A 7. felhívásról, a pályázat feltételeiről bővebb információ az IMI honlapján érhető el: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-5

XXI. Számítástechnika és Oktatás Konferencia - SzámOkt 2012

2012. július 16. 

A Konferencia célja Lehetőséget teremteni az erdélyi és külföldi magyar szakembereknek tudományos eredményeik bemutatására illetve az ismerkedésre, valamint a számítástechnika, elektrotechnika és energetika területén tevékenykedő szakemberek közötti szakmai kapcsolatteremtésre és tapasztalatcserére.

Nemzeti innovatív technológiákkal a környezetért - új internetes oldal indult

2012. július 12. 

A környezettechnológia és az ökoinnováció kihívásairól, a terület aktuális pályázati lehetőségeiről, hazai és EU-s programokról indított honlapot a Vidékfejlesztési Minisztérium. A tárca ezzel is segíteni kívánja az innovatív környezetvédelmi technológiák kifejlesztését és piacra jutását.

Ismét a közösséget szolgálja a Pierer-ház

2012. július 12. 

A Pest megyei Kismaroson július 8-án átadták a község új Integrált Közösségi és Szolgáltató Terét (IKSZT), amely már a második ilyen intézmény a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület területén. részletek

Kibővíti a kormány a Szociális Földprogramot

2012. július 11. 

Új elemekkel egészül ki a hátrányos helyzetű családok megsegítését és a szegényebb régiók felzárkóztatását elősegítő Szociális Földprogram idei pályázata, amelynek köszönhetően még több család juthat önállóan biztos megélhetéshez. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága által koordinált program a munkanélküliség kezelése mellett hozzájárul még a falvak népesség-megtartásához, a feketegazdaság visszaszorításához, a területi hátrányok mérsékléséhez, valamint a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához is.

LEADER szakmai programok a Bakonynál

2012. július 10. 

Június 12-én a dudari Művelődési Házban tartott fórumot a 2. körös LEADER pályázatok nyertes ügyfeleiknek az ,,A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület. Bajkai János elnök köszöntötte a megjelenteket, mindenkinek gratulált a sikeres pályázathoz. Oklevéllel díjazták a nyerteseket, valamint átadtak részükre egy igazolást, amelyet a célterület-adatlapok előírásai alapján az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelemhez csatolnia kell. részletek

Öntsd formába! formatervezői pályázat

2012. július 10. 

A Concrete by Giacotti a WAMP szakmai támogatásával formatervezői pályázatot hirdet. A friss magyar márkát azzal a céllal hozták létre, hogy a cég innovatív megoldásokat kínáljon a látszóbeton széleskörű alkalmazására az építészet és belsőépítészet minden területén. Az alapítók szándéka, hogy minőségi, a nemzetközi porondon is versenyképes, mégis elérhető árú beton termékekkel szerepeljenek a piacon, s [...]

A Kormány az Új Széchenyi Terv keretében újabb 43 milliárd forint értékben támogat foglalkoztatási, szociális és közoktatási fejlesztéseket

2012. július 9. 

A most megjelent pályázatok többek közt segítik a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, a hajléktalanok társadalmi integrációját, az autizmussal élő személyek támogatását szolgáló országos szakmai hálózat kiépítését és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatását. Az Új Széchenyi Terv céljával összhangban a foglalkoztatás területén 37 milliárd forint új uniós forrás érhető el. A pályázóknak a közoktatást érintő három új konstrukció keretében több mint 4 milliárd forintot, a szociális témájú pályázatok által pedig mintegy 2 milliárd forintot juttat a Kormány.

Öntsd formába! - formatervezôi pályázat

2012. július 6. 

A PÁLYÁZAT CÉLJA A friss magyar márkát azzal a céllal hozták létre, hogy a cég innovatív megoldásokat kínáljon a látszóbeton széleskörű alkalmazására az építészet és belsőépítészet minden területén. Az alapítók szándéka, hogy minőségi, a nemzetközi porondon is versenyképes, mégis elérhető árú beton termékekkel szerepeljenek a piacon, s olyan területeken is elfogadottá tegyék ennek az anyagnak alkalmazását, ahol annak jelenléte még nem terjedt el.

Települések élednek újjá a Start munkaprogrammal

2012. július 6. 

Mintegy öthektárnyi elvadult területet kezdenek újra megművelni a belső-somogyi Iharosban. A Start Munkaprogram keretében négyhektárnyi önkormányzati területen és egy rendelkezésükre bocsátott egy hektáros magánterületen gyümölcsfákat telepítenek a programban résztvevők. Először tarra vágják a területet, majd a két világháború között a területen honos, hagyományos magyar gyümölcsfákat: almát, szilvát, meggyet, körtét ültetnek. részletek

A Csomád-Bálványos védett terület élővilága grafika pályázat

2012. július 4. 

A Vinca Minor Egyesület, Csomád-Bálványos gondnokság célja, hogy a társadalom egyik fontos szegmensét bevonja a természetvédelembe, és az elkövetkezendőkben összekapcsolja a művészeti tevékenységet a környezeti neveléssel. Ennek érdekében jelen pályázati felhívás keretében kívánja megszólítani az érdekelődő grafikusokat és másokat Kovászna megye, Románia, akár más ország  területéről is, hogy megmutassák egyedi, csak rájuk jellemző látásmódjukat. Kizárólag [...]

Ötletpályázat - levendulaszárító pajta

2012. július 3. 

Egyházasdengeleg egy 500 fős, festői környezetben elhelyezkedő kistelepülés Nógrád megyében. A község önkormányzata újszerű eszközökkel igyekszik az itt élők számára vonzó életkörülményeket, munkalehetőséget, minőségi oktatást, vonzó befektetői környezetet teremteni. Céljai elérése érdekében meghirdette a DÉJ - Dengelegen Élni Jó! - programot. Ennek részeként - a munkahelyteremtéshez kapcsolódóan - Startmunka Program keretében az eddig hasznosítatlan önkormányzati területeken levendula és körömvirág termesztésbe kezdett, 15 fő részvételével. Az első levendula-termés a jövő évben várható. Ennek szárításához, feldolgozásához - a Startmunka Program pályázatban foglalt paramétereknek megfelelően - szükséges egy, a levendula csokros szárítást lehetővé tevő épület létrehozása. Szeretnénk, ha az épület fő funkciója mellett (a levendula-termés csokros szárítása június közepétől kb. október végéig) közösségi tevékenység befogadására is alkalmas lenne (pl.: kamarakoncert, színi előadás, kiállítás) - egyedi térkialakítása, nyílásainak fényszabályozása révén.

Europan 12

2012. július 3. 

A kétévente megrendezett EUROPAN pályázati rendszer célja az, hogy - helyi önkormányzatok, illetve fejlesztő társaságok problémás fejlesztési területeire az adott feladatot más-más nézőpontból megközelítő, friss és előremutató tervek járuljanak hozzá a fejlesztés megvalósításához. - 40 év alatti fiatal várostervezők és építészek számára lehetőséget biztosítson a nemzetközi megmérettetésre és tervezési munka elnyerésére.

84/2012. (VI. 29.) MVH közlemény

2012. július 2. 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján nyújtandó támogatás igénylésének feltételeiről részletek

China Hi-Tech Fair üzleti fórum és üzletember-találkozó Budapest, 2012. június 25-26.

2012. július 2. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a China Hi-Tech Fair Szervezőbizottsága közösen rendezte meg a China Hi-Tech Fair (CHTF) üzleti fórumot Budapesten. Az esemény, melynek ötödik alkalommal házigazdája Budapest, immáron hagyománnyá, és a magyar-kínai üzleti kapcsolatok ápolásának egyik legjelentősebb éves fórumává vált.A CHTF üzleti fórum hozzájárul a magyar-kínai, illetve az európai-kínai kapcsolatok fejlesztéséhez, Kelet-Közép-Európa pozíciójának, ezen belül Magyarország és Budapest szerepének erősítéséhez. Az üzleti fórumot megelőzően június 25-én a HITA és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) szervezésében üzleti szemináriumra került sor a kínai üzleti delegáció részvételével. Dr. Mészáros György, a NIH elnöke köszöntője után Bukvai Károly, a HITA elnöki főtanácsadója beszélt a magyar befektetési környezetről és befektetési lehetőségekről. A június 26-ai üzleti fórumon és üzletember-találkozón felszólalt dr. Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter, Gao Jian, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete, Chen Biao, Shenzen város alpolgármestere, a China Hi-Tech Szervezőbizottságának alelnöke és Kerekes György, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnökhelyettese. Továbbá magyar oldalról előadást tartott az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének elnöke, a Magyar Biotechnológiai Szövetség ügyvezető igazgatója és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke. A nemzetgazdasági miniszter köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a China Hi-Tech Fair-nek otthont adó Shenzen város egy fogalom, egy legenda az üzleti világban. Dinamikus fejlődésével, innovatív és kreatív megoldásaival, a kutatásfejlesztés támogatásával nem pusztán Kína egyik motorja, de példa is Magyarország, sőt Európa számára. Európa ugyanis stagnál, s hogy újra fejlődésnek induljon, szüksége van versenyre, az oktatás megerősítésére, az ipari és technológiai fejlesztésekre és üzletbarát gazdaságpolitikára. Mindezekben előttünk jár Kína, így egyrészt tanulnunk érdemes tőle, másrészt együttműködnünk vele. Gao Jian nagykövet asszony felszólalásának középpontjában az együttműködés állt. Véleménye szerint meg lehet és meg is kell találni azokat a kölcsönösen előnyös partnerségi formákat, melyek az egyébként eltérő gazdasági helyzetben lévő országok számára egyaránt előnyösek. Számos kiaknázatlan lehetőség rejlik Kína és Európa, Kína és Kelet-Európa valamint Kína és Magyarország viszonylatában. Félre kell tenni a gazdasági protekcionizmust, széles körű és nyitott együttműködésekkel lehet harmonikus, stabil fejlődési pályára állni. Kerekes György, a HITA elnökhelyettese bemutatta a Hivatal tevékenységét, kiemelve a szervezet két fő célkitűzését, a befektetések ösztönzését, illetve a hazai kis- és középvállalkozások exporttörekvéseinek támogatását. Hangsúlyozta, hogy a HITA fontosnak tartja, hogy minél nagyobb mértékben magyar beszállítókkal dolgozzanak a nálunk letelepedett nemzetközi cégek, s jelezte, hogy ez a Magyarországon termelő kínai cégekre átlag fölött jellemző. Az előadásokat követő délutáni üzletember-találkozón a résztvevő magyar és kínai vállalatok kétoldalú tárgyalásokat folytattak az információs- és kommunikációs technológiák, megújuló energia, környezetvédelem, biotechnológia és pénzügyi szektor területén. A rendezvényen összesen 36 kínai cég (88 fő) és 103 magyar vállalkozás (155 fő) vett részt. Dr. Mészáros György, Nemzeti Innovációs Hivatal China Hi-Tech Fair Forrás: HITA Budapest, 2012. június 28. Sajtókapcsolatok: dr. Rácz Gábor főosztályvezető 06/30/382 9519 gabor.racz@hita.hu www.hita.hu

Stratégiai együttműködést kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Innovációs Hivatal - Sajtóközlemény

2012. június 28. 

2012. június 28-án együttműködési megállapodást írt alá az Dr. Patyi András az NKE rektora, Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke és Mészáros György a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke.Az állami szervek ,,közvetlen beszállítójaként a továbbképző egyetemként is funkcionáló NKE, a felelős és átlátható közpénzügyi gazdálkodásnak elkötelezett Állami Számvevőszék, valamint a hazai kutatás-fejlesztés színvonalának emelésért tevékenykedő Nemzeti Innovációs Hivatal az állami szerveket átfogó szakmai-tudományos együttműködési rendszer kiépítésére törekszenek. A most megszülető megállapodások elősegítik az intézmények innovatív, gyakorlatorientált és magas színvonalú működését. Az ÁSZ és az NKE közötti megállapodás célja az integritás alapú közigazgatási kultúra fejlesztése, a képzés és továbbképzés, a tudományos kutatás, a szakértői tevékenység, továbbá a közpénzekkel, a közvagyonnal való gazdálkodás színvonalának és a közigazgatás versenyképességének javítása. Az ÁSZ támogatásával kerül sor az államháztartási gazdálkodás- és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak megindítására az NKE Vezető- és Továbbképzési Intézetében, illetve az Állami Számvevőszék a gyakornoki programján keresztül biztosítja az első gyakorlati tapasztalatok megszerzését. A Számvevőszék így járul hozzá, ahhoz, hogy jól képzett, a közvagyonnal felelősen gazdálkodó közszolgálati generáció nőhessen fel. A NIH-NKE megállapodás célja az oktatás, a kutatás-fejlesztés és az innováció (KFI) szakterületén történő együttműködés intézményesítése, a közigazgatásban tevékenykedő, különösen a kutatás-fejlesztés és innováció politika céljainak megvalósításában résztvevő szakemberek képzésének előmozdítása. Az együttműködés kiterjed a közös oktatási, képzési, pályázati kezdeményezésekre, az NKE hallgatóinak gyakorlati foglalkoztatására és konzultációk biztosítására, továbbá a NIH munkatársainak NKE-n történő képzésére, továbbképzésére. Domokos László (ÁSZ), Dr. Patyi András (NKE) és Dr. Mészáros György  

Az Erasmus programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve oktatók kiegészítő pénzügyi támogatása

2012. június 27. 

A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus programban való részvételre.

Idén is tartottak Csuszafesztivált Csurgón

2012. június 25. 

Az idei volt a nyolcadik alkalom Csurgón, hogy Csuszafesztivált rendeztek. A június 1-2. között LEADER-támogatásból megvalósult rendezvény mára már nemcsak a település 5600 lakójának, de az egész kistérség számára meghatározó kulturális eseménnyé vált. A térség egyike a leghátrányosabb helyzetű területeknek, ahol a lakók közül sokaknak szinte csak az évente megrendezett, ingyenesen látogatható Csuszafesztivál ad csupán lehetőség a színvonalas kultúrafogyasztásra. részletek

Módosult a belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések érdekében kiírt felhívás dokumentációja

2012. június 25. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ÉAOP-5.1.2/D3-11 kódszámú, ,,Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című felhívás a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően módosításra került.

A Csomád-Bálványos védett terület, ahogy én látom - fotópályázat

2012. június 22. 

A Vinca Minor Egyesület, Csomád-Bálványos gondnokság célja, hogy a társadalom egyik fontos szegmensét bevonja a természetvédelembe, és az elkövetkezendőkben összekapcsolja a művészeti tevékenységet a környezeti neveléssel. Ennek érdekében jelen pályázati felhívás keretében kívánja megszólítani az érdekelődő fotósokat és másokat Kovászna megye, Románia, akár más ország területéről is, hogy megmutassák egyedi, csak rájuk jellemző látásmódjukat.

Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az LHH kistérségekben A komponens / TIOP-1.2.5-12/1

2012. június 22. 

Jelen fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciák fejlesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

Visegrádi Alap 2012. / Small Grants

2012. június 22. 

A jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken: 1. kulturális együttműködés 2. tudományos eszmecserék és kutatások 3. oktatás 4. diákcsere 5. határokon átnyúló együttműködés 6. turizmusra fordító támogatás

Ajánlatkérés irodaház javítási és felújítási munkáihoz a Budapest XII. ker. Hűvösvölgyi út 52. számú ingatlanon

2012. június 20. 

A kíiró nyílt kivitelezői pályázatot hirdet a tulajdonában álló, Budapest XII. ker. Hűvösvölgyi út 52. sz. alatt található irodaház teljes felújítási és javítási munkáira. Az alagsor-földszint-emelet-tetőtér elrendezésű, összesen 560,73 m2 hasznos alapterületű irodaházhoz gépkocsifelhajtó rámpa és felszíni parkoló is tartozik, melyek felújítási munkái szintén az ajánlatkérés tárgyát képezik.

Pályázat Közös Magvető Alap Alprogramja közvetítőinek kiválasztására / GOP-2012-4.3/A

2012. június 17. 

A jelen Pályázat célja a korai (magvető és induló), illetve növekedési létszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro- és kisvállalkozások tőkehelyzetének a Társaság, illetve magánbefektetők által létrehozott közös kockázati tőkealap befektetései útján történő javítása, ezen belül is elsődlegesen a korai (magvető és induló) életszakaszban lévő, innovatív vállalkozások tartós forráshoz juttatása sikeres gazdálkodásuk elősegítése érdekében.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 73/2012 (VI. 14.) számú közleménye

2012. június 14. 

a LEADER Programban meghirdetett célterületek közti forrásátcsoportosításról részletek

Innováció és fenntartható felszíni közlekedés konferencia (IFFK 2012) - 2012. augusztus 29-31., Óbudai Egyetem, Budapest

2012. június 13. 

Az Óbudai Egyetemen kerül megrendezésre az IFFK 2012 c. szakmai konferenciasorozat a Magyar Mérnökakadémia, a Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont és a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar szervezésében. A konferencia védnöke Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke.A konferencia témakörei Fenntartható városi és közúti mobilitás. A közlekedés fejlesztése. Szervezés, irányítás, szoftveres-modellezések eredményei. Informatikai fejlesztések a közúti közlekedésben. Új mérési eljárások. Koncepciók, irányzatok és anomáliák. Komplex (közút-környezet) kutatás és innováció. Kiemelt terület a forgalom befolyásolása az optimális kapacitás kihasználás, a biztonság, a környezetvédelem, a gazdaságosság és a teljesítőképességek terén. Automatikus forgalomszámláló rendszerek, ütközésmentes pályatervezés, pályakövetés és mesterséges intelligencia alkalmazásai. Zöld felszíni közlekedés, környezetvédelem. Önkormányzati fejlesztések, anomáliák és megoldások. Járműbiztonság és közlekedésbiztonsági fejlesztések. Kooparatív járműirányítási rendszerek alkalmazása. Az UNIÓ autópálya hálózatain a közlekedési információk cseréjét biztosító rendszerek. A forgalomirányító központok adatgyűjtő funkciójának illeszkedése és a főútvonalak forgalmi mérőszámainak jellemezése terén. Új technikák, technológiák, anyagok és fejlesztések a közúti közlekedésben. Innováció a magyar versenyképesség erősítésére. Versenyképesség a járműgyártásban, (versenyképes termékfejlesztés, költség-hatékonyközlekedés és termelés, új termék-modellek). A rendezvény időpontja: 2012. augusztus 29-31. A rendezvény helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B. F.09-es előadóterem (térkép) A konferencián való részvétel díja: 5.000,Ft+ 27% ÁFA (résztvevő előadás tartása nélkül). 25.000,Ft+ 27% ÁFA (részvétel előadás tartással). BSc és MSc hallgatóknak, valamint a Magyar Mérnökakadémia tagjainak díjtalan a részvétel. Regisztráció: http://kitt.uni-obuda.hu/mmaws/index.php?y=2012&p=regisztracio Bővebb információ a rendezvénysorozat honlapján: http://kitt.uni-obuda.hu/mmaws/

Szakmai és pénzügyi szoftvereket a szociális szakellátásba / 2012/SZAKE-PLUS-SZP

2012. június 12. 

A kiíró célja, hogy párbeszédet folytasson a hátrányos helyzetű szervezetekkel, közösen megtaláljuk a megoldást a felmerülő problémákra. Cél, hogy támogassa a közösségek számára fontos kezdeményezéseket és a rászorulókat, lehetőségeinkhez mérten ellássuk ügyviteli szoftverrel ezen területet, így a kedvezményezettek hátrányát csökkentse a GNSoft ProDiuS Integrált Rendszer örökös licensze megszerzésének megkönnyítésével.

Szoftvereket a szociális alapszolgáltató intézményeknek III. / 2012/ALSZ-SZP

2012. június 12. 

A kiíró célja, hogy párbeszédet folytasson a hátrányos helyzetű szervezetekkel, közösen megtaláljuk a megoldást a felmerülő problémákra. Cél, hogy támogassa a közösségek számára fontos kezdeményezéseket és a rászorulókat, lehetőségeinkhez mérten ellássa ügyviteli szoftverrel ezen területet, így a kedvezményezettek hátrányát csökkentse a GNSoft ProDiuS Integrált Rendszer örökös licensze megszerzésének megkönnyítésével.

Csinosabbá tették a települések központját

2012. június 7. 

Megszépült a Győr-Moson-Sopron megyei Gyóró faluközpontja. A község legforgalmasabb területét parkosítással, térkövezéssel, parkolókkal, új járdákkal és kiépített artézi kúttal tették csinosabbá. Maga a felújítás mintegy 14 millió forintba került: az összeg felét pályázatból, felét saját erőből teremtették elő. A községnek még az önrész biztosításához sem kellett hitelt felvennie. részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 67/2012. (VI. 4.) közleménye

2012. június 7. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

Szakmai és pénzügyi szoftvereket a szociális szakellátásba

2012. június 6. 

Támogatás célja A GNSoft Szoftverfejlesztő Vállalkozás célja, hogy párbeszédet folytasson a hátrányos helyzetű szervezetekkel, közösen megtaláljuk a megoldást a felmerülő problémákra. Célunk, hogy támogassuk a közösségek számára fontos kezdeményezéseket és a rászorulókat, lehetőségeinkhez mérten ellássuk ügyviteli szoftverrel ezen területet, így a kedvezményezettek hátrányát csökkentsük a GNSoft ProDiuS Integrált Rendszer örökös licensze megszerzésének megkönnyítésével.

Szoftvereket a szociális alapszolgáltató intézményeknek III.

2012. június 6. 

Támogatás célja A GNSoft Szoftverfejlesztő Vállalkozás célja, hogy párbeszédet folytasson a hátrányos helyzetű szervezetekkel, közösen megtaláljuk a megoldást a felmerülő problémákra. Célunk, hogy támogassuk a közösségek számára fontos kezdeményezéseket és a rászorulókat, lehetőségeinkhez mérten ellássuk ügyviteli szoftverrel ezen területet, így a kedvezményezettek hátrányát csökkentsük a GNSoft ProDiuS Integrált Rendszer örökös licensze megszerzésének megkönnyítésével.

Módosultak az üzleti infrastruktúra és befektetési környezet fejlesztése érdekében kiírt pályázat kitöltőprogramjai

2012. június 5. 

Elérhetőek a honlapon az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása című, DAOP-1.1.1/A és C-11, DDOP-1.1.1/ A és C-11, ÉAOP-1.1.1/A és B -11, ÉMOP-1.1.1/A és C-11, KDOP-1.1.1/A és B-11, KMOP-1.5.3/D és A-11, NYDOP-1.3.1/A, B és C-11 kódszámú pályázati kiírások módosított kitöltőprogramjai.

FP7 NMP Szakmai Nap - Győr

2012. június 4. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséggel közösen Nano-, anyag-, gyártási technológiák témában szakmai napot tartott a Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központban.Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke, nyitó előadásában betekintést nyújtott a hazai kutatás-fejlesztés és innováció eredményeinek hasznosítását, piacra jutását célzó kezdeményezésekbe és eredményekbe, amelyekhez a Hivatal kormányzati szintű szakmai támogatást biztosít. A Hivatal munkatársai a rendezvényen bemutatták az EU 7. Keretprogram (FP7) anyagtudományok, nano- és gyártási technológiák (NMP) alprogramjának aktualitásait, a 2012-ben megjelenésre váró felhívások stratégiai hangsúlyait, valamint ismertették a jelenleg is nyitott európai és hazai pályázati lehetőségeket. Bemutatásra került a Hivatal közelmúltban indított, Pont Inno elnevezésű telefonos szolgáltatása is, amelynek célja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázati felhívásainak támogatása és a potenciális pályázók szakmai orientálása. A Nemzeti Technológiai Platformok NMP tématerületen belüli aktivitásába engedett betekintetést, három előadó: Dr. Bársony István az Integrált Mikro-Nanotechnológiai Nemzeti Technológiai Platform vezetője, Jancsó Eszeter az Innovatext Kft osztályvezetője a Magyar Textiltechnológiai Platform képviseletében és Sántha Béla a Magyar Építésügyi Technológiai Platform képviselője. Mindhárman kiemelték a szakmai partnerkeresés és a nemzeti aktivitás fontosságát az EU 7. Keretprogramjának NMP tématerületén belül. A Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség feladata, hogy elősegítse az innovációs rendszerek fejlődését a Nyugat Dunántúli régióban. Ehhez kapcsolódóan Angster Tamás az ELMOs regionális projekt vezetője bemutatta a régió közlekedésének fejlesztése érdekében a projektben eddig megtett és a következő években végrehajtandó lépéseket. Az esemény lehetőséget nyújtott a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kutatói szféra közötti új együttműködések kialakítására és a meglévő partnerkapcsolatok erősítésére, továbbá az EU 7. Keretprogram közeljövőben megjelenő anyagtudományok, nano- és gyártási technológiák témájú felhívásaira való felkészülésre. Az Oxygen Media honlapján megtekinthető a rendezvényről készített tudósítása. Az elhangzott előadások letölthetőek: Dr. Mészáros György: NIH a hazai innováció szolgálatában PDF (715 KB) Vántora Virág: Adatok, információk az FP7 és a Horizon 2020 kutatásfejlesztési keretprogramokról PDF (1 007 KB) Mokry Zsuzsa: FP 7 NMP Program strategiája, támogatasi területei, a szakterület szerepe az EU H-2020 programban PDF (177 KB) Lenkeyné Dr. Biró Gyöngyvér: FP 7 projektek értékelésének tapasztalatai, tanulságok magyar szemmel PDF (736 KB) Vaspál Gábor: Európai Uniós és hazai innovációs források PDF (222 KB) Bársony István: Az MTA TTK MFA és azIntegrált Mikro/NanorendszerekNemzeti Technológiai Platformaktivitása ENIAC JU és FP7 projektekben PDF (4 801 KB) Pongrácz Anita: Nyertes ENIAC projektek az MTA TTK MFA MEMS Laborjából (ENIAC SE2A, ENIAC CAJAL) PDF (1 941 KB) Jancsó Eszter: Észrevételek néhány nyertes projekt kapcsán a TEXPLAT által kitűzött célok szemszögéből PDF (2 026 KB) Sántha Béla: EU FP 7 NMP program - Nano-, anyag-, gyártás technológiák. Magyar Építésügyi Technológiai Platform PDF (6 298 KB) Dr. Háry András: A nyugat-dunántúli régió aktivitása a nano-, anyagtudományok és a gyártástechnológia területén PDF (1 113 KB) Angster Tamás: ELMOSs - Electromobility Solutions for Cities and Regions PDF (1 105 KB) Angster Tamás: Az e-mobility mint kitörési lehetőség - az ELMO projekt PDF (708 KB)

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 66/2012. (V.31.) közleménye

2012. június 1. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

250 Natura 2000 területhez készül fenntartási terv

2012. május 31. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium új pályázatot hirdetett: a Darányi Ignác Terv vidékfejlesztési programjának támogatásával közel 250 Natura 2000 területre készülhet fenntartási terv. A költségvetési szervek, a civil szervezetek és a gazdasági társaságok igényelhetnek forrást a csaknem 550 millió forintos keretből.

Pályázat új LEADER Helyi Akciócsoportokra

2012. május 31. 

Az 57/2012. (V. 23.) közlemény értelmében a korábbi Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. és Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft., a 63/2012. (V. 30.) szerint pedig a volt Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. működési területén jöhet létre új LEADER HACS. A jelentkezőknek a vonatkozó közlemény megjelenésétől számítva 60 napja van benyújtani pályázatukat. A részletes leírást és feltételeket tartalmazó közlemények, valamint mellékleteik az alábbi linkeken érhetőek el: részletek

A magyar tudomány és kultúra, a magyar nyelv útja a 21. században

2012. május 30. 

A pályázat célja, hogy az esszé műfaj lehetőségein keresztül ösztönözze a magyar tudomány, a kultúra és a nyelv fejlődési irányairól, lehetőségeiről, a jelen és a jövő feladataihoz egyaránt szólni képes gondolatok és művek megjelenését. A pályázat konkrét tartalmi szempontokat nem kíván megjelölni, és minden olyan művet szívesen fogad - a természet- és a társadalomtudományok, a nyelv és a kultúra, a művészetek, az alkalmazott tudományok, a közgazdaságtudomány területéről -, amely érdemben tár fel folyamatokat, és képes hozzájárulni a Magyarország jövőjéről való közös gondolkodáshoz.

Holnapig még lehet támogatást kérni fiatal erdők gondozására

2012. május 30. 

Május 31-ig összesen 2 milliárd forint támogatásra pályázhatnak azok az erdőgazdálkodók, akik legalább 20 hektár, magán- vagy önkormányzati tulajdonban lévő erdőterületen gazdálkodnak. Az erdők gazdasági értékének növelése érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium európai uniós finanszírozású pályázatot hirdetett fiatal erdők gondozására. A kérelmeket az illetékes erdészeti igazgatósághoz lehet benyújtani.

Pályázati kiírás civil szervezetek szakmai célú támogatására / NEA-NO-12-SZ

2012. május 30. 

A Pályázat célja A) Az európai integráció és a kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése; B) A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek; az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek támogatása.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 58/2012. (V. 24.) közleménye

2012. május 25. 

a címvisszavonással megszűnt LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén történő új Helyi Akciócsoport szervezéséről részletek

LORÉAL-UNESCO nemzetközi ösztöndíjprogram - 2013

2012. május 24. 

A kiírók együttműködve közösen finanszírozott, 12(+12) hónapra szóló ösztöndíjat hirdetnek meg az élettudományok (biológia, biokémia, biotechnológia, mezőgazdaság, gyógyszer- és orvostudomány, fiziológia) területén tevékenykedő fiatal kutatónők részére.

A környék első IKSZT-je nyílt meg Ipolytölgyesen

2012. május 23. 

A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület működési területén a hat címbirtokos település közül elsőként Ipolytölgyesen adtak át Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret (IKSZT-t). A beruházást a jelenleg érvényes vidékfejlesztési program 53 millió forintos, európai uniós támogatásával valósította meg az Ipolymenti Vállalkozók Klubja. részletek

Pályázat angol nyelvi kurzus vezetésére (Jánossy Ferenc Szakkollégium)

2012. május 23. 

A pályázati kiírás a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0020 "A tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen" Jánossy Ferenc Szakkollégiumot érintő alprojektjében szereplő részprogram megvalósítása céljából. A Jánossy Ferenc Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium) 2012-2013 tanév őszi félévében két nyelvtanfolyamot kíván indítani. A pályázó eldöntheti, hogy egy vagy mindkét kurzus vezetését megpályázza. PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ: 2012. június 20. (szerda) 23:59 (e-mail elküldése szerint, a be nem érkező, vagy félrecímzett e-mail-eket határidő után nem köteles a pályázat kiírója elfogadni) PÁLYÁZAT LEADÁSA: - elektronikus formában a ( jfszk.jfszk@gmail.com ) e-mail címre történik, a pályázati anyag dokumentumainak az e-mail-hez mellékletként történő csatolásával. KURZUSVEZETŐ JUTTATÁSAI: - kurzusonként 260'000' Forint (számlaképes esetben ÁFÁ-val együtt értendő; munkabéres megbízási szerződés esetén a munkaadói, munkavállalói és egyéb bért érintő levonandó összegekkel együtt értendő ) - a kurzusvezetői oklevél a Szakkollégiumtól: "Patronáló Tanár" címmel. IDŐINTERVALLUM: - 2012. szeptember 10-től legkésőbb 2012. december 21-ig - 10 héten keresztül heti 2×3óra (45 perces tanórák) összesen 60 óra teljesítése elvárt, melytől történő eltérés jogát (kisebb óraszám irányában) indokolt esetben a Szakkollégium magának fenntartja! (Oktatási szünetek, egyéb szakmailag indokolt körülmények esetén.) Eltérő gyakoriság és foglalkozásonkénti időterjedelemre is tehető javaslat. PÁLYÁZHATÓ KURZUSOK: A Szakkollégium kétféle kurzust indít: (1) - ún. „haladó” általános középfokú nyelvvizsgára felkészítő, felkészülést támogató angol nyelvtanfolyam (2) - kezdő, bevezető angol nyelvtanfolyam (kritérium tárgyak – idegen nyelven hallgatandó és teljesítendő tanegységek – felvételéhez illetőleg ERASMUS részvételhez szükséges alapvető nyelvismeret elsajátítása, megerősítése) szinteken. Ezek közül egyik, vagy mindkettő vállalása is lehetséges a pályázó részéről.A kurzuson kis létszámú (4-15 fős) hallgatói csoport vesz részt. A kurzuson kis létszámú (4-8 fős) hallgatói csoport vesz részt. ELVÁRÁS: A kurzusvezetőnek biztosítania kell - a kurzusra belépő hallgatói tudás, kompetenciák (egyéni szintű) felmérését és - kilépő egyéni hallgatói tudás, kompetenciák lemérését (a belépési mérésnél alkalmazott feladatokkal azonos részeket is tartalmaznia kell) - egyénenkénti tudásfejlesztés támogatása, biztosítása: kurzus folyamán szóban, személyre szabottan, a kurzus végén a kilépési mérés értékelését – egy szöveges tanácsadással, javaslattal – írásban is ki kell egészíteni a kurzust követően (ez utóbbi feltétele a kurzusvezetés elfogadásának) - biztosítania kell az elsajátításra kitűzött szókincs angol-magyar szószedetét (ezt elegendő a kurzus alatt folyamatosan a részvevők rendelkezésére bocsátani). PÁLYÁZAT RÉSZEI: - részvétel „előfeltételeként” javasolt tudásigény meghatározása (ha ez szükséges), - kurzuskoncepció és -tematika (fenti óraszámelvárásoknak megfelelően) – elegendő vázlatosan, az elérni kívánt cél meghatározásával - javasolt szókincsmennyiség megjelölése. - kurzusvezető-jelölt kompetenciája, végzettségei, referenciái; - kurzusvezető-jelölt amerikai típusú önéletrajza; - kurzusvezető-jelölt nyilatkozata az Óbudai Egyetemmel fennálló munkaviszony létezéséről (van vagy nincs); - kurzusvezető-jelölt által ismert, illetve alkalmazni javasolt tanulásmódszertanok (ha lehet, kompetencia-területenként) felsorolása – amennyiben ez az adott kurzusjavaslat esetén értelmezhető; - jelölendők a kurzus lebonyolításához szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek. - A kurzus foglalkozásainak heti időbeosztására 2 vagy 3 ajánlott időpont megadása. (Tehát a heti 2 foglalkozás időpontjára 2 vagy 3 eltérő időpontjavaslat, összesen 4-6 lehetséges időpontra történő javaslattételt várunk.) – vonatkozó részletek még a „Pályázat elbírálása” pontnál. E dokumentációkat a nyertes pályázónak szerződéskötés előtt, egyeztetett időpontban nyomtatott eredeti példányban is át kell adnia. A Jánossy Ferenc Szakkollégium a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által elismert tehetségpont, így az egyéni tehetségsegítő fejlesztések preferenciát élveznek! ELŐNYT JELENT: - tehetségpontnál szerzett tapasztalat - tehetségsegítési tapasztalat, tevékenység - tehetséggondozási továbbképzés elvégzése (ezen belül főként ECHA diploma illetve a Géniusz képzések preferáltak) - tanulásmódszertani ismeretek továbbá ezek átadási gyakorlata - a kurzus által érintett kompetenciák fejlesztésénél, tanulásánál alkalmazható (területenként több) tanulási módszerek ismerete, módszertan javaslata (ezeket a pályázatban történő feltüntetésük esetén tudjuk figyelembe venni) PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: A beérkező pályázatokat a Szakkollégium szakmai alelnöke által vezetett Minősítő és Értékelési Bizottsága bírálja el, az alábbiak szerint. A pályázat elbírálása a pályázatok időpontjavaslataitól függően lehet két körös, de kedvező időpontjavaslat esetében a két kör összevonható. Az első körben a pályázat időpontjavaslatait nem vesszük figyelembe: a többi pontban kértek alapján (minőségi – főként szakmai és tehetséggondozási – szempontok mentén) értékeljük a beérkező pályázatokat. A második fordulóban, az első forduló első két vagy három helyezettjével, ha szükséges egyeztetünk a pályázó számára még lehetséges további időpontokról (ha a megadottak nem egyeztethetők össze a Szakkollégium tagjainak igényeivel), s a pályázók által így vállalható időpontok alapján döntünk. Azonos időpontjavaslatok esetében az elsőkörös minősítés dönt. ZÁRÓ INFORMÁCIÓ: A pályázat pontjaitól eltérni csak a Szakkollégium engedélyével lehet, ha ez az eltérés érinti a pályázat lényegi illetve szakmai elvárásait, úgy a pályázat kiírója pályázatmódosítást tesz közzé alapvetően a Szakkollégium honlapján (ebben illetékes személy a Szakkollégium mindenkori szakmai alelnöke, mint a pályázat kiírója). Az egyes változások tekintetében a Szakkollégium honlapján ( http://jfszk.hu ) közzétett felhívás a mérvadó! Kérjük, a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a Jánossy Ferenc Szakkollégium honlapján szereplő kiírásokat! További tájékoztatást, kérdésekre információt a Szakkollégium központi e-mail címén keresztül adunk: ( jfszk.jfszk@gmail.com ). Budapest, 2012. május 15. SZABÓ RICHÁRD sk. szakmai alelnök

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 56/2012. (V. 17.) közleménye

2012. május 22. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 54/2012. (V. 17.) közleménye

2012. május 22. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

L’ORÉAL-UNESCO nemzetközi ösztöndíj 2013

2012. május 21. 

Az UNESCO a L’Oréal céggel együttműködve közösen finanszírozott, 12(+12) hónapra szóló ösztöndíjat hirdetett meg az élettudományok (biológia, biokémia, biotechnológia, mezőgazdaság, gyógyszer- és orvostudomány, fiziológia) területén tevékenykedő fiatal kutatónők részére.   Jelentkezési határidő: 2012. június 15. Az UNESCO a L’Oréal céggel együttműködve közösen finanszírozott, 12(+12) hónapra szóló ösztöndíjat hirdetett meg az élettudományok (biológia, biokémia, biotechnológia, mezőgazdaság, [...]

Zöldövezet 2012 pályázat

2012. május 18. 

A MOL és az Ökotárs Alapítvány közösen két fordulós pályázatot hirdet az alábbi két kategóriában: (1) közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja országos szinten; (2) társasházak belső udvarainak zöldítése Budapest területén. A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi és pénzügyi elszámolása után kapja meg a támogatott szervezet. A kiválasztott terület [...]

Zöldövezet 2012

2012. május 17. 

A kiírók közösen kétfordulós pályázatot hirdetnek az alábbi két témakörben: - 1. közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja országos szinten, - 2. társasházak belső udvarainak zöldítése Budapest területén.

Tíz perccel rövidül a menetidő Pilisvörösvár és Esztergom között

2012. május 17. 

A munkaterület átadásával megkezdődött a Budapest és Esztergom közötti 53 kilométeres vasúti vonalszakasz átfogó korszerűsítése az Új Széchenyi Terv forrásaiból. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által elsőként megindított beruházásban a Piliscsaba - Esztergom vonalszakaszon, mintegy 33 kilométeren újítják fel a vasúti pályát 2013 nyaráig. Pilisvörösvár és Piliscsaba között két kilométer hosszban a vonatok megállás nélküli kikerülését lehetővé tevő kétvágányú szakasz épül a jövő év végéig. A mintegy 20 milliárd forintos fejlesztéssel a vonatok tíz perccel gyorsabban tehetik meg a Pilisvörösvár és Esztergom közötti utat.

Európai Területi Társulások 2012. évi támogatása

2012. május 16. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete, az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet, a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól [...]

Meghívó - Társadalmi egyeztetés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretétben megvalósuló Kétoldalú Kutatási együttműködési programról

2012. május 16. 

A Norvég Királyság és az Európai Unió között 2010 júliusban megállapodás jött létre a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakáról.A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának átfogó célkitűzése, hogy az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott tizenkét ország és Norvégia között. (Bővebb információ: http://www.eeagrants.org/) 2011. október 12-én Magyarország, mint kedvezményezett és Norvégia, mint donor fél között aláírásra került a Norvég Finanszírozási Mechanizmus (NFM) 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló Együttműködési Megállapodás. A megállapodás értelmében a Bilaterális Kutatási Együttműködés programterületre az NFM 24.128.000 EUR támogatást biztosít. A programoperátori feladatokat - így a programtervezést - a Nemzeti Innovációs Hivatal látja el. A megállapodás értelmében a Bilaterális Kutatási Együttműködés program fő fókuszterületei az környezetvédelem és az egészségügy, mely területeken a program tervezői munkacsoportja az alábbi prioritási területekre tett javaslatot: Környezetvédelem: Termékek és szolgáltatások környezetvédelmi szempontú kutatása Környezetszennyezés megelőzésére és kezelésére vonatkozó kutatások, Környezetvédelmi technológiák hatásvizsgálatának kutatása, Természetvédelemmel kapcsolatos kutatások, Környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági kutatások a mezőgazdasági technológiák területén Egészségügy: Innovatív módszerek népegészségügyi és egészségügyi rendszerek kutatásában Intelligens rendszerek a nem fertőző betegségek személyre szabott orvoslásában Biomedicinális kutatások, beleértve a nano- és biotechnológiai megközelítést, Az egészséges élelmiszerek előállításával kapcsolatos kutatások. (részletes kifejtésben szerepeljen az élelmiszerbiztonság, valamint a környezetbarát termelési mód és a termőföldtől az asztalig elv érvényesülése) Az Együttműködési Megállapodás értelmében támogatás adható továbbá a társadalomtudományokkal, valamint a nemek közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos kutatási projektekre is. A programtervezet kisméretű projektek keretében javasol támogatást a hazatérő kutatók beilleszkedésére, tehetséges fiatal kutatói ösztöndíjakra, valamint fiatal tehetségek tudományos pálya felé irányítására. A Nemzeti Innovációs Hivatal társadalmi egyeztetést kezdeményez a fent javasolt programterületek, prioritások megvitatására. A rendezvény időpontja: 2012. május 24, (csütörtök), 13:30-15:00 Helyszín: Nemzeti Innovációs Hivatal, 1061 Budapest, Andrássy út 12, Nagyterem (térkép) A társadalmi konzultáció napirendi pontjai: Az EGT - Norvég Finanszírozási Mechanizmusok bemutatása A Kétoldalú Kutatási Együttműködés programjavaslat szakmai bemutatása A programjavaslat szerinti menetrend, részvételi szabályok, feltételek bemutatása Hozzászólások, vita Regisztráció: Jelentkezési lap

Nemzeti Együttműködési Alap - Pályázat civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

2012. május 16. 

A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása - Közösségi környezet kollégium / NEA-KK-12-SZ

2012. május 14. 

A pályázat célja a kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Együttműködés a hazai ICT szektor K+F tevékenységének feltérképezésére

2012. május 14. 

A mai napon együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), amelynek értelmében a két szervezet a jövőben kölcsönösen segíti egymás munkáját a hazai ICT szektor tevékenységének, állapotának és folyamatainak feltérképezésében, és a NIH által üzemeltetett Tudományos és Technológiai (TÉT) Obszervatórium elemzéseinek, adatfelvételeinek végrehajtásában. A hosszútávú együttműködés célja az iparág-fejlesztési javaslatok kidolgozásához szükséges információk megszerzése, amelyek a későbbi EU finanszírozási forráselosztáshoz is alapanyagul szolgálhatnak.A Tudományos és Technológiai Obszervatórium feladata, a hazai KFI stratégiai tervezés és döntéshozás megalapozásához szükséges mennyiségű és minőségű, tényekkel alátámasztott információk (az erőforrások, a fejlődési trendek stb. pontos ismeretéről) összegyűjtése. A meglévő adatbázisok feldolgozása és központosítása mellett, ehhez természetesen szükség van az olyan, adott szakmai területről pontos és naprakész információkkal rendelkező szervezetekre, mint például az IVSZ. Laufer Tamás, elnök (IVSZ), Dr. Mészáros György, elnök (NIH) Fotó: IVSZ Az IVSZ és a NIH által megkötött együttműködési megállapodás keretében a két szervezet feladata lesz az ICT szektor innovációs tevékenységének feltérképezése, valamint annak mindenkori állapotának, folyamatainak megismerése, a szektorban érintett vállalkozások hálózatosodásának elősegítése érdekében a TÉT Obszervatórium elemzéseinek, adatfelvételeinek végrehajtása és az elért eredmények széleskörű kommunikációja. Az eredményekből prognosztizálhatóak a fejlődési irányok, és azok pályázati úton történő finanszírozásához is megfelelő segítséget nyújthat, például későbbi szoftverfejlesztési támogatási programok kiírásával.   ,,Szervezetünk részt vesz az állami tudomány-, technológia- és innovációpolitika stratégiájának kidolgozásában, megvalósításában és a végrehajtását segítő kormányzati információs és elemző tevékenység ellátásában, amelyben komoly előrelépést jelent ez az együttműködés - mondta Dr. Mészáros György, a NIH elnöke. ,,A vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése érdekében fontosnak tartjuk a TÉT Obszervatórium folyamatos fejlesztését, üzemeltetését, illetve az IVSZ segítségével elkészült elemzések elvégzését és az elért eredmények széles körben történő kommunikálását.  ,,Az IVSZ a magyarországi infokommunikációs (ICT) szektor vállalkozásainak képviselőjeként fontosnak tartja, hogy mindent megtegyen, ami a hazai infokommunikációs szektor innovativitására ösztönzőleg hat. Az ICT szektor innovációs tevékenységének feltérképezése, amelyben az IVSZ hathatós segítséget nyújt a NIH számára, lényeges szerepet játszik az Új Széchenyi Terv Tudomány-Innováció programjának keretein belül megvalósuló TÉT Obszervatórium és az általa nyújtott szolgáltatások, elemzések megvalósulásában - mondta Laufer Tamás az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének elnöke.  Laufer Tamás, elnök (IVSZ), Dr. Mészáros György, elnök (NIH) Fotó: IVSZ A megállapodás értelmében a NIH segítséget nyújt az IVSZ tevékenységét érintő kérdések, stratégiák kialakításában, ezen felül az ICT szektort érintő elemzéseket és jelentéseket az IVSZ-szel együttműködésben készíti el. Az IVSZ hozzáférést biztosít a NIH számára a szakmai adatbázisaihoz, különösen a KFI tevékenységet végző ICT szektor szereplői vonatkozásában, és segít ICT szektort érintő elemzések elkészítésében, azok disszeminációjában. Forrás: IVSZ 

Új lehetőségeket nyit a Start program

2012. május 14. 

Több mint 120 főnek tudott munkát kínálni két foglalkoztatási területen a Hajdú-Bihar megyei Nádudvar önkormányzata a Start közmunkaprogram során. Közülük 110-en a már tavaly is végzett belvíz-elvezetési munkálatokba, így csatornák, árkok, útpadkák rendbetételébe kapcsolódott be. A maradék 17 fővel mezőgazdasági termelésbe fogtak, az önkormányzat így a saját földjeit megművelve láthatta el friss zöldségekkel a saját intézményeit, ezzel egyszersmind spórolva az étkeztetés költségein is. részletek

Több magyar sikert a NATO-pályázatokon

2012. május 11. 

A nemzetet egyre szorosabban kell összekötni a Magyar Honvédséggel, a haderőnek a maga területén ki kell vennie a részét a nemzet életének megújításából. A változás kulcseleme az értékek újrafelfedezése és a mindennapi életben történő gyakorlati alkalmazása - hangsúlyozta Márki Gábor. A Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára a NATO beszállítói konferenciát nyitotta meg május 10-én, Velencén.

Előkészítő intézkedés: Európai partnerség a sport területén

2012. május 10. 

E pályázati felhívás célja az „Európai partnerség a sport területén” előkészítő intézkedéssel és a Tudás partnerség kísérleti projekttel kapcsolatos támogatásokra és szerződésekre vonatkozó 2012. évi munka­ program elfogadásáról szóló bizottsági határozattal összhangban az Európai partnerség a sport területén előkészítő intézkedés végrehajtása.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 49/2012. (V. 9.) számú közleménye

2012. május 9. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

Felhívás nemzeti szakértői pozíció betöltésére

2012. május 8. 

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) felhívást adott ki 10 nemzeti szakértői hely betöltésére.Az ERCEA a nemzeti szakértőket: projekt menedzsment; program kidolgozás; koordináció; és kommunikációs területeken fogja foglalkoztatni, a szokásos társfinanszírozással, 2012. szeptembertől, illetve 2013-tól. A részletesebb feladatleírásokat a csatolt dokumentum tartalmazza. Call for expression of interest PDF (75 KB) Jelölési határidő: 2012. június 1.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 48/2012. (V. 7.) számú közleménye

2012. május 8. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 46/2012. (V. 4.) számú közleménye

2012. május 7. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

GARDENA Élmény a kertben - országos rajzpályázat általános iskolás diákok részére

2012. május 7. 

Tisztelt Szülők, Osztályfőnökök, Kedves Gyerekek! A GARDENA márka forgalmazója, a Husqvarna Magyarország Kft. a Föld Napja alkalmából országos rajzpályázatot hirdet általános iskolás diákok részére. Egészen apró cselekedetekkel, jelentéktelennek tűnő tettekkel jobbá és fenntarthatóbbá varázsolhatjuk a körülöttünk lévő világot. Ennek színtere akár saját otthonunk, saját kertünk lehet. Egy fa, bokor vagy akár csak egy kicsiny növény elültetésével és gondozásával tehetünk a tisztább levegőért és az élhetőbb környezetért. Mindemellett még kellemes környezetet is biztosít számunkra. Gondoljunk csak egy jó kis heverészésre a csillagos ég alatt egy meleg nyári estén; a csillogó szemű gyerekek látványára, ahogyan visítva fogócskáznak a zöldellő kertben; kedvencünk vadóc csaholása amint az eldobott labda után lohol a harmatos fűben – mindezekért a pillanatokért érdemes élni. Hogy a kert a színtere ezeknek a másodperceknek, az szinte természetes. A GARDENA termékei pedig segítenek abban, hogy ezt az idillt minél egyszerűbben, fáradságmentesen megteremthessük. Örökítsék meg a gyermekek saját élményeiket, saját kedvenc pillanatukat, amit a kertben eltöltöttek. Hogy megnyerhessék saját maguk és iskolájuk számára az értékes GARDENA nyereményeket. Hogy ne csak a játék, de a munka is élmény legyen a kertben! GARDENA Élmény a kertben! Beküldési határidő: 2012. május 28. 12:00 Korhatár: 6 és 12 év Terjedelmi és technikai követelmények: 1 db A/4-es méretű oldal, színes rajzeszközökkel (a rajzeszköz típusa nincs meghatározva) a GARDENA Élmény a kertben témát kidolgozva. Pályázati részvétel: A pályázaton minden 6 és 12 év közötti tanuló diák részt vehet, aki pályaművét 1 példányban, lezárt borítékban eljuttatja a Husqvarna Magyarország Kft. címére: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. Vagy elküldi a tervezes@husqvarna.hu e-mail címre. A borítékon vagy az e-mail tárgyában kérjük feltűntetni (csupa nagybetűvel): „PÁLYÁZAT”. A boríték vagy e-mail tartalmazza a pályaművet (e-mail esetén fotózott vagy scannelt változatban), valamint az alkotó nevét, életkorát, e-mail címét, az általános iskola nevét és címét. Minden pályázó csak egy pályaművel vehet részt a versenyben. Zsűri: A Husqvarna Magyarország Kft. marketing osztálya. Díjazás: 1. díj: Diák nyereménye: GARDENA Élmény a kertben társasjáték és GARDENA termékekből álló ajándékcsomag 15 000 Ft értékben. Iskola nyereménye: 15 db GARDENA focilabda és GARDENA termékekből álló ajándékcsomag 200 000 Ft értékben. 2. díj: Diák nyereménye: GARDENA Élmény a kertben társasjáték és GARDENA termékekből álló ajándékcsomag 10 000 Ft értékben. Iskola nyereménye: 15 db GARDENA focilabda és GARDENA termékekből álló ajándékcsomag 150 000 Ft értékben. 3. díj: Diák nyereménye: GARDENA Élmény a kertben társasjáték és GARDENA termékekből álló ajándékcsomag 5 000 Ft értékben. Iskola nyereménye: 15 db GARDENA focilabda és GARDENA termékekből álló ajándékcsomag 100 000 Ft értékben. Eredményhirdetés: 2012. május 30-án 9:00 A nyerteseket e-mailben értesítjük. A nyerteseknek a nyeremény érvényesítéséhez 24 órán belül kötelező visszajelezni a nyeremény elfogadásáról, ellenkező esetben a nyertes helyébe automatikusan a következő nyertes lép. Jogi feltételek: A pályázó (törvényes képviselője) a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Husqvarna Magyarország Kft. az általa kiválasztott műveket bárminemű ellentételezés nélkül területi vagy időbeli korlátozástól mentesen felhasználja, azt közzétegye, többszörözze, a művet kép- vagy hangfelvételen rögzítse, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja, valamint hogy átadja más médiumoknak. A pályázatra benyújtott, a meghatározott feltételeknek megfelelő pályaműveket a Husqvarna Magyarország Kft. nem őrzi meg és nem szolgáltatja vissza. A pályázaton történő részvétellel a pályázó elfogadja a pályázati kiírás feltételeit. A Husqvarna Csoport alkalmazottai és azok családtagjai nem veheznek részt a játékban. További kérdés esetén kérjünk, forduljon vevőszolgálatunkhoz (vevoszolgalat.husqvarna@husqvarna.hu). Várjuk a jelentkezéseket! Üdvözlettel, Held Norbert Ügyvezető igazgató Husqvarna Magyarország Kft.

Új pályázat: 250 Natura 2000 területhez készül fenntartási terv

2012. május 4. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium új pályázatot hirdet: a Darányi Ignác Terv vidékfejlesztési programjának támogatásával közel 250 Natura 2000 területre készülhet fenntartási terv. A költségvetési szervek, a civil szervezetek és a gazdasági társaságok 2012. július 15. és augusztus 15. között igényelhetnek forrást a csaknem 550 millió forintos keretből. A kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani.

Az év kortárs retikülje

2012. május 3. 

A kiíró támogatja a fiatal tehetségeket a zenében és más művészeti ágakban egyaránt! A kiíró Kortárs Retikül című műsora pályázatot ír ki design tervezés területén!

Klebelsberg Kunó II. pályázat a kimagasló eredményt elért tanulók év végi könyvjutalmazására

2012. május 3. 

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki magyarországi oktatási intézmények részére A pályázat célja A magyarországi oktatási intézményekben tanuló és kimagasló eredményt elért tanulók év végi könyvjutalmazása magas színvonalú, az alap- és középfokú oktatásban és az önképzésben is jól használható könyvekkel, szótárakkal. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, érezve az oktatás kiemelt fontosságát, pályázatot ír ki, hogy az oktatási intézmények mind nagyobb számban jutalmazhassák és ezzel további kimagasló eredményre ösztönözhessék a diáktehetségeket. A TINTA Könyvkiadó kiadványai, szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki. A TINTA Könyvkiadó szerzői szakterületük elismert szakemberei. A Klebelsberg Kunó pályázat keretében pályázható könyvek, szótárak listája 1. Közmondások 2. Szólások 3. Stíluseszközök és alakzatok kislexikona 4. Anya – nyelv – ész 5. Etimológiák 6. Hogyan elemezzünk verset? 7. Infoszótár 8. Nem csak szóból ért az ember 9. Szlengszótár 10. Újságíróiskola 11. Angol-magyar kifejezések 12. Francia-magyar beszédfordula-tok 13. Keresztnevek enciklopédiája 14. Családnevek enciklopédiája 15. Állatnevek enciklopédiája 16. Értelmező szótár+ 1-2. ajándék Szókincsbővítő munkafüzettel A TINTA Könyvkiadó kötelezettségvállalása A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által megpályázott könyvek, szótárak árának felét 2,5 millió forint összeghatárig támogatásként átvállalja. A pályázat érvényességi köre A pályázaton részt vehet minden Magyarországon működő alsó- és középfokú tanintézet. A pályázati kedvezmény alsó és felső határa Legalább 15.000 Ft értékben könyvek, szótárak beszerzése a TINTA Könyvkiadótól. Egy oktatási intézmény 15.000 és 150.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat időtartama A Klebelsberg Kunó II. pályázati kiírásra folyamatosan 2012. május 31-ig nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el. A pályázat lebonyolítása A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázatba bevont könyvek, szótárak közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megrendeli a kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A nyertes pályázóknak a TINTA Könyvkiadó folyamatosan, de legkésőbb 2012. június 5-ig elküldi a megrendelt könyveket, szótárakat, elhelyezve a csomagban a számlát. A postaköltséget a TINTA Könyvkiadó átvállalja. Budapest, 2012. április 28. Kiss Gábor, Lőrincze Lajos-díjas igazgató-főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 41/2012. (V. 2.) számú közleménye

2012. május 3. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 39/2012. (IV. 27.) közleménye

2012. május 2. 

a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján benyújtandó kifizetési kérelmek benyújtási helyének változásáról a jelenleg nonprofit formában működő LEADER Helyi Akciócsoport címmel rendelkező gazdasági társaságok illetékességi területén részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 37/2012. (IV. 26.) számú közleménye

2012. május 2. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 35/2012. (IV. 24.) számú közleménye

2012. május 2. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 33/2012. (IV. 20.) számú közleménye

2012. május 2. 

a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások minimális ponthatárairól, kisértékű célterületek esetén az utolsó támogatható pályázat beérkezési időpontjáról részletek

Módosítás az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztését támogató kiírásokban

2012. április 26. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ,,Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása című, DAOP-1.1.1/A és C -11, DDOP-1.1.1/ A és C -11, ÉAOP-1.1.1/A és B-11, ÉMOP-1.1.1/A és C-11, KDOP-1.1.1/A és B -11, KMOP-1.5.3/D és A -11, NYDOP-1.3.1/A, B és C-11 kódszámú pályázati felhívások útmutatója az alábbi pontokon módosult:

cARTc gyakornoki program

2012. április 25. 

Három fő területre keresünk gyakornokokat májusi kezdéssel. Művészettörténeti kutatás, adatgyűjtés (Művészettörténészeknek, Esztétáknak) Nemzetközi projektekben való, részvétel pl. kiállítások szervezése (Művészeti Managerek, Kurátorok) Hazai kulturális projektek, pályázatok lebonyolításában való részvétel Jelentkezni e-mailben: info@cartc.hu Jelentkezési határidő: 2012. április 30. www.cartc.hu

Legyen vagány! - bukósisak design pályázat

2012. április 25. 

Nyílt grafikai pályázatot írt ki a sportmenedzsment és sportmarketing területén működő kiíró, amelynek során a fiatal és tehetséges autókrossz-versenyző, Szabó Krisztián bukósisak designjára várnak terveket.

57/2012. (IV. 18.) MVH Közlemény

2012. április 19. 

az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igényléséről részletek

AgreenSkills program - mezőgazdasággal kapcsolatos területen dolgozó fiatal kutatók mobilitási pályázata

2012. április 19. 

AgreenSkills program - mezőgazdasággal kapcsolatos területen dolgozó fiatal kutatók mobilitási pályázata.

Collegium Talentum pályázati felhívása

2012. április 17. 

A Collegium Talentum az EDUTUS Főiskola Kárpát-medencei tehetséggondozó programja, amelynek célja, hogy a határon túli magyar területeken támogassa a fiatal magyar értelmiség fejlődését, javítsa versenyképességét, erősítse identitását azzal a céllal, hogy szülőföldjén magas színvonalú oktató és kutató munkát végezzen, ami segíti a magyar nemzetiség fennmaradását, boldogulását, megerősödését a határon túli területeken.

Dél-dunántúli/Területi Innovációs Díj

2014. április 9. 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara; a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága; a Pécsi Tudományegyetem; a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara és a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség pályázatot hirdet  elnyerésére. a) Természetes személy kategóriában: Pályázni lehet bármely (a) új, (b) saját feltalálói tevékenységen alapuló, (c) iparilag alkalmazható és (d) piacképes megoldást tartalmazó szellemi alkotással. b) […]

K&H gyógyvarázs 2014

2014. április 2. 

A kiírók K&H gyógyvarázs gyermek-egészségügyi támogatási programjának országos pályázati felhívása az Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozott, Magyarországon fekvő-, és/vagy járóbeteg szakellátást végző gyermek-szakkórházak, kórházak, klinikák és országos intézetek gyermek- és csecsemő osztályai, PIC centrumok, gyermekügyeletek, illetve mentőszolgálatok számára - gyermekgyógyászati- és mentési eszközök, segédeszközök, berendezések, felszerelések beszerzésére, valamint - a gyermekek egészségmegőrzését, betegség-megelőzését és rehabilitációját, fogyatékos gyerekek fejlődését elősegítő intézmények számára, a szakterületüknek megfelelő berendezések beszerzésére.

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat pályázata - 2014

2014. április 1. 

A pályázat célja: Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek támogatása, lehetőleg a szervezet tagságán túlmutató, Pesthidegkút és a II. Kerület lakosságának szélesebb körét érintő, megmozgató, közösségteremtő programok, rendezvények, szolgáltatások, beszerzések támogatásán keresztül.

Az ipari innováció eredményei alapozzák meg a gazdaság sikerét

2014. március 31. 

A magyar kis- és középvállalkozások ipari innovációs eredményei alapozzák meg a magyar gazdaság hosszú távú sikerét - mondta Szijjártó Péter hétfőn a Vas megyei Csepregen, ahol felavatta az Uniriv Kft. 483 millió forintos beruházással felépült 5300 négyzetméter alapterületű üzemét, amely az Új Széchenyi Terv keretében 192 millió forintos pályázati támogatást kapott.

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek / HAT-14-01

2014. március 27. 

A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, 7. évfolyamon tanuló diákok - nevezetesen az általános iskola 7. évfolyamán, vagy a hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán, vagy a nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán tanuló diákok (a továbbiakban: 7. évfolyamon tanuló diákok) - Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

A jelenlegi kormány programjával kampányolnak a szocialisták

2014. március 26. 

Mesterházy Attila választási ígérgetései mögött nincs valós koncepció. Hogyan kampányolhatnak a szocialisták pont a földbérleti pályázatok felülvizsgálatával, amikor 2010 kora tavaszán 45.000 hektár földet 30 bérlőnek osztottak szét pályáztatás nélkül, ezek között van olyan gazdaság is, amely 14.700 hektárt kapott 2029-ig. Javasoljuk, hogy először ezeket a területeket és pályáztatás nélküli osztogatásokat vizsgálja meg!

IDEA CHALLENGE – az EIT ICT Labs páneurópai versenye új vállalkozások létrehozásának ösztönzésére

2014. március 25. 

Európa-szerte 24 startup számára nyílik lehetőség arra, hogy részévé váljon az EIT ICT Labs páneurópai közösségének, és felfuttassa vállalkozását. Az Idea Challenge meghirdetésével az EIT ICT Labs célja a fiatal vállalkozói tehetségek támogatása, valamint az információs és kommunikációs technológiák (ICT) területén zajló innováció előmozdítása a gazdasági növekedés érdekében.   Az EIT ICT Labs pályázatot hirdet vállalkozás indítását […]

Tudományos és Technológiai Park cím elnyerése Ipari Park címmel már rendelkező szervezet részére

2014. március 24. 

A kiíró célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget kíván adni Tudományos és Technológiai Park cím elnyerésére olyan ipari park címmel már rendelkező szervezetek számára, amelynek fennálló együttműködési vagy kutatási szerződése van egyetemmel, főiskolával vagy akadémiai intézettel és a park területére betelepült vállalkozások közül legalább három együttműködik K+F+I tevékenység végzésében.

Módosítás a Dél-dunántúli régió Telephelyfejlesztés a területi kohézióért című felhívásában

2014. március 19. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent DDOP-1.1.1/D-14 kódszámú, ,,Telephelyfejlesztés a területi kohézióért című felhívást módosítottuk.

Pályázat nemzetiségi nevelés-oktatáshoz és idegennyelv-oktatáshoz tankönyvek fejlesztésére

2014. március 18. 

Pályázat a kerettanterv felmenő rendszerű bevezetésének és az azokban meghatározott tananyag kerettantervi tantárgyakhoz igazodó iskolai oktatásának korszerű tankönyvekkel történő támogatása céljából az e felhívásban nevesített műveltségi területekhez, kerettantervi tantárgyakhoz kifejlesztésre és/vagy engedélyezési benyújtásra, valamint nyomdai úton előállításra kerülő tankönyvek előállításának érdekében. A felhívás tárgya: A felhívás által az új kerettantervek műveltségtartalmának és módszertani ajánlásának, a […]

Fővárosi közterületen megrendezendő futó sportesemények 2015. évi naptárterve

2014. március 14. 

A kiíró pályázati felhívást tesz közzé a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő I., II. és egyéb kategóriába sorolt futó sportesemények 2015. évi naptártervbe kerüléséről.

Németországi csoportos tanulmányút külföldi hallgatóknak (DAAD ösztöndíj)

2014. március 10. 

A DAAD támogatást nyújt külföldi hallgatói csoportok fels?oktatási oktatók által vezetett németországi tanulmányútjához. Az ösztöndíj célja: Szakmai ismeretek megszerzése tanulmányi látogatások, találkozások és beszélgetések során Találkozás német hallgatókkal és kutatókkal a német és külföldi fels?oktatási intézmények közötti kapcsolatok megalapozása és ápolása céljából Bepillantás Németország gazdasági, politikai és kulturális területeire országismereti szemszögb?l. Ez a rész az […]

Megjelent a területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programokat támogató felhívás

2014. március 5. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ,,Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című (TÁMOP-6.1.5/13 kódszámú) felhívás.

Erasmus+ Program - Civil társadalmi együttműködés / EACEA/05/14

2014. február 19. 

Az oktatás és képzés, illetve az ifjúságpolitika területén a civil társadalmi szervezetekkel való együttműködés fontos szerepet játszik az Európa 2020 növekedési és foglalkoztatási stratégiával, az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerével (ET2020), az EU ifjúsági stratégiájával és egyéb európai, ágazati szakpolitikai menetrendekkel kapcsolatos tudatosság növelésében. Elengedhetetlen a különböző országok szakpolitikai reformjainak végrehajtásában érdekeltek aktív részvételének biztosításához, az Erasmus+ Programban és egyéb európai programokban való részvételük előmozdításához, valamint a szakpolitika és a program eredményeinek, illetve a bevált gyakorlat széles körű tagsági hálózatukon keresztüli megismertetéséhez.

Africa-Europe Challenge (AEC) program – részvételi lehetőség

2014. február 19. 

Az Africa-Europe Challenge (AEC) olyan hosszú távú komplex program, amely célul tűzi ki, hogy Afrika és Európa országainak új típusú, az egyenlőségen és kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködését erősítse és közelítse Afrika és Európa népeit egymáshoz. Ennek megvalósításához a sportot, kultúrát, gazdaságot és tudományt, mint a jövő nemzedékek életét támogató területeket ötvözi egymással a hatékonyság érdekében. […]

Pályázat DESIGNJUNCTION fa- és bútoripari szakkiállításon való részvételre

2014. február 18. 

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) magyar megjelenést szervez és nyilvános pályázatot hirdet a 2014. szeptember 17-21. között Londonban megrendezésre kerülő DESIGNJUNCTION fa- és bútoripari szakkiállításon való részvételhez. A HITA egy 72 négyzetméteres standterületet biztosít a pályázatnyertes tervezők számára, melyen tíz magyar tervező bemutatását tervezi. A tervezők hangsúlyozottan olyan piacképes designtermékekkel jelenhetnek meg, melynek gyártását és […]

Három cég nyert jogosultságot a bányászati koncessziós szerződés megkötésére

2014. február 14. 

A nemzeti fejlesztési miniszter a pályázatok értékelésére létrehozott minősítő bizottság javaslata alapján meghozta döntését a szénhidrogén és a geotermikus energia kutatási területekre kiírt bányászati koncessziók megadásáról. A döntés értelmében szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Battonya-Pusztaföldvár észak és a Szegedi-medence nyugat területére) és a Vermilion Exploration B.V. (Battonya-Pusztaföldvár dél területére), míg geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása céljából a CEGE Közép-Európai Geotermikus Energia Termelő Zrt. (Jászberény területére) nyert jogosultságot koncessziós szerződés megkötésére.

Kulturális Fesztiválok Kollégium pályázati felhívása az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007-2013) résztvevők számára

2014. február 12. 

Pályázati cél: az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007-2013) 1.1, 1.2.1, 1.3.5, 1.3.6, 3.2. területe keretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása.

Részmunkaidős reintegrációs álláslehetőség kisgyermekes munkavállalók számára

2014. február 11. 

Az ESZA NONPROFIT KFT. az egyik legnagyobb hazai pályázatkezelő szervezetként, az Európai Unió által az Európai Szociális Alapból támogatott kijelölt pályázati programok szakmai és pénzügyi lebonyolításáért felel - kiemelten a foglalkoztatás, felső- és közoktatás, nevelés, valamint az egészségügy területén. A toborzási program célja, hogy a munkatársi utánpótlást gazdasági-pénzügyi, illetve üzletviteli munkatapasztalattal és ennek megfelelő képzettséggel rendelkező, […]

Pályázat installációk készítésére a SZIGET 2014 Fesztiválköztársaság területére

2014. február 7. 

Pályázat látványos installációk készítésére a SZIGET 2014 Fesztiválköztársaság területére. Ha van szabadtéri látványötleted vagy egy jó installációd vagy kész terved egy új műalkotásra, akkor jelentkezz a pályázatra. A legjobb dizájnerek, képzőművészek, fényszobrászok és labirintustervezők, stb. elképzeléseit megvalósítják a Sziget 2014-en.   Kategóriák I. Kategória A Sziget Fesztiválköztársaság (Island of Freedom) Szabadságszobra Tervezd meg és állítsd […]

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása / IFJ-GY-14-B

2014. február 6. 

A pályázati program célkitűzései: a gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével - kizárólag Magyarország területén megvalósuló - értékközpontú és értékteremtő rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.

XV. Eötvös Konferenciára előadások - Év Tudományos Rendezvénye

2014. február 6. 

A Konferenciára a hagyományokhoz híven a bölcsészet-, társadalom- és természettudományok, az informatika, illetve a pedagógiatörténet területeiről várjuk az előadni kívánó graduális (alap- és mesterképzéses) hallgatókat.

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése - EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 / HU07PA16-A2-2013

2014. február 3. 

A felhívás keretében támogatott projekteknek illeszkedniük kell az alábbi alcélok valamelyikéhez: 1. A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökségi érték és táji környezet fenntartható módon, a helyi szereplők bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és élményszerű bemutatása. 2. A kulturális örökségvédelmi jelentőséggel is rendelkező védett természeti értékek, területek, ezen belül kifejezetten a kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és környezetük megőrzése, fenntartása, helyreállítása, az eredeti funkció, működés élményszerű bemutatása.

Csoportos tanulmányút hallgatóknak - ösztöndíj

2014. január 31. 

A csoportos tanulmányút célja, hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve vezető oktató jóváhagyása, támogatása is.

Energetikai ötletek, termékek és szolgáltatások hazai szakkiállításon való részvétel

2014. január 30. 

A kiíró egyik kiemelt célja az energetika területén a kiemelkedő magyar kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósulásának, hazai és külföldi piacra juttatásának elősegítése.

Városi épített örökség megőrzése pályázat

2014. január 29. 

Pályázat az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása a Városi épített örökség megőrzése c. intézkedéséhez. Kódszám: HU07PA16-A1-2013 A  programterület  célja  a  városi  épített  és  kulturális  örökség,  valamint  a  kapcsolódó  táji örökség  megőrzése  és  bemutathatóvá tétele,  valamint  a  kulturális  örökséghez  való  hozzáférés  javítása.  Emellett  fontos  szempont  az  is,  hogy  a  különböző  területek gazdaságitársadalmi  fejlettsége […]

Mobilitási projektek/Szakképzési munkatársak mobilitása

2014. január 27. 

A munkatársak mobilitására vonatkozó pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

Vihar egy pohár vízben

2014. január 24. 

Kampányoló ellenzéki képviselők bujtogatásának köszönhetően is csak néhány ember ült össze Berettyóúfalun, hogy tiltakozzon a haszonbérleti rendszer gyakorlata ellen. A politikai botránykeltés ellenére sem sikerült a gazdákat a földprogram ellen hangolni. Csak a Hortobágyon mintegy 55.000 hektár lett meghirdetve, ehhez képest pár ember elégedetlenkedik. Volt rá precedens, hogy a médiában méltatlankodók egy része a Földet a Gazdáknak Program pályázatán állami területeket nyert használatba.

Nemzetközi Visegrádi Alap kulturális programtámogatások / International Visegrad Fund Standard Grands 2014

2014. január 23. 

A jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken: 1. kulturális együttműködés 2. tudományos eszmecserék és kutatások 3. oktatás 4. diákcsere 5. határokon átnyúló együttműködés 6. turizmusra fordító támogatás.

Társadalmi egyeztetésen a ,,Telephelyfejlesztés a területi kohézióért című felhívás

2014. január 17. 

Elérhető a honlapon a ,,Telephelyfejlesztés a területi kohézióért című, DDOP-1.1.1/D-14 kódszámú pályázati kiírás tervezete.

Esszéíró pályázat az Albanegra Kiadónál

2014. január 13. 

Az Albanegra Kiadó történelmi esszéíró pályázatot hirdet.
Jelentkezni a megadott témákhoz kapcsolódó esszékkel lehet.
Meghirdetett témáink jeles történelmi események évfordulójához kötődnek:

814 – 1200 éve
- Császárrá koronázzák Nagy Károlyt

1314 – 700 éve
- A bannokburni csatában, a Robert Bruce vezette skót sereg legyőzi II. Edward angol király seregét. Skócia visszanyeri függetlenségét.
- Károly Róbert seregei visszafoglalják, Csák Mátétól Esztergomot.
- Kivégezték Jacques de Molayt, a templomos lovagok nagymesterét
1514 – 500 éve
- A Dózsa György vezette parasztlázadás.

1714 – 300 éve
- Franciaország és a Habsburg Birodalom megköti a spanyol örökösödési háborút lezáró rastatti békeszerződést.

1764. – 250 éve.
– A madéfalvi veszedelem.

1914 – 100 éve
- Kirobban az I. világháború.

1944 – 70 éve
- A második világháborús hadiesemények elérik Magyarország területét.

Nevezési díj: 1000Ft
A jelentkezők életkor szerint két kategóriában indulhatnak:
I. kategória: 18 éves korig /elsősorban az általános és középiskolás diákokra gondoltunk, így azok a középiskolás diákok, akik 19 évesek még indulhatnak ebben a kategóriában/.
- terjedelmi elvárások: 2-4 A/4-es oldal, 12-es betűméret, kb. 8000-16000 karakter
II. kategória: 18 év felettiek / a középiskolát már befejezett pályázókat várjuk ebben a kategóriában/.
- terjedelmi elvárások: 2-8 A/4-es oldal, 12-es betűméret, kb. 8000-24000 karakter

Az esszének önálló munkának kell lennie, saját szellemi terméknek. A felhasznált forrásokat, szakirodalmat kérjük feltüntetni. Javasoljuk, hogy használjanak hivatkozásokat lábjegyzetes formában.

Beküldési határidő: 2014. március 31.
Eredményhirdetés: 2014. április 11.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezett könyvjutalomban részesül, illetve vásárlási utalványt kap. Az első kategória pályázóinak felkészítő tanárai is könyvjutalomban részesülnek az első három helyezett esetében.
Az első tíz helyezett elismerő oklevélben részesül. Az Albanegra Kiadó által meghirdetett további pályázatok nevezési díjából és kiadványaiból 25%-os árengedményt kap.
Tervezzük, hogy a beérkező esszékből egy könyvet állítunk össze, amelynek elektronikus /ebook/ változatát minden pályázó ingyen megkap, a nyomtatott változatot pedig kedvezményesen vásárolhatják meg.
A könyveket /nyomtatott és ebook változatot egyaránt/ eljuttatjuk az ország legnagyobb könyvtáraiba, így az Ön műve a nagy közgyűjtemények részévé válik.

A pályamunkákat a kiadó email címére kérjük eljuttatni: info@albanegra.hu

Kérjük, tüntesse fel: A pályázó nevét, címét, életkorát, felkészítő tanára nevét. A választott témát jelölő évszámot.
A részletes feltételek a kiadó honlapján olvashatóak: www.albanegra.hu

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása / NFA-2014-KKV

2014. január 10. 

A pályázat célja: a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatás biztosításával.

A 2014. évben megvalósítható új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozása

2014. január 10. 

A pályázat célja, hogy a pályázók olyan, a 2014. év folyamán indítható, a hagyományos és megszokott közfoglalkoztatási programoktól eltérő programjavaslatokat dolgozzanak ki, amelyek az ország egészén, vagy annak több területén - elsősorban hátrányos helyzetű, kedvezményezett térségekben és településeken - valósíthatók meg.

Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány pályázata

2014. január 6. 

A kiíró olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja. Ausztria és Magyarország fele-fele részben biztosítja az e célra rendelkezésre bocsátott összeget.

Pályázat új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozására 2014

2014. január 6. 

Magyarország belügyminisztere pályázatot hirdet a 2014. évben megvalósítható új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozására. A pályázat célja A  pályázat  célja,  hogy  a  pályázók  olyan,  a  2014.  év  folyamán  indítható,  a  hagyományos  és megszokott közfoglalkoztatási programoktól eltérő  programjavaslatokat dolgozzanak ki, amelyek az ország egészén, vagy annak több területén  -  elsősorban hátrányos helyzetű, kedvezményezett térségekben és településeken - valósíthatók meg. Pályázati feltételek  […]

Pályázat közösségi színházi projektek megvalósítására

2014. január 5. 

A SÍN Kulturális Központ pályázatot ír ki az előadó-művészet bármely területén aktív alkotók/alkotócsoportok számára, az Open Latitudes Európai Uniós projekt támogatásával. A pályázat célja egy közösségfejlesztést megcélzó projekt kidolgozása, azaz egy olyan művészeti eseményé, amely civilek bevonásával és aktív részvételükkel valósul meg. Tapasztalataink szerint ez a fajta művészeti aktivitás egyre nagyobb teret kap az európai előadó-művészeti […]

Kulturális Staféta - pályázat az Idősek határokon átívelő kulturális és művészeti vetélkedőjének országos elődöntőjébe jutott fellépők és csoportok számára / KULTURÁLIS-STAFÉTA-2013

2014. január 1. 

A pályázati program lehetőséget kíván teremteni az Idősek Határokon Átívelő Kulturális és Művészeti Vetélkedőjének országos elődöntőjébe bejutott idősek és csoportjaik számára a kapcsolatteremtésre, hagyományápolásra, tapasztalatok megosztására. A fenti célok elérése érdekében a pályázati program kizárólag autóbuszos utazással egybekötött kulturális közösségi programok (más tájegység népművészetének, népi hagyományainak megismerését, az ország más területéről a Ki-Mit-Tud-on indult versenyzőkkel való kapcsolatépítést, kikapcsolódást lehetővé tévő) megvalósítását támogatja.

Tapasztalatcsere civil szervezetek részére – EGT Alap pályázat

2013. december 22. 

Megjelentek az EGT Alap Energiahatékonyság program területéhez tartozó a Kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére irányuló pályázati felhívások. Jelen pályázati felhívás a Klímaváltozás és megújuló energia tématerületen belül az Energiahatékonyság programterület keretében a bilaterális kapcsolatok erősítése céljából kerül meghirdetésre.   A pályázat kódja: HU-02-2013-B2 A kiírások célja a donor országok jó gyakorlatának megismerésén keresztül és a donor országbeli partnerek bekapcsolódása révén, az energiahatékonysági […]

Megjelent az egészségtudomány területén ágazati felsőoktatási együttműködést, vidéki felsőoktatási integráció elősegítését támogató felhívás

2013. december 19. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 4.1.1.C-13/1/KONV jelű, ,,Ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése az egészségtudomány területén című pályázati felhívás dokumentációja.

Kemény Bertalan falufejlesztési díj

2013. december 17. 

A Falufejlesztési Társaság 13/2008. (VII.17.) számú határozatával, Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére, ,,KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ -at alapított. A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint […]

Robert Bosch Alapítvány pályázat színházi együttműködésekre

2013. december 17. 

Kelet-európai, valamint észak-afrikai színtársulatok és a német nyelvű területek színházai közötti együttműködések támogatására hirdet pályázatot a Robert Bosch Alapítvány.  A Robert Bosch Alapítvány és a Nemzetközi Színházi Intézet Német Központja pályázatot hirdet nemzetközi csereprogramok támogatására Change of Scene (A jelenet változása) címmel. A pályázat célja a kelet-európai, valamint észak-afrikai országok bemutatkozásának támogatása olyan együttműködések, nemzetközi […]

Módosítás a jó állam koncepció támogatottságának növelésére kiírt felhívásban

2013. december 11. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ,,A jó állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével című, ÁROP-1.1.26-2013 kódszámú kiemelt felhívás E1 Monitoring mutatók pontját módosítottuk.

A szennyezett területek kármentesítését támogató konstrukció felfüggesztése

2013. december 7. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ,,Szennyezett területek kármentesítése című (KEOP-2.4.0/09-11 kódszámú) konstrukció keretében kiírt pályázatok beadását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség forráshiány miatt jelen közlemény megjelenését követő 3. munkanaptól felfüggeszti.

Módosult a szennyezett területek kármentesítése érdekében kiírt pályázathoz tartozó Általános Pályázati Útmutató

2013. december 7. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ,,Szennyezett területek kármentesítése című (KEOP-2.4.0/09-11 kódszámú) pályázati kiíráshoz tartozó módosított Általános Pályázati Útmutató című dokumentum.

Újra pályázható a szennyezett területek kármentesítése érdekében kiírt pályázat

2013. december 6. 

Adminisztrációs hiba miatt 2012. november 19-én tévesen jelent meg a KEOP-2.4.0/09-11 kódszámú, ,,Szennyezett területek kármentesítése című kiírás lezárására vonatkozó közlemény, ugyanis a konstrukció valójában felfüggesztésre került.

Pszichológiai, mentálhigiénés kihelyezett intézményi programok kedvezményes igénybevétele

2013. december 5. 

A pályázat célja: - a kiégés megelőzése; - a mentálhigiénés kultúra fejlesztése és terjesztése; - alkalmazott pszichológiai ismeretek használatának támogatása a munkaterületeken; - alkalmazott pszichológiai ismeretek használatának támogatása a dolgozók személyes egészségének védelmében; - az intézmények munkájának segítése; - az intézményeken belüli együttműködés javításának elősegítése; - hozzájárulás az ellátás minőségének javításához; - az intézmény eredményességének javítása; - belső stressz csökkentése.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése – Leader pályázat

2013. december 3. 

A turisztikai tevékenységek ösztönzését célzó pályázatra 2013. november 25-től december 20-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a LEADER Helyi Akciócsoportokhoz. A dokumentumot postán kell eljuttatni, hiánypótlásra nincs lehetőség. Pályázatok benyújtási határideje: 2013 december 20. Az intézkedés célja a vidéki települések életminőségének javítása, melynek keretében négy célterületen igényelhető támogatás: falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek […]

Norvég Civil Támogatási Alap - Ösztöndíjas programok

2013. november 26. 

Az ösztöndíjas program célja, hogy elősegítse a fogadó országok civil szervezeteinek az érdekérvényesítés, a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés területén működő jó gyakorlatainak magyarországi adaptációját, ezzel hozzájárulva a demokrácia fejlődéséhez illetve a támogató országok és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez.

Módosítás a közigazgatásban dolgozók képzését támogató Közép-magyarországi felhívásban

2013. november 26. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ,,Közigazgatásban dolgozók képzése a KM régióban a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga ismeretekre című, ÁROP-3.2.2-2013 kódszámú kiemelt felhívás C5. Projekt területi korlátozása pontját korrigáltuk, valamint a C6. A projekt megkezdése pontban a megkezdettség mértékét 90%-ra emeltük.

Pályázatkezelőt keresünk!

2013. november 21. 

Pályázatkezelőt keresünk!

A Computherapy Sydney 401/2 Langley ave Cremorne NSW 2090 Australia
http://ctnorthsydney.com.au

pályázatot hirdet olyan pályázatkezelő vállalkozások, vagy pályázatkezelésben jártas magánszemélyek részére, akik ismerettel rendelkeznek román, vagy lengyel, vagy angol, vagy mindhárom nyelvi területeket érintő pályázatok kezelésének tekintetében.

A pályázat célja, hogy partnerünk számára olyan megbízható pályázatkezelőket találjunk, akik ismerik ezen területek pályázati viszonyait, és az előre letisztázott szempontrendszer alapján képesek önállóan elbírálni az említett területekről beérkező pályázatokat.

Jelentkezési feltételek!

Elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik:
- vagy rendelkeznek lengyel/magyar vagy lengyel/angol nyelvi ismerettel, és eligazodnak a lengyelországi, vagy lengyel érdeklődők által látogatott pályázatközlő weboldalakon
- vagy rendelkeznek román/magyar vagy román /angol nyelvi ismerettel, és eligazodnak a romániai vagy román érdeklődők által látogatott pályázatközlő weboldalakon
- vagy rendelkeznek angol/magyar nyelvi ismerettel, és eligazodnak az angol nyelven publikáló pályázatközlő weboldalakon
További feltétel a számlaképesség!

Kiknek érdemes pályázni?

Azoknak a pályázatkezelő szakembereknek a jelentkezésére számítunk, akik versenyképes díjazás ellenében szívesen részt vesznek a 2014. februárban induló, 6 hónapos nemzetközi projektben. A pályázatokkal kapcsolatos (otthoni) munka előreláthatólag átlagosan napi két órát vesz igénybe.

A pályázat formája

A pályázatokat a themeaningoflifeandect@gmail.com emailcímre várjuk.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó rövid bemutatkozását, szabadon választott referencia megjelölésekkel, illetve azon weboldalak listáját ahol a pályázatok nyilvánosságra hozatalát az említett nyelvterületen, vagy azok valamelyikén a jelentkező megoldja. Szükséges továbbá a pályázó által tervezett kampány költségeinek tételes lebontása, és a pályázó elvárt juttatása. (A kampány költségeket és a juttatást szerződéskötés esetén mi álljuk)

A sikeres pályázat közös érdek, ezért a pályázaton történő induláshoz nincs szükség felesleges adminisztrációra. Tehát tömör és lényegre törő jelentkezést várunk!

Pályázat benyújtásának határideje: jelentkezni a fenti e-mail címen lehet 2013. december 20-ig

A pályázókat 2014 január 15-ig kiértesítjük, a sikeres pályázókkal pedig felvesszük a személyes kapcsolatot a szerződéskötés és a munkavégzéshez szükséges információk átadásának céljából.


Ha azt tapasztalja, hogy a nevünkkel, vagy a pályázatunkkal valaki visszaél, kérjük jelezze!

A pályázat benyújtása, és minden szakasza ingyenes!

Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívás kitöltő programjában

2013. november 20. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért című, DAOP-1.1.1/E és D-13, ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és B-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13 kódszámú pályázati felhíváshoz tartozó kitöltőprogramot módosítottuk. A módosítás a költségvetési funkció indoklás részét és az indikátor funkciót érintik, amennyiben 5 éves fenntartásra kötelezett a pályázó.

Beérkeztek a bányászati koncessziós pályázatok

2013. november 18. 

A nemzeti fejlesztési miniszter bányászati területekre vonatkozó koncessziós felhívásai négy szénhidrogén kutatási (Szegedi medence délkeleti és nyugati, Battonya-Pusztaföldvár északi és déli) és három geotermikus energia kutatási területre (Ferencszállás, Kecskemét, Jászberény) jelentek meg 2013 augusztusában. A kiírásokra a kijelölt napon, 2013. november 15-én beérkezett, négy területre irányuló összesen hat pályázat mindegyike formailag érvényesnek minősült.

Fellowship for Intellectual Exchange

2013. november 14. 

A kiíró a 2014-2015-ös évre ösztöndíjat ajánl olyan 45 évnél fiatalabb bölcsészet- és társadalomtudományok területén tevékenykedő, illetve a kutatásban, médiában vagy nonprofit szervezetnél tapasztalattal rendelkező tudósok, kutatók, PhD hallgatók, újságírók számára, akiknek szakterülete nem Japán, kutatásaikhoz azonban elengedhetetlen Japán alaposabb megismerése.

Stephen W. Kuffler kutatási ösztöndíj

2013. november 14. 

A Stephen W. Kuffler Kutatási Alapívány egyetemi hallgatók tudományos kutatási munkájának támogatására pályázatot hirdet. A pályázaton - nemzetiségre való tekintet nélkül - azon közép és kelet európai egyetemen alap- vagy mesterfokú tanulmányokat folytató hallgatók vehetnek részt, akik tudományos kutatási munkát végeztek a 2012/13-as tanévben és ezt folytatják a 2013/14-es tanévben orvos- és élettudományok területén. Az ösztöndíj összege nyertesenként […]

Európai Területi Társulások 2013. évi működési támogatása / ETT-13-II

2013. november 10. 

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében a már nyilvántartásba vett Európai Területi Társulások (továbbiakban: ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak működési támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága a támogatások révén biztosított legyen.

Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívásban

2013. november 5. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért című, DAOP-1.1.1/E és D-13, ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és B-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13 kódszámú pályázati felhívást módosítottuk. A változás az észak-magyarországi régiót érinti.

Sopron, Papréti Zsinagóga építészeti és hasznosítási építészeti ötletpályázata

2013. november 4. 

A pályázat célja, hogy ötletpályázat során olyan színvonalas tervek jöjjenek létre, melyek a Várkerület revitalizáció megindított folyamatához, valamint a Híd utca megnyitásához kapcsolódóan – a két közlekedési folyosó közötti terület várható felértékelődése által teremtett új helyzethez illeszkedően – az épület megfelelő funkciójának megtalálásában iránymutatást adjanak, a meglévő épület értékeit, szellemét tiszteletben tartsák, a javasolt új felhasználás [...]

Módosult az egészségügyi ellátórendszer szervezeti hatékonyságának fejlesztését támogató kiírás dokumentációja

2013. október 30. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP - 6.2.5-B/13/1 jelű, ,,Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása című kiírás kiemelt útmutatóját és költségvetési tábláját pontosítottuk.

A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése / TÁMOP-4.1.1.F/2013

2013. október 28. 

A TÁMOP 4.1.1/F konstrukció általános célja a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, valamint a helyi felsőoktatási intézményeknek a szakképzést vagy felnőttképzést folytató intézményekkel, gazdasági szereplőkkel való olyan együttműködésének kialakítása és megerősítése, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését. Ehhez kapcsolódóan olyan moduláris képzési rendszer kialakítása, mely biztosítja a felsőoktatási tanulmányaikat megkezdett hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatra épülő, önálló részterületi képzettség megszerzését. A konstrukció további célja a gyakorlati tapasztalatok tanulmányok alatti megszerzésének érdekében az alapképzés és a felsőoktatási szakképzés területén a duális képzési rendszer elterjesztése.

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. – Társadalmi felelősségvállalás kollégium

2013. október 28. 

A  Társadalmi felelősségvállalás kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás  Támogatáskezelő nyílt pályázatot  hirdet civil szervezetek támogatására. A pályázat célja: Nonprofit  szervezeteknek, ernyőszervezeteknek  nyújtott  szolgáltatások,  szakmai  és érdekképviselet,  szociális  tevékenység, családsegítés,  időskorúak  gondozása,  rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-14-SZ Pályázat benyújtására jogosultak: szövetségek alapítvány, egyesület (ide [...]

Elkezdődött a felkészülés a téli időszakra a hajléktalanellátásban

2013. október 26. 

Több mint 370 millió forinttal támogatja pályázati úton a kormány a közterületeken élők étkeztetését, egészségügyi ellátását, a krízisautó szolgálatok működtetését, a hajléktalanellátó intézmények infrastrukturális fejlesztését és a regionális diszpécser szolgálatokat.

Kulturális akadálymentesítés - kisebbségi programok

2013. október 26. 

A pályázat célja: Hosszú évtizedek, évszázadok óta él együtt Magyarország területén cigány és nem cigány emberek és közösségek. Ugyanakkor számtalanszor történnek félreértések, keletkeznek esetlegesen előítéletet tápláló gondolatok. Ezért várjuk azon pályázati anyagok beérkezését, amelyek különböző kulturális hátterű, közösségek egymás, kölcsönös jobb megértését célozzák. A pályázat elbírálásánál a Roma kultúrával foglalkozó anyagok előnyben részesülnek.

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014 (Új nemzedékek jövőjéért kollégium) / NEA-UN-14-SZ

2013. október 25. 

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014 (Mobilitás és alkalmazkodás kollégium) / NEA-MA-14-SZ

2013. október 24. 

Élet és vagyonbiztonság, közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014 (Közösségi környezet kollégium) / NEA-KK-14-SZ

2013. október 24. 

Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

A Roma Polgári Tömörülés pályázata működési- és program támogatásra

2013. október 24. 

A Roma Polgári Tömörülés pályázatot ír ki működési- és Program Támogatásra. A pályázat célja Hosszú évtizedek, évszázadok óta él együtt Magyarország területén cigány és nem cigány emberek és közösségek. Ugyanakkor számtalanszor történnek félreértések, keletkeznek esetlegesen előítéletet tápláló gondolatok. Ezért várjuk olyan szervezetek pályázati anyagait, amelyek elsősorban hosszú távra terveznek közösséget építeni. Várjuk azon pályázatok beérkezését, amelyek [...]

Jövő Építésze 2013 - tervkoncepciók

2013. október 23. 

A kiíró hőszigetelt szendvicspanelek, és más olyan innovatív építőanyag termékek globális gyártója, melyek térnyerése az építőipar jövője felé vezet. A Jövő építésze - 2013 résztvevői magyarországi, szakirányú felsőoktatásban résztvevő hallgatók lehetnek egy olyan eredeti tervkoncepció beadásával, amely egy tetszőleges funkciójú, de legalább 1000 m2 hasznos alapterületű épület megvalósítását célozza.

Munkaerő-piaci és foglalkozási információ szolgáltatás Baranya megye területén

2013. október 23. 

A pályázat általános célja: az elhelyezkedés és az üres álláshelyek feltárásának és betöltésének elősegítése az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, közfoglalkoztatási program aktuális kérdéseiről, valamint a munkaügyi központ egyes kirendeltségeinél igénybe vehető szolgáltatásokról és támogatási lehetőségekről nyújtott információval.

KPMG Felelős Társadalomért Program 2013 - szolgáltatások, adományok

2013. október 20. 

A KPMG 2013-ban is meghirdeti pályázati programját. Együttműködési lehetőséget kínálunk oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú nonprofit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára.

KPMG Felelős Társadalomért Program 2013

2013. október 17. 

A KPMG 2013-ban is meghirdeti pályázati programját. Együttműködési lehetőséget kínálunk oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét, vagy pénzügyi, gazdasági fejlesztését kiemelten kezelő szervezetek.   Támogatásunk fő elemei: Pro bono szolgáltatás - a KPMG szakmai szolgáltatást nyújt anyagi [...]

Indul a STEP UP zöld szakértői program - éghajlatvédelmi területen gyakornoki munka

2013. október 16. 

A program célja egyrészt, hogy hazai szervezetek az éghajlatváltozás témakörét érintő adott projektjeikre megfelelő tudással rendelkező hazai szakembert találjanak, másrészt hogy a szabad kapacitással rendelkező (akár pályakezdő) szakértők éghajlatvédelmi területen gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, és elsajátítsák a projektszemléletű, innovatív gondolkodást.

Előkészítő látogatások - EGT Finanszírozási Mechanizmus Ösztöndíj Program

2013. október 15. 

A program keretében tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások, illetve felsőoktatási területen projekt alapú nemzetközi együttműködések megvalósítására lehet pályázni.

Budapest Bank Békéscsabáért Program

2013. október 15. 

A pályázat célja: A Budapest Bank Békéscsabáért Program pályázatot hirdet olyan közcélú, közérdekű tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Békéscsabához és közvetlen agglomerációjához (Gerla, Mezőmegyer és Fényes településekhez - a továbbiakban: Agglomeráció) kötődnek, a város és Agglomerációja fejlődését szolgálják az alábbi területeken: 1. kultúra, szellemi élet 2. pénzügyi kultúra.

Czinka Panna - Vidékfejlesztő Roma Fiatalok ösztöndíj

2013. október 14. 

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Esélyegyenlőségi Programirodája a 2013/2014-es tanév őszi félévére meghirdeti a ,,Czinka Panna - Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogramot.   Pályázatot nyújthat be Magyarország területén működő felsőoktatási intézménybe alap-, mester vagy osztatlan nappali képzésben résztvevő, magyar állampolgárságú, roma származású hallgató, amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy azonos szintű [...]

Gyakornoki ösztöndíj program fiatal kulturális menedzsereknek, SuSy - Support System / Life Long Burning az Európai Közösség Kultúra 2007-2013 keretprogramja által támogatott 5 éves program keretében

2013. október 11. 

A program célja, hogy segítse egy új kulturális menedzser nemzedék kialakulását a kortárs előadóművészetek területén. Ennek érdekében a program keretében a Műhely szakmai gyakorlattal egybekötött kutatói ösztöndíjat biztosít fiatal kulturális menedzsereknek. Jelen pályázati felhívás 6 hónapos időtartamra szól, mely közös megegyezéssel meghosszabbítható.

Mesehősökkel a környezetünkért 2013 rajzpályázat

2013. október 11. 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.  2013. május 30-án ismét meghirdeti a már öt éve nagy népszerűségnek örvendő gyermekrajz-pályázatát. Társaságunk így szeretne  hozzájárulni a tehetséges gyermekek képességeinek fejlesztéséhez, miközben környezettudatosságukat is növeli. A pályázat címe: Mesehősökkel a környezetünkért A pályázat témája: az FKF Zrt. köztisztasággal és hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységei: Hogyan lesz tiszta környezetünk? Hova tűnik a sok szemét? [...]

Átadták a Fogyatékosság-barát Munkahely elismeréseket

2013. október 10. 

Az elmúlt három év egyik kiemelt célja az volt, hogy minél több megváltozott munkaképességű ember dolgozzon Magyarországon - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkára. Fülöp Attila hozzátette: ezt szolgálta és szolgálja ma is az a rendszer-átalakítás, ami érinti mind a pályázati, mind a támogatási területet.

Felsőoktatási STEM-díj - felsőoktatási jó gyakorlatok a tudomány, a technológia, mérnöktudomány és a matematika szolgálatában

2013. október 9. 

A kiíró keresi azokat a felsőoktatási jó gyakorlatokat, amelyek hivatástudatot erősítő, szemléletformáló hatással lehetnek a tudomány, a technológia, a mérnöktudomány és a matematika (STEM ágazatok) területek oktatására, s amelyek ily módon példaként járhatnak elől.

Czinka Panna - Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

2013. október 9. 

Az anyagi támogatás célja: A felsőoktatásban tanuló roma származású fiatalok tanulmányainak eredményes befejezésének elősegítése. A program céljaival megegyező, konkrét feladatvégzés díjazása havi rendszerességgel. Szakmai mentorálás célja: A kedvezményezettek felkészítése a település és közösségfejlesztés területén a helyi lakosság aktivizálásának, társadalmi cselekvőképességének, kezdeményező-készségének fejlesztésére, melynek során cél a közösségi megoldások érvényre jutásának segítéséhez szükséges módszerek megismertetése, azok elsajátításában való segítségnyújtás elméleti tudás és gyakorlati tapasztalat biztosítása révén.

Új felhívás telephelyfejlesztésre, ipartelepítésre a Dél-alföldi, Észak-magyarországi, Közép-magyarországi és Nyugat-dunántúli régiókban

2013. október 9. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért című, DAOP-1.1.1/E és D-13, ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és B-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13 kódszámú pályázati felhívás.

Innovatív vállalkozások, technológiáik megismertetése / keresleti és kínálati oldal feltérképezésével, adatbázisban és honlapon való megjelentetés, közvetítői tevékenység

2013. október 6. 

A cél a magyar vállalkozói-kutatói, vállalkozói-vállalkozói együttműködések kialakításának segítése a keresleti és kínálati oldal feltérképezésével, adatbázisban és honlapon való megjelentetésével, valamint aktív közvetítői tevékenységgel, melyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területi kamarái végeznek.

Vad klikk fotópályázat

2013. október 3. 

Örüljünk mi is az európai biodiverzitásnak! A CEEweb a Biológiai Sokféleségért és a Bolgár Biodiverzitás Alapítvány fotópályázatot hirdeta következő két kategóriában: (1.) Tájképek a vadonban - Mutasd meg a gépeddel Európa védett területeinek és Natura 2000 helyszíneinek a szépségét. Fotózz természetes élőhelyeket, területeket: hegyeket, gazdag réteket, homokdűnéket, tengerpartokat vagy vizes élőhelyeket. (2.) Vadon élő fajok  - Fotózz európai [...]

Magyar Turizmus ZrT. gyakornoki pályázat

2013. október 2. 

Szeretnéd a turizmushoz, vagy a közösségi bor-és agrármarketinghez kapcsolódó tevékenységeket megismerni? Érdekel, hogyan működik egy turizmus-, és agrármarketinggel foglalkozó szervezet? Aktívan szeretnéd eltölteni gyakorlatodat? Új, sokrétű tapasztalatra vágysz? Gyakornoki programunkra egyetemisták, főiskolások jelentkezését várjuk! A területek: belföldi régiós koordináció, nemzetközi hálózat, társasági kommunikáció, termékmenedzsment, marketing (kiállítás-szervezés, kutatás, e-marketing), kongresszusi turizmus, gazdasági és hr területek, közösségi bor-és agrármarketing. A gyakorlat helyszíne: [...]

,,Mária kegyhelyek egyházmegyénkben és Európa területén fotópályázat

2013. szeptember 26. 

A Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működő Szent István Művelődési Ház pályázatot hirdet hobbi- és hivatásos fotós kategóriában az alábbi témakörben: Mária kegyhelyek egyházmegyénkben A ,,Mária kegyhelyek egyházmegyénkben és Európa területén fotópályázat bejegyzés először a Fotópályázat figyelő jelent meg.

Tájékoztatás a teljeskörű kockázatossági felülvizsgálatról a mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében kiírt programhoz kapcsolódóan

2013. szeptember 24. 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a ,,Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című (GOP-2012-3.3.3 kódszámú) pályázati felhívás célterületeinek speciális jellegéből adódóan, valamint a felhívás célkitűzéseinek biztosítása érdekében az intézményrendszer a benyújtott projektek esetében átfogó kockázatossági vizsgálatot folytat/folytatott le, amely felfüggeszti a döntéselőkészítés folyamatát.

Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégium szakmai támogatások

2013. szeptember 22. 

A kíiró továbbra is támogatni kívánja a szakterületéhez tartozó alkotómunkát, illetőleg szakterületéhez tartozó programokat, rendezvényeket, valamint jelen felhívás időszaka alatt lezajló programok/rendezvények kísérő kiadványainak megjelentetését.

Svájci Hozzájárulás

2013. szeptember 18. 

Olyan fotók vagy fotóetűdök elkészítése, melyek összefüggésben állnak a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési területeivel és a fejlesztés szükségességére, a támogatás segítségével megvalósuló pozitív változásokra hívják fel a figyelmet.

Arany János Tehetséggondozó Program - hátrányos helyzetű 8. évfolyamos tehetséges tanulók középiskolai felvétele

2013. szeptember 15. 

A kiíró a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön - elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein - lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.

Vállalkozási ötleted van?

2013. szeptember 15. 

A kíiró támogatja az innovatív vállalkozókat, vállalkozásokat, hogy bővíteni tudják üzleti tudásukat és kapcsolataikat hazai szinten és azon túl. Keressük az innovatív technológiákban, megoldásokban érdekelt kkv-kat, különösen az élelmiszeripar, az egészségipar és a megújuló energia szektor területén.

Pályázat hagyományos módon megjelentetett folyóiratok számára

2013. szeptember 14. 

NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázati felhívása. Pályázat a Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális szempontból értékes művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, hagyományos módon megjelentetett folyóiratok számára. Pályázók köre: Országos vagy regionális hatókörű, továbbá határon túli magyar nyelvű művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő, nyomtatott folyóiratok. Tervezett keretösszeg: 222 millió Ft Igényelhető támogatás: Maximum 9 millió Ft. Megvalósítás időtartama: 2014. január 1.-2014. december 31. [...]

Pályázat régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának és állagmegóvásának támogatására

2013. szeptember 14. 

NKA építőművészet és örökségvédelem kollégiuma pályázati felhívása. Pályázat a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának és állagmegóvásának támogatására. Pályázók köre: Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a hatályos jogszabályok alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények. A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. április 1.-2015. december 31. Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában [...]

Pályázat műemlék épületek és építmények felújítására

2013. szeptember 14. 

NKA építőművészet és örökségvédelem kollégiuma pályázati felhívása. Pályázat műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.   Pályázók köre: Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével. A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. április [...]

Alapkövetelmény a környezetvédelem

2013. szeptember 11. 

A Vidékfejlesztési Programban alapkövetelmény lesz a környezetvédelem. A 2007-2014-es időszakban a megújuló energiaforrások elterjesztésének ösztönzése az összes ÚMVP konstrukcióban önálló célterületként jelenik meg, ez a pályázati pontozás során eddig is előnyt jelentett - mondta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár az ,,Energianövények termesztési és felhasználási lehetőségei 2020-ig című szakmai tanácskozás megnyitóján Gödöllőn.

“Women are Future” díj

2013. szeptember 11. 

Ismer  olyan  nőt,  aki  példaképként  jelenik  meg  a  Dél-dunántúli  régióban?  Tud  olyan  nő  által irányított/alapított vagy  ,,nő-barát  vállalkozásról,  amely  példaértékű  lehet  a  térségben?  Legyen  Ön  is  részese  a  ,,Women  are  Future díjnak.  Nevezzen  Jelölteket,  vagy  saját  magát!  Küldje  el nekünk javaslatait!  Szeretnénk díjazni azokat a nőket, akik  példamutató tevékenységet végeznek az élet bármely területén,  legyen [...]

Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak

2013. szeptember 9. 

Az ösztöndíj célja A németországi felsőoktatáshoz vagy művészeti területhez fűződő kapcsolatok fenntartásának valamint új kapcsolatok felépítésének érdekében erre a programra azok az egykori DAAD ösztöndíjasok pályázhatnak, akik a Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak programon vagy Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára programon vagy Graduális tanulmányi ösztöndíj művészek és építészek számára programon részt vettek, amennyiben az eredeti ösztöndíjuk hat hónapnál hosszabb időre szólt. Egykori NDK-beli ösztöndíjasok is pályázhatnak, akik legalább egy évet tanultak az NDK-ban.

Új felhívás a jó állam koncepció támogatottságának növelésére

2013. szeptember 9. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ,,A jó állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével című, ÁROP-1.1.26-2013 kódszámú kiemelt felhívás.

Marcaltő-Ihász Sportegyesület Pályázati Felhívása Falugondnoki szolgálat működési támogatására

2013. szeptember 3. 

Marcaltő-Ihász Sportegyesület

Pályázati Felhívása

Falugondnoki szolgálat működési támogatására

Pályázati támogatás célja és háttere:

I. A konstrukció célja az 1993. évi III. törvényben ( Szociális törvény) nevesített Falugondnoki szolgálatok működési támogatása, eszközfejlesztése, azon Falugondnoki szolgálat számára, mely a már nyújtott ellátások mellett a Marcaltő-Ihász Sportegyesület tevékenységének támogatásában is aktív szerepet vállal.

II. Háttere: A falugondnoki szolgálat gépkocsija részt vesz a Marcaltőn működő egyesület tagjainak és az utánpótlását képező gyermekeknek a szállításában és szerepet vállal az egyesület tagjainak mérkőzésekre, sportversenyekre való utaztatásában. A település földrajzi elhelyezkedéséből eredően, segíti a 7 km-re lévő Ihászpusztai településrészről beutazó tagok részvételét a marcaltői edzéseken, illetve a mérkőzéseken, lehetővé teszi a felnőtt teke szakosztály tagjainak a pápai edzésekre való utaztatását. Az anyatelepülés és az ihászpusztai településrész között csak távolsági autóbusszal lehet közlekedni, melynek menetrendje nem alkalmazkodik a Sportegyesület edzéseinek és mérkőzéseinek időpontjához, valamint a távolsági autóbuszon az egyesület Bozsik program keretében sportoló gyermekcsoportjának ihászi tagjai csak kísérővel utazhatnak, ezért az utánpótlás nevelés érdekében a falugondnoki szolgálat szintén aktív szerepet vállalhat.

A rendelkezésre álló forrás és elbírálás szabályai:

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló összeg: 2013 évben 200.000,-Ft, az azt követő 3 évben az éves Személyi jövedelem adó 1%-ából befolyó bevétel összege, mely maximum évi 50.000,-Ft.
A pályázati támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A pályázati összeg tárgyévi felhasználásáról, minden év december 31-ig írásos beszámolót kell a pályázatot kiíró felé benyújtani.

Jelen pályázati felhívás keretében támogatott pályázatok száma: 1 db, jelen pályázati felhívás keretében támogatott pályázat egyfordulós eljárás keretében kerül kiválasztásra.
A támogatás egyszer megállapított, vissza nem térítendő forrás kiegészítés. A támogatás célirányos felhasználása érdekében a döntéstől számított 15 munkanapon belül – amely határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható – támogatási szerződést köt a kedvezményezett pályázóval, és a támogatás felhasználását; a program megvalósítását pénzügyi és szakmai beszámolókon keresztül a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, vagy a feladat megvalósításának elmaradása esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.
Ezen felül megfizetendő a támogatási összeg jegybanki kamata vagy a jegybanki kamatának kétszerese, attól függően, hogy a program nem szerződésszerű teljesítése felróható-e a támogatottnak.

A befogadott pályázatok a tartalmi és formai követelményeknek való megfelelése alapján kerülnek elbírálásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok elbírálását az Egyesület Elnöksége végzi. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. A támogatás igénybevétele szempontjából a pályázatot szerződéskötési ajánlatnak kell tekinteni.
A pályázatok a benyújtás határidejét követő 15 napon belül kerülnek feldolgozásra. A döntést követően a tájékoztatást 5 munkanapon belül a pályázók levélben kapják meg az Egyesülettől.
A támogatásban részesített pályázó a pályázati kiírás megjelenési helyén közzétételre kerül.
A pályázatot elutasító döntést indokolni kell, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázat elfogadásáról szóló értesítés a szerződéskötési ajánlat elfogadásának minősül.

Pályázók köre:

Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

Falugondnoki szolgálatot fenntartó helyi önkormányzatok
Falugondnoki szolgálatot fenntartó önkormányzatok jogi személyességgel rendelkező Társulásai
Falugondnoki szolgálatot fenntartó nonprofit szervezetek közül: egyesületek, egyház, alapítvány

Pályázat tartalma:

A támogatható tevékenységek köre: kizárólag azok a projekt javaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, azaz az egyesület alapszabályában és a falugondnoki szolgálat szakmai programjában is megtalálhatók. A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi tevékenységek megvalósítására igényelhető támogatás:
- a gyermekek szállítását lehetővé tevő eszközök beszerzése, mely a falugondnoki jármű tartozéka ( magasító, biztonsági gyermek ülések ) Csak új eszköz beszerzése támogatható.

-a falugondnoki jármű tartozékainak biztonságosabbá tétele, komfortosabb utazási feltételek biztosításához eszközbeszerzés (gumiabroncs, üléshuzat) Csak új eszköz beszerzése támogatható

- az egyesület Bozsik program keretében sportoló gyermekcsoportjának versenyekre utaztatása, az ihászpusztai gyermekek edzésre szállítása Marcaltőre, a sportegyesület keretén belül működő felnőtt teke szakosztály ihászpusztai tagjainak a pápai edzésekre való utaztatásához üzemanyag támogatás.

A támogatott szervezet a támogatás igénybevételével kötelezettséget vállal a támogatott cél szerint működő program, ellátás meghatározott ideig való működtetésére. Az ellátási és egyéb kötelezettségek részletei:
- a pályázat megvalósítását követően a támogatott kötelezettséget vállal a programban meghatározott falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást három évig fenntartja

Pályázat mellékletei:

- pályázati adatlap
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, mely nyilatkozatban ki kell térni arra, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a támogatás nem illeti meg, illetve az esedékes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, és az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettséget nem érintő módon – visszatartásra, illetve a köztartozást követő állami szerveknek átutalásra kerül,
- önkormányzati pályázó esetén a képviselő-testület döntését a program támogatásáról és az esetleges saját erő vállalásáról,
- eredeti, vagy hitelesített másolatban aláírási címpéldányt;

A benyújtás határideje, helye:

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 20. A pályázatot ajánlott küldeményként kell postára adni.
A benyújtási határidő módosítására nincs lehetőség. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra
Pályázatot kizárólag postai úton, 2 példányban, csak a kiírás mellékletét képező pályázati adatlapon lehet benyújtani a szükséges mellékletekkel ellátva. A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges „Adatlap” letölthető a www.marcalto.hu / sport /Pályázati kiírás

A pályázat benyújtásának helye az Egyesület levelezési címe, székhelye: Marcaltő-Ihász Sportegyesület, 8532 Marcaltő, Fő tér 13.


Pályázati adatlap
„Falugondnoki szolgálatok működési támogatására”

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI
A pályázó szervezet:
Neve:
Település: Utca, hsz:
Megye: Megyekód:
Járás neve:


Telefon: ...... / ........................ Fax: ..... / .......................... E-mail: ..................................
Bírósági bejegyzés, végzés száma:……………………………………………..
(nem önkormányzati fenntartású szervezetek esetén)

A pályázó szervezet adószáma:
A pályázó szervezet vezetője, képviselője: (önkormányzat esetén polgármester)
neve:

beosztása:


Kapcsolattartásra kijelölt személy adatai, amennyiben eltér a szervezet képviselőjétől:
neve:

beosztása:


Telefon: ...... / ........................ Fax: ..... / .......................... E-mail: ..................................
A pályázó számlájának, a támogatási összeg átutalásához szükséges adatai:
A számlavezető pénzintézet megnevezése, székhelye:A számla tulajdonosának neve és székhelye:


max. 32 leütés
A pályázó szervezet számlaszáma:


3  8 számjegyA PROGRAM TELJES MEGVALÓSÍTÁSÁNAK (BEFEJEZÉSÉNEK), A VÁLLALT ELLÁTÁS MEGKEZDÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA:

év hó nap
Kérjük a megvalósítás várható időpontját megközelítő pontossággal megadni. A támogatási szerződésben a feladat teljesítésének határideje ehhez az időponthoz igazodva kerül meghatározásra.


2. A TELEPÜLÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:

Lakosságszám 2013. I. 1-jén:

Település lakosságszáma:
…………………… Fő
ebből:
Belterületi lakos:
…………………… Fő

Külterületi lakos:
…………………… Fő

Egyéb belterületi lakos:
…………………… Fő

Ha a település közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, akkor székhelye:……………………

Nyújtott-e be a korábbiakban hasonló célra pályázatot Uniós, vagy hazai fejlesztési támogatás elnyerésére?
IGEN
NEM

Ha igen, melyik év(ek)ben?

2009
2010
2011
2012
2013


A település közlekedési feltételeinek bemutatása

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..


3. Mutassa be a falugondnoki szolgálat eddigi tevékenységét:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Jelen pályázati cél megvalósítása, hogyan illeszkedik a falugondnoki szolgálat szakmai programjába:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..


4. Költségterv

A pályázati program költségvetése főbb tételekben:

Megvalósítás
A teljes költség és a tervezett források összetétele

A megvalósítás során kifizetésre kerülő költségek és forrásaik teljeskörűen (eFt)
Költségfajta
tervezett költség

igényelt támogatás
jóváhagyott támogatás***
1.2.3.4.5.Összesen:
A döntés után a véglegesen jóváhagyott támogatási összeg figyelembevételével a táblázatokban szereplő költségvetési tételeket újra kell tervezni, ha a megítélt támogatás alacsonyabb a kért támogatásnál. A tábla a támogatási szerződés mellékletét képezi. Döntés után a táblákban szereplő egyes sorokon meghatározott összegektől 20%-nál nagyobb mértékben eltérni csak szerződésmódosítással lehet. Szerződésmódosításra csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.


A pályázott állami támogatás igénybevételének ütemezése

A támogatási összeg felhasználásának tervezett időpontjai :
(A támogatás első ütemének átutalása legkorábban a pályázat beadását követő két hónap elteltével tervezhető.)

Felhasznált támogatási összeg
Számla benyújtásának időpontja

Támogatás mindösszesen:
Záradék:
Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapban és az előzőekben felsorolt …...... db csatolt mellékletben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

………………………, …………….

………………………………………….
szervezet képviselőjének aláírása

Erasmus Plusz

2013. augusztus 31. 

Megszületett a 2014-től induló, az oktatást és képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglaló új program neve: . Új részletek az új programról A nemzeti irodák május 13-15-i találkozóján Jan Truszczynski főigazgató összefoglalta a legfontosabb bevezetendő változásokat: egyszerűbb, könnyebb, felhasználóbarát pályázati rendszert kívánnak kialakítani. A program szabályait, a támogatások jogcímét, szerkezetét [...]

Egyházaskesző Jövőjéért Egyesület Pályázati Felhívása Falugondnoki szolgálatok működési támogatására

2013. augusztus 30. 

Egyházaskesző Jövőjéért Egyesület

Pályázati Felhívása

Falugondnoki szolgálatok működési támogatására

Pályázati támogatás célja és háttere:


I. A konstrukció célja az 1993. évi III. törvényben ( Szociális törvény) nevesített Falugondnoki szolgálatok működési támogatása, eszközfejlesztése, azon Falugondnoki szolgálat számára, mely a már nyújtott ellátások mellett az Egyházaskesző Jövőjéért Egyesület kulturális és közművelődési tevékenységének támogatásában is aktív szerepet vállal.

II. Háttere: A falugondnoki szolgálat gépkocsija részt vesz az Egyházaskeszőn működő egyesület rendezvényeire az idősek és gyermekek szállításában és szerepet vállal az egyesület keretén belül működő felnőtt néptánccsoport tagjainak fellépésekre való utaztatásában.

A rendelkezésre álló forrás és elbírálás szabályai:

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló összeg: 2013 évben 200.000,-Ft, az azt követő 3 évben az éves Személyi jövedelem adó 1%-ából befolyó bevétel összege, mely maximum évi 50.000,-Ft.
A pályázati támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A pályázati összeg tárgyévi felhasználásáról, minden év december 31-ig írásos beszámolót kell a pályázatot kiíró felé benyújtani .

Jelen pályázati felhívás keretében támogatott pályázatok száma: 1 db, jelen pályázati felhívás keretében támogatott pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
A támogatás egyszer megállapított, vissza nem térítendő forrás kiegészítés. A támogatás célirányos felhasználása érdekében a döntéstől számított 15munkanapon belül – amely határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható – támogatási szerződést köt a kedvezményezett pályázóval, és a támogatás felhasználását; a program megvalósítását pénzügyi és szakmai beszámolókon keresztül a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, vagy a feladat megvalósításának elmaradása esetén a támogatási összeget vissza kell fizetni.
Ezen felül megfizetendő a támogatási összeg jegybanki kamata vagy a jegybanki kamatának kétszerese, attól függően, hogy a program nem szerződésszerű teljesítése felróható-e a támogatottnak.

A befogadott pályázatok a tartalmi és formai követelményeknek való megfelelése alapján kerülnek elbírálásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok elbírálását az Egyesület Elnöksége végzi. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. A támogatás igénybevétele szempontjából a pályázatot szerződéskötési ajánlatnak kell tekinteni.
A pályázatok a benyújtás határidejét követő 15 napon belül feldolgozásra. A döntést követően a tájékoztatást 5 munkanapon belül a pályázók levélben kapják meg az Egyesülettől.
A támogatásban részesített pályázó a pályázati kiírás megjelenési helyén közzétételre kerül.
A pályázatot elutasító döntést indokolni kell, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázat elfogadásáról szóló értesítés a szerződéskötési ajánlat elfogadásának minősül.

Pályázók köre:

Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

- Falugondnoki szolgálatot fenntartó helyi önkormányzatok
- Falugondnoki szolgálatot fenntartó önkormányzatok jogi személyességgel rendelkező Társulásai
- Falugondnoki szolgálatot fenntartó nonprofit szervezetek közül: egyesületek, egyház, alapítvány

Pályázat tartalma:

A támogatható tevékenységek köre: kizárólag azok a projekt javaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, azaz az egyesület alapszabályában és a falugondnoki szolgálat szakmai programjában is megtalálhatók. A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi tevékenységek megvalósítására igényelhető támogatás:
- az idősek és a gyermekek szállítását lehetővé tevő eszközök beszerzése, mely a falugondnoki jármű tartozéka ( idősek és mozgáskorlátozottak ki és beszállását segítő magasító, biztonsági gyermek ülések) Csak új eszköz beszerzése támogatható.

- az egyesület keretén belül működő felnőtt néptánccsoport tagjainak fellépésekre és táncpróbákra való utaztatásához üzemanyag támogatás.

A támogatott szervezet a támogatás igénybevételével kötelezettséget vállal a támogatott cél szerint működő program, ellátás meghatározott ideig való működtetésére. Az ellátási és egyéb kötelezettségek részletei:
- a pályázat megvalósítását követően a támogatott kötelezettséget vállal a programban meghatározott falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást három évig fenntartja

Pályázat mellékletei:

- pályázati adatlap
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, mely nyilatkozatban ki kell térni arra, hogy a pályázó:
- tudomásul veszi, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a támogatás nem illeti meg, illetve az esedékes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, és az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettséget nem érintő módon – visszatartásra, illetve a köztartozást követő állami szerveknek átutalásra kerül,

- önkormányzati pályázó esetén a képviselő-testület döntését a program támogatásáról és az esetleges saját erő vállalásáról,
- eredeti, vagy hitelesített másolatban aláírási címpéldányt;

A benyújtás határideje, helye:

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 16. A pályázatot ajánlott küldeményként kell postára adni.
A benyújtási határidő módosítására nincs lehetőség. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Pályázatot kizárólag postai úton, 2 példányban, csak a kiírás mellékletét képező pályázati adatlapon lehet benyújtani a szükséges mellékletekkel ellátva. A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges „Adatlap” letölthető a www.egyhazaskeszo.hu / szervezetek / E.J. Egyesület / Pályázati kiírás

A pályázat benyújtásának helye az Egyesület levelezési címe, székhelye: 8523 Egyházaskesző, Vasút u. 8.
Pályázati adatlap

„Falugondnoki szolgálatok működési támogatására”


1. A PÁLYÁZÓ ADATAI

A pályázó szervezet:
Neve:Település: Utca, hsz:
Megye: Megyekód:
Járás neve:

Telefon: ...... / ........................ Fax: ..... / .......................... E-mail: ..................................

Bírósági bejegyzés, végzés száma:………………………………………………..
(nem önkormányzati fenntartású szervezetek esetén)

A pályázó szervezet adószáma:


A pályázó szervezet vezetője, képviselője: (önkormányzat esetén polgármester)
neve:
beosztása:

Kapcsolattartásra kijelölt személy adatai, amennyiben eltér a szervezet képviselőjétől:
neve:
beosztása:

Telefon: ...... / ........................ Fax: ..... / .......................... E-mail: ..................................


A pályázó számlájának, a támogatási összeg átutalásához szükséges adatai:

A számlavezető pénzintézet megnevezése, székhelye:

A számla tulajdonosának neve és székhelye:
max. 32 leütés
A pályázó szervezet számlaszáma:
3  8 számjegy


A PROGRAM TELJES MEGVALÓSÍTÁSÁNAK (BEFEJEZÉSÉNEK), A VÁLLALT ELLÁTÁS MEGKEZDÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA:
év hó nap
Kérjük a megvalósítás várható időpontját megközelítő pontossággal megadni. A támogatási szerződésben a feladat teljesítésének határideje ehhez az időponthoz igazodva kerül meghatározásra.


2. A TELEPÜLÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:

Lakosságszám 2013. I. 1-jén:

Település lakosságszáma: …………………… Fő
ebből: Belterületi lakos: …………………… Fő
Külterületi lakos: …………………… Fő
Egyéb belterületi lakos: …………………… Fő

Ha a település közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, akkor székhelye:……………………

Nyújtott-e be a korábbiakban hasonló célra pályázatot Uniós, vagy hazai fejlesztési támogatás elnyerésére? IGEN NEM

Ha igen, melyik év(ek)ben? 2009 2010 2011 2012 2013


A település közlekedési feltételeinek bemutatása

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...3. Mutassa be a falugondnoki szolgálat eddigi tevékenységét:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...Jelen pályázati cél megvalósítása, hogyan illeszkedik a falugondnoki szolgálat szakmai programjába:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

4. KÖLTSÉGTERV

A pályázati program költségvetése főbb tételekben:

Megvalósítás
A teljes költség és a tervezett források összetétele

A megvalósítás során kifizetésre kerülő költségek és forrásaik teljeskörűen (eFt)
Költségfajta tervezett költség
igényelt támogatás jóváhagyott támogatás***
1.
2.
3.
4. 
5.
Összesen:

A döntés után a véglegesen jóváhagyott támogatási összeg figyelembevételével a táblázatokban szereplő költségvetési tételeket újra kell tervezni, ha a megítélt támogatás alacsonyabb a kért támogatásnál. A tábla a támogatási szerződés mellékletét képezi. Döntés után a táblákban szereplő egyes sorokon meghatározott összegektől 20%-nál nagyobb mértékben eltérni csak szerződésmódosítással lehet. Szerződésmódosításra csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.


A pályázott állami támogatás igénybevételének ütemezése

A támogatási összeg felhasználásának tervezett időpontjai (egy összegben való felhasználás is lehetséges):
(A támogatás első ütemének átutalása legkorábban a pályázat beadását követő két hónap elteltével tervezhető.)

Felhasznált támogatási összeg Számla benyújtásának időpontja
Támogatás mindösszesen:
Záradék:
Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapban és az előzőekben felsorolt …...... db csatolt mellékletben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

………………………, …………….

………………………………….
szervezet képviselőjének aláírása

Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára (2014/2015)

2013. augusztus 30. 

Az ösztöndíj bármely tudományterületen végzett magyar hallgatók számára azt a lehetőséget kínálja, hogy német felsőoktatási intézményben mester- vagy egyéb graduális képzésen vegyenek részt a német végzettség megszerzése céljából. Az ösztöndíj megpályázható a hazai graduális szintű képzés csak első vagy csak második évének németországi elvégzésére is, ekkor azonban a végzettség a hazai intézményben kerül megszerzésre.

Svájci Hozzájárulás fotópályázat

2013. augusztus 28. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség valamint a Svájci Hozzájárulás Program Hivatala által meghirdetett fotópályázatra olyan fotókat vagy fotóetűdöket várnak, melyek összefüggésben állnak a program fejlesztési területeivel és a fejlesztés szükségességére, vagy éppen a támogatás segítségével megvalósuló pozitív változásokra hívják fel a figyelmet. A pályázat 2 fő témaköre:  A.    TERMÉSZET B.    EMBER ÉS TÁRSADALOM A két fő [...]

Bécsi Collegium Hungaricum (CH/2 mtp.) - ösztöndíj fiatal kutatóknak, osztrák-magyar századi kapcsolattörténet

2013. augusztus 26. 

Az ösztöndíjra az osztrák-magyar kapcsolattörténet egyetemi diplomával (mesterfokú vagy azzal egyenértékű végzettség) rendelkező kutatói pályázhatnak, akik a bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken a XVI-XX. századi magyar történelem, gazdaságtörténet, várostörténet, művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány stb. terén általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó kutatásokat kívánnak végezni. Indokolt esetben más szakterületek képviselői is pályázhatnak.

Bécsi Collegium Hungaricum (CH/1 mtp.) - ösztöndíj osztrák-magyar kapcsolattörténet kutatására

2013. augusztus 26. 

Az ösztöndíjra az osztrák-magyar kapcsolattörténet egyetemi diplomával (mesterfokú vagy azzal egyenértékű végzettség) rendelkező kutatói pályázhatnak, akik a bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken a XVI-XX. századi magyar történelem, gazdaságtörténet, várostörténet, művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány, stb. terén általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó kutatásokat kívánnak végezni. Indokolt esetben más szakterületek képviselői is pályázhatnak.

Pályázat az iskolai tanórán kívüli, az önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megismertetését szolgáló magyar nyelvű közoktatási (iskolai) programok támogatására

2013. augusztus 26. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Ausztriában az iskolai tanórán kívüli, az önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megismertetését szolgáló magyar nyelvű közoktatási (iskolai) programok támogatására . A pályázat célja: a 2013/14-es tanévben [...]

,,A Kisalföld gyöngyszemei fotópályázat

2013. augusztus 24. 

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a fenti címmel természetfotó pályázatot hirdet a működési területén található természeti szépségek bemutatására. A pályázaton életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet, aki elfogadja a jelen kiírás feltételeit. A fotóknak az alábbi tájegységek valamelyikében kell készülniük: […]A ,,A Kisalföld gyöngyszemei fotópályázat bejegyzés először a Fotópályázat figyelő jelent meg.

Dr. Szegő Tamás-díj – újságírói ösztöndíj

2013. augusztus 22. 

A Dr. Szegő Tamás-díj Alapítvány ösztöndíjban részesít évente egy 30 év alatti újságírót (aki 2013. december 31-ig tölti be 30. életévét) az írott vagy az elektronikus média bármely területén, aki publikációiban kiállt az elesettekért, az érdekeik érvényesítésére képtelenekért. Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 03. A díjra minden újságíró pályázhat saját munkájával - szöveg, fotó, mozgókép, hang [...]

Művészeti rezidencia program Art & Fashion témában (India, New Delhi)

2013. augusztus 21. 

A Khoj Nemzetközi Művész Egyesület 4 hetes rezidencia programra invitálja az Art & Fashion területen tevékenykedő művészeket. Pályázhatnak India és nemzetközi művészek. Az Egyesület fedezi az utazási-, szállás költségeket és szerény napidíjat is biztosít a művészek számára. A pályázatok beadási határideje: 2013 szeptember 15. Khoj International Artists Association invites applications for a four week residency [...]

Diplomadíj pályázat

2013. augusztus 17. 

A kiíró pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan: területi és struktúra tervezés, településtervezés és városépítés, szabadtértervezés, infrastruktúratervezés, egyéb városfejlesztési és városkutatási témakörök, vonatkozó társadalomtudományok.

Egyéni felnőttoktatási ösztöndíjak, tanulmányutakon vagy konferenciákon való részvétel támogatása - Grundtvig látogatások és cserék

2013. augusztus 15. 

Felnőttoktatással foglalkozó szakembereknek, a felnőttoktatásba hosszabb kihagyás után visszatérő szakembereknek és felnőttoktatói pályára készülő hallgatóknak szóló pályázati lehetőség, mely támogatást biztosít konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai (csere)látogatáson job-shadowing tevékenységben való részvételre. A kiutazás témájának a pályázó szakmai tevékenységéhez kell kapcsolódnia a felnőttoktatás bármely területén.

MUT Diplomadíj 2013

2013. augusztus 15. 

A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan: területi és struktúra tervezés, településtervezés és városépítés, szabadtértervezés, infrastruktúratervezés, egyéb városfejlesztési és városkutatási témakörök, vonatkozó társadalomtudományok. A pályázaton a 2012/13-as tanév őszi és tavaszi félévében megvédett munkák indulhatnak. A Magyar Urbanisztikai Társaság Bíráló Bizottsága kiemelt [...]

Winter School on Law and Finance – Jogi és pénzügyi téli iskola diákoknak (Columbia Egyetem, Párizs)

2013. augusztus 14. 

Winter School on Law and Finance – Jog és pénzügy téli iskola diákoknak (Cloumbia Egyetem, Párizs). A Columbia Egyetem ad helyet a 2014 január 6-9. között megrendezendő Jog és pénzügy téli iskolának, Párizsban a Global Centerben. Az iskolába jogi-, gazdasági területen tanuló végzős vagy PhD hallgatók és fiatal kutatók jelentkezését várják. A részvétel ingyenes. Az [...]

Arnold Schönberg Társaság ösztöndíj (Észtország)

2013. augusztus 13. 

Az észt és a külföldi művészek és kutatók közötti hatékony kommunikáció és együttműködés segítésért jött létre az Észtországi Arnold Schönberg Társaság ösztöndíjprogramja, a Schönberg Alkotóház (Schoenberg Residence). Az ösztöndíjra elsősorban zeneszerzők, zenészek, zeneteoretikusok és kutatók jelentkezhetnek. A megadott e-mail címre lehet elküldeni a jelentkezési szándékot, csatolva hozzá egy rövid bemutatkozást, a szakmai terület leírását, illetve azt, [...]

100 ezer hektár állami földterületre pályázhatnak családi gazdaságok

2013. augusztus 12. 

Újabb 100 ezer hektár állami föld kerül családi gazdaságokhoz haszonbérbe. A tíz nemzeti park vagyonkezelésében lévő terület pályázati előkészítését augusztusban indítják el.   A májusi 40 ezer hektár után ezzel 140 ezerre emelkedik a “Földet a gazdáknak” program keretében haszonbérletbe vehető, nemzeti parki vagyonkezelésben lévő terület nagysága. Az államtitkár hozzátette: meghirdetik a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet [...]

Újabb 100 ezer hektár állami földterületet hirdetnek meg

2013. augusztus 8. 

Újabb 100 ezer hektár állami föld kerül családi gazdaságokhoz haszonbérbe. A tíz nemzeti park vagyonkezelésében lévő terület pályázati előkészítését augusztusban indítják el - közölte Bitay Márton, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) állami földprogramért felelős államtitkára az ócsai tájvédelmi körzetben tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatása / MOB-HSZE-13

2013. augusztus 5. 

A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rendszeres sporttevékenységének, fizikai aktivitásának ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események, különösen a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban megrendezendő helyi és területi programok szervezésének elősegítése érdekében szabadidősport események támogatása.

Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program

2013. augusztus 2. 

A kiíró a Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program keretében pályázatot hirdet az alábbi témákban: - Akcióterületen Közterületi rendezvények megtartása; - Meghívott előadók és foglalkozások megtartása a Domino Alternatív Ifjúsági Klub - Tanodában; - Szociális- és mentálhigénés tréningek, munkaerőpiaci reintegrációt elősegítő képzásek és gyakorlati oktatások megtartása a Burattino Általános és Szakképző Iskolában.

Magyar Pszichoanalitikus Egyesület logópályázat

2013. július 31. 

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület (MPE) logó tervezési pályázatot hirdet. A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület logójának megtervezése. TARTALMI LEÍRÁS Az MPE a hazai pszichoanalitikusok és pszichoanalitikusan orientált terapeuták szakmai közössége. A pszichoanalízist - amely pszichoterápiás gyógyító eljárás, tudományterület és szellemi mozgalom egyben - Sigmund Freud hozta létre a 20. század elején Bécsben. Egyik közvetlen munkatársa, [...]

A Csepeli önkormányzat pályázata városrehabilitációs programja keretében közterületi rendezvények megtartására (II. körös kiírás)

2013. július 25. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet ,,A Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program című projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló, KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 jelű pályázat keretében mini-projekt támogatására. Pályázati felhívás a Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program című projekt keretében, az Akcióterületen Közterületi rendezvények megtartására. A pályázat célja A pályázati kiírás célja az [...]

Pályázat a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2013-ban, illetve a 2013/2014-es tanévben az anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatására

2013. július 25. 

A pályázat célja: a felhívás tárgykörébe tartozó rendezvények támogatása.

Palóczi Antal-díj

2013. július 25. 

A belügyminiszter a településrendezés illetve a területrendezés területén legalább tíz éven át végzett kimagasló tervezői, oktatói, kutatói tevékenység továbbá főépítészi feladatokkal összefüggő és szakterületi igazgatási tevékenység elismeréséül természetes személynek, tervezőcsoportnak vagy szervezetnek az Építészet Világnapja alkalmából évente összesen 3 db Palóczi Antal-díjat adományozhat.

Urban Intervention Award Berlin 2013, Urban Living Award 2013

2013. július 24. 

Berlin város szenátusának környezet- és városfejlesztési osztálya második alkalommal hirdeti meg az európai projektek számára nyitott pályázatát az “Urban Intervention Award Berlin” díj elnyerésére. Idén az első alkalommal a pályázat kiegészül az “Urban Living Award 2013″ díjra való jelentkezéssel is. Augusztus 24-ig lehet pályázni egész Európa területéről a díjra olyan megépült, illetve átmeneti projektekkel, amelyek [...]

Norvég Alap – Zöld ipari innováció pályázat

2013. július 23. 

Cél a zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk elterjesztése. A tiszta környezet szempontjából meghatározó területek támogatása 1. alprogam:Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése hulladékgazdálkodás és kármentesítés vízminőség védelme levegőszennyezés csökkentése 2. alprogam:Környezetbarát termelési technológiák nano-, foto-, biotechnológia, anyagtudomány Keretösszeg: 6,4 milliárd Ft Projektméret: 50 - 450 millió Ft között [...]

II. Paál István Fesztivál – felhívás nem hivatásos (amatőr) színjátszó csoportok számára

2013. július 22. 

A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület idén második alkalommal rendezi meg országos amatőr színjátszó találkozóját, a Paál István Fesztivált. A PIF célja, hogy bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítson a nem hivatásos színjátszó csoportoknak, együtteseknek, az ország egész területéről és a határon túlról is. A szakmai zsűri az első három helyezettet díjjal jutalmazza. A részleteket a fesztivál [...]

Angliai természetvédelmi ösztöndíj 2013-2015

2013. július 19. 

Munkavállalók, munkakeresők, pályakezdők és munkanélküliek angol nyelvű szakmai továbbképzése a természetvédelem szakterületén: az elhelyezkedési esélyek növelése szakmai és nyelvi képzésen keresztül. Pályázati azonosító szám: LdV-HU-13-PLM-2001 A pályázat célja, alapelveink A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány 2011-2013  között 20 magyar természetvédelmi szakembert (pályakezdőket és tapasztalt személyeket egyaránt) juttatott 12-15 hetes angliai természetvédelmi ösztöndíjhoz. Az elsőkét év tapasztalatait felhasználva 2013-2015 [...]

Rajtad is múljon - virágágy-tervezés a fővárosban

2013. július 19. 

Szereted a virágokat? Szereted a színeket, formákat, mintákat merészen összepárosítani? Itt az ideje, hogy a papírra vetett álmaidat Budapest közterületein meg is valósítsd! Tervezd meg Te, hogy nézzen ki 2014-ben az egyik budapesti virágágy!

Rajtad is múljon! – Egynyári virágágy tervező pályázat a család témakör jegyében

2013. július 17. 

Szereted a virágokat? Szereted a színeket, formákat, mintákat merészen összepárosítani? Itt az ideje, hogy a papírra vetett álmaidat Budapest közterületein meg is valósítsd! Tervezd meg Te, hogy nézzen ki 2014-ben az egyik budapesti virágágy! RAJTAD IS MÚLJON! – EGYNYÁRI VIRÁGÁGY TERVEZŐ PÁLYÁZAT A CSALÁD TÉMAKÖR JEGYÉBEN Több éves hagyomány, hogy minden évben egy kiemelt fontosságú [...]

Együttműködési projektek az európai kulturális és ipari örökségen alapuló, határokon átnyúló turizmus támogatására

2013. július 16. 

. Pályázat kódja:  69/G/ENT/PPA/13/411 A pályázat célja, hogy kiegészítse a regionális és nemzeti szabályozást, és támogassa a nemzetközi együttműködést a kulturális és ipari turizmus területén. A pályázat hozzájárul az európai idegenforgalmi kínálat javításához, és értéket ad a közös kulturális örökséghez. A pályázat: legyen [...]

Közgyűjtemények Kollégium pályázata - a Közgyűjtemények Kollégium nyílt pályázata múzeumok, levéltárak, könyvtárak részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatása

2013. július 11. 

Téma/cél: a Közgyűjtemények Kollégium nyílt pályázata múzeumok, levéltárak, könyvtárak részére a kultúra terjesztésében vállalt feladataik támogatására. A kollégium feladatának tekinti a könyvtári, levéltári és múzeumi szakterületek olvasó-, kutató- és látogatóbarát kulturális szolgáltatásainak fejlesztését, a három szakterületet egyaránt érintő közös projektek létrehozását.

Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása / TP-1-2013

2013. július 10. 

A pályázat célja: a tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése, a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és eszköztámogatása, a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátásának javítása, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, valamint megyei tanyafelmérések elvégzésére.

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes elhelyezési és környezetalakítási ötletpályázat

2013. július 10. 

Az ötletpályázat elsődleges célja a Múzeumi Negyed (részei: az Új Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum, a Magyar Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, a Magyar Fotográfiai Múzeum, valamint a Magyar Építészeti Múzeum) elhelyezési koncepciójának kidolgozása, és ezzel összefüggésben a 29732/1 helyrajzi számú telek (továbbiakban Városliget) optimális hasznosításának vizsgálata. A múzeumépületek elhelyezése mellett kiemelt figyelmet kell szentelni a Városliget környezetrendezésnek, azaz az egységes zöldfelületi, tájépítészeti, közlekedési és energetikai koncepció kialakításának. A Kiíró célja a pályaművekben javasolt telepítési helyek, városszerkezeti kapcsolatok és az épületegyüttes városképi szerepének körvonalazásával a területre vonatkozó fővárosi és kerületi szabályozási terv módosítását célzó tanulmány megalapozása, valamint a Múzeumi Negyedre kiírandó nemzetközi tervpályázat előkészítése. A Pályázónak javaslatot kell adni alternatív energiák felhasználására, a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére.

Pályázat a települési és térségi fejlesztések támogatására

2013. július 9. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet Tanyafejlesztési Program keretében  az alföldi  tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében  a települési és  térségi fejlesztések támogatására. Pályázat kódja:  TP-1-2013 A pályázat célja: A tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése, a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának  gép-  és  eszköztámogatása, a  villany nélküli  tanyák  villamosenergia-ellátásának  javítása,  a tanyagondnoki [...]

Logisztikai Kiválóság Díj 2013

2013. július 8. 

A kiíró mint a logisztikai szakterület egyik meghatározó szervezete, a komplex logisztikai és ellátási lánc szemlélet további erősítése, a fenntarthatóság elvének és a vállalatok felelősségteljes irányításának elterjesztése, valamint a legjobb vállalati gyakorlatok hazai és nemzetközi szintű ismertté tétele érdekében 2013-ban ismét meghirdeti a Logisztikai Kiválóság Díjat.

Új felhívás civil szervezeteknek közterületi rendezvények támogatására, Csepel

2013. július 3. 

A kiíró pályázatot hirdetett 2013. június 17. napján A Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 jelű pályázat keretében mini-projektek támogatására.

Megnyílt a Holcim 2 millió dollár összdíjazású fenntartható építészeti pályázat / Holcim Awards

2013. július 2. 

A 2 millió dollár összdíjazású, negyedik alkalommal meghirdetett Holcim Awards saját területén az egyik legrangosabb nemzetközi díj, amelyre a mai naptól lehet pályázni. A versenyen az iparág szakértőinek vezető projektjeit és a következő generáció bátor ötleteit egyaránt várják. Olyan pályaművekre számítanak, amelyek hozzájárulhatnak a fenntarthatósághoz az építészet és építőipar, táj- és városi építészet, valamint az építőanyagok és -technológiák területén.

Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj

2013. június 26. 

A kiíró pályázatot hirdet a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros közigazgatási területén működő általános iskolák felső tagozatos tanulói és a középiskolák diákjai részére TERÉZVÁROSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA, amennyiben Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek, és családjukkal együtt a pályázati felhívás közzétételét megelőzően legalább 90 napja igazolhatóan, életvitelszerűen Terézváros közigazgatási területén laknak, továbbá nappali rendszerű képzésben vesznek részt.

Pályázat budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására

2013. június 24. 

A pályázat célja, támogatásban részesíteni a Budapest területén működő sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára. A pályázati keretösszeg: 13.000.000 Ft A pályázaton elnyerhető összeg: 100.000 Ft-tól – 400.000 Ft-ig terjedő összeg A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás (A pályázatban saját forrás megjelölése kötelező. Minimális [...]

Közös Növekedési Alap Alprogram közvetítőinek kiválasztása / GOP-2013-4.3/B/2

2013. június 19. 

A jelen Pályázat célja a korai (magvető és induló), illetve növekedési létszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások tőkehelyzetének a Társaság, illetve magánbefektetők által létrehozott közös kockázati tőkealap (a továbbiakban: Közös Növekedési Alap) befektetései útján történő javítása, ezen belül is elsődlegesen a növekedési életszakaszban lévő, innovatív vállalkozások tartós forráshoz juttatása sikeres gazdálkodásuk elősegítése érdekében (a továbbiakban: Támogatás). A Pályázók jelen Pályázati Felhívás alapján a GOP 4 keretében finanszírozott, GOP-2013- 4.3/B/2 kódszámú közös növekedési alap alprogram (a továbbiakban: Közös Növekedési Alap Alprogram) tekintetében nyújthatják be pályázataikat.

Látványos installációk készítése a Sziget Fesztiválköztársaság területére

2013. június 19. 

Pályázat látványos installációk készítésére a Sziget Fesztiválköztársaság területére.

Városépítészeti és építészeti hallgatói ötletpályázat

2013. június 17. 

A tervpályázat célja egy olyan mintaprojekten keresztül megfogalmazni a Palotanegyed közterületminőségi és arculati irányelveit, amelyek hozzásegítik a Negyedet a fenntartható városrész kialakulásához, környezeti, társadalmi és gazdasági értelemben.

Módosítás a területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítását támogató felhívásban

2013. június 17. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ,,Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása című, ÁROP-1.2.11-2013 kódszámú kiemelt felhívás beadási határidejét 2013. június 17-ig meghosszabbítottuk.

Építsd saját alkotásoddal a Fesztiválköztársaságot!

2013. június 15. 

Pályázat látványos installációk készítésére a Sziget Fesztiválköztársaság területére. Van egy ütős szabadtéri látványötleted vagy egy jó installációd vagy kész terved egy új műalkotásra? Akkor oszd meg velünk, mire gondolsz és hogyan néz(ne) ki, mert a legjobb dizájnerek, képzőművészek, fényszobrászok és labirintustervezők, stb. megvalósíthatják az ötletüket. A rendelkezésre álló 5 millió forintos keretből a legjobb 10-15 [...]

Mezőgazdasági területek erdősítése

2013. június 13. 

Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági terültek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénylésének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII 17.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet), mely az EMVA-ból finanszírozott, a mezőgazdasági terültek erdősítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.

8th International Arte Laguna Prize – nemzetközi művészeti pályázat

2013. június 12. 

Elkezdődött a 8. Nemzetközi Arte Laguna Prize  (8th International Arte Laguna Prize) nemzetközi művészeti pályázat. A pályázat 5 szekciójában 5  díjazott 35 000 euró összértékű díjazásban részesül.  A díjak mellé művészeti rezidencia lehetőségek, együttműködések cégekkel, személyes kiállítási lehetőségek párosulnak. Az Arte Laguna díjra festészet, szobrászat, fotóművészet, videóművészet és performance és virtuális és digitális művészet területén nyújthatnak [...]

Pályázat kulturális témájú, a fesztiválok európai platformjához kapcsolódó kísérleti projekt támogatására

2013. június 11. 

A kísérleti projekt célja, hogy kihasználja a fesztiválok potenciálját annak érdekében, hogy maximalizálja azok különféle uniós szakpolitikai területekhez - például az innovációhoz, a társadalmi befogadáshoz, az oktatáshoz és a kultúrák közötti párbeszédhez - való hozzájárulását.  Azzal, hogy növeli Európa egyedülálló értékeinek ismertségét, a fesztiválok európai platformjának az is célja, hogy fokozza a fesztiválok európai dimenzióját, [...]

Az Előadó-Művészet Kollégium pályázata

2013. június 7. 

Téma/cél: Önálló cirkuszi műsorok fejlesztése, a cirkuszművészet nemzeti kulturális identitás erősítésében betöltött szerepének erősítése, a határon túli magyarlakta területeken cirkuszműsorok bemutatására.

Már el tudja látni magát Felgyő

2013. június 6. 

Tavaly vágott bele, idén pedig már a korábbinál is nagyobb területen gazdálkodik Felgyő önkormányzata. A helybeliek szívesen vesznek részt a programban, mondta Horváth Lajos, a Csongrád megyei polgármester a községben működő Start közmunkaprogram részleteiről. A múlt évben már olyan eredményesek voltak, hogy a helyi konyhára szinte semmit nem kellett a piacról beszerezni, sőt, a tavalyi termény még csak nemrég fogyott el. részletek

Együtt az önkormányzat és a LEADER HACS-ok

2013. június 5. 

2013. május 17-én egyeztettek a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai a területükön működő LEADER Helyi Akciócsoportokkal (HACS-okkal). A tanácskozáson valamennyi HACS képviseltette magát, így jelen volt a Bakonyalja-Kisalföld kapuja, a Duna-Pilis-Gerecse és a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület elnökei, valamint munkaszervezet vezetői. A megbeszélésen részt vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke is. részletek

A mentori hálózat működésének és a mentori programok bemutatásának támogatása / NTP-MH-MPA-12

2013. június 4. 

A pályázat célja A tehetséggondozás hatékonyságát erősítő mentori programok kidolgozásának és megvalósításának támogatása. Tehetségsegítésben részt vevő intézmények, szervezetek támogatása, hogy a különböző tehetségterületeket segítő mentorok egymásnak segítséget tudjanak nyújtani. Tehetségsegítésben részt vevő intézmények, szervezetek együttműködésével megvalósuló mentori programok támogatása. A mentorok által szervezett közös rendezvények szervezése, kutatások végzése, publikálás, jó gyakorlatok átadása.

Közösségi funkciójú zöld területek létesítése

2013. június 1. 

Pályázat Közösségi funkciójú zöld területek létesítésére. A felújított területnek közösségi funkciókat kell ellátnia, a közösség használatára kell készülnie. Ennek megfelelően a területnek a közösség számára folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie (így tehát pl. zárt iskolakertek felújítását a Program nem támogatja).

Módosítás a területfejlesztési tevékenység megvalósítását támogató ÁROP kiírásoknál

2013. május 31. 

Lecseréltük a honlapon az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ÁROP-3.A.3-2013 kódszámú, ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban című, és ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című programok útmutatóját.

Halad a Start program Zalában és Tolnában is

2013. május 30. 

Egyre több önkormányzat indít közfoglalkoztatási mezőgazdasági programot. Főleg korábban műveletlen, parlagon hagyott területeket vonnak ismét termelésbe. Így talán a háztáji becsületét is sikerül visszaadni, és újból megtanítani az embereket, hogyan kell földet művelni. részletek

Módosul a területfejlesztési tevékenység megvalósítását támogató ÁROP kiírások beadási határideje

2013. május 29. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ÁROP-3.A.3-2013 kódszámú, ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban című, és ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című felhívások beadási határidejét 2013. június 29-ig meghosszabbítottuk.

A norvég-magyar “Kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása” című pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése elkezdődött

2013. május 28. 

Elkezdődött a norvég-magyar “Kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása  című pályázat tervezetének társadalmi egyeztetése. A zöldipari innováció programterületen belül, a norvég-magyar “Kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása” című pályázati felhívásának tervezetével kapcsolatos észrevételeket az alábbi linken lehet véleményezni.  A végleges pályázati felhívás előreláthatólag 2013. június 18-án jelenik meg, onnantól kezdve lehet a címlapon [...]

„Légy Te is láncszem!” - Egyetemisták, főiskolások és fiatal kutatók részére

2013. május 27. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal pályázatot hirdet hazai és határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói, doktoranduszai, valamint 35 évnél fiatalabb kutatók számára Az élelmiszerlánc-biztonság jövője címmel.
A felhívás célja olyan fiatal kutatók bevonása az élelmiszerlánc-biztonság fejlesztését megalapozó tudományos műhelymunkába, akik képesek a tudományban megszokott kritikai kérdésfeltevéssel közelíteni a jelenlegi rendszer működésének sajátosságaihoz, és új ötletekkel, elképzelésekkel rendelkeznek, amelyeket képesek megvalósítani, ha kellő szakmai támogatást és erőforrásokat kapnak hozzá.
Mit értünk élelmiszerlánc-biztonság alatt?
Az élelmiszerlánc az élelmiszerre közvetlen vagy közvetett hatással bíró tevékenységek, termékek és szereplők rendszere, hálózata. Az élelmiszerlánc-biztonság annak biztosítása, hogy az élelmiszerlánc nem jelent elfogadhatatlan mértékű egészségügyi és gazdasági kockázatot sem az egyén, sem a társadalom számára.
Formai követelmény
A pályaművel kapcsolatban nincs formai követelmény, azonban maximális terjedelmét 5 oldalban (A4) határozzuk meg. A tartalommal kapcsolatos elvárások:
1. Azonosítson be egy létező problémát az élelmiszerlánc-biztonsághoz kapcsolódóan.
2. Mutassa be a probléma okait, összetevőit, kihatásait és ha lehetséges, dinamikáját.
3. Vázoljon fel olyan megoldási javaslatokat, amelyekhez a tudomány eszközeivel a Pályázó személyesen hozzájárulhat.
4. Állítson össze kutatási tervet.
5. Ismertesse saját kompetenciáit, vonatkozó tapasztalatait a kutatási tervvel összefüggésben.
6. Nyilatkozzon arról, hogy a felvázolt koncepció a Pályázó saját szellemi terméke.
7. Csatolja szakmai önéletrajzát az anyaghoz.
Pályázni bármely tudományterületről lehet. A pályázaton magyar vagy angol nyelven elkészített pályaművekkel lehet részt venni.
Pályázni pontosan kitöltött jelentkezési adatlappal és a beadási határidő végéig elektronikus úton benyújtott pályamunkával lehet, melyeket szabványos PDF-formátumban e-mailben kell elküldeni.
A jelentkezési adatlapokat, az elkészült pályamunkákat és a szakmai önéletrajzokat a következő e-mail címre szükséges beküldeni „Légy Te is láncszem!” jeligével:
pmo@nebih.gov.hu
Leadási határidő
Pályázati munkák beérkezési határideje: 2013. szeptember 30.
A pályázatok értékelése és díjazása
A pályázatot szakmai zsűri értékeli. A legjobb munkákat a kiírók pénz- és egyéb jutalomban is részesítik.
- A pályaművek szakmai minősítést követően megjelennek az "Élelmiszerlánc-biztonság - újszerű kihívások és eszközök" c. ISBN számmal rendelkező kötetben.
- A legjobb pályaművek benyújtói lehetőséget kapnak elképzeléseik bemutatására a 2013. október 15-én rendezendő "Az élelmiszer-biztonság új megközelítésben" c. szakmai konferencián.
- Díjazás:
I. helyezett: 100.000 Ft értékű vásárlási utalvány
II. helyezett: 75.000 Ft értékű vásárlási utalvány
III. helyezett: 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány
- A gyakorlatban is megvalósítható, legkiválóbb kutatási terv megvalósításához a NÉBIH szakmai támogatást és anyagi erőforrásokat biztosít.
Szakmai zsűri tagjai
Dr. Józwiák Ákos, igazgatóhelyettes, Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság, NÉBIH
Dr. Kasza Gyula, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar
Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária, igazgató, Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság, NÉBIH
Dr. Volford Zsolt, igazgató, Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság, NÉBIH
További információ az alábbi telefonszámon kérhető:
NÉBIH, Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság: 06 1 336 9109

Az Európai Migrációs Hálózat Magyar Kapcsolattartó Pontjának pályázati felhívása tanulmány elkészítésére

2013. május 26. 

Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse az uniós intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás elősegítése érdekében. A feladatok ellátása során a nemzeti kapcsolattartó pontok többek között tanulmányokat és jelentéseket készítenek.

Újabb állami területek kerültek a magyar gazdákhoz.

2013. május 22. 

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága a mai napon 146 sikeres és eredményes pályázat alapján, 146 földhaszonbérleti szerződést kötött. Közlemény.

Művészeti rezidencia program Bécsbe

2013. május 22. 

A KulturKontakt Austria és az Osztrák Oktatási-, Művészeti- és Kulturális Minisztérium meghírdette rezidencia programját a 2014. évre. A pályázat 50 helyet biztosít a pályázók számára. Pályázhatnak művészek, írók, zeneszerzők, kurátorok és művészeti oktatók a felsorolt szakterületeken: képzőművészet, fotózás, fotóművészet, videó művészet, média art, design, irodalom, fordítás, kortárs tánc és koreográfia. A pályázók életkori határa a [...]

Új kiemelt felhívás közterületi városrehabilitációra Közép-magyarországon

2013. május 21. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a KMOP-5.2.2/A-13 kódszámú, ,,Közterületi városrehabilitáció című kiemelt felhívás.

A cél a város-vidék kapcsolat helyreállítása

2013. május 17. 

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont közös szervezésében 2013. április 8-án megrendezett ,,A gazdaságfejlesztés új helyszínei: városok és vidékük című konferencia Budapesten a Barabás Villában. Az esemény közel 150, a magán- és közszféra különböző területéről érkező érdeklődő részvételével zajlott. részletek

A Kisalföld gyöngyszemei természetfotó pályázat

2013. május 16. 

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a fenti címmel természetfotó pályázatot hirdet a működési területén található természeti szépségek bemutatására. A pályázaton életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet, aki elfogadja a jelen kiírás feltételeit. A fotóknak az alábbi tájegységek valamelyikében kell készülniük:   Hanság,   Szigetköz,   Rábaköz,   Kisalföldi homokvidék,   Sokorói-dombság. Elsősorban tájképeket, élőhelyeket, természeti [...]

Tizedszer találkoztak a terület- és vidékfejlesztők

2013. május 14. 

A szokásos helyszínen, a nagyszerűen bevált lajosmizsei Geréby Kúriában, a szokásos szervezésben, a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület (KFTE) és immáron második alkalommal a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) támogatásával, a szokásos forgatókönyvnek megfelelően a Területfejlesztők Víkendje ismét kirobbanóan sikeres volt. részletek

Elektronikus megfigyelő rendszer kiépítése

2013. május 9. 

A kiíró pályázatot ír ki Óbuda-Békásmegyer területén lévő többlakásos lakóépületek magánerős lépcsőházi belső, zárt rendszerű elektronikus megfigyelő rendszer (továbbiakban:kamerarendszer) kiépítési költségeinek támogatására.

79/2013 (V.7.) MVH Közlemény

2013. május 8. 

A mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről részletek

Csoportos tanulmányút hallgatóknak

2013. május 7. 

A hallgatók lehetőséget kapnak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget nyújt a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve a vezető oktató jóváhagyása, támogatása is.

Egy kulturális témájú, a fesztiválok európai platformjához kapcsolódó kísérleti projekt támogatása / EAC/S07/2013

2013. május 6. 

E kísérleti projekt célja, hogy kihasználja a fesztiválok potenciálját annak érdekében, hogy maximalizálja azok különféle uniós szakpolitikai területekhez - például az innovációhoz, a társadalmi befogadáshoz, az oktatáshoz és a kultúrák közötti párbeszédhez - való hozzájárulását.

Szarvasi nemzetközi túzokkonferencia

2013. május 6. 

Nemzetközi tudományos túzokkonferencia házigazdája volt a Körös-Maros Nemzeti Park egy héten át Szarvason. A kedvezőtlen időjárás ellenére a házigazdák tanulmányutat szerveztek a vendégeknek, ahol még a nap is kisütött, mondta Tirják László igazgató. ,,Több mint 160 dürgő madarat láttunk. A németeknek ez külön élmény volt, hiszen Németországban a túzokállomány csupán 120 egyed. A terepi kiránduláson jártunk a túzokvédelmi állomáson és a túzokvédelmi mintaterületen, ahol bemutattuk a szakmai munkánkat. részletek

Napelemekkel áramosítottak nyársapáti tanyákat

2013. május 6. 

Öt tanyát villamosítottak Nyársapát külterületén, a napelemes áramellátó rendszert pénteken adták át. A beruházás mintegy 16 millió forintba került, ennek 90 százalékát pályázaton nyerte az önkormányzat. részletek

TÉR_KÖZ! Pályázat a főváros közösségi tereinek fejlesztésére

2013. május 4. 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére: közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására. Pályázatot az egyes kerületi önkormányzatok nyújthatnak be, projektgazdaként együttműködve a helyi magánszférával és civil szervezetekkel. A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelyek keretében a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a [...]

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 38/2013. (IV. 30.) közleménye

2013. május 3. 

a Területi Szaktanácsadási Központok aktualizált jegyzékéről részletek

Módosítás a társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztését támogató felhívásban

2013. április 30. 

Az ÁROP-1.1.9 kódszámú, A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség elvű fejlesztésének modellezése a közszolgáltatások terén című kiemelt projekt részletes felhívás és útmutató B1. ,,Jogi forma pontjában meghatározott Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, mint Kedvezményezett Emberi Erőforrások Minisztériumára módosult.

Filmpályázat magyar novellákra

2013. április 29. 

Az Országút Társulat
Fekete-fehér címmel
amatőr filmpályázatot ír ki


A filmpályázat célja olyan magyar nyelvű (nem feliratozott) filmalkotások létrejöttének segítése, melyek értéknek tekintik keresztény/keresztyén és magyar gyökereinket, s ezeknek minél több nyilvános vetítésével e nemzeti filmkultúra támogatása. Fontosnak tartjuk, hogy a film területén is a ma Bizáncának kapuját beszakító és Babilonjának tornyát omlasztó művek szülessenek.

Ezévi pályázatunk magyar novellák megfilmesítésére szól. Több novellát ajánlunk különösképpen megfilmesítésre (részletek honlapunkon). Ezeken kívül más, a fentieknek megfelelő, 1946 előtti novella alapján készült filmmel is lehet pályázni, viszont ez esetben előzetes egyeztetés szükséges.

A filmek időtartama legfeljebb 45 perc lehet. Pályázni csak magyar nyelven született alkotásokkal lehet.

Elbírálás elsősorban az eredeti műhöz való hűség (tartalom, kor, szellem), az alakítások és bátor, kreatív, kezdeményező, újszerű, előremutató (de nem eredetieskedő) filmes megszólaltatás alapján.

A díjazás: I. hely: 30.000 Ft, II. hely: 20.000 Ft, III. hely: 10.000 Ft.

A pályázat két lépcsős:
1. Nevezés a kitöltött és aláírt nevezési lap postai beküldésével történik.
Nevezési határidő: 2013. augusztus 15.
2. Film leadása. Csak érvényes nevezéssel rendelkező pályázók filmjei indulnak. A filmeket CD-n vagy DVD-n kell leadni, csak jeligével ellátva. Filmleadással egyidejűleg a film adatlapját is (jeligés borítékban) le kell adni. Adathordozókat nem adunk vissza. 10 film alatt fenntartjuk a jogot, hogy a pályázatot töröljük.
Filmleadási határidő: 2013. szeptember 30.

A pályázók a pályamű beadásával hozzájárulnak, hogy filmjeiket a pályázat kiírója határozatlan ideig tárolja és a díjkiosztón – a díjnyertes alkotásokat pedig a díjkiosztót követően is – nyilvánosan vetítse.

A filmpályázat eredményhirdetése valamennyi, a kiírásnak megfelelő, beküldött film vetítésével egybekötve a Fekete-fehér filmtárlaton történik 2013. őszén az Országút Pinceszínházban.

A pályázati kiírás részletesen: www.orszagut.comze.com

Levelezési cím (nevezési lapok és filmek leadására):

Kondorosy Szabolcs (Országút Társulat)
Budapest, 1024, Margit körút 5/b.

Email (kérdések esetén, de nem a nevezési lap beküldésére): orszagut.palyazat@gmail.com

Beregi Tanulmányok

2013. április 27. 

Az Albanegra Kiadó tanulmánykötet megjelentetését tervezi. Pályázni lehet elsősorban a beregi térséghez kapcsolódó tanulmányokkal, közleményekkel, cikkekkel. Az egyetemisták, főiskolások számára fontos, hogy publikációkat jelentethessenek meg, ha további tudományos tevékenységre törekednek. Doktori, PhD pályázatok esetén a publikációs lista alapvető fontosságú lehet. Ajánljuk a Beregi Tanulmányokat a térségünkből származó kutatóknak, tudományos munkát végzőknek, tanároknak is. A tanulmányok kapcsolódhatnak a széles értelemben vett társadalom és természettudományokhoz egyaránt. Helytörténeti, gazdasági, néprajzi, a helyi földrajzhoz, idegenforgalomhoz kapcsolódó tanulmányokat ugyan úgy szívesen fogadunk, mint például a helyi természet megfigyeléséből, vizsgálatából született tudományos eredményeket. A kötetet eljuttatjuk a legnagyobb könyvtárakba, így bekerülnek a katalógusokba, a szerzők és a művek is elérhetővé, kutathatóvá válnak. Saját műveikben hivatkozhatnak rá, az adott tudományterület művelői, a szélesebb szakmai közvélemény is megismerheti szerzőink munkáját. A Beregi Tanulmányok nem csak hagyományos papírra nyomtatott formában, hanem modern e-könyvként is elérhetővé válik. A tartalomjegyzéket és cikkenként egy rövid ismertetőt pedig mindenki számára szabadon elérhetővé tesszük online formában. A későbbiekben a teljes kötet is szabadon olvashatóvá válik az Interneten keresztül is. A szerzők egy tiszteletpéldányt kapnak.
A műveket a kiadó email címére kérjük elküldeni:info@albanegra.hu
További információk a kiadó honlapján:www.albanegra.hu

Határon Túli Doktori Ösztöndíj a konvergencia régiókban 2013

2013. április 25. 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja, a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. Az ösztöndíj elsődleges célja, hogy támogassa a Magyarország határain kívül élő magyarul anyanyelvi szinten beszélő, doktori tanulmányait végző vagy doktori értekezésüket készítő kutatókat, akik kimagasló eredményeket értek el a saját tudományterületükön.

Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj (Országos) 2013

2013. április 25. 

Az ösztöndíj elsődleges célja, a Magyarország határain kívül élő magyarul anyanyelvi szinten beszélő kiváló mesterszakos hallgatók ösztöndíjban részesítése, akik kimagasló eredményeket értek el saját tudományterületükön.

Gondolkodjunk Európában!

2013. április 25. 

Érdekel az Európai Unió története, működése és aktualitásai? Szereted a kihívásokat? Itt az alkalom, hogy 3 fős csapatokban, barátaiddal közösen összemérhesd a tudásod az ország egész területéről érkező csapatokkal, és bebizonyítsátok, Ti vagytok a legfelkészültebbek!

Újjáéledhet a tihanyi visszhang

2013. április 24. 

Teljesen megújult, megszépült Tihany központi része, az apátság, a Visszhang-domb és a művelődési ház által alkotott háromszög. A Pisky sétány és az apátsági templom találkozásánál lévő Csokonai ligetben az eddigi bokrok helyét pázsitos területek köré ültetett virágok veszik át. A nem csak látványban, hanem akusztikailag is nyitottabb elrendezéstől azt is remélik, hogy jól hallhatóan újraéled a legendás tihanyi visszhang. részletek

Több hektárnyi földet kaptak művelésre

2013. április 23. 

A területet eddig a Nemzeti Földalap kezelte, 2013-tól azonban a tiszazugi kistelepülés gazdálkodhat rajta. A pár hektáros szántót a község a Start-munkaprogramon belül öt évig használhatja ingyenesen. Szelevény hasonló szerződést kötött, de nem három, hanem harminc hektárról. részletek

Területfejlesztési tevékenység támogatása a Közép-Magyarországi önkormányzatoknak / ÁROP-3.A.3-2013

2013. április 17. 

A Kormány az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról szóló 1071/2013. (II. 21.) Korm. határozatában nevesítette jelen könnyített elbírálású pályázati konstrukciót. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) az így kapott felhatalmazás alapján bocsátja ki ezen útmutatót.

Területfejlesztési tevékenység támogatása a megyei önkormányzatoknak a konvergencia régiókban / ÁROP-1.2.11/A-2013

2013. április 17. 

A projekt átfogó célja: a megyei önkormányzatok tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése. Ennek érdekében a koordinációs projekthez kapcsolódóan ezen konstrukció kapcsán lehetőség van a kiépülő megyei tervezői körnek éles dokumentumok elkészítése, illetve elkészíttetése kapcsán gyakorolni és fejleszteni képességeiket.

Sasolj körbe! fotópályázat

2013. április 17. 

A VivArt! Budapest Fesztivál fotópályázatot hirdet amatőr (A) és profi (P) fotósok számára az alábbi témakörökben: 1) A fesztivál helyszínének legcsúnyább épülete és 2) A fesztivál helyszínének legszebb épülete. A fesztivál helyszíne: A VII. kerület Andrássy út - Erzsébet körút - Rákóczi út - Károly körút által határolt területe. A fényképezőgéppel  vagy  telefonnal  készült legalább  500  [...]

Közösségi rendezvények támogatása: hangtechnika, gyermekműsor és sztárfellépő térítésmentes biztosításával (ÖM-PA-2013)

2013. április 16. 

A pályázat célja:
Olyan Magyarország területén megvalósuló rendezvények támogatása, melyek hozzájárulnak különböző – főként hátrányos helyzetű - társadalmi célcsoportok közösségi élményeinek kialakításához.


A pályázat keretében:
- komplett hangtechnikai szolgáltatást /4000 Watt PA 4 monitor úttal/ (8-12 órás időtartamra, bruttó 150 000 Ft értékben)

- Egészségnevelő – interaktív – gyermekműsort (50 percben, bruttó 50 000 Ft értékben)

- Egy sztárfellépőt (45 perces műsorral, bruttó 250 000 Ft értékben)biztosítunk a nyertes pályázó rendezvényére.


Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be települési és területi önkormányzatok, egyházak és azok intézményei, iskolák, óvodák, kulturális és egyéb intézmények, civil szervezetek, alapítványok, egyesületek.


A projektben pályázott rendezvények megvalósulásának időszaka:
2013. július 5. - 2013. december 7. közötti időszak.

A pályázatban be kell mutatni a szervezetet, a projekt célját, időtartamát, helyét, célcsoportját. A pályázónak meg kell jelölnie a szolgáltatás igénybe vételének tervezett időtartamát (hónap, nap, órától óráig). Egy pályázó egy időpontot jelölhet meg.

A nyertes pályázónak a pályázat keretében meghirdetett szolgáltatásokat, az eszközöket az igényelt napon térítésmentesen biztosítjuk. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk, melyben a felek jogait és kötelezettségeit - pl. fellépő művészek személye, egyéb technikai feltételek - részletesen szabályozzuk.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31.

A pályázat részvételi díja:
Bruttó 10 000,- Ft, melyet átutalással kell teljesíteni 2013. április 15 - május 31 közötti időszakban a kiíró, K&H Banknál vezetett 10403947-50526678-75881004 számú számlájára. A pályázati díj átutalásánál kérjük tüntessék fel a pályázat kódszámát (ÖM-PA-2013). Az utalást követően e-mailben ( info@oszintemosoly.eu) küldjék el számunkra a pontos számlázási nevet és címet, valamint a befizető nevét és címét, amennyiben nem azonos a pályázóval. A részvételi díjról a pályázat megérkezése után számlát állítunk ki, melyet postázunk. A részvételi díj elutasított pályázat esetén sem igényelhető vissza.


A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Kitöltött pályázati adatlapot,
2. A szervezet működését, civil szervezetek esetében a tevékenységet igazoló létesítő okirat képviselő által „Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat” szöveggel, dátummal, aláírással, bélyegzővel ellátott másolatát,
3. Aláírási címpéldány képviselő által „Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat” szöveggel, dátummal, bélyegzővel ellátott, az aláírási címpéldány szerinti aláírással hitelesített másolatát,
4. a részvételi díj átutalását igazoló banki igazolás hitelesített másolatát.

A pályázati adatlapot e-mailben az info@oszintemosoly.eu címre, valamint 1 eredeti példányban (a mellékletekkel együtt) az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány 8700 Marcali, Munkácsy u. 7. szám alatti postacímre kell beküldeni ajánlott küldeményként. A borítékra kérjük ráírni a pályázat kódját: ÖM-PA-2013.

A pályázati döntésről a nyerteseknek 2013. június 10-ig értesítést küldünk e-mailben és a nyertesek listáját a honlapunkon közzé tesszük. A támogatási szerződések megkötésére legkésőbb június 15-ig sor kerül.

Közösségi rendezvények támogatása: hangtechnika, gyermekműsor és sztárfellépő térítésmentes biztosításával / ÖM-PA-2013

2013. április 15. 

A pályázat célja: olyan Magyarország területén megvalósuló rendezvények támogatása, melyek hozzájárulnak különböző - főként hátrányos helyzetű - társadalmi célcsoportok közösségi élményeinek kialakításához.

Új pályázati kiírás a területfejlesztési tevékenység támogatására

2013. április 15. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek az ÁROP-3.A.3-2013 kódszámú, ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban című, és ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, ,,Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című felhívások.

Közös Növekedési Alap Alprogram közvetítőinek kiválasztása - ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK / GOP-2013-4.3/B

2013. április 12. 

A jelen Pályázat célja a korai (magvető és induló), illetve növekedési létszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások tőkehelyzetének a Társaság, illetve magánbefektetők által létrehozott közös kockázati tőkealap befektetései útján történő javítása, ezen belül is elsődlegesen a növekedési életszakaszban lévő, innovatív vállalkozások tartós forráshoz juttatása sikeres gazdálkodásuk elősegítése érdekében.

Teret adunk a sportnak - Sportegyesületek, szabadidősport és sport rekreációs tevékenység támogatása

2013. április 12. 

A pályázat célja: támogatásban részesíteni és ezzel hosszú távon otthont adni a PP Center Üzleti Központ területén sportegyesületeknek és szabadidősport tevékenységet szervező társaságoknak, hogy széles körben igénybe vehető testedzési lehetőséget biztosítsanak sportolni vágyók, illetve a környéken lakók és dolgozók számára.

ICCROM ösztöndíj

2013. április 10. 

Az ICCROM kutatási ösztöndíja kulturális örökségvédelemmel foglalkozó, legalább MSc fokozattal vagy releváns munkatapasztalattal rendelkező szakemberek számára. Az alábbi szakterületekről várják a tanárok vagy szakemberek, szakértők jelentkezését: művészettörténet, muzeológia, régészet, építészet, mérnök, megőrzése/helyreállítás, megőrzés tudomány, várostervezés, könyvtári és levéltári megőrzés. Az olaszországi ösztöndíjak  időtartama 1-5 hónap. Jelentkezési határidő: 2013 május 31. ICCROM encourages senior professionals from institutions [...]

Teret adunk a sportnak – Sportegyesületek, szabadidősport és sport rekreációs tevékenység támogatása

2013. április 9. 

A pályázat célja: Támogatásban részesíteni és ezzel hosszú távon otthont adni a PP Center Üzleti Központ területén sportegyesületeknek és szabadidősport tevékenységet szervező társaságoknak, hogy széles körben igénybe vehető testedzési lehetőséget biztosítsanak sportolni vágyók, illetve a környéken lakók és dolgozók számára.   Pályázható kategóriák: A. Sportlétesítmény, edzőterem, edzés, sporttábor, szakkör vagy tanfolyam (pl. jóga, sakk, bridzs stb.) [...]

Módosult az Észak-alföldi ipari parkok, ipari területek fejlesztését támogató felhívás beadási határideje

2013. április 8. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása című, ÉAOP-1.1.1/A -13 kódszámú pályázati konstrukció benyújtási határidejét 2013.04.12-ig meghosszabbítottuk.

Gyűjtsd a táblát - fotópályázat

2013. április 4. 

A kiíró játéka mindenkinek, de kifejezetten a kirándulni, túrázni szerető Játékosoknak szól, akik kedvtelésüknek hódolva rengeteg táblával találkoznak. Kirándulásuk során számtalan útjelző, útbaigazító, védett területeket, világörökségi helyszíneket jelző tábla mellett haladnak el, de útjukba akadhatnak vicces erdei táblák vagy beszédes nevű településtáblák is.

MTA Posztdoktori Kutatói Program - álláshirdetés

2013. április 4. 

A kiíró az MTA kutatóközpontjaiba, kutatóintézeteibe, valamint a magyarországi egyetemeken működő kutatócsoportjaiba (beleértve a Lendület kutatócsoportokat is) 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatást kínál magyar és külföldi kutatók számára posztdoktori kutatásra a természettudományok, az élettudományok, valamint a humán- és társadalomtudományok területén.

Öltöztesd fel a köztereket: 1×1 méter és tiéd a város!

2013. április 4. 

Idén áprilisban Tietek a város! Fogadj örökbe egy 1×1 méteres közterületet és 5 egyszerű lépéssel indulj a versenyben, amivel Tied lehet a fantasztikus nyeremények egyike, de legfőképpen az érzés, hogy TE IS alakítod a várost. Ehhez mit kell tenned? A lépések: Válaszd ki a helyedet! Ehhez elég csak nyitott szemmel járnod a várost. Ha látsz [...]

Pályázat gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatására

2013. április 3. 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet  nyílt pályázatot hirdet gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatására. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-B A pályázat támogatni kívánja: a gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével - kizárólag Magyarország területén - megvalósuló  értékközpontú és értékteremtő rendezvényeket, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai [...]

THORLAB hallgatói ösztöndíj - innovatív elektronika, mechatronika

2013. április 1. 

A kiíró támogatásával ösztöndíj elnyerésére van lehetőség orvostechnikai kutatási-fejlesztési területen.

Javította a baracsi cég a versenyképességét

2013. március 28. 

Egy baracsi vállalat 2011 novemberében nyújtott be támogatási kérelmet a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által meghirdetett ,,Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre. A pályázattal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap LEADER tengelyéből több mint kétmillió forint támogatást nyertek. részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 30/2013. (III. 28.) Közleménye

2013. március 28. 

az AKG rendeletben meghatározott szélerózió elleni célprogram mintaterületeinek MePAR fizikai blokkazonosító szerint lehatárolt, 2012-2013. gazdálkodási évre érvényes jegyzékéről részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 27/2013. (III. 28.) Közleménye

2013. március 28. 

az AKG rendeletben meghatározott Magas Természeti Értékű Terület egységek MePAR fizikai blokkazonosító szerint lehatárolt területeinek 2012-2013. gazdálkodási évre érvényes jegyzékéről részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 24/2013. (III. 27.) Közleménye

2013. március 28. 

a kedvezőtlen adottságú területekben érintett blokkok 2013. évi listájáról részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 29/2013. (III. 28.) Közleménye

2013. március 28. 

a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésében érintett mintaterületek MePAR fizikai blokkazonosító szerint lehatárolt, 2012-2013. gazdálkodási évre érvényes jegyzékéről részletek

Gyümölcsfeldolgozó LEADER-támogatással

2013. március 27. 

Hegyi Zsuzsanna egyéni vállalkozó tíz éves múltra tekinthet vissza Bükkösd községben lótartóként és egy helyi lovas egyesület tagjaként. Két éve vásárolt a településen egy gazdálkodásra is alkalmas telket, ahol régi tervét kívánta megvalósítani. A vállalkozó a Szinergia Egyesület által 2011-ben kiírt LEADER ,,helyi termék-előállítás, technológia-, infrastruktúra fejlesztése célterületre nyújtott be pályázatot ennek érdekében. részletek

Kalandhajó elnevezésű mobil játszóház térítésmentes használata / 2013/GH-1

2013. március 25. 

A pályázat célja: Magyarország Dunántúli régiójának területén (megyék szerint: Zala, Vas, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Baranya) megvalósuló rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a kisebb és nagyobb gyermekek, valamint családok közösségi élményeinek biztosításához és lehetővé teszik az örömteli, önfeledt szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését a megrendezésre kerülő programok ideje alatt.

Henkel Art.Award. 2013 - képzóművészeti alkotások

2013. március 24. 

A pályázat témája - Az idei kiírásra a Henkel olyan pályaműveket vár a jelentkezőktől, amelyek a kortárs képzőművészet alábbi 5 területéről érkeznek: festészet, grafika, fotó, videó és installáció.

LEADER-forrás segített a mikrovállakozónak

2013. március 21. 

A Szinergia Egyesület évről évre támogatja a helyi termékek piacra jutását. A 2011-es LEADER célterületek kiírásánál is az egyik legfőbb szempont a helyi termelők, kézművesek támogatása volt. részletek

Mit tehetek Európáért, mit tehetek a jövő(m)ért? - Művészeti témakör

2013. március 20. 

A kiíró öt éve keresi és gondozza a nehéz sorsú, természettudományokban, sportban, és a művészetek valamely területén tehetséges 9-18 éves gyermekeket. Minden évben nyári tehetséggondozó táborokat is szervez, és középiskola végéig támogatja a kiválóságokat Messzehangzó Ösztöndíjjal.

Mit tehetek Európáért, mit tehetek a jövő(m)ért? - Természettudomány témakörben

2013. március 20. 

A kíiró öt éve keresi és gondozza a nehéz sorsú, természettudományokban, sportban, és a művészetek valamely területén tehetséges 9-18 éves gyermekeket. Minden évben nyári tehetséggondozó táborokat is szervez, és középiskola végéig támogatja a kiválóságokat Messzehangzó Ösztöndíjjal.

Peter Falk, avagy Columbo hadnagy szobor tervpályázat

2013. március 19. 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármesterének i kiírása Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármestere pályázatot ír ki a Falk Miksa utca (24996 hrsz.) Szent István körút felőli torkolatában kialakításra kerülő teresedés területen elhelyezendő köztéri Peter Falk, avagy Columbo hadnagy szoborra. A pályázat célja: Az V. kerületi Falk Miksa utca [...]

Ismét URB:ICON a Hungexpón

2013. március 19. 

Április 10. és 13. között ismét megrendezik az URB:ICON Nemzetközi településfejlesztési kiállítást és projektvásárt Budapesten, a Hungexpo területén, amely lehetőséget kínál a magyar és más közép-kelet-európai önkormányzatok megvalósult, valamint tervezett és befektetőre váró projektjeinek bemutatására. részletek

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 18/2013 (III. 18.) közleménye

2013. március 19. 

a címvisszavonással érintett Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén történő új Helyi Akciócsoport szervezéséről részletek

Észak-Borsod elvarázsol

2013. március 18. 

Kihirdették a 2012 októberében elindított "Észak-Borsod elvarázsol" című fotópályázat győzteseit. Az Ifjúsági Innovációs Központ Nonprofit Kft. által szervezett megmérettetésre az Észak-Borsodi LEADER Unió területén élő fiatalok jelentkezhettek, hogy a térség településeinek természeti értékeit kreatívan, hobbifényképészek szemén keresztül mutassák be. A projekt az Európai Unió egész életen át tartó tanulási programjának részeként valósult meg. részletek

THORLAB hallgatói ösztöndíj

2013. március 18. 

A THORLAB Kft. támogatásával ösztöndíj elnyerésére van lehetőség orvostechnikai kutatási-fejlesztési területen. Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók innovatív elektronikai és mechatronikai konst